Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Out-of-Commerce Works Portal

Nedostupna djela su djela koja su zaštićena autorskim pravima, no nisu dostupna na tržištu, kao što su književna djela, audiovizualna djela, fonogrami, fotografije i jedinstvena umjetnička djela. Više informacija o nedostupnim djelima može se pronaći na našoj mrežnoj stranici.

Djela siročad jesu djela koja su zaštićena autorskim pravima, no čiji autori ili drugi nositelji prava nisu poznati ili se ne mogu pronaći. Više informacija o djelima siročadi možete pronaći na našoj mrežnoj stranici i pretraživanjem baze Orphan Works Database.

Režim primjenjiv na nedostupna djela nadopunjuje mjere koje su na snazi za upotrebu djela siročadi na europskoj razini.Out-of-Commerce Works Portal glavna je mjera informiranja o sustavu nedostupnih djela, koji je uspostavljen na temelju Direktive (EU) 2019/790. Glavna je svrha tog portala pružanje pristupa informacijama o trenutačnoj i budućoj upotrebi nedostupnih djela.

Na portalu se prikupljaju informacije o nedostupnim djelima koja institucije kulturne baštine žele širiti, kao što su književna djela, audiovizualna djela, fotografije, videoigre, softveri, fonogrami i jedinstvena umjetnička djela, uključujući djela koja nikada nisu bila dostupna na tržištu kao što su plakati, letci, rovovske novine ili amaterska audiovizualna djela te neobjavljena djela. Na portalu se pružaju i informacije o upotrebi nedostupnih djela (tj. informacije o licencijama ili iznimkama).

Još jedna važna značajka portala jest da on pruža informacije o mehanizmima isključenja koje nositelji prava imaju na raspolaganju i olakšava im povlačenje njihovih djela iz sustava.Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) odgovoran je za uspostavljanje jedinstvenog internetskog portala nedostupnih djela i upravljanje njime. Portal je javno dostupan i može se pronaći na EUIPO-ovoj mrežnoj stranici.Organizacija za kulturnu baštinu ili organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može pristupiti portalu Out-of-Commerce Works Portal kao javni korisnik te može zatražiti registraciju svoje organizacije kao korisnik portala. To se može učiniti popunjavanjem obrasca zahtjeva za registraciju korisnika koji je dostupan ovdje.

Zahtjev za registraciju korisnika rješavat će nacionalna kontaktna točka (za one države članice za koje je dodijeljena kontaktna točka) ili administrator EUIPO-a (za one države članice za koje kontaktna točka nije dodijeljena).Nositelj prava može u svakom trenutku svoja djela isključiti iz mehanizma licenciranja ili iz primjene iznimke ili ograničenja. Isključenje može biti opće ili posebno.

Opće isključenje primjenjuje se na sva djela, sve licencije ili sve upotrebe koji su obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem. Nositelj prava može podnijeti zahtjev za opće isključenje popunjavanjem ovog obrasca na portalu.

Posebno isključenje primjenjuje se na određena djela, određene licencije ili određene upotrebe koji su obuhvaćeni iznimkom ili ograničenjem. Kako bi pokrenuo zahtjev za posebnim isključenjem, nositelj prava mora utvrditi određeni zapis ili zapise na portalu te popuniti obrazac zahtjeva za isključenje za konkretne zapise.

Portal omogućuje primjenu mehanizma isključenja. Međutim, imajte na umu da isključenje ne stupa na snagu podnošenjem zahtjeva za isključenje na portalu. Zahtjevi za isključenje rješavaju se izvan portala, u organizacijama koje su ovlaštene rješavati zahtjeve za isključenje u državama članicama.

Dodatne informacije o značajkama i mogućnostima nositelja prava dostupne su na portalu.Da, vodiče za korisnike možete pronaći putem poveznica u nastavku. Korisni su jer pružaju osnovne informacije o značajkama portala za svaku vrstu korisnika, ali i praktične smjernice za korištenje portalom.Ako imate pitanja ili vam je potrebna tehnička podrška, obratite nam se na: outofcommerceworks@euipo.europa.eu. Kako bismo lakše utvrdili problem, preporučujemo da navedete svoje korisničko ime i, ako je moguće, dostavite snimku zaslona portala na kojoj je vidljiv problem ili poruka o pogrešci koju ste primili.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.