Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Pobrinite se za svoja prava

„Registrirani dizajn Zajednice svome nositelju daje isključiva prava obuhvaćena dizajnom. Nositelj ima pravo spriječiti sve treće strane, koje nemaju pristanak nositelja, u njegovoj uporabi tijekom trgovine."

Članak 19. Uredbe o dizajnu Zajednice

 
 

Provedba zaštite vašeg dizajna podjednako je važna kao i njegova registracija.

Vi ste odgovorni za provedbu vašeg registriranog dizajna Zajednice. Da biste to učinkovito i vršili, morate biti na oprezu. Registrirani dizajn Zajednice upozorit će konkurente da vi imate prava, ali ako se netko koristi vašim ili nekim sličnim dizajnom bez vašeg odobrenja, na vama je da poduzmete sve kako biste ih u tome zaustavili.

 

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) odgovoran je za registraciju žigova Europske unije i dizajna Zajednice.

EUIPO nije izvršno tijelo, stoga vam ne možemo pružiti pravni savjet o provođenju žigova ili dizajna.

 

Registri

Pobrinite se da nitko ne pokuša zaštititi istovjetan ili sličan dizajn.

Pretražujte registre dizajna kako biste pronašli dizajne istovjetne ili slične vašima.

Mi vam nudimo alat za pretraživanje registracija dizajna. Registrirani korisnici mogu konfigurirati automatska nadzorna upozorenja i primati obavijest kad god EUIPO zaprimi potencijalno konfliktne prijave za registrirani dizajn Zajednice.

DesignView je tražilica kojom možete tražiti prijave i registracije registriranih dizajna Zajednice, ali i prijave i registracije nacionalnih dizajna u državama članicama Europske unije.

Ako ne možete provoditi vlastita pretraživanja, pravni stručnjaci nude profesionalne usluge praćenja intelektualnog vlasništva.

Ako otkrijete da je neki vaš konkurent registrirao dizajn sličan ili istovjetan vašem, možete iskoristiti svoje ranije pravo i zatražiti proglašenje novije registracije dizajna ništavnom.

Na vama je da djelujete.

Tržište

Pobrinite se da se nitko na tržištu ne koristi vašim dizajnom.

Nadzirite tržište pregledavanjem tiskovina, trgovinskih publikacija i internetskih stranica kako biste opazili trgovačka društva koja se koriste vašim dizajnom bez vašeg odobrenja.

Imajte na umu da se nezakonita uporaba vašeg dizajna može odvijati i na fizičkim proizvodima koje proizvodite, ali i u oglašivačkim medijima, uključujući internetske stranice koje se koriste u svrhu prodajne promidžbe.

Razmotrite mogućnost ulaganja zahtjeva za carinski nadzor kod nacionalne carinske uprave. Kad se suoče s proizvodima za koje je moguće da krše tuđa prava, carinici mogu provjeriti u bazama podataka u kojima su prikupljene sve prijave, što im omogućuje isticanje potencijalnog kršenja prava i zapljenu krivotvorene robe.

Podatke o svojim proizvodima i markama možete unijeti u IP Enforcement Portal. Ta baza podataka provedbenim tijelima služi kao pomoć pri prepoznavanju krivotvorenih proizvoda. Besplatna je, a u nju možete unijeti podatke o ambalaži, etiketama kao i podatke za kontakt. Tim se podacima tada koriste provedbena tijela kako bi razlikovala krivotvorene proizvode od autentičnih.

Pri EUIPO-u

Podnesite zahtjev za proglašenje ništavnim istovjetnih ili sličnih registriranih dizajna.

 

U sudovima i u poslovanju

Djelujte protiv prijestupnika

Savjetujemo vam da se obratite pravnom zastupniku prije ulaganja tužbe u sporu.

 

Obavijestite navodnog prijestupnika – pisma tipa „Prestani i odustani"

Kad otkrijete da vam je pravo povrijeđeno, razmislite o slanju pisma tipa „Prestani i odustani", kojim svojeg konkurenta obavještavate o sukobu. Na taj će način vaš konkurent i službeno postati svjestan vaših prava i primiti na znanje da, ako nastavi ne poštivati vaša prava, može se suočiti s daljnjim postupanjem.

 

Pregovarajte

U nekim ćete slučajevima možda postići nagodbu mirenjem i arbitražom. Te se usluge uglavnom koriste u sporovima između tvrtki, u kojima obje strane traže praktična i financijski povoljna rješenja.

 

Mjere građanskog prava

Ako vaši pokušaji upozoravanja ili pregovaranja s navodnim prijestupnikom ne uspiju, dostupne su i druge pravne mjere za borbu protiv povrede prava, kao što su prethodne zabrane i zaštitne pljenidbe u cilju sprječavanja nezakonite uporabe vašeg dizajna. U svim slučajevima moraju se pokrenuti mjere prisile prema građanskom pravu na nacionalnoj razini u relevantnim sudskim nadležnostima Europske unije. Međutim, jedna od prednosti registriranog dizajna Zajednice je ta da je jedan sud nadležan da naredi takvu mjeru u svim državama članicama.

 

Mjere kaznenog prava

Mjere kaznenog prava primjenjuju se kad su uključene djelatnosti krivotvorenja i piratstva. Morat ćete se obratiti nacionalnim tijelima provođenja zakona i progona u relevantnoj sudskoj nadležnosti Europske unije.

Molimo imajte na umu da pravila provođenja kaznenog prava u području intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji još nisu usklađena. Tužbe za provođenje kaznenog prava pokreću se na nacionalnoj razini prema relevantnom nacionalnom pravu. Kao rezultat toga, mogućnosti dostupne na razini Europske unije za provođenje kaznenog prava znatno se razlikuju i nije uvijek moguće primijeniti mjere prisile prema kaznenom pravu na isti način u svakoj državi.

Ako se u sudskom postupku od vas traži da dokažete postojanje vašeg registriranog dizajna Zajednice, možete dobiti neovjereni ili ovjereni prijepis svoje registracije putem svog korisničkog profila.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.