Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Upute za registrirani
dizajn Zajednice

Što sve može biti registrirani dizajn Zajednice

Primjeri prijava dizajna

Usisivač, primjer prijava dizajna

Usisivač

Broj dizajna: 000002282/-0001

Vrtno spremište, primjer prijava dizajna

Vrtna spremišta

Broj dizajna: 002068585/-0003


Prije podnošenja prijave za dizajn morate u obzir uzeti tri stvari.


Ispunjava li vaš dizajn uvjete za registraciju?

Dizajnom se zaštićuje vanjski izgled proizvoda i on je suštinski povezan s proizvodom. Ako nema proizvoda, ne može biti ni zaštite.

Svaki industrijski ili obrtnički proizvod, uključujući i pakiranje, grafičke simbole i oblike slova, može biti proizvod. Zaštititi se mogu i dijelovi proizvoda koji se mogu rastaviti i ponovno sastaviti.

Same boje, obični verbalni elementi i zvukovi primjeri su elemenata koji ne ispunjavaju uvjete jer ne predstavljaju izgled proizvoda. Međutim, mogu ispunjavati uvjete za zaštitu žigom.

Živa bića i koncepti također iz istog razloga ne ispunjavaju uvjete, kao što ne ispunjavaju ni uvjete za zaštitu žigom.

Nadalje, vaš dizajn treba poštovati javni poredak i određene moralne standarde. Dizajni koji prikazuju ili promiču nasilje ili diskriminaciju na osnovi spola, rase ili etničkog podrijetla, vjere ili osobnih stavova, invaliditeta, životne dobi ili seksualne orijentacije bit će odbijeni.

Je li vaš dizajn nov?

Uredba o dizajnu propisuje da vaš dizajn, bilo da je to RCD (registrirani dizajn Zajednice) ili UCD (neregistrirani dizajn Zajednice), mora biti nov i imati individualni karakter.

Novost

Dizajn je nov ako prije njega nije otkriven istovjetan dizajn. Ako se dva dizajna razlikuju samo u nebitnim pojedinostima, i dalje će se smatrati istovjetnima.

Individualni karakter

Dizajn ima individualni karakter ako se ukupni dojam koji ostavlja na upućenog korisnika razlikuje od ukupnog dojma koji ostavlja bilo koji raniji dizajn.

Je li izgled vašeg dizajna ispravan i točan?

Svrha grafičkog izgleda je prikazati sva obilježja dizajna za koji podnosite prijavu. Vi ste sami odgovorni za što detaljniji prikaz obilježja vašeg dizajna.

Stoga je važno da pažljivo i temeljito pripremite izgled svog dizajna. Kvaliteta izgleda presudna je za zaštitu vašeg dizajna.

U praktičnom smislu kvaliteta grafičkog izgleda mora omogućavati smanjivanje ili povećavanje na veličinu od najviše 8 cm puta 16 cm u svrhe unosa u Registar dizajna Zajednice te u svrhe objave u Glasniku dizajna Zajednice.

Prikazi

Možete predati do deset različitih prikaza izgleda svog dizajna; sedam zaštićenih prikaza i tri nezaštićena. Moguće je učitati različite prikaze poput plošnog ili bočnog prikaza, presjeka, prikaza u perspektivi ili u dijelovima. Naša elektronička prijava dizajna omogućava vam učitavanje pomoću funkcije „povuci i ispusti" te možete koristiti i 3D i statičke slike. Pazite da se prikazi koje prijavljujete odnose na isti dizajn i predstavljaju njegov vidljivi dio.

Ako prijavljujete složeni proizvod, tj. proizvod koji se sastoji od većeg broja sastavnih dijelova koji se mogu mijenjati čime se omogućava rastavljanje i ponovno sastavljanje proizvoda, složeni proizvod u sastavljenom obliku mora biti prikazan na najmanje jednom prikazu. Isto pravilo vrijedi i za skupove predmeta, kao što su šahovska ploča sa figuricama ili komplet pribora za jelo.

Boje

Skup izgleda dizajna može se pripremiti ili u crno-bijeloj tehnici ili u boji. Nije dopušteno miješanje boja, npr. nije dopušteno dostaviti tri prikaza istog dizajna u crno-bijeloj tehnici i četiri u boji.

Kontekst

Izgled vašeg dizajna mora biti predstavljen na neutralnoj pozadini. Dizajni moraju biti jasno raspoznatljivi od okružja.

Identifikacijske oznake

Ako želite istaknuti određene dijelove dizajna, da pokažete kako želite zaštititi samo taj određeni dio, odnosno da pokažete kako ne želite zaštititi određeni dio dizajna, možete se poslužiti jednim od sljedećih identifikatora

 • Isprekidane crte za naznaku elemenata za koje ne tražite zaštitu
 • Obrubi za elemente obrisa dizajna za koji želite zaštitu
 • Boje i zamućivanje za isključivanje niza elemenata iz zaštite
 • Razdvajanja za naznaku da se ne traži zaštita precizne duljine dizajna

U prikazima dizajna ne smiju se upotrijebiti tekstualna objašnjenja, riječi ni dodatni simboli.

Definicija dizajna

Zaštita dizajna značajna je prednost u poslovanju poduzeća svih veličina, a ne samo onih većih.

Istraživanje EUIPO-a pokazuje da mala i srednja poduzeća koja su nositelji dizajna imaju 17 % veći prihod po zaposleniku od malih i srednjih poduzeća koja nisu nositelji nikakvih prava intelektualnog vlasništva.

Dizajni su jasno definirani u Europskoj uniji:

„Vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, posebno crta, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije”.

Članak 3. Uredbe o dizajnu

 

Primjeri dizajna

Gotovo svaki industrijski ili zanatski proizvod može ispunjavati uvjete za zaštitu dizajna (osim računalnih programa)

Traženje primjera pakiranja proizvoda

Pakiranje proizvoda

RCD 002710731-0001
Traženje primjera proizvoda / skupa proizvoda

Proizvod / skup proizvoda

RCD 002490193-0001
Traženje primjera složenih proizvoda

Složeni proizvodi

RCD 000408166-0001
Traženje primjera dijelova proizvoda

Dijelovi proizvoda

RCD 229752-0001
 
Traženje primjera računalnih ikona

Računalne ikone

RCD 003001494-0002
Traženje primjera oblika slova

Oblici slova

RCD 004007441-0016
Traženje primjera crteža i umjetničkih djela

Grafički dizajn

RCD 004547370-0002
 
 

Malo teorije

Intelektualno vlasništvo

Ideja o intelektualnom vlasništvu (IV) jednostavna je i postoji odavno. Sa svih smo strana okruženi intelektualnim vlasništvom.

Ono ne uključuje samo misli i ideje; intelektualno vlasništvo definira i štiti ljudske inovacije i kreacije

 • Žigovi potrošače upućuju na podrijetlo proizvoda
 • Dizajn određuje kako proizvodi izgledaju
 • Autorsko pravo povezuje se s umjetničkim stvaralaštvom, kao što su knjige, glazba, slike, skulpture i filmovi
 • Patenti štite tehničke izume u svim područjima tehnologije

Intelektualno vlasništvo nagrađuje inovatore i svima omogućuje da ostvaruju korist od vlastitih postignuća.

 

Intelektualno vlasništvo na karti metroa: dizajneri često ponovno stvaraju ideje kako bi napravili nešto novo, korisno i jedinstveno. Preuzmite ovu kartu – ona će vam pomoći da registrirate svoja prava.


Vremenska crta različitih postupaka povezanih s intelektualnim vlasništvom prikazana na temelju koncepta karte metroa

 

Drugi izvori o intelektualnom vlasništvu

 

Kako se registrirati

Posjedovanje registriranog dizajna vama i vašim konkurentima daje jasnu sliku o tomu što je dizajnirano i kad. To se pravo može produžavati do 25 godina i tako postati prepoznatljiva vrijednost vašeg poduzeća. Vaš je dizajn vaš potpis u smislu intelektualnog vlasništva.

 

Dobar dizajn daje dodatnu vrijednost. Registrirani dizajni Zajednice su najbolje rješenje.

 

Tri su ključne informacije na obrascu prijave

 • Vlasništvo – svaki pojedinac ili trgovačko društvo može biti vlasnik, tj. nositelj prava na registrirani dizajn Zajednice (RCD). Podaci o tomu se objavljuju i moraju se redovito ažurirati kako ne bi bilo dvojbe oko toga tko je nositelj prava na dizajn
 • Što sve može biti registrirani dizajn Zajednice – to mora biti jasno prikazano
 • Dizajn i pripadajući proizvod(-i) – to treba jasno opisati, po mogućnosti koristeći se terminologijom iz međunarodno važeće 'Lokarnske' klasifikacije proizvoda. Ako oznaku proizvoda nije moguće pronaći u Lokarnskoj klasifikaciji, možda će naš ispitivač od vas zatražiti da specificirate vrstu i namjenu navedenog proizvoda ili da promijenite oznaku proizvoda


Podnesite prijavu dizajna Zajednice na internetu po cijeni već od 350 eura

Registrirajte svoj dizajn
Brzo i jednostavno

Podnesite prijavu na internetu 

* Toplo vam preporučujemo podnošenje prijave dizajna na internetu, koristeći se posebnim alatom za prijavu dizajna. Taj internetski alat nudi brojne prednosti. Ne preporučuje se podnošenje prijave telefaksom jer kvaliteta prikaza dizajna može biti umanjena prilikom prijenosa ili primitka u Uredu.
Osim toga, imajte na umu da obrada prijava dostavljenih telefaksom može trajati i do mjesec dana dulje. Razlog tomu je činjenica da čekamo i do mjesec dana (od dana primitka telefaksa) potvrdu primitka kako bismo nastavili obradu prijave. Po isteku tog razdoblja nastavljamo s ispitivanjem na temelju dokumenata u spisu.

Možete iskoristiti prednosti nižih cijena ako prijavite nekoliko dizajna u istoj prijavi za istu ili sličnu vrstu proizvoda.

Prijavite se sada

Zahvaljujući jedinstvenoj registraciji na internetu, registrirani dizajn Zajednice (RCD) omogućuje vam isključiva prava u svim sadašnjim i budućim državama članicama Europske unije. Registracija vrijedi pet godina te se može produžavati maksimalno 25 godina, na razdoblja od 5 godina.

Prije podnošenja prijave možete također pročitati naše savjete o prijavi dizajna i najbolje primjere iz prakse kako biste izbjegli stvaranje pogrešaka tijekom prijave.

 

Podnesite prijavu bez pogreške

Naše preporuke o tome kako izbjeći probleme.

 

Više informacija o našim pristojbama.

 

Podnesite zahtjev za registrirani dizajn Zajednice koristeći prijavu u četiri koraka

Naša opcija „Fast track" pri registraciji vašeg dizajna

Prijava logotipa putem opcije Fast track
 
 • Prijavu možete sastaviti i predati u svega desetak minuta.
 • Kroz postupak prijave vodimo vas korak po korak.
 • Saznajte više o opciji 'Fast track'.
 • Plaćanje je moguće samo putem kreditne kartice ili s vašeg tekućeg računa. Bankovni transferi nisu mogući.

 

Stručni obrazac

Stručni obrazac upotrijebite za podnošenje vlastite oznake proizvoda, naknadnog zahtjeva za pravo prvenstva, naknadno podnošenje dokumenata o pravu prvenstva ili dodavanje zahtjeva za izložbeno pravo prvenstva. Imajte na umu da ovaj obrazac nije kompatibilan s opcijom Fast Track

Postupak registracije

Upravo ste podnijeli prijavu za dizajn. Što slijedi dalje? Trebate li još nešto učiniti?

Čim Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zaprimi vašu prijavu, provjerit će je naši ispitivači. Ako ste prijavu za dizajn podnijeli putem interneta, postupak registracije bit će izravan. Većina online prijava registrira se u roku od par dana.

Sljedeće se odnosi na prijave koje se podnose izravno EUIPO-u. Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) provodi većinu formalnih ispitivanja za međunarodne registracije podnesene pri WIPO-u u kojima je imenovana Europska unija.


Kriteriji ispitivanja

Formalni zahtjevi

Sve prijave prolaze kroz formalno ispitivanje. Kada ispitivač otkrije problem, obavještavamo vas ili vašeg zastupnika (ako ste ga imenovali) da ga uklonite. Obično vam se daju dva mjeseca za očitovanje na prigovor ispitivača (ili dopis o nedostacima, kako ga mi nazivamo). Ako vam to razdoblje nije dovoljno, možete zatražiti produženje. Općenito gledano, EUIPO automatski odobrava prvi zahtjev za produženjem. Međutim, drugi zahtjev za produženjem odobrava se samo ako je dovoljno i propisno obrazložen.


Evo par primjera problema koji se mogu pojaviti

Rješenje

Izgled koji ste predali nije prikladan za umnožavanje, tj. iz samog izgleda nije jasno za što se traži zaštita. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da (poštom) dostavite jasan izgled dizajna za koji tražite zaštitu. Datum primitka tog izgleda pri EUIPO-u postaje datum prijave.

Prikazi koje ste dostavili nisu usklađeni jedni s drugima. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da:

 • Uklonite nepodudarni(-e) prikaz(-e) iz svoje prijave ili da
 • Pretvorite svoju prijavu u višestruku prijavu za različite dizajne i da platite odgovarajuće pristojbe
Vi ste ili trgovačko društvo bez mjesta poslovanja ili stvarnog i djelotvornog sjedišta u Europskoj uniji ili ste pojedinac čiji je domicil izvan Europske unije, a niste imenovali zastupnika. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da imenujete zastupnika.

Pristojbe koje ste platili ne obuhvaćaju sve dizajne za koje ste podnijeli prijavu. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da platite nepodmirenu pristojbu ili da uklonite neke od svojih dizajna.

Niste naznačili proizvod ili je naznaka pogrešna. Rješenje Sakrij

Od vas će se zahtijevati da naznačite proizvod ili da navedete narav i svrhu proizvoda kako bi se omogućila ispravna klasifikacija. Najtoplije preporučujemo primjenu alata za klasifikaciju Eurolocarno.


Ako vaš odgovor ne rješava problem, ispitivač će odbiti vašu prijavu za dizajn u cijelosti ili, u slučaju višestruke prijave, samo za neke dizajne. Ispitivač će donijeti odluku na koju se možete žaliti ako se s njom ne slažete.

Što ispitujemo

Supstancijalno ispitivanje u EUIPO-u ograničava se na dva pitanja:

 1. Je li vaš dizajn uopće dizajn?
  Predstavlja li vaš dizajn vanjski izgled cijelog ili samo dijela proizvoda? Ispitivač će donijeti obavijest ako vjeruje da tomu nije tako. Primjerice, takvu će obavijest dobiti dizajn koji predstavlja živu biljku.
 2. Sadržava li dizajn neki element koji se protivi javnom poretku i moralu?
  Koncepcije javnog poretka i morala mogu se razlikovati od države do države. Ali, uzimajući u obzir jedinstveni karakter RCD-a, dovoljno je da se dizajn smatra protivnim javnom poretku barem u dijelu Europske unije da bi bio odbijen.

Ako ispitivač smatra da vaš dizajn krši bilo koje od ta dva pravila, poslat će vam dopis o nedostacima i u njemu vam ponuditi mogućnost da povučete ili izmijenite izgled svog dizajna. I vi možete dostaviti očitovanje. Ako odlučite dostaviti izmijenjeni izgled dizajna, taj će izgled biti prihvatljiv pod uvjetom da se zadrži 'istovjetnost dizajna'. Očito je da ne možete dostaviti posve drukčiji dizajn. Možete samo ukloniti ili se odreći nebitnih obilježja, tj. onih koje vjerojatno neće primijetiti upućeni korisnik.

Ako uopće ne dostavite očitovanje ili ne riješite problem koji je istaknuo ispitivač, on će vam dostaviti obavijest o odbijanju dizajna. I na tu se odluku možete žaliti.

Isključen iz ispitivanja

Ured neće, po službenoj dužnosti, provjeravati je li vaš dizajn nov i ima li individualni karakter. Treće strane mogu zatražiti da se vaš dizajn proglasi ništavim. Postupak proglašenja ništavnim može se pokrenuti protiv nekog dizajna tek nakon registracije, ali ne i tijekom procesa registracije.

Dokaz o registraciji

Ako ne bude nikakvih problema ili ako riješite sva eventualna sporna pitanja, vaš će se dizajn registrirati. Također će biti objavljen u Glasniku dizajna Zajednice. Ako ste tražili odgodu objave svog dizajna, objavit će se samo broj dizajna, datum prijave, datumi registracije i ime podnositelja prijave i zastupnika. Sami izgled dizajna neće biti objavljen.

Ispravu o registraciji izdat ćemo putem interneta nakon objave registriranog dizajna Zajednice u cijelosti. Dan nakon objave pozivamo vas da s interneta preuzmete svoju ispravu. Ne izdajemo primjerak isprave o registraciji u papirnatom obliku. Međutim, možete tražiti neovjerene ili ovjerene prijepise isprave o registraciji.

Kako osporiti odluku EUIPO-a

Strane na koje konačna odluka ima nepovoljan učinak mogu uložiti žalbu. Želite li uložiti žalbu, može to učiniti na našem papirnatom obrascu. Po potrebi možete pročitati i napomene s objašnjenjem. To možete učiniti i na internetu putem vašeg User Area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.