Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Stručni obrazac

Stručni obrazac za prijavu osmišljen je za složenije prijave. Ovim se obrascem morate koristiti ako želite dostaviti vlastiti popis proizvoda i usluga, ako želite podnijeti prijavu zajedničkog žiga ili zahtjev za pretvaranje međunarodnog žiga ili dostaviti višejezična obilježja žiga na dva jezika prijave.

Ne zaboravite da je s pomoću alata za izradu popisa proizvoda i usluga moguće provjeriti jesu li pojmovi s vašeg popisa proizvoda i usluga prihvatljivi za opciju Fast Track.

Obvezna polja označena su zvjezdicom (*).

Da biste pristupili stručnom obrascu za prijavu, usmjerite pokazivač na odjeljak portala sljedećeg sadržaja: „Žig > Kako se registrirati > Podnesite prijavu odmah”. Zatim kliknite na gumb „Pokrenite prijavu” i tako otvorite prijavu s pomoću stručnog obrasca.

Pokrenite prijavu

Da biste prijavili žig s pomoću ovog alata, morate biti registrirani korisnik, a ako još to niste učinili, morate se registrirati.

Prijave žiga EU-a za osobe koje nisu iz EU-a
Možete podnijeti prijavu žiga EU-a ako živite izvan Europske unije, no morat ćete imenovati zastupnika.

 
 • Jezici i referentna oznaka

  Prvi jezik
  Odaberite jezik koji želite upotrijebiti za svoju prijavu (prvi jezik) s padajućeg popisa. To može biti bilo koji od 23 jezika EU-a.

  Drugi jezik
  Morate navesti drugi jezik koji je jedan od pet službenih jezika EUIPO-a (DE, EN, ES, FR, IT). Drugi jezik mora se razlikovati od prvog jezika. Imajte na umu da je moguće podnijeti prigovor na vaš žig na tom drugom jeziku.

  Osobna referentna oznaka

  Referentne oznake trebaju sadržavati do 30 alfanumeričkih znakova na latinici: a – z, A – Z, 0 – 9. Nemojte upotrebljavati razmake. Za sve daljnje upite o svojem žigu koristite se službenom EUIPO-ovom referentnom oznakom.

 • Upotreba postojećih podataka o žigu EU-a kao predloška

  Unesite naziv ili broj žiga, djelomično ili u cijelosti. Prikazat će se popis postojećih odgovarajućih žigova. Odaberite svoj i kliknite na „Uvezi”. Klikom na poveznicu „Prikaz” možete odabrati prikaz žiga u tražilici eSearch plus.

  Odabirom opcije uvoza žiga kao predloška ubrzat ćete postupak podnošenja prijave jer će se pojedinosti popuniti unaprijed. Odjeljke možete urediti prema vlastitim zahtjevima.

 • Zahtjev za priznavanje prava prvenstva

  Dodavanje prava prvenstva
  Da biste dodali zahtjev za priznavanje prava prvenstva, kliknite na gumb „Dodati pravo prvenstva”. Time će se otvoriti novi odjeljak.

  • S padajućeg popisa odaberite opciju „Država prve prijave”

  • Upišite naziv žiga (polje će se automatski ispuniti ako su pojedinosti o žigu dostupne u alatu TMView) te kliknite na „Uvezi” ili

  • Ručno unesite podatke klikom na gumb „Stvori ručno”

  • Dodajte datum i broj podnošenja prijave. Možete odabrati mogućnost da priložite tražene dokumente u trenutku prijave ili kasnije (tri mjeseca od datuma primanja zahtjeva za priznavanje prava prvenstva).

  Napomena: ako prva prijava nije podnesena na jednom od službenih jezika EU-a, potrebno je priložiti primjerak prijevoda.

  Naknadno podnošenje zahtjeva za priznavanje prava prvenstva
  Označite potvrdni okvir pokraj gumba „Dodati pravo prvenstva” ako pravo prvenstva želite zatražiti kasnije (to se može učiniti do dva mjeseca nakon datuma prijave).

 • Zahtjev za senioritet

  Da biste svojoj prijavi dodali zahtjev za senioritet, kliknite na gumb „Dodati senioritet”. Time će se otvoriti novi odjeljak.

  • S padajućeg popisa odaberite državu članicu EU-a u kojoj je žig registriran

  • Unesite naziv ili broj žiga (polje će se automatski ispuniti) i kliknite na „Uvezi” ili

  • Ručno unesite podatke klikom na gumb „Stvori ručno”

  • Odaberite odgovarajuću opciju u polju „Vrsta registracije”

  • Dodajte datum prijave, broj prijave, datum registracije i broj registracije, a zatim odaberite mogućnost da priložite tražene dokumente u trenutku prijave ili kasnije (tri mjeseca od datuma primanja zahtjeva za senioritet).

 • Zahtjev za izložbeno pravo prvenstva

  Zahtjev za izložbeno pravo prvenstva
  Da biste svojoj prijavi dodali zahtjev za izložbeno pravo prvenstva, kliknite na gumb „Dodati izložbu”. Time će se otvoriti novi odjeljak.

  1. S padajućeg popisa odaberite naziv izložbe

  2. Dodajte datum prvog otkrivanja

  3. Odaberite mogućnost da priložite tražene dokumente u trenutku prijave ili kasnije (do tri mjeseca od datuma podnošenja)

  4. Kliknite na gumb „+ Dodati”.

  Naknadno podnošenje zahtjeva za izložbeno pravo prvenstva
  Označite potvrdni okvir pored gumba „Dodati izložbu” ako izložbeno pravo prvenstva želite zatražiti kasnije (do dva mjeseca nakon datuma prijave).

 • Pretvaranje međunarodne registracije (IR)

  Da biste svojoj prijavi dodali pretvaranje međunarodne registracije, kliknite na gumb „Dodati pretvaranje međunarodne registracije”. Time će se otvoriti novi odjeljak.

  • Unesite broj međunarodnog žiga (broj međunarodne registracije) *

  • Ako ste prethodno podnijeli zahtjev za pretvaranje međunarodne registracije, možete uvesti taj zahtjev tako da dodate broj ili naziv međunarodnog žiga u polje „Unesite pojedinosti međunarodne registracije” *

  • Da biste ručno unijeli podatke, kliknite na gumb „Stvori ručno”

  • Dodajte datum brisanja, datum međunarodne registracije i datum prava prvenstva/senioriteta

  • Kliknite na gumb „+ Dodati”.

  * Napomena: u ovaj odjeljak nema polja za automatsko ispunjavanje. Morate unijeti broj žiga u cijelosti.

 • Zastupnik

  Zastupnika se može dodati na dva načina.

  Dodavanje postojećeg zastupnika

  Upišite ime zastupnika. Prikazat će se popis postojećih zastupnika. Odaberite i kliknite na „Uvezi”. Prikazat će se podatci o zastupniku. Za nastavak kliknite na „Dodati”.

  Dodavanje novog zastupnika
  1. Unesite podatke ručno klikom na gumb „Upiši novog”.

  2. Odaberite vrstu zastupnika s padajućeg izbornika.

  3. Ispunite ostatak obrasca (obvezna polja označena su zvjezdicom *).

  4. Za nastavak kliknite na gumb „Dodati”.

  Napomena: ako odaberete mogućnost „Zaposlenik u ulozi zastupnika”, prikazat će se potvrdni okvir „Gospodarska povezanost”. Ako ga označite, morat ćete ispuniti dva dodatna polja. Morat ćete unijeti koju vrstu gospodarskog odnosa imate s podnositeljem (npr. zaposlenik ili poslovni partner itd.) te ime/naziv svojeg poslodavca.

  Udruženja

  Pri podnošenju prijave u ime udruženja unesite samo identifikacijski broj udruženja.

 • Podnositelj prijave

  Podnositelja prijave može se dodati na dva načina.

  Dodavanje postojećeg podnositelja prijave
  Upišite ime podnositelja prijave. Prikazat će se popis postojećih podnositelja. Odaberite i kliknite na „Uvezi”. Prikazat će se pojedinosti o podnositelju prijave. Za nastavak kliknite na gumb „Dodati”.

  Dodavanje novog podnositelja prijave

  1. Unesite podatke ručno klikom na gumb „Upiši novog”.

  2. Odaberite vrstu podnositelja prijave s padajućeg izbornika.

  3. Ispunite ostatak obrasca (obvezna polja označena su zvjezdicom *).

  4. Za nastavak kliknite na gumb „Dodati”.

 • Vrste žigova

  Trebate odabrati vrstu žiga koji želite registrirati. U nastavku se nalazi popis dostupnih vrsta:

  • verbalni žig

  • figurativni žig

  • figurativni žig koji sadržava verbalne elemente

  • trodimenzionalni žig

  • trodimenzionalni žig koji sadržava verbalne elemente

  • žig koji čini boja

  • zvučni žig

  • ostalo

  Saznajte više o vrstama žigova u odjeljku o definiciji žigova.

  Potrebne pojedinosti
  Ovisno o vrsti žiga koji želite zaštititi, morat ćete podnijeti različite podatke.

  Boje
  Ako žig sadržava boje, možete ih dodati tako da unesete naziv boje. Sustav će automatski predložiti različite mogućnosti. Preporučuje se odabir jedne od boja koje se pojave jer se tako ubrzava postupak registracije. Ako odaberete mogućnost „Navedi posebnu boju”, postupak će trajati duže.

  Prijevodi
  Ako želite dostaviti prijevod na drugi jezik, imajte na umu da morate prevesti sve elemente, uključujući popis proizvoda i usluga, ograničenje zaštite, opis žiga ili oznake boje.

  Prikaz žiga
  Važno je da prikaz žiga koji učitavate ispravno prikazuje žig koji želite registrirati. Nakon učitavanja prikaza žiga prikazuje se sljedeće upozorenje:

   „EUIPO će žig objaviti onako kako je ovdje trenutačno prikazan. Ako nije prikazano točno ono što želite zaštititi, unesite ispravke prije podnošenja prijave.”

    „Slika je obrađena kako bi ispunila tehničke kriterije.”

  Verbalni elementi
  Moraju se navesti samo verbalni elementi koji su vidljivi u logotipu. Ako verbalni elementi nisu ispravni, EUIPO će ih izravno izmijeniti i o tome vas neće obavijestiti.

 • Izvješće o sličnosti

  Imate mogućnost preuzimanja izvješća o sličnosti. Pretraga se obavlja putem baze podataka TMview i također ju je moguće pokrenuti prije samog podnošenja.

  Prikaz rezultata
  Prikazuje se tablica s popisom sličnih žigova. Za prikaz dodatnih podataka o rezultatima kliknite na ikonu povećala s desne strane popisa. Ona vas prebacuje u aplikaciju TMview.

  Moguće je preuzeti dokument u PDF-u s popisom podataka i sačuvati ga klikom na gumb „Preuzmi PDF” koji se nalazi ispod tablice s rezultatima.

 • Tehnički zahtjevi za privitke

  Na privitke koji su učitani iz stručnog obrasca za prijavu primjenjuju se sljedeći standardi.

  JPEG
  Standardni format datoteke za prikaz žiga ili žigova za koje podnosite prijavu. Pojedinačna datoteka ne smije biti veća od 2 MB i mora ispunjavati sljedeće uvjete:
  • maksimalna veličina slike: 2835 x 2010 piksela
  • razlučivost ispisa: min. 96, maks. 300 DPI
  • način prikaza boje: RGB, u sivim tonovima, crno-bijelo ili CMYK

  Slike se automatski skaliraju na 250 x 250 piksela. Kada učitate sliku, aplikacija će je prikazati u obliku u kojem će se kasnije pojaviti na potvrdi registracije.

  PDF
  Dokumenti u PDF-u mogu se upotrebljavati samo za dodatne informacije, a ne za prikaz žiga ili žigova za koje podnosite prijavu. Pojedinačna datoteka ne smije biti veća od 2 MB. Za otvaranje datoteka upotrebljava se Adobe Acrobat X (verzija 10.0).

  MP3
  Dokumenti u formatu MP3 mogu se upotrebljavati za dodatne informacije samo prilikom registracije zvučnih žigova. Pojedinačna datoteka ne smije biti veća od 2 MB i mora ispunjavati uvjete navedene u odjeljku o privitcima na stranici „Tehnički podaci”.

 • Proizvodi i usluge

  UPOZORENJE: Sve proizvode i/ili usluge treba unijeti u ovom odjeljku. Ako su proizvodi i/ili usluge navedeni u posebnom dokumentu u prilogu, prijava se neće smatrati e-prijavom i posljedično će se naplatiti uobičajena osnovna pristojba za prijavu umjesto umanjene pristojbe koja se primjenjuje na e-prijave.

  Pretraga upotrebom unaprijed određenih vrijednosti (preporučeno)
  Bit će odabrani proizvodi i usluge iz baze podataka TMclass.

  Kliknite na gumb „Pretraži”.

  Otvorit će se novi skočni prozor. Unesite ključnu riječ povezanu s proizvodima i uslugama koje želite odabrati (prikazat će se padajući izbornik s prijedlozima za automatsko ispunjavanje) ili pregledajte popis proizvoda i usluga.

  Da biste se vratili na početni zaslon, kliknite na poveznicu „Navigacija kroz sve proizvode i usluge”.

  Za prikaz cijelog raspona razreda prilikom pretraživanja svih proizvoda i usluga kliknite na ikonu „+” Ikona plus, a za smanjenje popisa kliknite na ikonu „-” Ikona minus.

  Kliknite na ikonu „mapa” Ikona mape za prikaz svih pojmova u odabranom razredu. Da biste dodali pojam svojem popisu, označite potvrdni okvir s lijeve strane reda u tablici Ikona označenog potvrdnog okvira.

  Za prikaz odabranih pojmova i razreda kliknite na gumb „Prikaži moj odabir” u gornjem desnom kutu zaslona.

  Nakon odabira svih traženih proizvoda i usluga kliknite na gumb „Nastaviti” koji se nalazi na stranici „Prikaži moj odabir”. Bit ćete preusmjereni na svoju prijavu gdje će biti prikazan vaš odabir.

  Unos vlastitog popisa
  Za unos vlastitog popisa proizvoda i usluga kliknite na poveznicu „Želim dodati svoj popis”.

  Otvorit će se novi skočni prozor.

  Odaberite razred kojem pripada željeni pojam, unesite pojam u polje i zatim kliknite na gumb „Završi”.

  Ovaj postupak možete ponavljati sve dok ne dodate sve pojmove i razrede koji su vam potrebni za prijavu.

  Imajte na umu da proces prijave žiga može trajati duže ako unosite vlastiti popis proizvoda i usluga.

  Valjani znakovi (sintaktička pravila za nazive proizvoda i usluga):

  Naziv Znak Primjer
  Slova a – z A – Z Dijelovi i oprema za vozila
  Brojevi 0 – 9 MP3 čitači
  Spojnica - (ascii oznaka 045) e-pošta
  Šiljaste zagrade < > Zračne puške > 0,5 džula
  Kosa crta / Video čitači/snimači
  Zvjezdica * Odjeća*
  Oble zagrade ( ) Udžbenici (priručnici)
  Vitičaste zagrade { } Ručice {dijelovi strojeva}
  Uglate zagrade [ ] Emajli [lakovi]
  Dvotočka : (ascii oznaka 058) Usluge u vezi s: električnim i elektroničkim krugovima, komponentama
  Zarez , Kukuruzno brašno, maltoza
  Apostrof ' (ascii oznaka 039) Painters' brushes
  Točka sa zarezom (nije prihvaćeno u grčkom) ; (ascii oznaka 059) Nuklearni reaktori; proizvodi za lijevanje
  Točka na sredini retka (prihvaćeno samo u grčkom) · (ascii oznaka 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Napomena: ova tablica sadrži primjere prihvaćenih znakova

 • Nacionalno izvješće o pretraživanju

  Zahtjev za nacionalno izvješće o pretraživanju podliježe plaćanju dodatne pristojbe. Vaša prijava objavit će se tek kada se prikupe sva izvješća o pretraživanju i kada vas se obavijesti o njima.

 • Izvješće EU-a o pretraživanju

  Zahtjev za izvješće EU-a o pretraživanju besplatan je. U tom izvješću navedene su ranije prijave istovjetnih ili sličnih žigova EU-a i međunarodne registracije u kojima je navedena Europska zajednica za istovjetne i slične razrede proizvoda i usluga.

 

Tehničke informacije o privitcima.

Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija