Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Ništavost

 

Zahtjeve za pokretanje postupka proglašenja ništavosti EUIPO-u može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba te za to ovlašteno javno tijelo. Za podnošenje zahtjeva za proglašenje ništavosti naplaćuje se pristojba.
 
Više informacija o zahtjevima za proglašenje ništavosti možete pronaći u Smjernicama, Ispitivanje zahtjeva za proglašenje ništavosti dizajna.


Više informacija o pristojbi za proglašenje ništavosti potražite na dijelu našeg mrežnog mjesta koji se odnosi na pristojbe i plaćanja.


Kad je riječ o postupcima proglašenja ništavosti dizajna Zajednice, podnositelji zahtjeva koji nemaju prebivalište, glavno mjesto poslovanja ili stvarni i djelatni industrijski ili trgovački nastan na području EGP-a (Europski gospodarski prostor) obavezni su imati zastupnika pred Uredom. Popisu zastupnika koji je sastavio Ured pristupite putem aplikacije eSearch plus.


Pravila o uporabi jezika u postupku proglašenja ništavosti dizajna razlikuju se od pravila o uporabi jezika u postupcima sa žigovima.
Zahtjev za proglašenje ništavosti mora se podnijeti na jeziku postupka, jeziku na kojem je podnesena prijava za registraciju osporenog dizajna Zajednice (jezik prijave), pod uvjetom da je jezik prijave jedan od pet jezika Ureda (članak 98. Uredbe o dizajnu Zajednice i članak 29. provedbene uredbe o dizajnu Zajednice).
Ako jezik prijave nije jedan od pet jezika Ureda, jezik postupka je drugi jezik naveden na prijavi osporenog dizajna Zajednice (članak 98. stavak 4. Uredbe o dizajnu Zajednice i članak 29. stavak 1. provedbene uredbe o dizajnu Zajednice).
Više informacija potražite u smjernicama o ispitivanju zahtjeva za proglašenje ništavosti dizajna.


Zahtjeve za proglašenje ništavosti prima EUIPO koji je uz sudove za dizajn Zajednice nadležan za rješavanje sporova povezanih s registriranim dizajnima Zajednice. S druge strane, sporove povezane s neregistriranim dizajnima Zajednice rješavaju isključivo sudovi za dizajn Zajednice.
Nakon što EUIPO i nadležni nacionalni sudovi (sudovi za dizajn Zajednice) ili europski sudovi donesu određeni broj odluka o tim predmetima, prirodnim će se tijekom postupno graditi i sudska praksa. To se dokumentira i komentira i na taj način daje svima na uvid.
Za pretraživanje sudske prakse koristite se alatom eSearch sudske prakse.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.