Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Mikä voi olla EU-tavaramerkki

EU-tavaramerkki voi koostua mistä tahansa merkeistä, erityisesti sanoista (mukaan lukien henkilönnimet) tai kuvioista, kirjaimista, numeroista, väreistä, tavaroiden tai niiden päällyksen muodosta tai äänestä.

Graafista esitettävyyttä koskeva vaatimus poistui asetuksen (EU) 2015/2424 muuttamisen tuloksena 1. lokakuuta 2017.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niin pitkään kuin tavaramerkkisi kuuluu johonkin viraston hyväksymään tavaramerkkien ryhmään ja on esitettävissä hyväksytyssä muodossa, voit toimittaa hakemuksen ilman, että sitä täytyisi esittää graafisesti.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Minkä tyyppisen tavaramerkin haluaisit suojata?

Tavaramerkkejä on erilaisia sen mukaan, mitä sillä halutaan suojata (sana, kuvio, väri jne.). Tutustu vaihtoehtoihin.

Merkkien, joista tavaramerkki muodostuu, on kyettävä erottamaan kyseisen yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.

Jotta tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä, sen on oltava erottamiskykyinen eikä se saa kuvailla myytäviä tavaroita tai palveluja.

 
 

Tavaramerkkisi on oltava erottamiskykyinen.

Kuluttajien on voitava tunnistaa merkkisi itsessään, esimerkiksi osoituksena alkuperästä. Sen on erotettava yrityksesi muista markkinoilla toimivista yrityksistä, jotta voisit suojella ja kehittää brändisi identiteettiä ja arvoa.

Tavaramerkkisi ei saa kuvailla myytäviä tavaroita tai palveluja

Tavaramerkkisi ei saa monopolisoida merkkiä, joka vain kuvailee tarjottuja tavaroita ja/tai palveluja. Kyseisenlaisten merkkien on pysyttävä kaikkien, sekä sinun että kilpailijoittesi, käytössä.

 

Jäikö jotain epäselväksi? Seuraava esimerkki selventää asiaa.

Ei erottamiskykyä
Kuluttajat eivät hahmota tässä esitettyä pulloa erottamiskykyisenä merkkinä, joka erottaa yhden yrityksen toisesta. Tämän merkin on jäätävä kaikkien yritysten käyttöön.

Viini

Liian kuvaileva Tässä tapauksessa kuluttajat eivät näe pulloa erottamiskykyisenä, ja sana "viini" ainoastaan kuvaa pullon sisältöä. He näkisivät sen tuotteen kuvauksena.

Esimerkki siitä, millainen tavaramerkin tulisi olla: erottamiskykyinen eikä liian kuvaileva

Joe
Bloggs

Rekisteröintikelpoinen tavaramerkki
Vaikka tässä esimerkissä pullo ei yksin ehkä ole erottamiskykyinen, kuluttajat ymmärtävät sen tietyn brändin tavaramerkiksi, kun etikettiin on lisätty erotuskykyinen nimi.

 

EUIPO hylkää tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, jos sen ei katsota täyttävän näitä ja tiettyjä muita edellytyksiä. Voit halutessasi tutustua muihin syihin, joiden perusteella tavaramerkki voidaan hylätä (niin kutsutut ehdottomat hylkäysperusteet).

Jos olet epävarma, pyydä neuvoa ammattilaiselta. EUIPO ei tarjoa tällaista neuvontaa.

 

Minkälaisia tavaramerkkejä voidaan rekisteröidä?

Rekisteröidä voidaan kolmenlaisia tavaramerkkejä: yksilöllisiä tavaramerkkejä, tarkastusmerkkejä ja yhteismerkkejä.

Yksilöllinen tavaramerkki erottaa yhden yrityksen tavarat ja palvelut toisen yrityksen tavaroista ja palveluista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksilöllisen tavaramerkin haltijan olisi oltava yksittäinen henkilö: yksilöllisen varsinaisen tavaramerkin haltijana voi olla yksi tai useampia oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä. Hakijoita voi siis olla useita.

Yksilöllisen tavaramerkin perushakemus maksaa vähintään 850 euroa (sähköisesti jätetty hakemus).

Yhteismerkki erottaa yritysten ryhmän tai yhteenliittymiin kuuluvien jäsenten tavarat ja palvelut kilpailijoiden tavaroista ja palveluista. Yhteismerkit voivat lisätä kuluttajien luottamusta yhteismerkin suojaamiin tuotteisiin tai palveluihin. Niitä käytetään usein myös tuotteissa, joilla on joitakin yhteisiä ominaisuuksia.

Yhteismerkkiä voivat hakea ainoastaan valmistajien, tuottajien, palveluntarjoajien tai kaupan alan toimijoiden yhteenliittymät sekä julkisoikeudelliset oikeushenkilöt.

Yhteismerkkiä koskeva hakemus maksaa 1 500 euroa (sähköisesti tehtynä).

Tarkastusmerkki otettiin EUIPO:ssa käyttöön 1. lokakuuta 2017. Ne ovat uudentyyppisiä tavaramerkkejä EU:n tasolla, joskin niitä on ollut jo useiden vuosien ajan kansallisissa järjestelmissä. Niitä käytetään osoittamaan, että tietyt tavarat tai palvelut täyttävät tarkastuslaitoksen tai -organisaation tarkastusta koskevat vaatimukset; ne ovat valvotun laadun merkki.

Kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien julkisoikeudelliset laitokset, viranomaiset ja elimet, voivat jättää EU-tarkastusmerkkihakemuksen edellyttäen, että tällainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ei harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen.

EU:n tarkastusmerkkiä koskeva hakemus maksaa 1 500 euroa (sähköisesti tehtynä).

Luettelo kaikista tavaramerkkimaksuista 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.