Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Zahtjev za poduzimanje mjera

 

U skladu s carinskom Uredbom (EU) br. 608/2013 carinski zahtjev za poduzimanjem mjera (AFA) mora se podnijeti nadležnoj carinskoj upravi koju država članica odredi kao carinu koja djeluje na granicama u ime nositelja prava. Glavna je svrha zahtjeva AFA zatražiti od carine da zadrži proizvode za koje se sumnja da povređuju vaša prava intelektualnog vlasništva (PIV).
 
Može se dogoditi da carina zadrži sumnjivu robu koja nije obuhvaćena valjanim zahtjevom AFA. U tom slučaju nositelj prava, nakon njegova utvrđivanja, po službenoj dužnosti ima pravo podnijeti zahtjev AFA u roku od četiri radna dana od obavijesti. Zahtjev AFA koji se podnosi po službenoj dužnosti kraća je inačica tog zahtjeva (nisu potrebne informacije povezane s prepoznavanjem proizvoda, kao što su slike).


EDB vam pomaže u pripremi carinskih zahtjeva AFA u četiri koraka, pri čemu se upotrebljavaju PIV i informacije o proizvodu koje su prethodno upisane u bazu podataka. EDB dopušta podnošenje zahtjeva AFA tek kada su sva obavezna polja ispunjena. Obavezna polja u EDB-u određena su carinskom Uredbom (EU) br. 608/2013.
 
Ako pri generiranju zahtjeva AFA nedostaju obavezne informacije, alat automatski pokazuje poveznicu na odgovarajuće polje u sustavu radi nadopune informacijama koje nedostaju, čime se korisniku olakšava postupak.
 
Glavna prednost je to što informacije sadržane u zahtjevu AFA koji je podnesen u EDB-u strukturirano odlaze u carinsku podatkovnu bazu COPIS, a ne u obliku priloga te to što ih se može pretraživati, a tako i učitati u različite sustave analize rizika kojima se koriste carine.
 
Neovisno o jeziku na kojemu nositelj prava ili njegov zastupnik izrade nacrt zahtjeva AFA, dokument se generira na svim jezicima država članica u kojima će se zahtjev primjenjivati te se šalje carinama na jeziku dotične carine, kao i na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, čime se otklanjaju mogući problemi povezani s prijevodom.


Zahtjev AFA Unije moguć je samo kad je riječ o pravima intelektualnog vlasništva koja se temelje na pravu Unije koje je primjenjivo u čitavoj Uniji, kao što su žig EU-a, dizajn Zajednice ili međunarodni žigovi s oznakom EU-a te oznake zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih proizvoda. Dakle, za zahtjev AFA Unije morate imati jedno od prethodno navedenih prava intelektualnog vlasništva. Ako želite zatražiti carinske mjere u više od jedne države članice, možete podnijeti zahtjev AFA Unije i odabrati države članice u kojima se zahtjev AFA primjenjuje.
 
Ako se želite koristiti nacionalnim pravom intelektualnog vlasništva, morat ćete podnijeti nacionalni zahtjev AFA u predmetnoj državi članici. Obje vrste zahtjeva AFA mogu se podnijeti putem EDB-a.Ako ste podnijeli zahtjev AFA Unije izvan EDB-a, nije ga potrebno još jednom podnositi u EDB-u.
 
Međutim, važno je ispuniti informacije o vašem društvu, proizvodima i PIV-u/PIV-ovima i podijeliti ih s policijskim tijelima koja imaju pristup alatu (zahtjevi AFA šalju se samo carinama).
 
Ako ste upisali sve informacije o proizvodu u EDB, možete napraviti novi zahtjev AFA nakon što istekne zahtjev AFA koji ste već podnijeli. Prednost je to što informacije sadržane u zahtjevu AFA koji je podnesen u EDB-u strukturirano odlaze u carinsku podatkovnu bazu COPIS.


Da, možete zatražiti izmjenu svojeg zahtjeva AFA. Uredbom (EU) br. 608/2013 dopušta se ta mogućnost, iako za to ne postoji standardni obrazac niti je stavljen na raspolaganje nositeljima prava. U slučaju izmjena morate poslati svoju izmjenu carinskoj upravi države članice koja je odobrila zahtjev, a ona će je obraditi na odgovarajući način.
 
Ovdje saznajte pojedinosti za kontakt carina EU-a
 
U kartici Carinski i policijski repozitorij u EDB-u nalaze se i pojedinosti za kontakt carinskih i policijskih službenika.Zemlja podrijetla, koja se naziva još i „zemlja podnošenja”, jest država članica u kojoj se podnosi zahtjev, koji nacionalno carinsko tijelo zatim odobrava.
 
Sve druge države članice, osim zemlje podnošenja u kojoj se zatraži carinska mjera, postaju „zemlje u kojima se zahtjev primjenjuje”.
 
Kada zemlja podnošenja odobri zahtjev AFA, on je valjan i u svim odabranim državama članicama u kojima se primjenjuje i u kojima podnositelj zahtjeva zatraži carinske mjere, pri čemu je jedini uvjet da zemlja u kojoj se zahtjev primjenjuje može zatražiti prijevod zahtjeva AFA ako on već nije dostavljen. Zahtjev AFA bit će generiran na jezicima tih država članica i na engleskom jeziku.


Društva uključena u povredu jesu društva koja su prethodno prepoznata kao počinitelji povrede ili su osumnjičena za uključenost u postupak povrede PIV-ova. Njihove funkcije mogu biti sljedeće: uvoz, proizvodnja, prijevoz, slanje, izvoz, posrednik, pošiljatelj, distributer, dobavljač i trgovac. Te su informacije u skladu s carinskom Uredbom (EU) br. 608/2013, ali se ne pohranjuju u EDB-u radi zaštite podataka.


Da, pri podnošenju zahtjeva AFA društva povezana s povredom prava mogu se dodati tek u trećem koraku, „Odaberi svoje proizvode”. Informacije sadržane u tablici „Dodaj društvo povezano s povredom” neće se pohraniti u podatkovnu bazu radi zaštite podataka. Međutim, te će informacije biti navedene u zahtjevu pre-AFA te će se automatski poslati carinama.

Posljednji korak postupka za podnošenje zahtjeva AFA jest pregled cijelog zahtjeva i njegovih priloga na odabranom jeziku (jezik zemlje podnošenja ili engleski jezik). Time prije slanja možete još jednom vidjeti cijeli dokument AFA na zaslonu.
 
Ispisana verzija zahtjeva pre-AFA dostupna je u četvrtom koraku postupka za podnošenje zahtjeva AFA.
Svoj zahtjev možete pregledati ili preuzeti prije nego što ga pošaljete carini.Broj zasebnih dokumenata s dodatnim informacijama (u formatu PDF) koji se učitava kao „Pripadajuća dokumentacija” nije ograničen.
 

Međutim, ne preporučuje se dodavanje prekomjernog broja zasebnih dokumenata jer provedbena tijela ne dobivaju prijevode informacija koje se ovdje učitavaju niti se datoteke u formatu PDF mogu pretraživati.
 
Datoteka će biti vidljiva tijelima koja imaju pristup EDB-u i koja ste označili u okviru kriterija dijeljenja za određeni proizvod. Šalje se i elektroničkim putem kao prilog zahtjevu AFA. Ne pregledava se prethodno kao dio dokumenta pre-AFA u EDB-u kako se sustav ne bi preopteretio. Stoga vas molimo da ispišete sve dokumente priložene Portfelju dokumenata proizvoda i pošaljete ih zajedno s ispisanim primjerkom zahtjeva AFA.
 
Svi sporazumi o licenciranju i/ili punomoći koje ste priložili zahtjevu AFA prilikom njegova generiranja u EDB-u bit će također vidljivi i u zahtjevu AFA u carinskoj podatkovnoj bazi COPIS.
 
Napominjemo da se prilozi ne prevode. Carine država članica mogu zatražiti prijevod tih priloga, no zahtjev AFA neće biti primjenjiv u njihovoj državi ako nije podnesen.
 
Svi drugi dokumenti priloženi u dijelu „Informacije o društvu” dostupni su carinama samo u EDB-u, ali ne šalju se zajedno sa zahtjevom AFA ako nije riječ o punomoći ili sporazumu/sporazumima o licenciranju koji su u prvom koraku priloženi zahtjevu AFA.

 


Odobren je posljednji status zahtjeva pre-AFA kojim se označava uspješno odobrenje zahtjeva AFA i njegova izrada u carinskom sustavu. Dostupan je i svim zatraženim zemljama.
Zahtjev pre-AFA određen je sljedećim statusima:
  • nacrt: zahtjev pre-AFA spremljen je kao nacrt i još nije poslan carini. Kada zahtjev pre-AFA ima status nacrta, dostupne su radnje Uredi i Briši; 
  • generiran: zahtjev pre-AFA generiran je i poslan carini; 
  • potvrđen: zahtjev pre-AFA potvrđen je u carinskom sustavu; 
  • pre-AFA odbijen: zahtjev pre-AFA nije potvrđen u carinskom sustavu; 
  • pre-AFA podnesen: carina je uspješno primila zahtjev pre-AFA i priloge. U skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013 o carinskoj provedbi PIV-a carinsko tijelo zemlje izdavanja mora obavijestiti nositelja prava o svojoj odluci u roku od 30 radnih dana od primitka zahtjeva; 
  • nedostupan prilog zahtjevu pre-AFA: u carinskom sustavu javio se problem pri dohvaćanju jednog ili više priloga; 
  • AFA odobren: zahtjev AFA uspješno je izrađen u carinskom sustavu. AFA ID je dostupan.


U skladu s carinskom Uredbom (EU) br. 608/2013 obavezno je poslati potpisanu (papirnatu) verziju zahtjeva pre-AFA carinskom tijelu zemlje podnošenja.
Nakon podnošenja zahtjeva pre-AFA carini u EDB-u, u e-poruci dobit ćete obavijest koja će sadržavati vaš pre-AFA ID i poveznicu na detalje za kontakt carina država članica u pogledu zahtjeva AFA. EDB vam omogućava ispis zahtjeva pre-AFA koji trebate potpisati i poslati carinskim tijelima zemlje podnošenja.
Pravni zastupnici uz papirnatu verziju trebaju poslati i punomoć.


Ako je zemlja podnošenja Italija, potpisanu papirnatu verziju zahtjeva pre-AFA potrebno je slati na talijansku carinu.
 
Kada se zahtjev pre-AFA šalje carini u Italiji, učitava se u talijanski sustav (Falstaff), a središnjici navedenoj u zahtjevu pre-AFA (središnjica navedena u EDB-u) e-poštom se šalje jednokratna lozinka (one-time password, OTP). Tada je unošenjem pre-AFA ID-a i OTP-a dobivenog e-poštom moguće pristupiti zahtjevu pre-AFA u sustavu Falstaff kako bi se dodao elektronički potpis.
 
Na istom tom zaslonu postoji mogućnost ponovnog generiranja OTP-a. Detaljne informacije o talijanskom sustavu možete pronaći na sljedećoj poveznici u videu „02 – Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video”:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

U Španjolskoj se zahtjev pre-AFA učitava u sučelje Sede Electrónica španjolske porezne agencije Agencia Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Odaberite obrazac za zahtjev za intervenciju u vezi s povredom žiga (na španjolskom: „Formulario de solicitud de intervención de marcas”), a zatim ćete trebati unijeti svoj digitalni certifikat i pre-AFA ID. Nemojte zaboraviti odabrati Potpiši i pošalji (na španjolskom: „Firmar Enviar”, na engleskom: „Sign Send”) kako biste dovršili postupak.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.