Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Osnovno pretraživanje s pomoću slika

 1. Kliknite na ikonu kamere ili povucite i ispustite sliku u za to namijenjeni okvir (jedna slika kada pretražujete žigove, najviše sedam slika kada pretražujete dizajne). Podržani formati datoteka su JPEG, PNG, GIF i TIFF, veći od 100x100 piksela i maksimalne veličine do 2 MB.


 2. Nakon što ste sliku učitali, možete:

  • kliknuti i podesiti pravokutnik kako biste odabrali dio slike koji želite pretražiti,
  • promijeniti sliku koju želite pretražiti odabirom ikone koša za smeće ili klikom na „Promijeni sliku”,
  • odabrati želite li tražiti žigove, dizajne ili oboje. Ako učitate jednu sliku, imate mogućnost pretraživanja žigova i dizajna, a ako učitate više slika, sustav će pokazati samo rezultate pretraživanja dizajna,
  • za kombinirano pretraživanje slike u traku za pretraživanje upišite potrebna slova zajedno s imenom žiga ili verbalnim elementima dizajna.


 3. Sada kliknite na gumb „Pretraži”.

  Automatski se otvara prozor „Prikaz slika”, ali možete odabrati i „Detaljni prikaz” i „Prikaz popisa” kako biste pregledali rezultate i odabrali broj rezultata koje želite prikazati na jednoj stranici (od 5 do 100).

  Detaljni prikaz

  Detaljni prikaz

  Prikaz popisa

  Prikaz popisa

  Prikaz slika

  Prikaz slika 4. Možete prikazati detalje svakog žiga ili dizajna, provjeriti dodatne informacije o njima, povećati dio slike ili izraditi izvješća. U kartici s rezultatima pretraživanja dizajna možete pretražiti različite dostupne poglede na dizajn tako da kliknete na strelice na bočnim stranama slike.

   

  Izrada izvješća: Odaberite žigove ili dizajne koje želite uključiti u svoje izvješće klikom na okvir za označivanje pokraj svake slike i zatim klikom na „Izradi PDF”. Odmah će se izraditi izvješće po vašem odabiru. Ponuđena je i opcija „Odaberi sve”. Ona vam omogućuje odabir najviše 100 žigova koje želite uključiti u izvješće.

  Kako biste dobili dodatne informacije o žigu ili dizajnu, zadržite pokazivač miša iznad slike i odaberite „Prikaži sve informacije”.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.