Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Internetski obrazac zahtjeva

Ovaj odjeljak objašnjava kako ispuniti internetske obrasce zahtjeva za uvid u spise, upis, produljenje, pretvaranje ili promjenu zastupnika.

Za pristup internetskim obrascima morate biti prijavljeni.

Možete im pristupiti na nekoliko načina:

 • Putem kartice „Online usluge" sučelja User Area u izborniku na lijevoj strani vašeg kontrolnog sučelja.
 • Putem okvira „Online usluge" na EUIPO-ovoj početnoj stranici.
 • Putem alata eSearch plus.

 • Pristupanje internetskim obrascima putem alata eSearch plus

  Klikom na naziv u naslovnom retku otvorite detaljni prikaz žiga, dizajna ili međunarodne registracije koji želite pregledati.

  Idite na odjeljak „Radnje i poruke" te odaberite žig Europske unije (žig EU-a), registrirani dizajn Zajednice ili međunarodnu registraciju ovisno o tome tražite li žig, dizajn ili međunarodnu registraciju.

  Koristite se sljedećim opcijama za otvaranje internetskih obrazaca zahtjeva.

  • Uvid u spise
  • Upis u registar
  • Produljenje
  • Promjena zastupnika
  • Pretvaranje
 • Jezici i registracijski broj

  Prijava žigova EU-a ili registriranih dizajna Zajednice
  Ako zahtjev koji želite podnijeti uključuje žig Europske unije (žig EU-a) ili registrirani dizajn Zajednice (RCD) koji je još uvijek u fazi prijave (tj. još nije registriran), morate koristiti prvi ili drugi jezik prijave, koji mora biti jedan od službenih jezika Europske unije.

  Registrirani žigovi EU-a ili dizajni Zajednice
  Ako zahtjev uključuje žig EU-a ili dizajn Zajednice koji je već registriran, morate koristiti jedan od 5 službenih jezika EUIPO-a (španjolski, njemački, engleski, francuski ili talijanski).

  Broj prijave/registracije
  Za svaku prijavu upisa, morate naznačiti broj(eve) prijave ili registracije prava industrijskog vlasništva koji unosite uvozom ili pretraživanjem u odgovarajućem odjeljku. Ako želite podnijeti prijavu upisa koji utječu na obje vrste prava industrijskog vlasništva (žiga EU-a i dizajna), trebate to učiniti odvojeno.

 • Podnositelj zahtjeva

  Identifikacijski broj
  Ako je podnositelju zahtjeva EUIPO već dodijelio identifikacijski broj, dovoljno je navesti taj broj zajedno s imenom nositelja/zastupnika.
  U suprotnom, podnositelj zahtjeva može unijeti svoje ime i prezime, adresu i državljanstvo/državu registracije.

  Referentna oznaka
  Ovo je osobna referentna oznaka koju podnositelj zahtjeva želi koristiti u budućoj korespondenciji s EUIPO-om. Referentna oznaka može sadržavati do 30 alfanumeričkih znakova na latinici: a–z, A–Z, 0–9. Nemojte upotrebljavati razmake.

  Za sve daljnje upite o svom žigu koristite se službenom EUIPO-ovom referentnom oznakom. Vaša osobna referentna oznaka koristit će se jedino u vezi s vašim zahtjevom, a ne kao zamjena za oznaku koja odgovara žigovima EU-a ili dizajnima na koje se zahtjev odnosi.

  Vrsta podnositelja zahtjeva
  Podnositelj zahtjeva treba navesti radi li se o trgovačkom društvu (pravnom subjektu) ili o fizičkoj osobi.

  Adresa za korespondenciju
  Potrebno je navesti poštansku adresu/adresu za korespondenciju samo ako se razlikuje od poslovne adrese.

 • Opunomoćenik ili korisnik prava

  Ako je podnositelj zahtjeva opunomoćenik ili nositelj prava i NEMA poslovni nastan, prebivalište, glavno mjesto poslovanja ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište unutar Europske unije, mora imenovati ovlaštenog zastupnika za postupanje u njegovo ime pred EUIPO-om (Za dodatne informacije pogledajte Smjernice ).

 • Proizvodi i usluge

  Ako prijava upisa uključuje samo neke od proizvoda i usluga koji su obuhvaćeni predmetnom registracijom ili prijavom, trebate navesti koji proizvodi i usluge trebaju biti obuhvaćeni upisom.

 • Potpis

  Internetski obrazac mora biti potpisan i sadržavati ime potpisnika (podnositelja zahtjeva). U suprotnom EUIPO neće biti u mogućnosti obraditi zahtjev.

  Ako je zastupnik kojeg je imenovao izvorni nositelj također imenovan zastupnikom opunomoćenika ili korisnika, on može on može potpisati zahtjev i u ime izvornog i novog nositelja.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.