Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Obrasci za međunarodnu prijavu

Od 1. listopada 2004. moguće je podnijeti međunarodnu prijavu ili naknadnu naznaku na osnovi žiga Europske unije (EUTM) ili prijave žiga Europske unije.

 

Obrazac za međunarodnu prijavu

Obvezna je uporaba službenog obrasca (članci 183. i 184. Uredbe o žigu EU-a, članak 65. Delegirane Uredbe o žigu i članak 28. Uredbe o provedbi Uredbe o žigu EU-a), koji na raspolaganje stavlja Ured ili Međunarodni ured. Međunarodnu prijavu moguće je podnijeti putem interneta:

Podnesite Međunarodnu prijavu putem interneta

Za podnošenje međunarodne prijave EUIPO-u je potrebno platiti pristojbu za prijenos u iznosu od 300 EUR. Sve ostale pristojbe koje se odnose na međunarodne prijave moraju se platiti izravno WIPO-u. Sva plaćanja za međunarodnu prijavu poslana EUIPO-u bit će vraćena podnositeljima prijava. Više o plaćanjima WIPO-u pronaći ćete u njihovu odjeljku Plaćanje pristojbi.

Dodatne informacije o podnošenju međunarodnih prijava kada je EUIPO Ured podrijetla možete pronaći u Smjernicama, dijelu M, Međunarodni žigovi

 

 

Obrazac za naknadnu naznaku

Obvezna je uporaba jednog od dvaju sljedećih službenih obrazaca:

  • Za engleski, francuski ili španjolski – upotrijebite odgovarajući WIPO-ov obrazac (MM4).
     
  • Za ostalih 20 službenih jezika EU-a (osim irskog) – upotrijebite EUIPO-ov obrazac (EM4). On ima isti sadržaj i gotovo isti izgled kao WIPO-ov obrazac (MM4).

Tablica za obračun pristojbi (PDF, Word) smatra se neizostavnim dijelom naknadne naznake. U slučaju da prijava nije ispunjena na ispravnom jeziku (tj. na jeziku na kojem će međunarodni obrazac biti proslijeđen WIPO-u) i priložena obrascu EM4, WIPO će prijavu smatrati neispravnom.

 

Obrasci za međunarodnu prijavu i naknadne naznake kada je naznačena Europska unija (EUIPO kao naznačeni Ured)

Od 1. listopada 2004. moguće je naznačiti Europsku uniju koristeći se WIPO-ovim obrascima

  • MM2 (Prijava za međunarodnu registraciju (IR) koja je isključivo uređena Madridskim protokolom).

  • MM4 (Naznaka nakon IR-a).

Obrasce je prilagodio WIPO kako bi omogućio označavanje drugog jezika koji se razlikuje od prvog, a jedan je od ostala četiri jezika EUIPO-a kada se naznačuje EU.

Ako se u međunarodnoj prijavi podnosi zahtjev za senioritet, obvezno je priložiti poseban obrazac uz međunarodnu prijavu u kojoj je naznačena Europska unija ili uz naknadnu naznaku Europske unije

  • MM17 (Zahtjev za senioritet – Europska unija)

 

Zahtjev za pretvaranje međunarodne registracije (IR) u kojoj je naznačen EU

Za sve vrste pretvaranja popunjeni obrazac (bilješke) mora se poslati izravno EUIPO-u u Alicante.

S obzirom na to da WIPO tretira pretvaranje u obliku „vraćanja“ kao naknadnu naznaku, kod ove konverzije sve pristojbe koje se odnose na naknadnu naznaku moraju se uplatiti izravno WIPO-u.

Tablica za obračun pristojbi WIPO-a (PDF, Word) stoga treba biti priložena na jeziku IR-a.

 

Zahtjev za razdvajanje međunarodne registracije (IR) u kojoj je naznačen EU

Od 1. veljače 2019. moguće je zatražiti razdvajanje naznake EU-a u međunarodnoj registraciji.
Obvezna je uporaba službenog WIPO-ova obrasca MM22 (koji obuhvaća i odgovarajuće tablice za obračun pristojbi) dostupnog na engleskomfrancuskomšpanjolskom jeziku.

Obrazac se podnosi EUIPO-u na jeziku IR-a. Budući da WIPO ne predviđa popis proizvoda i usluga koji će ostati u izvornoj registraciji, potrebno je obrascu priložiti dodatnu stranicu s tim popisom u skladu s člancima 8. i 11. Uredbe o provedbi Uredbe o žigu EU-a.

Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija