Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Žalba

Tko može podnijeti žalbu?

Svatko na koga odluka ima nepovoljan učinak može podnijeti žalbu.

Žalba protiv odluke koja se odnosi na žig košta 720 EUR, a žalba protiv odluke koja se odnosi na dizajn košta 800 EUR.

Vremensko ograničenje i obrazac za žalbu

Potrebno je razlikovati obavijest o žalbi od obrazloženja. Da biste saznali više, odaberite tekstualni okvir u nastavku.

Obavijest o žalbi

  • Obavijest o osporenoj odluci

  • 2 mjeseca

  • 4 mjeseca

Obrazloženje

Prvostupanjsko preispitivanje

Po primitku obrazloženja, tajništvo žalbenih vijeća najprije podnosi prvostupanjsku žalbu (obavijest o žalbi i obrazloženje). U slučajevima ex parte, tj. postupcima koji uključuju samo jednu stranku, odjel čija je odluka osporena svoju će odluku ispraviti ako utvrdi da je žalba prihvatljiva i utemeljena; utvrdi li da je žalba neprihvatljiva ili neutemeljena, slučaj se vraća žalbenim vijećima.

Nakon stupanja na snagu Uredbe o žigu EU-a, interlokutorno preispitivanje više se ne provodi u postupcima inter partes.

Postupci ex parte

Nakon što je jednom dovršeno interlokutorno preispitivanje u postupku ex parte, predmet se odmah podnosi predsjedavajućem nadležnog vijeća koji imenuje izvjestitelja.

Postupci inter parte

U postupcima inter partes provodi se nešto drukčiji postupak. U skladu s Poslovnikom žalbenih vijeća, nakon primitka obrazloženja, stranka protiv koje se podnosi žalba može podnijeti svoja očitovanja. Nakon podnesenog odgovora, vijeće strankama može odobriti daljnja podnošenja (odgovora/protuodgovora).

Nakon pisanog dijela postupka predmet se podnosi predsjedavajućem nadležnog vijeća, koji potom imenuje izvjestitelja.

U obje vrste postupka, ako izvjestitelj to smatra opravdanim, obratit će se stranci/strankama kako bi razjasnio sva važna pitanja u vezi sa žalbom. U suprotnom, odluku sastavlja i donosi vijeće. Čim žalbena vijeća donesu odluku, o njoj se obavještavaju stranke.

Opći sud

Na odluke vijeća može se podnijeti žalba pred Općim sudomnajkasnije dva mjeseca od priopćenja obavijesti o odluci. Žalbe se temelje na razlozima utvrđenima člankom 72. stavkom 2. Uredbe o žigu Europske unije i člankom 61. stavkom 2. Uredbe o registriranom dizajnu Zajednice.

Na sve presude Općeg suda može se uložiti žalba pred Sudom Europske unije.

 

 

Predmeti u postupku i zaključeni predmeti pred Velikim vijećem

Predmeti u postupku pred Velikim vijećem

Zaključeni predmeti pred Velikim vijećem

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.