Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Pristojbe koje se izravno plaćaju EUIPO-u

Popis pristojbi koje se plaćaju izravno EUIPO-u
Šifra pristojbe Opis pristojbe Iznos
D-001 Pristojba za registraciju (članak 36. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 230 eura
Dodatna pristojba za registraciju za svaki dodatni dizajn obuhvaćen višestrukom prijavom (članak 37. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 2245/2002):
D-002 Pristojba za svaki dizajn od drugog do desetog 115 eura
D-003 Pristojba za svaki dizajn od jedanaestog nadalje 50 eura
  Pojedinačna pristojba za oznaku za međunarodnu registraciju (članak 106. točka (c) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 7. stavak 2. Ženevskog akta — (po dizajnu) informacije 62 eura
D-011 Pristojba za objavu (članak 36. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 120 eura
Dodatna pristojba za objavu za svaki dodatni dizajn obuhvaćen višestrukom prijavom (članak 37. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (d) Uredbe (EZ) br. 2245/2002):
D-012 Pristojba za svaki dizajn od drugog do desetog 60 eura
D-013 Pristojba za svaki dizajn od jedanaestog nadalje 30 eura
D-021 Pristojba za odgodu objave (članak 36. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 40 eura
Dodatna pristojba za odgodu objave za svaki dodatni dizajn obuhvaćen višestrukom prijavom koja podliježe odgodi objave (članak 37. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (d) Uredbe (EZ) br. 2245/2002):
D-022 Pristojba za svaki dizajn od drugog do desetog 20 eura
D-023 Pristojba za svaki dizajn od jedanaestog nadalje 10 eura
D-004 Pristojba za zakašnjelo plaćanje pristojbe za registraciju (članak 107. stavak 2. točka (a) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 10. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 60 eura
D-014 Pristojba za zakašnjelo plaćanje pristojbe za objavu (članak 107. stavak 2. točka (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 10. stavak 3. i članak 15. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 30 eura
D-024 Pristojba za zakašnjelo plaćanje pristojbe za odgodu objave (članak 107. stavak 2. točka (c) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 10. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 10 eura
D-030 Pristojba za zakašnjelo plaćanje dodatnih pristojbi za višestruke prijave iz točki 2., 4. i 6. ovog priloga (članak 107. stavak 2. točka (d) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 10. stavak 3. i članak 15. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 25 %
dodatnih pristojbi
Pristojba za produženje (članak 13. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 22. stavak 2. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2245/2002) za svaki dizajn, bilo da je obuhvaćen višestrukom prijavom ili ne:
D-041 Pristojba za prvo razdoblje produženja 90 eura
D-042 Pristojba za drugo razdoblje produženja 120 eura
D-043 Pristojba za treće razdoblje produženja 150 eura
D-044 Pristojba za četvrto razdoblje produženja 180 eura
D-045 Pristojba za zakašnjelo plaćanje pristojbe za produženje ili za zakašnjelo podnošenje zahtjeva za produženje (članak 13. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 22. stavak 2. točka (b) Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 25 %
dodatnih pristojbi
Pristojba za pojedinačno produženje za međunarodnu registraciju (članak 13. stavak 1. i članak 106. točka (c) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 22. stavak 2. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2245/2002) za svaki dizajn: informacije
  Pristojba za prvo razdoblje produženja — (za svaki dizajn) 31 euro
  Pristojba za drugo razdoblje produženja — (za svaki dizajn) 31 euro
  Pristojba za treće razdoblje produženja — (za svaki dizajn) 31 euro
  Pristojba za četvrto razdoblje produženja — (za svaki dizajn) 31 euro
D-050 Pristojba za zahtjev proglašenja ništavosti (članak 52. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 28. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 350 eura
D-052 Pristojba za žalbu (članak 57. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 35. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 800 eura
D-054 Pristojba za povrat u prijašnje stanje (članak 67. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 6/2002) 200 eura
D-060 Pristojba za upis promjene o prijenosu prijave za dizajn Europske unije (članak 34. stavak 2. i članak 107. stavak 2. točka (f) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 23. stavak 7. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 200 eura
za svaki dizajn informacije
D-061 Pristojba za upis promjene o prijenosu registriranog dizajna Zajednice (članak 107. stavak 2. točka (f) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 23. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 200 eura
za svaki dizajn informacije
D-062 Pristojba za registraciju licence ili nekog drugog prava u pogledu registriranog dizajna Zajednice (članak 107. stavak 2. točka (g) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 23. stavak 3. i članak 24. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) ili u pogledu prijave za dizajn Zajednice (članak 34. stavak 2. i članak 107. stavak 2. točka (g) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 23. stavak 3.; članak 24. stavak 1. i članak 24. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2245/2002):
(a) dodjela licence;
(b) prijenos licence;
(c) stvaranje zaloga;
(d) prijenos zaloga;
(e) ovrha
200 eura
po dizajnu informacije
D-063 Pristojba za otkazivanje registracije licence ili nekog drugog prava (članak 107. stavak 2. točka (h) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 26. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 200 eura
po dizajnu informacije
Pristojba za izdavanje prijepisa prijave za registrirani dizajn Zajednice (članak 107. stavak 2. točka (n) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 74. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 2245/2002), prijepisa isprave o registraciji (članak 107. stavak 2. točka (e) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 17. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) ili izvatka iz registra (članak 107. stavak 2. točka (i) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 69. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 2245/2002):
D-070 Neovjereni prijepis ili izvadak 10 eura
D-071 Ovjereni prijepis ili izvadak 30 eura
D-072 Pristojba za pregled spisa (članak 107. stavak 2. točka (j) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 74. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 30 eura
Pristojba za izdavanje prijepisa spisa predmeta (članak 107. stavak 2. točka (k) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 74. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 2245/2002):
D-073 Neovjereni prijepis 10 eura
D-074 Ovjereni prijepis 30 eura
  plus za svaku stranicu iznad 10. 1 euro
D-075 Pristojba za podnošenje informacija u spis predmeta (članak 107. stavak 2. točka (l) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 75. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 10 eura
  plus za svaku stranicu iznad 10. 1 euro
D-080 Pristojba za preispitivanje odluke o povratu troškova postupka (članak 107. stavak 2. točka (m) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 79. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) 100 eura
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.