Podnesite međunarodnu prijavu žiga na internetu

Obrazac za međunarodnu prijavu registriranim korisnicima omogućava da predaju zahtjev za međunarodnu prijavu žiga prema sustavu Madridskog protokola koji vodi Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO). Međunarodna prijava može se temeljiti na žigovima EU-a, prijavama žigova EU-a ili na njihovoj kombinaciji.

Imajte na umu da se morate prijaviti za korištenje tih usluga te da se za njih naplaćuje pristojba.

Napomena: dopise povezane s određenim spisom treba podnijeti na sučelju User Area, putem pošte, osobne dostave ili posebne kurirske službe.

U ovom se odjeljku objašnjava kako podnijeti međunarodnu prijavu na temelju jedne ili više prijava žiga.

Obrazac je dostupan na 23 službena jezika EU-a.

 

1. Gdje se nalazi obrazac za međunarodnu prijavu

2. Tko može podnijeti međunarodnu prijavu?

3. Postupak ispunjavanja zahtjeva za međunarodnu prijavu

4. Što se događa nakon što podnesem obrazac za prijavu?