Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Pristojbe

Sustav naplate pristojbi u EUIPO-u promijenit će se u odnosu na sustav koji je primjenjivao OHIM. Sustav naplate osnovne pristojbe za najviše tri razreda proizvoda i usluga postat će sustav naplate pristojbe za svaki pojedini razred.

U području naplate pristojbi novom Uredbom uvode se sljedeće promjene:

  • novi sustav naplate pristojbi za svaki pojedini razred u slučaju pristojbi za prijave i produljenja;
  • općenito niže iznose pristojbi koje Ured naplaćuje;
  • uključivanje odredaba Uredbe o pristojbama u osnovnu uredbu.
 

Platite za ono što vam treba

Žig Zajednice uključivao je zaštitu triju razreda za što se naplaćivala pristojba od 900 EUR za elektroničku prijavu te pristojba od 1 050 EUR za prijavu na papiru. Novom Uredbom predviđa se prijelaz Ureda na sustav naplate pristojbi za svaki pojedini razred. To znači da će podnositelji prijave u praksi plaćati nižu pristojbu ako podnose prijavu za samo jedan razred, jednak iznos pristojbe podnose li prijavu za dva razreda te viši iznos podnose li prijavu za tri ili više razreda. Iznosi pristojbi za produljenje znatno su smanjeni u svim slučajevima i utvrđeni su u istom iznosu kao i pristojbe za prijave, a također su smanjeni iznosi pristojbi koje se naplaćuju za podnošenje prigovora, brisanje iz registra i ulaganje žalbi.

 

Pristojbe za prijavu (e-prijava)

Žig EU-a (stara tarifa) Pristojba Žig EU-a (nova tarifa) Pristojba
Prvi razred Pristojba od 900 EUR pokriva do tri razreda Prvi razred 850 EUR
Drugi razred Drugi razred 50 EUR
Treći razred Treći razred 150 EUR
Četvrti razred i svi sljedeći razredi 150 EUR Četvrti razred i svi sljedeći razredi 150 EUR
 

Pristojbe za produljenje (e-prijava)

Žig EU-a (stara tarifa) Pristojba Žig EU-a (nova tarifa) Pristojba
Prvi razred Pristojba u visini od 1 350 EUR pokriva do tri razreda Prvi razred 850 EUR
Drugi razred Drugi razred 50 EUR
Treći razred Treći razred 150 EUR
Četvrti razred i svi sljedeći razredi 400 EUR Četvrti razred i svi sljedeći razredi 150 EUR
 

Novi certifikacijski žig Europske unije

Certifikacijski žig Europske unije uvest će se za 21 mjesec. Certifikacijski žig omogućit će ustanovi ili organizaciji za izdavanje potvrda koja dodjeljuje certifikate da sudionicima certifikacijskog sustava dopusti uporabu žiga kao oznake proizvoda ili usluga koji su u skladu s uvjetima certifikacije (članak 74.b Uredbe o žigu EU-a). Trošak registracije certifikacijskog žiga EU-a bit će jednak trošku registracije zajedničkog žiga EU-a, odnosno iznosit će 1 800 EUR (1 500 EUR za e-prijavu), 50 EUR za drugi razred te 150 EUR za treći razred (i sve sljedeće razrede).

 

Ostale pristojbe

Kako je prethodno navedeno, doći će do općenitog smanjenja pristojbi koje se plaćaju Uredu. Navodimo samo neke od njih:

Pristojbe u vezi sa žigovima EU-a Pristojba (stara tarifa) žig EU-a (nova tarifa)
Prigovor 350 EUR 320 EUR
Brisanje iz registra 700 EUR 630 EUR
Žalba 800 EUR 720 EUR
 

Nove prijave

Datum podnošenja prijave žiga EU-a, prigovora, zahtjeva za opoziv ili proglašenje ništavim (brisanje iz registra) ili žalbe (u vezi sa žigovima EU-a) određuje vrstu pristojbe koja se naplaćuje (prema staroj ili novoj tarifi).

Ako datum podnošenja pada prije datuma stupanja na snagu nove uredbe (prije 23. ožujka 2016.), primijenit će se stara tarifa pristojbi čak i ako je plaćanje izvršeno nakon datuma stupanja na snagu nove uredbe, a to se odnosi i na naplatu eventualnih dodatnih pristojbi za zakašnjelo plaćanje. Ako datum podnošenja pada nakon datuma stupanja na snagu nove uredbe (23. ožujka 2016. ili nakon toga datuma), primijenit će se nova tarifa pristojbi. To proizlazi iz činjenice da će prijava/zahtjev, nakon što je uplaćena odgovarajuća pristojba, imati učinak od datuma podnošenja jer se smatra podnesenim toga datuma.

Primjerice, ako tromjesečni rok za podnošenje prigovora teče od 01.02.2016. do 30.04.2016. a prigovor je podnesen 01.03.2016., podnositelj prigovora morat će platiti pristojbu po staroj tarifi (350 EUR). Ako se, u istom tom primjeru, prigovor podnese 15.04.2016., podnositelj će morati platiti pristojbu po novoj tarifi (320 EUR). Podnositelj prigovora ne smije podnijeti prigovor 01.03.2016. i čekati do 30.04.2016. kako bi platio pristojbu po novoj tarifi jer datum podnošenja prigovora (i nastupanja njegova učinka) prethodi datumu stupanja na snagu nove uredbe iako će plaćanje biti izvršeno još uvijek u okviru tromjesečnog razdoblja za podnošenje prigovora.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.