Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Pretvaranja

Pretvaranje se kao postupak može primijeniti na žigove Europske unije (žigove EU-a) kao i na međunarodne registracije (IR).

Ako žig EU-a prestane postojati, može se pretvoriti u žig koji vrijedi u nekim državama članicama. Postupak pretvaranja osobito je koristan za prevladavanje mogućih problema s jedinstvenim karakterom žigova EU-a.

Na primjer, ako postoji problem s registracijom žiga Europske unije u samo jednoj zemlji ili određenim zemljama zbog apsolutnih razloga ili zbog prigovora koji se temelji na ranijem pravu koje vrijedi u jednoj zemlji ili određenim zemljama, podnositelj prijave žiga EU-a, može zatražiti pretvaranje prijave žiga EU-a u pojedinačne nacionalne prijave žiga u drugim zemljama u kojima ti razlozi ne postoje.

Međunarodne registracije mogu se pretvoriti u nacionalne prijave žiga država članica Europske unije ili pak u naznaku ugovornih stranaka Madridskog sporazuma ili Madridskog protokola Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Više informacije potražite u našim Smjernicama za žigove.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.