Mi smo EUIPO

Često postavljana pitanja Promjene se počinju primjenjivati od 1. listopada 2017.

Stranica sa često postavljanim pitanjima pripremljena je s pomoću pitanja koja su korisnici dosad postavili našem Informacijskom centru.

Pitanja i odgovori na stranici podijeljeni su u četiri odjeljka: informacije i izvori; ukidanje uvjeta grafičkog prikaza; certifikacijski žigovi; postupovne izmjene.

Pozivamo korisnike da izmjene provjere na našoj glavnoj internetskoj stranici.

Od 1. listopada 2017. smjernice Ureda o prijavi žiga bit će u potpunosti ažurirane kako bi odražavale izmjene koje će se početi primjenjivati zbog postupka zakonodavne reforme.

Obratite nam se ako imate daljnjih pitanja ili biste željeli saznati više informacija o izmjenama koje stupaju na snagu 1. listopada 2017.

 • Informacije i izvori

 • Gdje mogu pronaći sažetak glavnih izmjena koje stupaju na snagu 1. listopada 2017. godine?

  Pripremili smo internetsku stranicu s informacijama o glavnim izmjenama (uključujući postupovne izmjene, ukidanje uvjeta grafičkog prikaza i certifikacijske žigove EU-a), a možete joj pristupiti ovdje. Od 1. listopada 2017. korisnici će moći pristupiti Smjernicama za ispitivanje koje će biti u potpunosti ažurirane tako da odražavaju promjene.

 • Gdje mogu pronaći relevantne pravne tekstove?

 • Ukidanje uvjeta grafičkog prikaza i vrste žigova

 • Što ukidanje uvjeta grafičkog prikaza znači u praksi?

  Ukidanje uvjeta grafičkog prikaza znači da su sada prihvatljive i određene vrste žigova koje se mogu prikazati samo u elektroničkom obliku (npr. multimedijalni žig). To znači i da se žigovi EU-a koji nisu vizualni (zvučni žig) ili koji se sastoje od slika u pokretu (žig koji čini pokret) sada mogu lakše prijaviti s pomoću elektroničke reprodukcije umjesto obveznom upotrebom grafičkog prikaza. Međutim, i dalje postoji nekoliko uvjeta za prikaz žiga koje žigovi EU-a moraju ispunjavati. Prikaz žiga mora biti u obliku koji se može upisati u registar s pomoću opće dostupne tehnologije na jasan, precizan, samodostatan, pristupačan, razumljiv, postojan i objektivan način. Nadalje, podnošenje uzorka ili oglednog primjerka ne predstavlja ispravan prikaz žiga.

  Na primjer, u pogledu mirisa, ako zahvaljujući najnovijim dostignućima prikaz mirisa ikada bude moguć s pomoću „opće dostupne tehnologije”, tada bi se takvi žigovi mogli svrstati u kategoriju „druge vrste žigova”. Međutim, teško je zamisliti takvo što u skoroj budućnosti. Stoga ukidanje uvjeta grafičkog prikaza nema velik utjecaj na takve prijave.

 • Koje su nove vrste žigova?

  Provedbenom uredbom o žigu Europske unije („EUTMIR”) utvrđuju se posebna pravila i uvjeti za prikaz najtraženijih vrsta žigova, a to su sljedeće:

  VRSTE ŽIGOVA

  Verbalni

  Boja
  (jedna i kombinacija)

  Figurativni

  Zvučni

  Oblikovni

  Pokret

  Položaj

  Multimedijalni

  Uzorak

  Hologramski

  Multimedijalni žig jedina je potpuno nova vrsta žiga, a definiran je kao „žig koji se sastoji od kombinacije slike i zvuka ili ih obuhvaća”. Ostali navedeni žigovi uključuju vrste koje su prethodno postojale u istom obliku (npr. figurativni i zvučni žigovi), vrste koje su prethodno pripadale širim kategorijama (npr. žig uzorka) i trodimenzionalne žigove koji se sada nazivaju „oblikovnim žigovima”.

  Vrste žigova i tehničke zahtjeve za njihovu registraciju (oblik datoteke) možete pronaći na našim internetskim stranicama, a od 1. listopada naš sustav za e-prijave bit će ažuriran te će sadržavati sve vrste žigova.

 • Mogu li prijaviti boju kao figurativni žig?

  Ne. Od 1. listopada 2017. EUIPO neće prihvaćati opis žiga za figurativne žigove. Isto tako, naznaka boje neće se uzimati u obzir pri prijavi figurativnih žigova EU-a i ona nema ulogu u postupku registracije žiga EU-a. Rezultat ukidanja uvjeta grafičkog prikaza je sustav „što vidiš, to i dobiješ” koji nastoji unos žigova u registar žigova EU-a učiniti jasnijim, pristupačnijim i jednostavnijim za pretragu.

  Budući da neke zemlje zahtijevaju pisanu naznaku boje radi prijave prava prvenstva, EUIPO će ponuditi neobvezno polje u obrascu za e-prijavu u koje će se moći unijeti prikazi boja. Taj će opis biti vidljiv u obrascu za prijavu žiga EU-a kako bi se njime mogli koristiti korisnici iz tih zemalja, ali EUIPO ga neće uzimati u obzir niti će biti unesen u registar žigova EU-a.

 • Je li pozivanje na općepriznatu oznaku boje uz prikaz žiga u boji (u jednoj boji ili kombinaciji boja) obvezno?

  Da. Od 1. listopada 2017. uz žigove koji se sastoje isključivo od jedne boje ili kombinacije boja obvezno je priložiti prikaz boje i pozvati se na općepriznate oznake boja kao što je Pantone, Hex, RAL, RGB ili CMYK.

 • Kakvu ulogu ima opis u žigovima u kombinaciji boja?

  Uz žigove koji se sastoje isključivo od kombinacije boja (bez obrisa) obvezno je priložiti reprodukciju kombinacije boja na kojoj se prikazuje sustavni jedinstveni i unaprijed određeni raspored kombinacije boja. Može se dodati i opis koji detaljno prikazuje sustavni raspored boja. Taj opis mora biti u skladu s prikazom i ne smije proširiti njegovo područje.

 • Kako će se zvučni žigovi prikazivati nakon 1. listopada 2017.?

  Postoje dva načina: predajom audiodatoteke koja reproducira zvuk ili preciznim prikazom zvuka u glazbenom zapisu. Ostali načini prikaza, uključujući sonografe, opise zvukova riječima ili onomatopejski, nisu prihvatljivi. Više informacija o tehničkim zahtjevima pri podnošenju prijave za registraciju zvučnog žiga možete naći ovdje.

 • Koje vrste žigova zahtijevaju opis?

  Više nije obvezno priložiti opis ni jednoj vrsti žiga. Međutim, moguće je priložiti opis pri podnošenju prijave za registraciju pozicijskog žiga , žiga uzorka, boje (kombinacija) i pokreta. Taj opis mora biti u skladu s prikazom i ne smije proširiti njegovo područje.


 • Certifikacijski žigovi EU-a

 • Što je certifikacijski žig EU-a i kako ga mogu registrirati?

  Certifikacijski žig treća je nova vrsta žiga Europske unije uspostavljena u Uredbi o žigu Europske unije. Druge dvije vrste su pojedinačni i zajednički žigovi.

  Certifikacijski žig znači da su proizvodi i usluge u skladu s određenim kontroliranim standardom kvalitete navedenim u dokumentu pod nazivom „propisi kojima se uređuje uporaba” koji se mora priložiti uz prijavu žiga.

  Certifikacijski žig EU-a dostupan je bilo kojem javnom ili privatnom tijelu koje poštuje propise kojima se uređuje uporaba. Međutim, vlasnici te vrste žiga ne smiju obavljati poslovnu djelatnost koja uključuje nabavu proizvoda i usluga vrste koja je certificirana žigom, a vlasnik mora dati izjavu da ispunjava taj uvjet.

  Cijena certifikacijskog žiga EU-a je 1500 EUR za prijave putem interneta. Više informacija o certifikacijskim žigovima EU-a možete pronaći na našoj posebnoj internetskoj stranici.

 • Koja je razlika između zajedničkog žiga EU-a i certifikacijskog žiga EU-a?

  Zajednički žig EU-a znači da su proizvodi i usluge zaštićeni žigom u vlasništvu članova određenog udruženja i da se jedino oni mogu koristiti tim žigom.

  Certifikacijski žig EU-a, s druge strane, dostupan je bilo kojem subjektu koji poštuje propise kojima se uređuje uporaba žiga.

  Sljedeća tablica ukratko prikazuje glavne razlike između pojedinačnih, zajedničkih i certifikacijskih žigova.

   

  Certifikacijski žig

  Zajednički žig

  Pojedinačni žig

  Formalnosti

  Prijavljen izričito kao takav

  Pravila o uporabi

  Prijavljen izričito kao takav

  Pravila o uporabi

  Ako nije prijavljen kao certifikacijski/zajednički žig

  Utvrđivanje prava

  Fizičke osobe

  Pravne osobe

  Podnositelj prijave ne smije obavljati poslovnu djelatnost koja uključuje nabavu proizvoda i usluga vrste koja je certificirana žigom

  Određena udruženja

  Pravne osobe javnog prava (fizičke osobe isključene)

  Fizičke osobe

  Pravne osobe

  Ispitivanje apsolutnih razloga

  Dodatni zahtjevi

  Zemljopisno podrijetlo ne može se zaštititi kao žig*

  Dodatni zahtjevi

  Odstupanje od zemljopisnog podrijetla iz članka 7. stavka 1. točke (c)

  Cjelokupni članak 7.

  Uporaba

  Vlasnik je nositelj žiga

  Upotrebljavaju ga društva i pojedinci

  Vlasnik je udruga

  Upotrebljavaju ga članovi

  U pravilu je vlasnik nositelj žiga i on se njime koristi

  Funkcija

  Razlikuje proizvode i usluge koje je certificirao nositelj od proizvoda i usluga koji nisu certificirani

  Razlikuje proizvode i usluge članova udruženja

  Oznaka komercijalnog podrijetla

  Pristojbe

  1500 EUR (za prijave internetom) za prvi razred; 50 EUR za drugi razred i 150 EUR za svaki sljedeći razred.

  1500 EUR (za prijave internetom) za prvi razred; 50 EUR za drugi razred i 150 EUR za svaki sljedeći razred.

  850 EUR (za prijave internetom) za prvi razred; 50 EUR za drugi razred i 150 EUR za svaki sljedeći razred.

  * U skladu s člankom 83. Uredbe o žigu Europske unije certifikacijski žig EU-a nije prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga u odnosu na zemljopisno podrijetlo.

 • Kada mogu podnijeti prijavu za certifikacijski žig EU-a?

  Prijave se mogu podnijeti bilo kada nakon 00:00 prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu (CEST) 1. listopada 2017.

 • Mogu li zajednički žig pretvoriti u certifikacijski žig?

  Ne. Ni Uredba o žigu Europske unije ni sekundarno zakonodavstvo ne navode mogućnost pretvorbe zajedničkog žiga u certifikacijski žig ako je zajednički žig prijavljen prije 1. listopada 2017. Dakle, Ured ne prihvaća zahtjeve za pretvorbu vrste žiga.

 • Postoje li smjernice o zahtjevima i postupcima za ostvarivanje zaštite pod certifikacijskim žigom EU-a?

  Člankom 17. Provedbene uredbe o žigu Europske unije utvrđuje se sadržaj propisa kojima se uređuje uporaba certifikacijskih žigova EU-a.


 • Postupovne izmjene

 • Kako mogu podnijeti zahtjev da se stečeni razlikovni karakter tretira kao podredna tvrdnja?

  Stečeni razlikovni karakter kao podredna tvrdnja novost je u članku 2. stavku 2. Provedbene uredbe o žigu Europske unije, a cilj je omogućiti podnositelju prijave da iskoristi svoje pravo na žalbu u vezi sa „svojstvenim razlikovnim karakterom” prije nego što se od njega zatraži da dokaže stečeni razlikovni karakter. Od 1. listopada 2017. to će se moći učiniti pri prijavi žiga EU-a ili najkasnije u odgovoru na prvi prigovor. Neće se moći odmah istupiti pred žalbeno vijeće. U obrascu za e-prijavu omogućeno je podnositeljima prijava da označe stečeni razlikovni karakter kao podrednu tvrdnju.

 • Kada da prijavim pravo prvenstva?

  Od 1. listopada 2017. prijave prava prvenstva moraju se podnijeti isti dan kada i prijava žiga EU-a. Gdje je to potrebno, dokumente koji podupiru zahtjev potrebno je dostaviti u roku od tri mjeseca od prijave. Nadalje, ako popratni dokumenti nisu na jeziku Ureda, Ured odsad može zatražiti da se ti dokumenti prevedu. Podnositelji prijava trebaju imati na umu da od 1. listopada 2017. prijave prava prvenstva neće biti detaljno pregledane u fazi podnošenja prijave. Tijekom te faze Ured će samo utvrditi ispunjava li prijava sve formalne uvjete kao što su broj, datum i država navodne prve prijave te dostupnost službenih mrežnih izvora s pomoću kojih je moguće provjeriti podatke o pravu prvenstva (ili podnošenje dokumentacije o pravu prvenstva i prijevoda te dokumentacije).

  Sadašnji zahtjev za podnošenje preslike dokaza o relevantnoj registraciji koju je ovjerilo nadležno tijelo izbrisan je, a člankom 6. Provedbene uredbe o žigu Europske unije sada se zahtijeva samo da se podnese „preslika” relevantne registracije. Međutim, u skladu s člankom 39. Uredbe o žigu Europske unije [prethodno članak 34. Uredbe o žigu Europske unije] izvršni direktor već je ranije smanjio zahtjeve u pogledu relevantne dokumentacije. Dakle, u praksi nema značajne promjene u pogledu senioriteta.

 • Koje internetske izvore Ured prihvaća?

  Ured priznaje sve baze podataka nacionalnih i regionalnih ureda za intelektualno vlasništvo na području Europske unije. Portal TMview prihvatljiv je način pristupanja nacionalnim uredima. Za podatke u pogledu oznake zemljopisnog podrijetla, podnositelji prigovora i podnositelji zahtjeva za opoziv sada se mogu osloniti na baze podataka EU-a (npr. E-Bacchus, E-Spirits i E-Door). Dovoljno je općenito upućivanje na takve baze podataka i izvore, a upotreba izravne hiperveze neobvezna je.

 • Je li se promijenio jezični režim Ureda?

  Ne. Prijavu žiga Europske unije i dalje možete podnijeti na bilo kojem od službenih jezika EU-a i taj jezik odabrati kao prvi jezik. Uz to, kao drugi jezik morate odabrati jedan od pet jezika Ureda: engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski. Taj se jezični režim primjenjuje tijekom cijelog postupka prijave i ispitivanja, sve do registracije, osim za prigovore i dodatne zahtjeve. Prigovor ili zahtjev za opoziv mogu se podnijeti:

  • Na prvom ili drugom jeziku prijave žiga Europske unije ako je prvi jezik jedan od pet jezika Ureda, po izboru podnositelja prigovora / podnositelja zahtjeva za opoziv.
  • Na drugom jeziku ako prvi jezik nije jedan od pet jezika Ureda.
 • Koji su novi zahtjevi i standardi u pogledu prijevoda?

  Od 1. listopada 2017. većina vrsta dokaza može se nastaviti podnositi na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Ako jezik koji se upotrebljava za dokaze utemeljenosti (osim potvrde o podnošenju prijave, registraciji i obnovi ili odredaba relevantnih zakona) nije jezik postupka, prijevod će odsad biti potreban samo ako to Ured zatraži – samoinicijativno ili na obrazloženi zahtjev druge strane. Dokazi o stečenom razlikovnom karakteru ili ugledu pripadaju ovoj kategoriji.

  Međutim, dokazi utemeljenosti (potvrde o podnošenju prijave, registraciji i obnovi ili odredbe relevantnih zakona) i dalje se moraju podnijeti na jeziku postupka (ili biti prevedeni na taj jezik) u utvrđenom roku za dokazivanje utemeljenosti.

  Nadalje, „standard prijevoda” iz članka 25. Provedbene uredbe o žigu Europske unije sada je manje zahtjevan nego ranije. Ako je strana naznačila da su relevantni samo dijelovi dokumenta, prijevod može biti ograničen samo na te dijelove.

  Te promjene donose stvarnu korist korisnicima sustava žigova EU-a. Time se postiže ekonomičnost, jednostavnost te se snižavaju svi troškovi.

 • Kako da predočim dokaze?

  Dokazi koji se prilažu podnescima moraju biti jasno utvrđeni, indeksirani i upućivanje na njih također mora biti jasno. Nova pravila o prilozima uglavnom odražavaju Poslovnik Općeg suda (poglavlje 2., Popis priloga, i poglavlje 3., Prilozi).

 • Na koji se način promijenila komunikacija s Uredom?

  Sredstva komunikacije Ureda i s Uredom promijenjena su uzimajući u obzir razvoj informacijske tehnologije. Posebice:

  • Zastarjeli načini komunikacije kao što su osobna dostava i ostavljanje dokumentacije u poštanskom sandučiću Ureda ukinuti su;
  • Komunikacija „elektroničkim putem” široko je definirana, tako da sada pokriva telefaks i potencijalno mnoge druge vrste medija. Izvršni direktor određuje u kojoj mjeri i pod kojim se tehničkim uvjetima ti mediji mogu upotrebljavati, a korisnici će biti pravovremeno obaviješteni o svim promjenama;
  • Posebno spominjanje „fotokopirnog uređaja i drugih tehničkih sredstava” komunikacije – što obuhvaća i telefaksove – uklanja se iz sekundarnog zakonodavstva (no, vidjeti prethodnu točku o „elektroničkim sredstvima”);
  • Pojam „kurirska služba” posebno je uveden kao sredstvo komunikacije Ureda i s Uredom uz komunikaciju poštom.
 • Mogu li i dalje koristiti telefaks?
  • Od 1. listopada 2017. osim na uporabu računa u sučelju User Area (e-prijava), definicija komunikacije „elektroničkim putem” primjenjuje se i na slanje telefaksom, što znači da se snižena pristojba za prijave i produljenja žigova EU-a elektroničkim putem iz Priloga I. Uredbe o žigu EU-a primjenjuje i na slanje telefaksom.
  • Međutim, od 1. siječnja 2018. telefaks se više neće prihvaćati za podnošenje prijava i produljenja žigova EU-a, osim kao sustav sigurnosne kopije ako zbog tehničkih poteškoća nije moguća e-prijava. U tom slučaju podnositelji mogu osigurati datum prijave slanjem telefaksa ako: (i) za prijave žigova EU-a, ponovno podnesu istu prijavu putem e-prijave u roku od tri radna dana; (ii) za produljenje žigova EU-a, ako podnesu prijavu za produljenje telefaksom najkasnije tijekom posljednja tri radna dana prije isteka početnog ili produljenog zakonskog razdoblja za produljenje. To je utvrđeno u Odluci br. EX-17-4 izvršnog direktora.