Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Često postavljana pitanja

OPĆA PITANJA

1. Što će se dogoditi s mojim žigom?

2. Hoće li se promijeniti način mog poslovanja s Uredom?

3. Gdje mogu dobiti informacije o praksi sa žigovima u skladu s Uredbom o izmjeni?

Pristojbe

4. Što učiniti ako primim račun koji ne prepoznajem?

5. Koje su razlike između stare i nove tarife pristojbi za žigove?

6. Ako je izvršeno prekomjerno plaćanje s obzirom na promjenu iznosa pristojbe, vraća li se prekomjerno uplaćeni iznos?

7. Novi podnesci – trebam li platiti „stare" ili „nove" pristojbe?

Izjave temeljem članka 28. stavka 8. Uredbe o žigu EU-a

8. Tko može dati izjavu u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu EU-a?

9. Kada se može dati izjava u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu EU-a?

10. Koji obrazac trebam upotrijebiti za izjavu u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu EU-a?

Produljenje

11. Koji se datum uzima u obzir prilikom određivanja pristojbe za produljenje žiga EU-a?

12. Ako je riječ o žigu na koji se primjenjuje stara pristojba za produljenje, može li njegov nositelj odgoditi plaćanje i platiti novu, umanjenu pristojbu tijekom šestomjesečnog „razdoblja odgode"?

13. Istječe li osnovno razdoblje za produljenje s krajem mjeseca ili točno na određeni datum?OPĆA PITANJA

1. Što će se dogoditi s mojim žigom?

Nakon stupanja na snagu Uredbe o izmjeni postojeći žigovi Zajednice i prijave žigova Zajednice automatski postaju žigovi Europske unije i prijave žigova Europske unije. Korisnici ne moraju poduzimati nikakve daljnje radnje.

2. Mijenja li se način mog poslovanja s Uredom?

Ne. Svi naši internetski obrasci ažurirani su i spremni za korištenje s danom stupanja na snagu Uredbe o izmjeni. Nove pristojbe iskazane su na našem internetskom obrascu za prijavu žiga kao i na svim drugim obrascima dostupnim na našim internetskim stranicama. Naš kalkulator pristojbi i potpuni popis pristojbi ažurira se u skladu s novom tarifom pristojbi na dan stupanja na snagu Uredbe o izmjeni.

3. Gdje mogu dobiti informacije o praksi sa žigovima u skladu s Uredbom o izmjeni?

Na dan stupanja na snagu Uredbe o izmjeni, 23. ožujka 2016., na snagu stupaju i ažurirane Smjernice za ispitivanje, koje odražavaju promjene prakse ispitivanja žigova pri Uredu koje su posljedica Uredbe o izmjeni. Te su informacije dostupne na našoj postojećoj internetskoj stranici o praksi sa žigovima Dodatne informacije također možete pronaći u biltenu Ureda „Alicante News", koji pruža najnovije informacije o pitanjima u vezi s intelektualnim vlasništvom i Uredom.

 

Pristojbe

4. Što učiniti ako primim račun koji ne prepoznajem?

Ako primite dopis ili račun, molimo vas da pažljivo provjerite što vam se točno nudi i je li riječ o autentičnom izvoru. Ako imate bilo kakvih dvojbi, obratite se za pomoć svom pravnom savjetniku ili stupite u kontakt s nama Ovdje možete pronaći dodatne informacije o zavaravajućim računima.

5. Koje su razlike između stare i nove tarife pristojbi za žigove?

Uredbom o izmjeni koja stupa na snagu 23. ožujka 2016. uvodi se smanjenje svih pristojbi koje se plaćaju Uredu za žigove kao i novi sustav pristojbi za prijavu i produljenje, koji podrazumijeva plaćanje jedne pristojbe za svaki razred. Sve su pristojbe sadržane u Prilogu I. Uredbi o izmjeni, a više informacija dostupno je ovdje, uključujući i nekoliko tablica s usporednim prikazom starih i novih pristojbi za prijave, produljenja, prigovore, brisanja žigove EU-a te žalbe.

6. Ako je izvršeno prekomjerno plaćanje s obzirom na promjenu iznosa pristojbe, vraća li prekomjerno uplaćeni iznos?

Da. Dana 29. siječnja predsjednik Ureda na internetu je objavio vijest o planiranom povratu prekomjerno uplaćenih pristojbi za produljenje. Način povrata ovisi o načinu na koji je izvršeno plaćanje. Način na koji se vraća prekomjerno uplaćeni iznosi pristojbi iscrpno je opisan u ovoj internetskoj vijesti.

7. Novi podnesci – trebam li platiti „stare" ili „nove" pristojbe?

Datum podnošenja prijave žiga EU-a, prigovora, zahtjeva za opoziv ili proglašenje ništavim (brisanje iz registra) ili žalbe (u vezi sa žigovima EU-a) određuje vrstu pristojbe koja se naplaćuje (prema staroj ili novoj tarifi).

Ako datum podnošenja pada prije datuma stupanja na snagu nove uredbe (prije 23. ožujka 2016.), primjenjuje se stara tarifa pristojbi čak i ako je plaćanje izvršeno nakon datuma stupanja na snagu nove uredbe, a to se odnosi i na naplatu eventualnih dodatnih pristojbi za zakašnjelo plaćanje. Ako datum podnošenja pada nakon datuma stupanja na snagu nove uredbe (23. ožujka 2016. ili nakon toga datuma), primjenjuje se nova tarifa pristojbi. To proizlazi iz činjenice da prijava ili zahtjev, nakon što je uplaćena odgovarajuća pristojba, imaju učinak od datuma podnošenja jer se smatraju podnesenima toga datuma.

Primjerice, ako tromjesečni rok za podnošenje prigovora teče od 1. veljače 2016. do 30. travnja 2016. a prigovor je podnesen 1. ožujka 2016., podnositelj prigovora mora platiti pristojbu po staroj tarifi (350 EUR). Ako se, u istom tom primjeru, prigovor podnese 15. travnja 2016., podnositelj mora platiti pristojbu po novoj tarifi (320 EUR). Podnositelj prigovora ne smije podnijeti prigovor 1. ožujka 2016. i čekati do 30. travnja 2016. kako bi platio pristojbu po novoj tarifi jer datum podnošenja prigovora (i nastupanja njegova učinka) prethodi datumu stupanja na snagu nove uredbe, iako se plaćanje izvršava još uvijek u okviru tromjesečnog razdoblja za podnošenje prigovora.

 

Izjava u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu EU-a

8. Tko može dati izjavu u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu EU-a?

Nositelji žigova EU-a ili međunarodnih registracija u kojima je naznačen EU, koji su prijavljeni ili naznačeni prije 22. lipnja 2012. te registrirani prije stupanja na snagu Uredbe br. 2015/2424 od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu EU-a, a koji su registrirani s obzirom na cijeli naslov razreda Nicanske klasifikacije.

9. Kada se može dati izjava u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu EU-a?

Izjave u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu EU-a moraju biti dane u razdoblju između 23. ožujka 2016. i (uključujući) 24. rujna 2016..

10. Koji obrazac trebam upotrijebiti za izjavu u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu EU-a?

Ured je izradio novi internetski obrazac zahtjeva za upis, a dostupan je unutar kategorije „Upis žiga EU-a", potkategorije „Izjava u skladu s člankom 28. stavkom 8.". Obrazac će biti dostupan od 23. ožujka 2016. u odjeljku Obrasci i prijave. Korisnici se moraju prijaviti kako bi podnijeli zahtjev putem interneta. Vlasnici/nositelji koji žele podnijeti prijavu na papiru trebaju ispuniti standardni obrazac zahtjeva za upis. Za jedan žig EU-a može se podnijeti samo jedan obrazac.
Više informacija o izjavama u skladu s člankom 28. stavkom 8. Uredbe o žigu EU-a možete pročitati u odjeljku s detaljnim pitanjima i odgovorima.

 

Produljenje

11. Koji se datum uzima u obzir prilikom određivanja pristojbe za produljenje žiga EU-a?

Prilikom određivanja koje se pristojba za produljenje treba platiti, mjerodavan datum je „datum isteka" žiga. Na sve žigove EU-a čiji je datum isteka prije 23. ožujka 2016. primjenjuju se „stare" pristojbe bez obzira na datum plaćanja pristojbi. Na sve žigove EU-a čiji je datum isteka 23. ožujka 2016. ili kasnije primjenjuju se nove pristojbe. To je potvrđeno u Priopćenju br. 2/2016 predsjednika Ureda od 20. siječnja 2016., a dodatne informacije dostupne su ovdje.

12. Ako je riječ o žigu na koji se primjenjuje stara pristojba za produljenje, može li njegov nositelj odgoditi plaćanje i platiti novu, umanjenu pristojbu tijekom šestomjesečnog „razdoblja odgode"?

Ne. Prilikom određivanja pristojbe za produljenje koja se treba platiti, mjerodavan datum je „datum isteka" žiga, a to se načelo primjenjuje čak i ako vlasnik odluči čekati i platiti kasnije, tijekom šestomjesečnog „razdoblja odgode". U slučaju ako je datum isteka žiga prije 23. ožujka 2016., čak i ako vlasnik uplati pristojbu nakon stupanja na snagu nove Uredbe o izmjeni, sve dodatne naknade za zakašnjelo plaćanje (tj. 25 % zakašnjele pristojbe za produljenje) izračunavaju se na temelju pristojbe koja je trebala biti plaćena na datum isteka žiga.

13. Istječe li osnovno razdoblje za produljenje s krajem mjeseca ili točno na određeni datum?

Sukladno trenutno važećoj Uredbi o žigu Zajednice, zahtjev za produljenje moguće je podnijeti i pristojbu uplatiti sve do kraja mjeseca u kojem istječe registracija žiga, a dodatno šestomjesečno „razdoblje odgode" za produljenje počinje teći prvog dana nakon kraja toga mjeseca.

Novom Uredbom o izmjeni ovaj je članak preinačen, te zahtjev za produljenje mora biti podnesen i pristojba za produljenje uplaćena tijekom razdoblja od šest mjeseci prije datuma isteka registracije (drugim riječima „datuma isteka" žiga), a dodatno šestomjesečno razdoblje odgode za produljenje počinje teći prvog dana nakon datuma isteka.

Međutim, Ured je donio prijelazne odredbe za one žigove u čijem je slučaju osnovno šestomjesečno razdoblje za produljenje počelo prije stupanja na snagu nove Uredbe o izmjeni, tj. 23. ožujka 2016. Na te se žigove primjenjuje „stari" način izračuna iako je datum isteka tih žigova nakon 23. ožujka 2016. To znači da će žigovi koji istječu 22. rujna 2016. biti prvi na koje će se u potpunosti primijeniti novi način izračuna razdoblja za produljenje.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.