Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Besplatna personalizirana
podrška u području intelektualnog vlasništva

Ispunite ovaj obrazac da biste zatražili besplatnu personaliziranu podršku u području intelektualnog vlasništva. Zainteresirani ste, ali želite prvo saznati više? Pogledajte kako funkcionira i koje korake trebate slijediti

zaglavlje pružatelja usluga za MSP 1.

Ispunite i podnesite obrazac Ispunite obrazac s traženim informacijama

zaglavlje pružatelja usluga za MSP 2.

Mi analiziramo informacije Informacije koje unesete pomoći će nam da pronađemo značajke koje odgovaraju vašim potrebama

zaglavlje pružatelja usluga za MSP 3.

Za vaš je predmet pronađeno najbolje moguće rješenjeObratit će vam se ili osoba zadužena za predmet u kontekstu učinkovitog rješavanja sporova (EDR) ili ćete e-poštom primiti popis pružatelja besplatne pravne pomoći.

EUIPO provodi redovite provjere kvalitete u pogledu točnosti informacija koje pružaju podnositelji zahtjeva.
Besplatna usluga personaliziranog savjetovanja u području intelektualnog vlasništva koju nudi EUIPO ograničena je na pružanje jedne usluge po MSP-u.
Dostupnost zatražene savjetodavne usluge nije zajamčena.


Ova se usluga pruža onim MSP-ovima koji zadovoljavaju definiciju na temelju Preporuke Komisije 2003/361/EZ.

Prije traženja usluge trebate provjeriti zadovoljavate li uvjete kao MSP tako da ispunite upitnik na temelju preporuke Europske komisije. Istinitost pruženih informacija vaša je odgovornost.

 
  • Prihvatljivost
  • Pojedinosti
  • Kontakt
  • Uvjeti

Prihvatljivost usluge

Ovo je polje obvezno Odabrana opcija nije dopuštena za ovaj zahtjev
Bilješka 1 – Sudjelovanje u ovom besplatnom personaliziranom savjetovanju u području intelektualnog vlasništva otvoreno je po jednakim uvjetima svim pravnim osobama koje spadaju u okvir Ugovorȃ Prikaži Sakrij

1 Sudjelovanje u ovom besplatnom personaliziranom savjetovanju u području intelektualnog vlasništva otvoreno je svim pravnim osobama koje spadaju u okvir Ugovorȃ. To uključuje sve MSP-ove registrirane u EU-u. MSP-ovi registrirani na Islandu, u Norveškoj i Lihtenštajnu punopravni su sudionici jedinstvenog tržišta na temelju Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP), što znači da imaju ravnopravan pristup ovoj inicijativi. Za podnositelje prijava iz Velike Britanije: od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u skladu s člankom 126. i člankom 127. stavkom 1. Sporazuma o povlačenju sklopljenom između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, pravo EU-a i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja koje završava 31. prosinca 2020. Stoga se ovaj program odnosi i na MSP-ove i zastupnike s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini tijekom tog prijelaznog razdoblja.


Ovo je polje obavezno Odabrana opcija nije dopuštena za ovaj zahtjev
Ovo je polje obvezno Odabrana opcija nije dopuštena za ovaj zahtjev

Pojedinosti o podršci

Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno
Bilješka2 - Usluge besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva ne smiju se miješati s uslugom alternativnog rješavanja sporova (ARS) Prikaži Sakrij

2 Usluge besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva ne smiju se miješati s uslugom alternativnog rješavanja sporova (ARS). EUIPO pruža posebnu uslugu vezanu uz COVID-19 koja nije pravne naravi, kako bi MSP-ovima omogućio donošenje informirane odluke o odabiru mehanizama rješavanja spora za rješavanje svih sporova pred EUIPO-om. Ova posebna usluga koja nije pravne naravi naziva se alternativno rješavanje sporova i mogu je zatražiti mala i srednja poduzeća u sljedećim postupcima pri EUIPO-u: postupak prigovora (nakon razdoblja „hlađenja”) za mala i srednja poduzeća bez zastupnika; postupak brisanja iz registra; postupak proglašavanja ništavosti; žalbeni postupak. Alternativno rješavanje sporova je izvan područja primjene trenutačne inicijative besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva.
Svrha usluge alternativnog rješavanja sporova jest obavještavati mala i srednja poduzeća o sljedećim mehanizmima nagodbe dostupnima putem EUIPO-a ili drugim putem: posredovanje, mirenje, pomoć u pregovorima, rana neutralna evaluacija i (neobvezujuće) imenovanje stručnjaka. Za sva pitanja u vezi s alternativnim rješavanjem sporova, pošaljite e-poruku na ADR-Info@euipo.europa.eu. Jedan od mogućih ishoda alternativnog rješavanja sporova je savjet malim i srednjim poduzećima da zatraže uslugu besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva ili pravni savjet.
Usluge besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva ipak mogu obuhvaćati profesionalno zastupanje MSP-ova u bilo kojem od prethodno navedenih mehanizama nagodbe, a mogu obuhvaćati i savjetovanje o mogućim mehanizmima nagodbe tijekom razdoblja „hlađenja” (u postupku prigovora) u slučaju da strane imaju zastupnika.

Ovo je polje obvezno

Možete odabrati više od jedne stavke

Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno

Možete odabrati više od jedne stavke

*Ovo je zemlja/zemljopisno područje gdje vam je potrebna podrška u području intelektualnog vlasništva

Ovo je polje obvezno

*Besplatna usluga pružanja personaliziranih savjeta u području intelektualnog vlasništva (koja ne uključuje uslugu alternativnog rješavanja sporova) obuhvaća pomoć malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) u kontekstu krize prouzročene bolešću COVID-19. Preporučujemo vam da ne podnosite zahtjev za pružanje te usluge ako vaše poduzeće već zastupa odvjetnik specijaliziran za pitanja intelektualnog vlasništva.

Poslovni podatci za kontakt

Ovo je polje obvezno Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno Ovo je polje obvezno
Ovo je polje obvezno Unesite valjanu e-adresu.

Uvjeti korištenja

Ovim putem potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la uvjete korištenja navedene u nastavku. Ovo je polje obvezno

U odnosu na usluge pružanja besplatne pravne pomoći, EUIPO izrađuje popis pružatelja usluga na temelju prijava zaprimljenih nakon objave Poziva na iskaz interesa. EUIPO je posvećen prikupljanju i klasificiranju pružatelja te pomaganju MSP-ova pružanjem podataka za kontakt onih koji odgovaraju potrebama MSP-ova.

Popis ne treba biti sveobuhvatan i usluge pružanja besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva mogu se zatražiti izvan inicijative EUIPO-a.

Usluge koje nude i pružaju pružatelji usluga pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva nisu usluge EUIPO-a. Točnost pruženih informacija isključiva je odgovornost pružatelja usluga besplatne pravne pomoći.

EUIPO ne jamči dostupnost, razinu usluge ni stvarno pružanje usluga EDR-a ili usluga besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva.

U kontekstu ove besplatne personalizirane inicijative za savjetovanje u području intelektualnog vlasništva, EUIPO ne nudi pravne savjete i oslobođen je bilo koje odgovornosti, uključujući bilo koju štetu koju je prouzrokovao pružatelj usluge ili usluga EDR-a MSP-u ili trećim stranama tijekom pružanja usluge ili kao posljedica iste.

EUIPO neće refundirati ni preuzeti bilo koji trošak nastao zbog usluga koje su pružene od strane MSP-a za usluge koje su pružile treće strane.

Informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici ne treba smatrati oglašavanjem pravnih usluga prema zakonima i pravilima profesionalnog postupanja bilo koje države članice EU-a/EGP-a.

Po predočenju zahtjeva i na temelju informacija iz obrasca, EUIPO će stupiti u kontakt s MSP-om i ponuditi podršku, ili dodjeljivanjem osobe zadužene za predmet EDR-a ili davanjem popisa dostupnih pružatelja usluge besplatne pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva koji zadovoljavaju kriterije. Izbor pružatelja usluge besplatnog pravnog savjetovanja u području intelektualnog vlasništva i kontakt s njime ovisit će isključivo o inicijativi MSP-a. Besplatno personalizirano savjetovanje EUIPO-a u području intelektualnog vlasništva ograničeno je na pružanje jedne usluge po MSP-u. Nakon što MSP primi besplatnu uslugu, isključivo je odgovoran za traženje i pregovaranje o bilo kakvim drugim uslugama uz naknadu izravno s pružateljem besplatnih usluga.

Pristajem da se sa mnom kontaktira za potrebe pružanja informacija i ispitivanja zadovoljstva klijenata. Ovo je polje obvezno

Pristajem na objavu anonimiziranih rezultata i pojedinosti o pruženim povratnim informacijama. Ovo je polje obvezno

Istinitost i točnost informacija. Ovo je polje obvezno

Izjavljujem da su ovdje pružene informacije točne i potpune te da su pružene u dobroj namjeri. Odgovoran/a sam za bilo koje greške ili izostavljanja do kojih može doći. Ako se bilo koja od ovdje pruženih izjava pokaže lažnom ili netočnom, svjestan/na sam da mogu biti isključen/a iz personaliziranog savjetovanja u području intelektualnog vlasništva.

Imajte na umu da se nakon potvrde/podnošenja ovog obrasca svim podatcima koji su u njemu sadržani upravlja u skladu s uvjetima iz izjave o privatnosti u pogledu obrade osobnih podataka.

Zaštita podataka: Osobni podatci prikupljeni za potrebe ovog postupka obrađuju su u skladu s Uredbom (EZ) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. Spomenute će podatke obrađivati Ured kako je navedeno u izjavi o privatnosti objavljenoj na internetskim stranicama Ureda (https://euipo.europa.eu/ohimportal/hr/data-protection) i na kraju obrazaca. Svi zahtjevi vezani uz osobne podatke upućuju se Službeniku za zaštitu podataka Ureda na adresu e-pošte DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Pritužbe: ako voditelj obrade podataka i/ili službenik za zaštitu podataka ne riješe problem, pritužbe se mogu u svakom trenutku uputiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: edps@edps.europa.eu

Testimonials

“With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.”

Salty Pelican SL, Portugal

“Great initiative for start-ups and new companies.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“We are very satisfied with IP pro bono experience.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.“

VENDING2BE, Austria

“Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.”

RDC, Spain

Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija