Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Upute za
žigove

Strategija

Zaštita žiga Europske unije pruža vam velik potencijal za izgradnju i zaštitu vaše marke, ali i pristup brojnim mogućnostima koje nudi intelektualno vlasništvo. No taj potencijal morate ostvariti: što više uložite, više će vam se vratiti.

 

Strategija koju donesete za svoj žig bit će jedinstvena za vas. Ona će odražavati šire interese vašeg trgovačkog društva i njegov portfelj intelektualnog vlasništva. Kako biste ostvarili te interese, trebali biste posebno u obzir uzeti tri pitanja:

 

Uporaba vašeg žiga

Kao što smo već spomenuli, nema prava bez obveza. Pravo koje vam je dano moćan je alat uz pomoć kojega možete postići veću prepoznatljivost svoje marke na tržištu. Međutim, monopol koji imate ipak bi trebao služiti nekoj svrsi ili vam se u protivnom može oduzeti. Svrha vašeg žiga jest razlikovati vaše proizvode i/ili usluge od onih koje nude vaši konkurenti na tržištu. Stoga vaš žig mora biti u uporabi. Ako ga ne upotrebljavate, treće strane mogu osporiti vaš žig zbog neuporabe. Zakonom je utvrđeno da žig EU-a mora biti u stvarnoj uporabi u Europskoj uniji tijekom pet godina nakon njegove registracije.

Vaš se žig također može brisati iz registra ako, zbog načina na koji ga upotrebljavate, postane uobičajeni naziv proizvoda ili usluge ili ako može dovoditi u zabludu s obzirom na prirodu, kvalitetu ili zemljopisno podrijetlo proizvoda i usluga za koje je registriran.

Zaštita vašeg žiga

Činjenica da vi posjedujete žig ne znači da će ga treće strane prestati osporavati. Zapravo, trećim stranama koje nisu poštovale rokove za podnošenje primjedaba ili prigovora daje se druga prilika tijekom koje mogu pokušati ishoditi brisanje vašeg prava iz registra.

Možda to smatrate pomalo nepravednim, ali da ste vi na njihovom mjestu, možda biste to promatrali drukčije: zamislite da ste zaboravili na vremenski rok za podnošenje prigovora protiv žigova jednoga od svojih konkurenata.

Podnošenje zahtjeva za brisanje žiga iz registra označava početak postupka u kojemu se odvija razmjena argumenata između uključenih strana. Naposljetku, ako ne postignete dogovor, mi ćemo donijeti odluku.

Zahtjev za brisanje iz registra stoji 630 eura. Možete upotrijebiti dva različita obrasca: obrazac za proglašenje ništavosti i obrazac za opoziv. Razlika između njih jest činjenica da proglašenjem ništavosti žig postaje ništav s retroaktivnim učinkom (u potpunosti se uklanja iz Registra žigova), a opoziv se primjenjuje od datuma predaje zahtjeva Uredu.

Razvoj vaše marke

Vaša strategija intelektualnog vlasništva razvijat će se tijekom godina, a s njome i vaša želja za širenjem. Ako se vaše ambicije protežu izvan Europske unije (EU), trebali biste zatražiti proširenje valjanosti svojeg žiga izvan EU-a.

Za to su vam na raspolaganju razne mogućnosti. Možete podnijeti pojedinačne prijave žiga izravno bilo kojem uredu za intelektualno vlasništvo izvan EU-a ili možete podnijeti međunarodnu prijavu sukladno Madridskom protokolu.

Madridski protokol ključni je instrument zaštite žigova širom svijeta. To je sustav međunarodne registracije žigova, kojim upravlja Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) u Ženevi i koji su službeno priznale brojne države širom svijeta, uključujući gotovo sve pojedinačne europske države, SAD, Japan, Australiju, Kinu, Rusiju, a od listopada 2004. i Europsku uniju.

Madridskim protokolom zahtijeva se osnovni žig, koji se zatim proširuje na ostale države potpisnice Madridskog sporazuma i/ili protokola. Važno je znati da, pravno govoreći, ne morate čekati da prijava vašeg žiga EU-a bude registrirana prije nego što podnesete prijavu za „proširenje“ žiga izvan Europske unije. Međutim, tijekom prvih pet godina postojat će ovisnost između osnovnog žiga EU-a i međunarodne registracije. Stoga, ako vaša prijava žiga EU-a nikad ne bude registrirana, bez obzira na razloge, vaša međunarodna registracija će propasti.

Međunarodna prijava mora se podnijeti Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Kako bi se EUIPO smatrao „uredom podrijetla“, nositelj / podnositelj prijave žiga EU-a  mora biti državljanin jedne od država članica EU-a ili imati stvarni i djelatni industrijski ili trgovački poslovni nastan ili prebivalište u Europskoj uniji. Drugim riječima, ne mogu svi nositelji / podnositelji prijave žiga EU-a podnijeti prijavu za međunarodnu registraciju na temelju žiga EU-a.

Za podnošenje međunarodne prijave obvezna je uporaba službenih obrazaca: Podnositelji prijave ne smiju upotrebljavati druge obrasce niti mijenjati sadržaj i izgled obrazaca.

 • EUIPO stavlja na raspolaganje alat za elektroničko podnošenje prijava, koji je dostupan na svim službenim jezicima i oblikom je istovjetan EUIPO-ovu obrascu EM 2. EUIPO preporučuje uporabu alata za elektroničko podnošenje jer on sadrži smjernice za podnositelje prijave, čime se smanjuje broj eventualnih nedostataka i ubrzava postupak ispitivanja. Alat je dostupan na svim službenim jezicima EU-a, ali mora se navesti i jedan od jezika Madridskog protokola (francuski, engleski ili španjolski) budući da će prijava biti proslijeđena WIPO-u na tom odabranom jeziku.
   
 • EUIPO-ov obrazac EM 2 u papirnatom obliku (EUIPO-ova prilagodba WIPO-ova obrasca MM2) dostupan je na svim službenim jezicima EU-a.
   
 • WIPO-ov obrazac MM2 na engleskom, francuskom ili španjolskom

Pristojba za obradu u iznosu od 300 eura mora se platiti EUIPO-u pri podnošenju zahtjeva za međunarodnu prijavu, dok se pristojbe za međunarodnu registraciju moraju platiti izravno WIPO-u. Svi iznosi koje je potrebno uplatiti WIPO-u, a doznačeni su EUIPO-u, vraćaju se podnositelju prijave.

Nakon provjere sadržaja i potpunosti prijave, EUIPO međunarodnu prijavu prosljeđuje WIPO-u. EUIPO mora obavijestiti WIPO o svim relevantnim promjenama koje utječu na žig EU-a tijekom razdoblja ovisnosti (pet godina od datuma podnošenja međunarodne prijave).

Nakon što svoju međunarodnu registraciju registrirate pri WIPO-u, možete joj dodavati nove države. Premda se to može učiniti i putem EUIPO-a kao ureda podrijetla, mnogo je jednostavnije podnijeti prijavu za dodatne naznake izravno Međunarodnom uredu WIPO-a.

Što sve može biti žig EU-a

Žig Europske unije može se sastojati od bilo kojeg znaka, posebno riječi (uključujući osobnih imena) ili crteža, slova, brojki, boja, oblika proizvoda ili njihova pakiranja ili zvukova:

Na temelju Uredbe o izmjeni tj. Uredbe (EU) 2015/2424, od 1. listopada 2017. ukida se obveza grafičkog prikaza.

To u praksi znači da ćete žig moći prijaviti bez obveze grafičkog prikaza ako vaš žig pripada jednoj od kategorija žigova koje Ured prihvaća te se može prikazati u prihvaćenim formatima.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Koju biste vrstu žiga željeli zaštititi?

Ovisno o tome što želite zaštititi (riječ, brojku, boju itd.), na raspolaganju su vam različite vrste žiga. Pogledajte svoje mogućnosti.

Znakovi koji čine žig moraju biti prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.

Da bi se mogao registrirati, vaš žig mora biti razlikovan i ne smije opisivati ono što prodajete.

 
 

Vaš bi žig trebao biti razlikovan

Potrošači trebaju moći prepoznati vaš znak kao ono što on jest, primjerice oznaka podrijetla. On vas treba razlikovati od ostalih trgovačkih društava na tržištu kako biste mogli zaštititi i izgraditi identitet i vrijednost svoje marke.

Vaš žig ne bi smio opisivati ono što prodajete

Vaš žig ne bi smio držati monopol nad znakom koji samo opisuje proizvode i/ili usluge koje pružate. Takvi bi znakovi trebali ostati raspoloživi svima: i vama i vašim konkurentima.

 

Još uvijek nije jasno? Sljedeći bi primjer trebao raspršiti sve preostale dvojbe

Nerazlikovan
Potrošač ne bi smatrao ovu bocu, kako je ovdje prikazana, kao razlikovni znak koji može

Vino

Previše opisan
U ovom slučaju, potrošači ne bi ovu bocu smatrali razlikovnom, a riječ „vino” samo opisuje sadržaj boce. Oni bi to smatrali opisom proizvoda.

Primjer kakav bi vaš žig trebao biti, razlikovan i ne previše opisan

Joe
Bloggs

Žig koji je moguće registrirati
Međutim, u ovom primjeru, iako boca sama po sebi možda nije razlikovna, dodatak razlikovnog naziva na naljepnicu potrošače bi naveo da to smatraju žigom koji označuje točno određenu marku.

 

EUIPO će odbiti vašu prijavu žiga ako smatra da on ne udovoljava ovim i određenim drugim uvjetima. Ako želite, možete provjeriti i druge razloge zbog kojih bi vaš žig mogao biti odbijen (nazivamo ih još i apsolutnim razlozima).

Ako niste sigurni, zatražite stručan savjet. Mi vam takav savjet ne možemo pružiti.

 

Koje vrste žigova mogu registrirati?

Tri  su vrste žigova koje se mogu registrirati: pojedinačni žigovi, certifikacijski žigovi i zajednički žigovi.

Pojedinačnim se žigom razlikuju proizvodi i usluge jednog trgovačkog društva od onih drugog društva.

Međutim, to ne znači da pojedinačan žig mora biti u vlasništvu jedne osobe: pojedinačni žigovi mogu biti u vlasništvu jedne ili više pravnih ili fizičkih osoba. To znači da postoji više podnositelja prijava.

Početna osnovna pristojba za prijavu pojedinačnog žiga iznosi 850 EUR (elektroničkim putem).

Zajedničkim se žigom razlikuju proizvodi i usluge skupine trgovačkih društava ili članova udruženja od konkurentskih. Zajednički žigovi mogu se upotrebljavati za izgradnju povjerenja potrošača u proizvode ili usluge koji se pružaju pod zajedničkim žigom. Vrlo se često upotrebljavaju za identificiranje proizvoda koji dijele određenu značajku.

Samo udruženja proizvođača, davatelja usluga ili trgovaca te pravne osobe na koje se primjenjuje javno pravo mogu podnijeti prijavu za zajednički žig.

Pristojba za prijavu zajedničkog žiga iznosi 1 500 EUR (elektroničkim putem).

Od 1. listopada 2017. EUIPO prihvaća certifikacijske žigove Oni su nova vrsta žigova na razini EU-a, iako već godinama postoje u nacionalnim sustavima. Oni se upotrebljavaju kao oznaka da su proizvodi i usluge u skladu s uvjetima certifikacije institucije ili organizacije za izdavanje odobrenja; znak su kontrolirane kvalitete.

Sve fizičke ili pravne osobe, uključujući institucije, nadležna tijela i tijela na koja se primjenjuje javno pravo, mogu podnijeti prijavu za certifikacijske žigove EU-a pod uvjetom da ne obavljaju poslovnu djelatnost koja uključuje ponudu proizvoda i usluga vrste koja je certificirana žigom.

Pristojba za prijavu certifikacijskog žiga iznosi 1 500 EUR (elektroničkim putem).

Potpuni popis pristojbi za žigove 

 

 

Primjeri žigova

Verbalni žig

 

 

Figurativni žig

Ured prihvaća sljedeći format datoteka: JPEG

 

Figurativni žig koji sadržava verbalne elemente *

Ured prihvaća sljedeći format datoteka: JPEG

 

Žig koji čini oblik

Ured prihvaća sljedeće formate datoteka: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Žig koji čini oblik i koji sadržava verbalne elemente*

Ured prihvaća sljedeće formate datoteka: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Pozicijski žig

Ured prihvaća sljedeći format datoteka: JPEG

 

Žig uzorka

Ured prihvaća sljedeći format datoteka: JPEG

 

Žig koji čini (jedna) boja

Ured prihvaća sljedeći format datoteka: JPEG

 

Žig koji čini (kombinacija) boja

Ured prihvaća sljedeći format datoteka: JPEG

 

Zvučni žig

Ukidanjem uvjeta grafičkog prikaza od 1. listopada 2017., prijave zvučnih žigova EU-a mogu biti isključivo audiozapis u kojem se reproducira zvuk ili točni prikaz zvuka notnim zapisom.

Ured prihvaća sljedeće formate datoteka: JPEG, MP3 (maksimalno 2 Mb)

 

Žig koji čini pokret

Ured prihvaća sljedeći format datoteka: MP4 (video), JPEG (za niz uzastopnih statičnih slika).

 

Multimedijalni žig

Riječ je o novoj kategoriji žiga (od 1. listopada 2017.).

Ured prihvaća sljedeći format datoteka: MP4 (maksimalno 20 Mb)

 

Hologramski žig

Ured prihvaća sljedeće formate datoteka: JPEG, MP3 (maksimalno 20 Mb)

 

*Napomena: Vrste žigova označene zvjezdicom ne smatraju se posebnim kategorijama prema Provedbenoj uredbi o žigu Europske unije. Međutim, zbog praktičnih i tehničkih razloga među njima se pravi razlika u postupku e-prijave.


 

Proizvodi i usluge

Vaša prijava žiga Europske unije mora sadržavati prikaz žiga koji želite registrirati i popis proizvoda i/ili usluga koje bi taj žig trebao obuhvaćati.

Postoje određena pravila o načinu predstavljanja popisa proizvoda i usluga

 • Proizvode i usluge treba navesti što je moguće točnije i preciznije.
 • Treba ih svrstati u jedan od razreda Nicanske klasifikacije.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) usvojio je Nicansku klasifikaciju za razvrstavanje proizvoda i usluga. Nicanskom klasifikacijom proizvodi i usluge dijele se u 45 kategorija (ili razreda).

Vaša pristojba za prijavu od 850 EUR omogućava vam odabir jednog razreda. Za dodatnu pristojbu od 50 EUR možete dodati još jedan razred, a za tri ili više razreda morate platiti 150 EUR za svaki razred.

 

Pronađite i razvrstajte svoje proizvode i usluge

Ako za prijavu žiga rabite bilo koji od naših elektroničkih obrazaca, obrazac u pet koraka i napredni obrazac, imate mogućnost pretraživanja i pregledavanja popisa proizvoda i usluga u usklađenoj bazi podataka.

Baza podataka sadrži pojmove koje su već prihvatili EUIPO i svi nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji i izvan nje.

Najbrži način za objavu vašeg žiga

Odabirom proizvoda i usluga iz usklađene baze podataka omogućavate nam jednostavniju obradu vašeg zahtjeva. Vaša se prijava može prihvatiti i za Fast Track, odnosno EUIPO-ov postupak za bržu objavu vaše prijave.

Za pripremu popisa prije slanja prijave možete se koristiti i našim alatom za izradu popisa proizvoda i usluga. Preporučamo ga profesionalcima koji ponekad podnose više zahtjeva u isto vrijeme.

Sastavljanje specifikacije proizvoda i usluga mora biti uravnoteženo.

Postavite si velike ciljeve

Možda vi kao poduzeće nudite više proizvoda i usluga nego što mislite. Premda ste možda sigurni da poznate tržište na kojem ste danas, razmislite o tome kako biste željeli razvijati svoj žig u budućnosti. Primjerice, ako danas proizvodite slatkiše, možda ćete za dvije ili pet godina poželjeti ponuditi više proizvoda (poput sladoleda).

Budite realni

Možda ćete doći u iskušenje da široku lepezu proizvoda i/ili usluga poželite proglasiti svojima, no morate znati sljedeće: ako svoj žig ne rabite na svim proizvodima ili uslugama za koje ste se prijavili, vaš će žig EU-a biti izložen napadima.

Ako suzite svoju specifikaciju, smanjit ćete rizik od sukoba s drugim žigovima.

Balansiranje na kamenu ilustrira postizanje ravnoteže pri odabiru proizvoda i usluga za vaš žig

Ljubazno vas podsjećamo da dugački popisi proizvoda i/ili usluga mogu dovesti do niza nedostataka, odnosno do:

 • većeg rizika od pojave nedostataka u klasifikaciji
 • kašnjenja objave i registracije žiga EU-a
 • većeg rizika od sukoba s drugim žigovima (prigovora)
 • većeg rizika od brisanja žiga zbog sličnosti s ranijim žigom ili zbog neuporabe svih registriranih proizvoda i/ili usluga.

Imajte na umu: Kad jednom podnesete svoju prijavu, više nećete moći ništa dodati svojoj specifikaciji, pa dobro razmislite koje ćete proizvode i/ili usluge odabrati.

Vlasništvo

Morat ćete nam dati svoje podatke prilikom popunjavanja obrasca za prijavu.

 • Podatke koje nam ustupite upotrijebit ćemo da bismo vas jasno identificirali kao isključivog nositelja vašeg žiga.
 • Možda ćemo vam se morati obratiti ako nam budu potrebne dodatne informacije tijekom ili nakon postupka registracije.

Vrlo je važno da nas obavještavate o svim promjenama svojih osobnih podataka, kao što su novi broj telefona itd.

Koje podatke trebate dati?

Ako ste već ranije podnijeli neku prijavu kod nas, samo morate upisati jedinstveni identifikacijski broj (ID) koji vam je dodijeljen. Koristimo se tim brojem da bismo ponovno pronašli vaše podatke tako da ih ne morate ponovno upisivati.

Svoj identifikacijski broj možete pronaći u ranijoj korespondenciji s EUIPO-om ili koristeći se aplikacijom eSearch.

Kada podnosite prijavu prvi put, morate nam dati svoje podatke. Čuvat ćemo ih u evidenciji za eventualnu buduću korespondenciju.

Morat ćete nam reći podnosite li prijavu kao poduzeće ili pojedinac.

Ikonu koja se rabi kad je nositelj žiga poduzeće čine prikaz osobe i zgrade

Poduzeće

Ako ste poduzeće, morate nam dati sljedeće podatke:

 • Puni naziv i pravni oblik
 • Državu registracije
 • Adresu
Ikonu koja se rabi kad je nositelj pojedinac čini prikaz osobe

Pojedinac

Ako ste pojedinac, morate nam dati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Državljanstvo
 • Adresu

U oba slučaja vrlo je važno da nam date i adresu elektroničke pošte, broj telefona i telefaksa (ako je primjenjivo) da bismo vam se mogli lakše obratiti.

Kako će EUIPO komunicirati s vama?

Najjednostavniji i najbrži način komunikacije s nama jest putem vašeg Područja za korisnike.

Idite na Područje za korisnike, EUIPO-ov alat za upravljanje

On vam nudi sigurnu platformu putem koje možete stupiti u elektroničku interakciju s nama.

Napominjemo da poruke e-pošte prihvaćamo samo kao neformalni, neslužbeni oblik komunikacije.

Je li obavezno imenovati nekoga da vas zastupa?

U načelu podnositelji prijave ne moraju imati zastupnika. Međutim, ako nositelj nema mjesto poslovanja, stvarno i djelatno sjedište ili prebivalište u Europskom gospodarskom prostoru, mora imenovati zastupnika za sve postupke pred Uredom, osim za podnošenje prijava. Europski gospodarski prostor čine sve države članice Europske unije te Norveška, Island i Lihtenštajn.

Zastupnik može biti:

Odvjetnik (ili druga osoba odgovarajućeg profila, ovisno o državi)

Odvjetnik kvalificiran u jednoj od država članica EGP-a s poslovnim sjedištem također u EGP-u. Osim toga, oni moraju biti ovlašteni da djeluju kao zastupnici u pitanjima žigova i/ili dizajna u toj državi.

Ovlašteni zastupnik

Ovlašteni zastupnik čije se ime pojavljuje na popisu koji vodi EUIPO.

Zaposlenik fizičke ili pravne osobe

Zaposlenik fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili glavnim mjestom poslovanja ili stvarnim i djelatnim industrijskim ili trgovačkim sjedištem u Europskom gospodarskom prostoru može zastupati druge pravne osobe pod uvjetom da su te dvije pravne osobe međusobno gospodarski povezane.

Kako se registrirati

Svoju prijavu možete izraditi i podnijeti u tri jednostavna koraka putem obrasca predviđenog za mala i srednja poduzeća te pojedince sa sjedištem ili prebivalištem u Europskom gospodarskom prostoru bez pomoći stručnjaka za žigove.

Tri su ključne informacije na obrascu za prijavu:

 • Vlasništvo – bilo koji pojedinac ili poduzeće može biti nositelj žiga EU-a; podatci se objavljuju i moraju se redovito ažurirati kako ne bi bilo dvojbe oko toga tko je nositelj žiga.
 • Što može biti žig EU-a – vaš žig mora biti jasno prikazan.
 • Proizvodi i usluge – morate ih definirati da bi ostali trgovci znali koje proizvode i usluge obuhvaća vaša prijava.

Putem donjih poveznica pokazat ćemo vam kako podnijeti prijavu za žig EU-a i kako ga registrirati. Ne jamčimo vam uspjeh prijave, ali izgledi za uspjeh veći su ako se bolje pripremite.

Postupak registracije

Upravo ste podnijeli prijavu za žig. Koji je sljedeći korak?

Kada Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zaprimi vašu prijavu, obradit ćemo vaš žig i provjeriti možemo li ga registrirati. Taj postupak ima nekoliko faza.

Redoslijed događaja je sljedeći: „razdoblje ispitivanja“, „razdoblje prigovora" pa tek onda registracija. Razdoblje ispitivanja počinje danom primitka prijave, a završava danom objave prijave. Razdoblje prigovora počinje danom objave prijave, a završava danom završetka razdoblja prigovora. Nakon toga slijedi registracija. Potom se registrirani žig objavljuje.

Razdoblje ispitivanja

Razdoblje prigovora

Registracija

 • Zaprimanje prijave

 • Objava prijave

 • Završetak razdoblja prigovora

 • Objava registriranog žiga

 

Što se događa tijekom razdoblja ispitivanja

Tijek postupka u nastavku daje vam pregled aktivnosti koje EUIPO poduzima tijekom razdoblja ispitivanja. One se odvijaju gotovo istovremeno. Status svoje prijave možete pratiti na internetu, pomoću aplikacije eSearch ili putem svog Područja za korisnike.

Sljedeće se odnosi na prijave koje se podnose izravno EUIPO-u. Saznajte sve o tijeku registracije međunarodnih prijava koje označavaju Europsku Uniju (EU).

Redoslijed događaja obuhvaća sljedeće korake: „datum prijave“, „klasifikaciju“, „formalnosti“, „apsolutne razloge“, „prijevod“ i „pretraživanje“. Klikom na svaki od tih koraka prikazuju se dodatne informacije. Po završetku svih koraka žig se objavljuje.

Razdoblje prigovora

 
 

Ako otkrijemo neku pogrešku ili vam moramo priopćiti da postoji prigovor, poslat ćemo vam službeni podnesak u vaše Područje za korisnike s naznakom onoga što smo pronašli. Nakon toga imate dva mjeseca za otklanjanje svih nedostataka i za odgovor. Možete zatražiti početno produženje roka od dva mjeseca za pripremu svog odgovora. Prvi se produžetak roka obično odobrava automatski, ali drugi morate obrazložiti.

U nekim će postupcima naši ispitivači telefonirati podnositeljima prijava (ili njihovim zastupnicima) radi otklanjanja manjih prigovora.

Ako smatramo da svojim odgovorom niste riješili sve nedoumice ili ako uopće ne odgovorite, izdajemo konačnu odluku kojom djelomice ili u cijelosti odbijamo vašu prijavu ili zatraženo pravo iz vaše prijave (kao što je zatraženo pravo prvenstva). Druga je mogućnost da izmijenimo podatke iz vaše prijave na odgovarajući način (primjerice brisanjem opisa ili dodavanjem zatraženog prava na boju). Imajte na umu, ako niste zadovoljni rezultatom ili ako mislite da je učinjena pogreška, imate pravo na žalbu.

Ako se vaša prijava odbije, još uvijek je moguće pretvoriti (most za IP) vašu prijavu žiga EU-a u nacionalnu registraciju, pod uvjetom da nema sukoba.

Ako nema prigovora, objavljujemo vaš žig na 23 službena jezika EU-a. To znači da javno objavljujemo podatak da ste prijavili taj žig za navedene proizvode i/ili usluge.

Što se događa tijekom razdoblja prigovora?

Od datuma objave, treće strane koje smatraju da se vaš žig ne bi smio registrirati imaju tri mjeseca za prigovor.

Obično postoje dva razloga za prigovor:

Treća strana ima ranije pravo (ili više prava) i smatra da će vaše pravo, ako se registrira, biti u sukobu s njezinim

Radi sprječavanja registracije vašeg žiga, mora uložiti prigovor na vaš žig popunjavanjem obrasca i uplatom naknade od 320 EUR. Ako se prigovor uloži, za vaš se žig pokreće postupak prigovora, koji se mora riješiti u vašu korist. Prigovor se može uložiti u roku od tri mjeseca od datuma objave žiga.
 

Postupak prigovora:

Na jednu od pet prijava žigova EU-a prigovore ulažu nositelji žigova koji već postoje na tržištu. O tim sporovima odlučujemo tek nakon što obje strane, i podnositelj prijave i podnositelj prigovora, dostave dokaze i argumente. Podnositelj prijave može smanjiti rizik od prigovora pretraživanjem potencijalnih sukoba prije podnošenja prijave.
 

Dijagram u nastavku donosi pregled različitih koraka postupka prigovora:

Postupak započinje objavom prijave, a završava objavom registriranog žiga te obuhvaća sljedeće korake: „podnošenje prigovora“, „provjeru prihvatljivosti“, „razdoblje hlađenja“, „postupak u kojem sudjeluju suprotstavljene strane“ i „završetak postupka“. Klikom na svaki od tih koraka prikazuju se dodatne informacije.

Razdoblje hlađenja

Razdoblje ispitivanja

Registracija


 

Sve odluke o prigovorima objavljujemo na internetu i sve pogođene strane imaju pravo uložiti žalbu.

Ako je prigovor uspješan, još uvijek je moguće pretvoriti (IP most) vaš žig EU-a u nacionalnu registraciju, pod uvjetom da nema sukoba.

Treća strana smatra da nismo smjeli prihvatiti vaš žig

Može se pozvati na bilo koji „apsolutni razlog“ koji smatra prikladnim. Apsolutni razlozi uvjeti su koje vaš žig mora ispuniti, kao što su njegova razlikovnost, da ne opisuje posao kojim se bavite i da je jasno prikazan. Da bi uložila prigovor na vaš žig, treća strana treba dostaviti odgovarajući podnesak Uredu s objašnjenjem svog stava da se taj žig ne bi smio registrirati. To nazivamo „očitovanje trećih strana“ i ono je besplatno. Međutim, time se treba služiti jedino kada postoji ozbiljan razlog za osporavanje žiga.

Kada Ured primi očitovanja, izdaje potvrdu o primitku osobi koja podnosi očitovanje („osoba koja se očituje“), a očitovanja se dostavljaju podnositelju prijave. Nakon toga osoba koja se očituje neće primati nikakve daljnje obavijesti od EUIPO-a. Osoba koja se očituje neće biti obaviještena o ishodu eventualnog ponovnog ispitivanja prijave. Međutim, osobe koje se očituju, a koje žele da ih se obavještava o daljnjoj sudbini te prijave žiga EU-a, moći će pristupiti informacijama o statusu te prijave putem aplikacije eSearch.

Dokaz o registraciji

Ako nitko ne podnese prigovor ili ne dostavi očitovanje treće strane, vaš je žig registriran i registraciju objavljujemo. To se radi da nositelji ostalih žigova i javnost općenito budu svjesni da je taj konkretni žig vaš.

Objava registracije besplatna je, a izdajemo i potvrdu o registraciji.

Dva dana nakon objave pozivamo vas da s interneta preuzmete svoju potvrdu. Ne izdajemo primjerak potvrde o registraciji u papirnatom obliku. Međutim, možete zatražiti ovjerene ili neovjerene prijepise potvrde o registraciji. To može biti potrebno ako želite zatražiti pravo prvenstva za svoj žig EU-a. Određeni nadležni sudovi prihvaćaju upućivanje na našu bazu podataka (eSearch), dok drugi traže službenu ispravu koju možete dobiti ako podnesete zahtjev za pregled spisa.

Kako osporiti odluku Ureda

Strane na koje konačna odluka ima nepovoljan učinak mogu uložiti žalbu. Alat eAppeal sadrži jedinstvenu aplikaciju koja nudi mogućnost podnošenja obavijesti o žalbi elektroničkim putem. Podnošenje žalbe time je postalo brže i jednostavnije nego ikad. Alatu eAppeal možete pristupiti izravno kroz svoj User Area u odjeljku s uslugama na mreži, putem EUIPO-ovog odjeljka Obrasci i podnesci, i u odjeljku Aktivnosti i poruke nakon pristupanja datoteci u alatu eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.