Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Upozorenja

Za pristup odjeljku Upozorenja kliknite na karticu „Upozorenja” na bočnom izborniku svojeg računa unutar sučelja User Area.

Odjeljak Upozorenja unutar sučelja User Area
 

Sučelje Upozorenja sadržava dva odjeljka: Poruke upozorenja i Konfiguracija.

 

Odjeljak Poruke upozorenja

Kada se pokrene upozorenje, odgovarajući datum, vrsta upozorenja (upozorenje o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice / .eu domeni, kalendarsko upozorenje) i poruka upozorenja prikazuju se u tablici u ovom odjeljku, u kojem se mogu postaviti i nova upozorenja.

 

Odjeljak Konfiguracija

U ovom odjeljku možete kreirati novo upozorenje ili urediti/izbrisati postojeće. Kalendarska upozorenja i upozorenja za žig EU-a / registrirani dizajn Zajednice / .eu domenu prikazuju se u zasebnim karticama.

 
 • Vrste upozorenja

  Mogu se postaviti dvije vrste upozorenja: kalendarska upozorenja i upozorenja o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice / .eu domeni.

  Kalendarsko upozorenje
  Kalendarsko upozorenje osnovno je upozorenje koje korisniku omogućava postavljanje podsjetnika za određeni datum.

  Upozorenja o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice / .eu domeni
  Postoje dvije vrste upozorenja o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice / .eu domeni koja se mogu pokrenuti s naše tražilice eSearch plus.

  Upozorenje praćenja
  Upozorenje praćenja može se postaviti za praćenje određenih događaja, kao što su:

  • promjena statusa žiga
  • vrijeme za produljenje žiga/dizajna
  • promjena nositelja/zastupnika
  • istek razdoblja za podnošenje prigovora
  • registracija istovjetne .eu domene.

  Upozorenje nadzora
  Ovo se upozorenje temelji na kriterijima koje je prijavljeni korisnik odabrao za napredno pretraživanje i pokreće se ako drugi žig ili dizajn ispunjava te kriterije.

 • Kartice radnji

  U nastavku se nalazi popis kartica „radnji” dostupnih u odjeljku Upozorenja i njihovih funkcija. Za njihovo aktiviranje označite potvrdni okvir s lijeve strane odgovarajućeg unosa na popis (u detaljnom prikazu).

  Kreiranje novog upozorenja
  Ova je opcija dostupna u odjeljcima „Poruke upozorenja” i „Konfiguracija”.

  Brisanje
  Ova je opcija dostupna u odjeljku „Konfiguracija” i na kartici „Arhiva” u odjeljku „Poruke upozorenja”.

  Kako izbrisati upozorenje
  1. Za brisanje upozorenja kliknite na sivu ikonu križića Ikona Izbriši s desne strane odgovarajućeg unosa ili više njih. Sustav će vas pitati jeste li sigurni da želite nastaviti.
  2. Označite potvrdni okvir s lijeve strane odgovarajućeg unosa i kliknite na gumb „Izbriši” iznad tablice (može se odabrati više elemenata). Prikazuje se skočni prozor u kojem možete prihvatiti brisanje ili odustati od njega. Ta opcija nije dostupna na kartici ulazne pošte u odjeljku „Poruke upozorenja”.
   

  Radnje dostupne u odjeljku „Poruke upozorenja”

  Arhiviranje

  Dva su načina arhiviranja upozorenja:

  1. Na kartici „Ulazna pošta” kliknite na sivu ikonu križića s lijeve strane odgovarajućeg unosa. Sustav će vas pitati jeste li sigurni da želite nastaviti.
  2. Na kartici „Ulazna pošta” označite potvrdni okvir s lijeve strane odgovarajućeg unosa i kliknite na gumb „Arhivirati” iznad tablice (može se odabrati više elemenata). Prikazuje se skočni prozor u kojem možete prihvatiti premještanje ili odustati od premještanja u karticu „Arhiva”.

  Napomena: upozorenja u ulaznoj pošti automatski se arhiviraju nakon 30 dana.

  Slanje
  Kopiju podataka upozorenja možete poslati na e-adresu po svojem izboru (mogući su višestruki odabiri). Za to je potrebno označiti potvrdni okvir s lijeve strane odgovarajućeg unosa, zatim kliknuti na gumb „Poslati na” te odabrati jednu od dvije ponuđene opcije: „Moja e-adresa” ili „Druga e-adresa”.

  Ako odaberete opciju „Moja e-adresa”, e-adresa koja se odnosi na vaš račun u sučelju User Area unosi se automatski.

  Ako odaberete opciju „Druga e-adresa”, u odgovarajuće polje morate unijeti e-adresu primatelja.

  U polje „Napomena” možete dodati napomenu.

   

  Radnje dostupne u odjeljku „Konfiguracija”

  Uključivanje

  Na raspolaganju su dva načina uključivanja upozorenja o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice / .eu domeni i kalendarskih upozorenja:

  Uključiti upozorenje Isključiti upozorenje Odabir više elemenata za uključivanje upozorenja
  1. Kliknite na sivu ikonu gumba s desne strane odgovarajućeg unosa. U trenutku aktiviranja upozorenja ikona postaje zelena.
  2. Označite potvrdni okvir s lijeve strane odgovarajućeg unosa i kliknite na gumb „Uključiti” (može se odabrati više elemenata). U trenutku aktiviranja upozorenja ikona postaje zelena.

  Isključivanje

  Na raspolaganju su dva načina isključivanja upozorenja o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice / .eu domeni i kalendarskih upozorenja:

  1. Kliknite na zelenu ikonu gumba s desne strane odgovarajućeg unosa. U trenutku deaktiviranja upozorenja ikona postaje siva.
  2. Označite potvrdni okvir s lijeve strane odgovarajućeg unosa i kliknite na gumb „Uključiti”. U trenutku deaktiviranja upozorenja ikona postaje siva.

  Uređivanje upozorenja
  Za uređivanje upozorenja kliknite na sivu ikonu olovke Ikona olovke s desne strane odgovarajućeg unosa.

  Upozorenja o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice / .eu domeni
  Kad kliknete na ikonu olovke, preusmjerit će vas se u tražilicu eSearch plus, gdje možete urediti svoja upozorenja.

  Kalendarsko upozorenje
  Kad kliknete na ikonu olovke, pojavljuje se skočni prozor u kojem možete urediti detalje i ponovno postaviti upozorenje.

 • Postavljanje kalendarskog upozorenja

  Kalendarska upozorenja postavljaju se u odjeljku „Upozorenja” u sučelju User Area.

  Kreiranje novog upozorenja
  1. Kliknite na gumb „Kreirati novo upozorenje”.
  2. Odaberite opciju „Kalendar”. Otvorit će se skočni prozor.
  3. Kliknite na polje „Datum pokretanja”, nakon čega se pojavljuje kalendar, a zatim unesite odgovarajući datum.
  4. Unesite poruku upozorenja.
  5. Označite odgovarajući potvrdni okvir ako želite upozorenja primati i e-poštom.
  6. Kliknite na gumb „Postavi upozorenje”.
 • Postavljanje upozorenja o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice / .eu domeni

  Upozorenje nadzora
  Upozorenja nadzora mogu se postaviti iz odjeljka Upozorenja unutar sučelja User Area klikom na opciju „ Upozorenje o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice /.eu domeni” ili izravno iz tražilice eSearch plus.

  Postavljanje upozorenja nadzora
  1. Kliknite na gumb „Kreirati novo upozorenje”.
  2. 2. Odaberite opciju „Upozorenje o žigu EU-a / registriranom dizajnu Zajednice / .eu domeni”. Otvorit će se skočni prozor.
  3. Odaberite opciju „Prihvati”.
  4. Otvorit će se funkcija naprednog pretraživanja u tražilici eSearch plus.
  5. Odaberite potrebne kriterije u opcijama naprednog pretraživanja i kliknite na gumb „Pretraži”.
  6. Kliknite na ikonu megafona Ikona upozorenja prikazanu s lijeve strane na vrhu tablice. Otvorit će se skočni prozor.
  7. Upozorenju možete dati naziv na jedan od sljedećih načina:
   • odaberite naziv postojećeg upozorenja koje je prethodno kreirano na padajućem izborniku
   • kreirajte novi naziv njegovim unošenjem u tekstno polje.
  8. Označite okvir „Primanje upozorenja e-poštom” ako na svoju e-adresu želite primiti kopiju upozorenja.
  9. Kliknite na gumb „Postavi upozorenje”.

  Na dnu skočnog prozora prikazuje se poruka kada je upozorenje uspješno kreirano.

   

  Upozorenje praćenja
  Upozorenja praćenja postavljaju se u tražilici eSearch u odjeljku detaljnog prikaza žiga ili dizajna nakon provedenog osnovnog ili naprednog pretraživanja.

  Postavljanje upozorenja nadzora
  1. Kliknite na gumb „Postavi upozorenje” na gornjoj desnoj strani detaljnog prikaza. Otvara se skočni prozor u kojem možete odabrati okvire kojima se utvrđuje koje promjene statusa žiga EU-a ili registriranog dizajna Zajednice želite pratiti.
   Kad je riječ o upozorenjima o domeni .eu, odaberite potvrdni okvir „Registracije sličnih domena .eu”.
  2. Upozorenju možete dati naziv na jedan od sljedećih načina:
   • odaberite naziv postojećeg upozorenja koje je prethodno kreirano na padajućem izborniku
   • kreirajte nov naziv i unesite ga u tekstno polje.
  3. Označite okvir „Primanje upozorenja e-poštom” ako na svoju e-adresu želite primiti kopiju upozorenja.
  4. Kliknite na gumb „Postavi upozorenje”.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.