Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Ideas Powered for Business – Fond za MSP-ove za 2022.

Poziv na podnošenje prijedloga – GR/001/22 (Ideas Powered for Business – Fond za MSP-ove)

Europska komisija i EUIPO podupiru financiranje putem poziva na podnošenje prijedloga za Fond za MSP-ove u obliku vrijednosnih kupona (vaučera) za intelektualno vlasništvo kojima će se sufinancirati aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom (preddijagnostička usluga povezana s intelektualnim vlasništvom („IP Scan”), zaštita žiga i dizajna unutar i izvan EU-a), kao i aktivnosti povezane s patentima.

Na ovoj stranici dostupno je sljedeće:

  • poziv na podnošenje prijedloga i prilozi;
  • raspored za podnošenje, ocjenjivanje prijedloga i slanje obavijesti o rezultatima;
  • pristup pitanjima i odgovorima;
  • poveznica za pristup mrežnom mjestu Fonda za MSP-ove, na kojem su dostupne podrobne informacije i pristup obrascu za prijavu.

 

Poziv na podnošenje prijedloga

Preporučujemo da pročitate službene informacije o ovom pozivu na podnošenje prijedloga prije slanja obrasca za prijavu. Možete ih preuzeti u okviru u nastavku. Imajte na umu da za prijavu za ovaj program vaše poduzeće mora ispunjavati kriterije iz službene definicije malih i srednjih poduzeća.

Provjerite Vodič Europske komisije za korisnike o definiciji MSP-ova (dostupan na svim jezicima EU-a) ako imate bilo kakve dvojbe.

 

Preuzmi PDF

Napominjemo da je engleska verzija mjerodavan izvor informacija. Ako postoji bilo kakvo nepodudaranje između prevedenih verzija i engleske verzije, potonja ima prednost.

 

Izmjena

Izmjena se odnosi na povećanje proračuna za vaučer br. 1 za 10 000 000 EUR, na maksimalni iznos od 25 000 000 EUR.

Odgovarajuće modifikacije poziva na podnošenje prijedloga navedene su u izmjeni.

Preuzmi PDF

Prilozi pozivu na podnošenje prijedloga

Popis najvećih iznosa po državi članici EU-a za uslugu IP SCAN Prikaži Sakrij

Preuzmi PDF

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Situacije za isključenje Prikaži Sakrij

Popis situacija za isključenje, kako je navedeno u članku 136. stavku 1. slovima (a) do (h) Financijske uredbe.

Preuzmi PDF

 

Izjava za zastupnike Prikaži Sakrij

Zastupnik: Treća strana, fizička ili pravna osoba, koju je MSP ovlastio da ga pravno zastupa u ovom postupku i koja ispunjava e-obrazac i podnosi ga u ime podnositelja prijave.

Ako MSP namjerava podnijeti svoju prijavu putem vanjskog zastupnika, potrebno je popuniti i potpisati izjavu te je potom dostaviti zastupniku tako da je on/ona može učitati zajedno s prijavom i podnijeti u ime podnositelja prijave.

Preuzmi DOCX

 

Predložak odluke o dodjeli bespovratnih sredstava (vrijednosni kupon) Prikaži Sakrij

Vrijednosni kupon dodjeljivat će se na temelju odluke Ureda (Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava), stoga se predložak informativno stavlja na raspolaganje podnositelju prijave.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava - VRIJEDNOSNI KUPON 1

Preuzmi PDF

 

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava - VRIJEDNOSNI KUPON 2

Preuzmi PDF

 

Opći uvjeti

Preuzmi PDF

 

 


Vremenski raspored i pravila

Poziv na podnošenje prijedloga bit će otvoren u skladu s privremenom tablicom navedenom u nastavku:

Razdoblje podnošenja prijedloga

od 10. siječnja 2022. do 16. prosinca 2022.

Ocjenjivanje prijava podnesenih tijekom tog razdoblja

tjedni krajnji rok: svaki petak

Razdoblje ocjenjivanja i obavješćivanja

10 radnih dana od krajnjeg roka

 

Tjedni krajnji rok znači da će sve prijave podnesene tijekom prethodnog tjedna biti podvrgnute ocjenjivanju.

Ako Ured tijekom postupka ocjenjivanja stupi u kontakt s podnositeljem prijave kako bi zatražio dodatne informacije, privremeni prekid razdoblja ocjenjivanja i obavješćivanja stupa na snagu na datum na koji je Ured poslao zahtjev. Razdoblje ponovno počinje teći od datuma na koji su zaprimljene zatražene informacije ili izmijenjeni dokumenti.

Podnositelji će biti pojedinačno obaviješteni o rezultatima postupka ocjenjivanja putem e-pošte poslane na adresu osoba za kontakt navedenih u e-obrascu (eForm). Stoga je odgovornost podnositelja prijave da podnese točnu e-adresu osobe(a) za kontakt.

Ta će obavijest sadržavati:

  • u slučaju neuspješnih podnositelja: razloge negativne odluke;
  • u slučaju uspješnih podnositelja: potvrdu pozitivne odluke i primjerak Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava (VRIJEDNOSNI KUPON) u prilogu. Ako ste se prijavili za Vrijednosni kupon 1 i Vrijednosni kupon 2, primit ćete dvije zasebne odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, po jednu za svaki vrijednosni kupon.

Imajte na umu da vrijednosni kuponi nisu retroaktivni; nije moguć povrat troškova za djelatnosti provedene prije primanja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ako sva sredstva budu iskorištena prije isteka razdoblja podnošenja prijedloga, sustav za podnošenje prijave putem interneta (e-obrazac) bit će zatvoren i odgovarajuća obavijest za podnositelje prijave bit će objavljena na mrežnom mjestu Fonda za MSP-ove.

Pitanja i odgovori

Sva konkretna pitanja u vezi s ovim pozivom moraju se uputiti Informativnom centru EUIPO-a na:

information@euipo.europa.eu

Prvo pogledajte odjeljak Često postavljana pitanja, gdje će Ured redovito objavljivati odgovore na sva postavljena pitanja kako bi zajamčio jednako postupanje prema svim potencijalnim podnositeljima prijave.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.