Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Zastupanje pred Uredom

 

Svatko može podnijeti prijavu za žig Europske unije (žig EU-a) i dizajn (registrirani dizajn Zajednice). Međutim, nakon što je prijava za žig EU-a podnesena, svaki podnositelj prijave koji nema prebivalište, glavno mjesto poslovanja ili stvarni i djelatni industrijski ili trgovački poslovni nastan na području EGP-a (Europski gospodarski prostor) morat će imenovati zastupnika prije ili poslije primitka službenog pisma za dopunu podataka koje se odnosi na nepostojanje zastupnika pred Uredom.

Kako biste pronašli ovlaštenog zastupnika, proučite besplatnu mrežnu podatkovnu bazu Ureda eSearch plus.

Za više informacija pogledajte Smjernice, Opća pravila, 5. odjeljak. Opća pravila, 5. odjeljak. Ovlašteno zastupanje.


Europskom gospodarskom prostoru (EGP) pripadaju države članice EU-a i tri države članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA): Island, Lihtenštajn i Norveška. Svrha je EGP-a proširenje unutarnjeg tržišta EU-a na države članice EFTA-e.
 
Više informacija i popis zemalja EGP-a.


Ovlašteni zastupnik pri EUIPO-u s područja EGP-a može postupati pred EUIPO-om u postupcima povezanima sa žigom (žig EU-a) i dizajnom Zajednice, odnosno registriranim dizajnima Zajednice. Zastupnike možete pretraživati u mrežnom alatu Ureda.
Za više informacija proučite dio o našim obrascima i podnescima.

Za više informacija pogledajte Smjernice, Opća pravila, 5. odjeljak. Opća pravila, 5. odjeljak. Ovlašteno zastupanje.


Izraz „stvarni i djelatni industrijski ili trgovački poslovni nastan” preuzet je iz članka 3. Pariške konvencije. Smatralo se da je prvotna odredba, u kojoj je jednostavno stajalo „poslovni nastan”, preširoka i da je treba ograničiti. Cilj je bio uporabom francuskog pojma „sérieux” („stvaran” na hrvatskom jeziku) isključiti lažne ili nepostojeće poslovne nastane.
Pojmom „djelatni” jasno se daje na znanje da, unatoč tome što se na mjestu poslovnog nastana mora obavljati neka industrijska ili poslovna aktivnost (za razliku od skladišta), ono ne treba biti glavno mjesto poslovanja. Fizičke ili pravne osobe s takvim poslovnim nastanom u EGP-u (Europski gospodarski prostor) može pred Uredom zastupati njihov zaposlenik.


Zaposlenici pravnih osoba mogu zastupati druge pravne osobe pod uvjetom da su te dvije pravne osobe gospodarski povezane. Gospodarska povezanost u tom smislu postoji ako postoji gospodarska ovisnost između dviju pravnih osoba, bilo da je stranka u postupku ovisna o poslodavcu dotičnog zaposlenika ili obratno. Ta gospodarska ovisnost može postojati:
  • zato što su dvije pravne osobe članice iste grupe; ili
  • zbog mehanizama kontrole upravljanja (T-512/15, § 33 i nadalje).
Međutim, sljedeći odnosi nisu dovoljni za uspostavu gospodarske povezanosti:
  • odnos na temelju ugovora o licenciranju žiga,
  • ugovorni odnos između dvaju poduzeća s ciljem obostranog zastupanja ili pravne pomoći,
  • običan odnos između dobavljača i klijenta (npr. na temelju sporazuma o isključivoj distribuciji ili franšizi).
Ako se zaposlenik u ulozi zastupnika želi osloniti na gospodarsku povezanost, mora označiti odgovarajući odjeljak u službenom obrascu i naznačiti svoje ime te ime i adresu svojeg poslodavca. Preporučuje se navesti prirodu gospodarske povezanosti ako to nije očito iz priloženih dokumenata.

Za više informacija o gospodarskoj povezanosti vidjeti Smjernice, dio A: Opća pravila, odjeljak 5. Ovlašteno zastupanje, stavak  2.4.2. Zaposlenici gospodarski povezanih pravnih osoba u ulozi zastupnika.
 


Svaka fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
  • državljanin je jedne od država članica EGP-a (Europski gospodarski prostor); zaposlen je ili mu je mjesto poslovanja na području EGP-a; i ovlašten je za zastupanje fizičkih ili pravnih osoba u pitanjima u vezi sa žigovima/dizajnima pred središnjim uredom za industrijsko vlasništvo u državi članici EGP-a. (Napomena: središnji ured za industrijsko vlasništvo ne mora biti istovjetan mjestu poslovanja ili zaposlenja. Međutim, mora biti unutar EGP-a.


Da biste bili uvršteni na popis ovlaštenih zastupnika, ispunite, potpišite i naznačite datum na obrascu zahtjeva te nam ga pošaljite. Morate priložiti potvrdu koju je izdao nacionalni ured ili se pozvati na zajedničku potvrdu u kojoj ste navedeni kao ovlašteni zastupnik.

Za dodatne informacije o ovlaštenim zastupnicima kada su u pitanju dizajni vidjeti bilješke na obrascu zahtjeva za upis na poseban popis ovlaštenih zastupnika.

Za više informacija o ovlaštenim zastupnicima vidjeti Smjernice, dio A: Opća pravila, odjeljak 5. Ovlašteno zastupanje.Zastupnike s prebivalištem na području EGP-a (Europski gospodarski prostor) možete pretraživati s pomoću naše javne baze podataka eSearch plus.  Ta baza podataka omogućuje jednostavan pristup informacijama o svim vrstama zastupnika (udruženja, zaposlenici, odvjetnici ili EUIPO-ovi ovlašteni zastupnici), a ažurira se svakodnevno.


Ako ste imenovali novog zastupnika, on pisanim putem može obavijestiti Ured da je zamijenio prethodnog zastupnika. Nije potrebno nikakvo odobrenje, osim ako je novi zastupnik zaposlenik u ulozi zastupnika. Ured će pisanim putem potvrditi promjenu, nakon čega slijedi objava promjene.

Više informacija o tome kako upravljati registriranim dizajnima Zajednice.

Više informacija o tome kako upravljati žigovima EU-a.

Više informacija o tome kako izmijeniti osobne podatke nositelja.

Inače pogledajte Smjernice, dio A: Opća pravila, 5. odjeljak. Ovlašteno zastupanje.Identifikacijski broj (ID broj) jest broj koji se dodjeljuje svakom zastupniku koji EUIPO-u podnese prijavu.
Sve prijave mogu se pronaći s pomoću baze podataka eSearch plus.
Ured ne obavještava svoje klijente o tom broju automatski (osim kada se odnosi na odluku o unošenju na popis ovlaštenih zastupnika), no dat će ga na zahtjev.
Broj možete pronaći i pregledom svojih dokumenata u bazi podataka eSearch plus. Kako biste Uredu pomogli da vas brzo identificira kao klijenta, koristite se svojim ID brojem u svakoj komunikaciji s EUIPO-om.
Imajte na umu da pristupanjem sučelju User Area možete izraditi internetski račun, a nakon što to učinite, možete podnositi prijave na sljedećoj adresi koristeći se stručnim obrascem.
Kada vaša prijava bude potvrđena, sustav će vam dodijeliti ID broj.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više pojedinosti pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o dizajnu Zajednice ili Smjernice o žigovima/dizajnima.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.