Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Ideas Powered for Business – Fond za MSP-ove

Poziv na podnošenje prijedloga – GR/001/21 (Ideas Powered for Business – Fond za MSP-ove)

Za ovaj poziv na podnošenje prijedloga potporu pružaju Europska komisija i EUIPO.

Usluga br. 1 – usluge preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva (IP Scan): ta vam usluga može pomoći u odlučivanju o tome koja prava intelektualnog vlasništva (IV) želite prijaviti, kako razviti svoj portfelj intelektualnog vlasništva ako ste već registrirali neka prava i kako planirati svoju strategiju za budućnost.

Usluga br. 2 – pristojbe za prijavu žigova i dizajna: ako razmišljate o registraciji žiga ili dizajna na razini EU-a, regionalnoj razini (u Beneluksu) ili nacionalnoj razini.

 

Svaki MSP može ostvariti povrat sredstava u iznosu od najviše 1 500 EUR kao bespovratni doprinos za potporu tim uslugama.

Ovo je inicijativa unutar programa Ideas Powered for Business pri EUIPO-u, koju podržava Europska komisija, a provodi se u suradnji s nacionalnim i regionalnim uredima za intelektualno vlasništvo na području EU-a.

Na ovoj stranici moći ćete:

 

Poziv na podnošenje prijedloga

Preporučujemo da pročitate službene informacije o ovom pozivu na podnošenje prijedloga prije slanja obrasca za prijavu. Možete ih preuzeti u okviru u nastavku. Imajte na umu da za prijavu za ovaj program vaše poduzeće mora ispunjavati kriterije iz službene definicije malih i srednjih poduzeća.

Provjerite Vodič Europske komisije za korisnike o definiciji MSP-ova (dostupan na svim jezicima EU-a) ako imate bilo kakve dvojbe.

 

Download PDF

Napominjemo da je engleska verzija mjerodavan izvor informacija. Ako postoji bilo kakav sukob između prevedenih verzija i engleske verzije, potonja ima prednost

 

ISPRAVAK 

Ispravak je povezan s dodavanjem nove faze za podnošenje prijava koja će trajati od 1. do 31. listopada 2021.

Detaljne izmjene poziva za podnošenje prijedloga navedene su u ispravku.

 

Preuzmite PDF

Napominjemo da je engleska verzija mjerodavan izvor informacija. Ako postoji bilo kakvo nepodudaranje između prevedenih verzija i engleske verzije, potonja ima prednost.

 

Također preporučujemo da se prije prijave za sredstva iz Fonda za MSP-ove upoznate s dokumentima u nastavku, i to prije nego što započnete s procesom prijave:

 

 

Časna izjava Prikaži Sakrij

Ova izjava osigurava da se svi korisnici pridržavaju pravila i da nisu u situaciji koja bi ih isključila iz primanja sredstava EU-a (npr. stečaj).

Download PDF

 

Popis fiksnih iznosa/pristojbi za obje usluge prema državi EU-a Prikaži Sakrij

Popis se može se promijeniti između pojedinih faza prijave. Sva ažuriranja popisa objavljivat će se ovdje, stoga je vrlo važno da podnositelji prijava redovito pregledavaju popis.

Download PDF

 

Predložak odluke o dodjeli bespovratnih sredstava Prikaži Sakrij

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se odlukom Ureda (Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava), stoga se predložak informativno stavlja na raspolaganje podnositelju prijave.

Download PDF

 

 

Nadalje, ako namjeravate podnijeti svoju prijavu putem zastupnika (treće osobe), učitajte izjavu u nastavku, ispunite je, potpišite i zatim je dostavite svojem zastupniku tako da je on/ona može učitati zajedno s prijavom i podnijeti u vaše ime.

 

Časna izjava – Zastupnik u ime podnositelja prijave Prikaži Sakrij

Zastupnik: Treća strana, fizička ili pravna osoba, koju je MSP ovlastio da ga pravno zastupa u ovom postupku i koja ispunjava e-obrazac i podnosi ga u ime podnositelja prijave.

Preuzmi PDF

 

 


Vremenski raspored i pravila

Za bespovratna sredstva možete se prijaviti samo tijekom razdoblja otvorenog za podnošenje prijava, i to putem elektroničkog obrasca za prijavu (eObrazac). Neće se razmatrati prijave koje ne budu podnesene unutar pet navedenih razdoblja.

 

  1. FAZA 2. FAZA 3. FAZA 4. FAZA 5. FAZA 6. FAZA
Proračun dostupan po fazama ZAVRŠENO ZAVRŠENO ZAVRŠENO ZAVRŠENO ZAVRŠENO ZAVRŠENO
Početak razdoblja za prijavu 11. 1. 2021. 1. 3. 2021. 1. 5. 2021. 1. 7. 2021. 1. 9. 2021. 1. 10. 2021.
Završetak razdoblja za podnošenje prijava 31. 1. 2021. 31. 3. 2021. 31. 5. 2021. 31. 7. 2021. 30. 9. 2021. 3. 10. 2021.

U slučaju dodjele sredstava podnositelji prijava primaju pisanu obavijest o rezultatima i obavijest o odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava

veljača – ožujak 2021. travanj – svibanj 2021. lipanj – srpanj 2021. kolovoz – rujan 2021. listopad – studeni 2021. studeni 2021.

 

Kao što je navedeno u odjeljku 1.5. poziva na podnošenje prijedloga, okvirni proračun dodjeljuje se za određeno razdoblje, a neutrošena sredstva za određeno razdoblje mogu se prenijeti na kasnija razdoblja.

Ako se procijenjeni proračun dodijeljen za pojedino razdoblje utroši prije završetka razdoblja, dodjela sredstava može završiti i prije ovdje navedenih datuma. Ova će se tablica redovito ažurirati najnovijim informacijama te vam savjetujemo da je redovito pregledavate.

 

VAŽNE INFORMACIJE: COVID-19 Privremeni rokovi i procjene proračuna mogu se po potrebi preispitati u skladu s trenutačnim okolnostima povezanima s pandemijom bolesti COVID-19.

 

Pravila za podnošenje prijave

Možete podnijeti samo jednu prijavu tijekom pojedine faze za uslugu br. 1 (usluge preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva) ili uslugu br. 2 (prijava žiga i/ili dizajna) ili za obje usluge.

Ako primite uslugu unutar jedne faze, a želite se prijaviti za još jednu uslugu kad započne nova faza, ne možete se ponovno prijaviti za istu uslugu. Dakle, ako ste prethodno primili uslugu br. 1, možete zatražiti samo uslugu br. 2. Istu uslugu ne možete zatražiti dvaput.

Ako ste odbijeni tijekom jedne faze, i dalje se možete prijaviti kad započne neka druga faza. Međutim, ako tijekom jedne faze podnesete više prijava, uzet ćemo u obzir samo prvu verziju vaše prijave. Sve druge verzije koje pošaljete automatski će se smatrati nedopuštenima.

 

Pitanja i odgovori

Ako još imate pitanja o postupku podnošenja prijave, pravilima, rokovima ili bilo kojem drugom pitanju povezanom s ovim programom, možete nam se obratiti putem našeg Informativnog centra.

Obavještavamo vas i da ćemo u Često postavljanim pitanjima objaviti sve odgovore na pitanja koja nam pošalju potencijalni podnositelji prijava. Pitanja i odgovore objavljujemo da bismo osigurali pravedno postupanje prema svim podnositeljima prijava omogućavanjem pristupa istim informacijama.

 

Kako se prijaviti

Preporučujemo da podnositelji prijava ne čekaju sa slanjem obrasca do posljednjeg trenutka jer će prioritet imati prijave koje primimo ranije.

 

  

 

 

Rezultati, obavijesti i kako zatražiti plaćanje

Bit ćete pojedinačno obaviješteni o rezultatima procesa evaluacije nakon donošenja odluke o dodjeli za svaku fazu.

Službena obavijest o našoj odluci bit će poslana e-poštom osobama za kontakt koje navedete u eObrascu. Stoga ste odgovorni za podnošenje točne e-adrese vaše osobe za kontakt (ili više njih).

  • Ako vaša prijava ne bude prihvaćena, primit ćete razloge naše negativne odluke u obavijesti e-poštom.
  • Ako vaša prijava bude prihvaćena, primit ćete potvrdu pozitivne odluke i privitak koji sadrži Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava koju je EUIPO pravovaljano potpisao.

Ako primite pozitivnu odluku, postajete korisnik programa (Fond za MSP-ove). Pozitivna odluka stupa na snagu na dan na koji vam pošaljemo obavijest, a njome će se utvrditi sve vaše obveze u okviru programa.

 

Nakon što primite obavijest o pozitivnoj odluci, imate 30 dana da:

  • zatražite uslugu preddijagnostičkog ispitivanja IV-a Usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a dostupne su u nacionalnim uredima koji nude te usluge.
  • prijavite svoj žig i/ili dizajn i uplatite pristojbu Prijave za registraciju žigova i dizajna može se podnijeti nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo (nacionalna razina), Uredu za intelektualno vlasništvo Beneluksa (koji obuhvaća Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg; regionalna razina) ili EUIPO-u (obuhvaća sve države članice EU-a).

 

Kako od nas zatražiti plaćanje

Po dovršetku usluge/usluga korisnici će morati podnijeti elektronički obrazac zahtjeva za plaćanje putem poveznice dostupne u Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava.

Plaćanje, koje je podložno odobrenju informacija i dokumentacije podnesenih u zahtjevu, bit će izvršeno u roku od jednog mjeseca a korisnike će se o tome obavijestiti e-poštom.

 

Kontrolni popis za podnositelje prijave

Prije podnošenja prijave provjerite možete li potvrdno odgovoriti na sva sljedeća pitanja:

Da Ne

Je li vaše poduzeće malo i srednje poduzeće sa sjedištem u Europskoj uniji?
 
Jeste li prije ispunjavanja obrasca za prijavu pročitali poziv na podnošenje prijedloga
 
Znate li bankovne podatke svojeg poduzeća i imate li bankovni izvadak (primjerak) koji sadržava sljedeće podatke: naziv poduzeća vlasnika računa, IBAN (primjeri) i BIC/SWIFT adresu?
 
Imate li potvrdu o PDV broju za svoje poduzeće?
 
Znate li za koje se usluge namjeravate prijaviti (usluga br. 1 / usluga br. 2 ili obje), kako su opisane u pozivu na podnošenje prijedloga?
 
Znate li koja prava IV-a (žigove i/ili dizajne) namjeravate prijaviti (usluga br. 2)?
 
Razumijete li u potpunosti da ne možete zatražiti ove usluge ako ste već primili nacionalna sredstva ili sredstva EU-a za iste usluge ili njihov dio?
 

Ako na sva prethodna pitanja možete odgovoriti potvrdno, ispunite obrazac za prijavu (u okviru faza za prijavu).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.