Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Savjeti za prijavu dizajna i najbolja praksa

Sastavili smo seriju savjeta kako biste kod prijave za registrirani dizajn Zajednice izbjegli pogreške koje mogu rezultirati nedostatcima.

Nedostatci se događaju kad se u prijavi nalaze formalne pogreške, na primjer ako zaboravite platiti pristojbu ili ako slike vašeg dizajna nisu usklađene s određenim zahtjevima registracije. Formalne pogreške često je lako izbjeći, a iz našeg se iskustva događaju u tri različita stadija u postupku prijave na internetu.

 

Učitavanje pogleda na dizajn

1. Svi pogledi moraju pripadati samo jednom dizajnu.

U ovom je primjeru korisnik prijavio dva pogleda na dizajn stolaca s različitim osobinama kao jedan dizajn, dizajn 1. Kako se ne odnose na isti dizajn, ne može ih se prihvatiti.

Dizajn 1 / Pogled 1

Dizajn 1 / Pogled 2

Dizajn 1 / Pogled 1

Dizajn 2 / Pogled 1

Pogrešno

Različite osobine za posljedicu imaju drugačiji izgled te je tada dizajne potrebno prijaviti zasebno.

 

U drugom primjeru korisnik je prijavio ista dva stolca kao dva različita dizajna, dizajn 1 i dizajn 2, što se može prihvatiti.

Ispravno

Svaki od pogleda prikazanih gore odgovara različitom dizajnu. Različiti dizajni mogu biti obuhvaćeni višestrukom prijavom*. Svaki dizajn može se prikazati s više pogleda na njega (1 do 7 pogleda).

*Višestruka prijava je prijava koja sadrži više dizajna. Višestruka prijava dizajna jeftinija je od prijavljivanja dizajna zasebno.

 

2. Dodatne elemente koji nisu dio dizajna, poput napomena s objašnjenjima, brojeva ili strelica ne smije se uključiti.

Pogrešno

Pogled na dizajn s tekstom, simbolima i naznakama.

Ispravno

Automatski učitan pogled na dizajn. Dodatne se informacije mogu dodati u rubriku za opis.

 

3. Dizajn mora biti prikazan na neutralnoj pozadini.

Pogrešno

Predmeti koji ne pripadaju dizajnu vidljivi su na slici.

Ispravno

Dizajn je prikazan na neutralnoj pozadini.

 

4. Svaka slika može sadržavati samo jedan pogled na dizajn.

Pogrešno

Dva pogleda na dizajn na istoj slici.

Ispravno

Jedan pogled na svakoj slici.

 

5. Ako je dizajn u boji, ona mora biti ista u svakom pogledu na dizajn.

Pogrešno

Isti proizvod u drugoj boji smatra se drugim dizajnom.
Također nije dopuštena kombinacija crno-bijelog pogleda i pogleda u boji.

 

Ispravno

Pogledi na dizajn prikazuju ga u istoj boji.

 

6. Uvećane se poglede na dizajn treba učitati kao zasebne slike.

Pogrešno

Uvećani pogled na istoj slici.

Ispravno

Uvećani pogled na zasebnoj slici.

 

7. Vizualni elementi izuzeti iz prijave dizajna moraju biti dosljedno prikazani u svim pogledima u kojima se ti elementi pojavljuju.

Ponekad korisnici žele zatražiti registraciju određene komponente proizvoda. U tom slučaju mogu se poslužiti vizualnim ograničenjem zaštite kako bi isključili element koji ne žele registrirati.

Pogrešno

Način vizualnog označavanja dijelova nije dosljedan u svakom pogledu na dizajn.

 

Ispravno

Različiti pogledi s vizualnim označavanjem dijelova dosljedno su prikazani.

 

8. Barem jedan pogled na dizajn mora prikazati skup predmeta ili cijeli složeni proizvod.

Pogrešno

Skup predmeta ili složeni proizvod nije prikazan u cijelosti.

 

Ispravno

Skup predmeta ispravno je prikazan u cijelosti.

 

9. Naznaka proizvoda mora odgovarati prikazu dizajna.

U ovom je primjeru korisnik prijavio pogled na stolac s pogrešnom naznakom proizvoda. „Ornamentacija” se može koristiti za registraciju uzoraka, a ne stolaca i stoga nije prihvatljiva.

Pogrešno

Naznaka proizvoda ne odgovara učitanom pogledu na dizajn. Dizajn treba prijaviti s naznakom proizvoda „stolci” u razredu 06.01.

Ispravno

Naznaka proizvoda odgovara učitanom pogledu na dizajn.

 

10. Naznaka proizvoda mora biti dovoljno određena za njegovo razvrstavanje u jedan razred i podrazred Lokarnske klasifikacije.

Pogrešno

Naznaka dizajna nije dovoljno određena za razvrstavanje.

Ispravno

Funkcija proizvoda jasno je naznačena razredom i podrazredom. 

Zahtjev za pravo prvenstva

Osoba koja je podnijela nacionalnu ili međunarodnu prijavu dizajna odnosno prijavu dizajna Zajednice, u pogledu prijave dizajna Zajednice, za dotični dizajn ima pravo prvenstva u trajanju od šest mjeseci od datuma podnošenja prve prijave.

Učinak prava prvenstva jest taj da se datum prvenstva smatra datumom podnošenja prijave dizajna kako bi se utvrdilo koja prava imaju prvenstvo.

  • Pravo prvenstva može se zatražiti samo na temelju prethodne prijave dizajna ili korisnog modela.
  • Prethodna prijava mora biti prva prijava.
  • Nositelj prethodne prijave i podnositelj prijave dizajna Zajednice moraju biti ista osoba.
  • Ovjereni primjerak prethodne prijave mora se predati najkasnije tri mjeseca nakon datuma predaje zahtjeva za pravo prvenstva.
  • Ako je prethodna prijava sastavljena na jeziku koji nije jedan od pet službenih jezika Ureda, podnositelj prijave mora dostaviti i prijevod.
 

Traženje odgode

Prilikom podnošenja prijave za dizajn Zajednice možete zatražiti odgodu njegovog objavljivanja do najviše 30 mjeseci. Na taj način dizajn može ostati povjerljiv sve dok niste spremni na njegovo objavljivanje. Ako uopće ne želite objaviti registrirani dizajn Zajednice, registracija će isteći nakon razdoblja odgode od 30 mjeseci.

  • Napominjemo da se odgodu može zatražiti samo u trenutku podnošenja prijave.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.