Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Osnovna pitanja

 

Sustav žigova Europske unije sastoji se od jedinstvenog postupka registracije koji vlasniku žiga jamči isključivo pravo u svih 27 država članica Europske unije.
Ured preporučuje da provjerite kontrolni popis na mrežnom mjestu prije podnošenja prijave za žig EU-a.
Dodatne informacije:


Područje primjene Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (Uredba o žigu) obuhvaća određena područja koja su u posebnim odnosima s državama članicama EU-a. Zajedno s Europskom komisijom Ured utvrđuje situaciju u skladu s pravom EU-a za neka od relevantnih područja s popisa u nastavku.

Predstavlja dio teritorija EU-a[1]

Ne predstavlja dio teritorija EU-a[2]

Alandski Otoci

Sjeverni dio Cipra

Martinik

Farski otoci

Gvadalupa

Grenland

Sveti Martin (FR)

Sveti Bartolomej

Francuska Gijana

Nova Kaledonija

Reunion

Francuska Polinezija

Azori

Francuska Južna i Antarktička Područja

Madeira

Valis i Futuna

Ceuta i Melilla

Sveti Petar i Mikelon

Kanarski otoci

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sveti Eustazije

 

Sveti Martin (NL)

Napomena: Popis je indikativan i neobvezujući, služi samo za informaciju i ne treba ga se smatrati potpunim.Nacionalni žig pruža zaštitu isključivo u državi članici u kojoj je registriran, dok žig EU-a svojem vlasniku daje isključivo pravo u svim trenutačnim i budućim državama članicama EU-a.
Odluka podnositelja prijave o tome žele li registrirati svoj žig na nacionalnoj razini, regionalnoj razini, razini EU-a ili međunarodnoj razini ovisi isključivo o njima.
Dodatne informacije o prednostima registracije žiga u Europskoj uniji.


Nositelj žiga EU-a može biti svaka fizička ili pravna osoba, uključujući i tijela osnovana na temelju javnog prava.
Kliknite ovdje za dodatne pojedinosti o vlasništvu.
Navedeno možete provjeriti i u Smjernicama, Dio B – Ispitivanje, 2. odjeljak – Ispitivanje formalnosti, stavak 2.1.


Proizvod/roba: svaki predmet kojom se može trgovati.

Usluga: pružanje djelatnosti u skladu s ljudskim potrebama.

Vaša prijava za žig EU-a mora sadržavati prikaz žiga koji želite registrirati i popis roba i/ili usluga obuhvaćenih žigom (vidjeti članak 31. Uredbe o žigu EU-a za sve uvjete koje prijava mora ispunjavati ili Smjernice, Dio B – Ispitivanje, 2. odjeljak – Ispitivanje formalnosti, stavak 4. za više pojedinosti).

Na internetu je dostupan sljedeći niz alata EUIPO-a za izradu vlastitog popisa roba i usluga.


Da, moguće je steći nacionalnu registraciju. U EU-u postoje četiri razine registracije žigova. Vaš odabir ovisi o potrebama vašeg poslovanja.
Dodatne informacije o žigovima u Europskoj uniji.


Različita je osnovna funkcija koju obavljaju:
  • Dizajn je u osnovi namijenjen određenju oblika proizvoda.
  • Žig se primjenjuje i na proizvodu (pogledajte primjere). Glavna je uloga žiga utvrđivanje određenog trgovačkog podrijetla u vezi s pojedinim proizvodima i/ili uslugama.
Na portalu za e-učenje postoje tečajevi EUIPO-a o intelektualnom vlasništvu koji su dostupni svim razinama.


Da, žig se može upotrebljavati u svakoj fazi, čak i prije podnošenja prijave. Međutim, uporaba žiga ne jamči i njegovu registraciju.


Zakonodavstvom Europske unije o žigovima utvrđuje se „obveza” vlasnika registriranog žiga da taj žig zaista upotrebljava.
Dodatne pojedinosti o dokazu o uporabi i stvarnoj uporabi mogu se pogledati u Smjernicama, Dio C – Prigovor, 6. odjeljak – Dokaz o uporabi, stavak 1.1. – Svrha dokaza o uporabi.


Zaštita žiga EU-a stječe se registracijom. Međutim, prijava žiga EU-a omogućuje podnositelju prijave da podnese prigovor na naknadne prijave žigova koji mogu biti istovjetni ili slični njegovu žigu za istovjetne ili srodne proizvode i/ili usluge (vidjeti često postavljana pitanja o prigovorima u 8. odjeljku.).
Osim toga, prijava žiga EU-a može se, među ostalim, prenositi, podlijegati stvarnom pravu, biti predmetom izvršenja, biti dio stečajnog postupka i može se licencirati. Sve izmjene u Registru mogu se pogledati u Smjernicama, Dio E – Registar.


Ne, nema pravne osnove po kojoj bi takva uporaba bila obavezna. No ,nositelj žiga može ih slobodno upotrebljavati.


Ako želite izbrisati taj simbol, a već ste podnijeli prijavu, morate zatražiti izmjenu/promjenu žiga EU-a. Ako je žig već registriran, naknada za tu izmjenu iznosi 200 eura.


Pretraživanje žigova prije prijave važna je radnja kojom se umanjuje bilo kakva mogućnost sukoba. Registrirane žigove možete pretraživati putem internetskih alata Ureda, uporabom dviju različitih podatkovnih baza EUIPO-a: eSearch plus i TMview.
 


Status trenutačnih prijava možete pronaći na internetu na kontrolnom sučelju User Area i/ili u podatkovnoj bazi eSearch plus.
Prijave EUIPO-u objavljuju se na mreži u podatkovnoj bazi eSearch plus u kojoj vam se pružaju sveobuhvatne informacije o žigovima, dizajnima, njihovim nositeljima, zastupnicima i službenim glasnicima.
Postupak registracije sastoji se od četiri koraka. Dodatne informacije.


Sve informacije o trajanju postupka možete naći u Povelji o uslugama EUIPO-a. Ured izrađuje tromjesečna izvješća kojima se prati uspješnost različitih pokazatelja, uključujući trajanje.


Registracija žiga EU-a traje 10 godina, ali se može neograničeno produljivati.
Dodatne informacije o tome kako upravljati svojim žigom EU-a.
Izvješća i istraživanja o intelektualnom vlasništvu dostupna su na mrežnom mjestu Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva.

Poveznice na izvješća i istraživanja o intelektualnom vlasništvu.


EUIPO surađuje s uredima Europske unije za intelektualno vlasništvo, međunarodnim organizacijama i korisničkim skupinama na usklađivanju praksi i alata u Europskoj uniji uspostavom sveobuhvatne Europske mreže žigova i dizajna.


Naziv domene rabi se na internetu kako bi se označile određene mrežne stranice. Svaka domena ima nastavak koji označuje vršnu domenu kojoj ta domena pripada. Vršna je domena dio naziva internetske domene koji se može naći s desne strane posljednje točke.
Dodatne informacije o vršnoj domeni .eu i njezinim inačicama u drugim pismima.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.