Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Produljenja

Žig Europske unije (žig EU-a) vrijedi 10 godina. Može se produljivati neograničeno, na razdoblja od 10 godina. Registrirani dizajn Zajednice (RCD) vrijedi 5 godina. Može se produljivati maksimalno 25 godina, na razdoblja od 5 godina. Zahtjev za produljenje podnosi se putem internetskog obrascaEUIPO-a.

Više informacije potražite u našim Smjernicama za žigove i dizajne.

 
 • Produljenje žiga Europske unije

  Postupak produljenja

  Kada se podnosi zahtjev Šest mjeseci prije isteka registracije EUIPO pismeno obavještava nositelja, njegovog zastupnika ili drugog/e registriranog/e nositelja/e prava o tome da je vrijeme za produljenje registracije.
  Plaćanje Zahtjev za produljenje može se podnijeti i naknada za produljenje uplatiti unutar razdoblja od šest mjeseci prije datuma isteka registracije. Najkasniji mogući datum za podnošenje zahtjeva za produljenje i uplatu naknade jest datum isteka registracije žiga. Dodatno šestomjesečno razdoblje za produljenje počinje teći na dan nakon datuma isteka registracije. Tijekom tog razdoblja naplaćuje se naknada uvećana za 25 %.
  Produljenje nakon isteka roka Ako zahtjev nije podnesen pravovremeno, zakašnjela su produljenja još uvijek moguća unutar dodatnog razdoblja od šest mjeseci. Zakašnjeli zahtjev za produljenje mora se podnijeti i pristojba za produljenje, uvećana za 25 %, uplatiti unutar tog razdoblja odgode koje počinje teći na dan nakon isteka roka.
  Zahtjev za produljenje nije podnesen Ako se zahtjev za produljenje ne podnese ili je podnesen nakon isteka razdoblja odgode, EUIPO će pismenim putem obavijestiti nositelja žiga Europske unije (žiga EU-a) o tome da je žig poništen i izbrisan iz registra i to će biti objavljeno u Glasnikužigova Europske unije.
   

  Pretvaranje ili produljenje?
  Ako se odlučite da nećete produljiti svoj žig EU-a, ali biste rado zadržali svoja prava u nekim državama članicama, podnesite zahtjev za pretvaranje. Zahtjev se mora podnijeti u razdoblju od tri mjeseca od kraja dodatnog razdoblja za produljenje.

  Kako produljiti registraciju
  Zahtjev za produljenje možete poslati na internetu korištenjem obrasca zahtjeva za produljenje. Pristojbe se tijekom postupka automatski zaračunavaju.

  EUIPO će nositelju žiga EU-a ili njegovom zastupniku izdati službenu pismenu potvrdu o produljenju nekoliko dana nakon stvarnog datuma isteka žiga. To produljenje stupa na snagu od dana nakon datuma isteka postojeće registracije. Registar žigova EU-a će se ažurirati i to će biti objavljeno u Glasnikužigova EU-a.

  Djelomično produljenje žigova EU-a
  Žig EU-a možete produljiti u cijelosti ili samo djelomično (uklanjanjem nekih razreda).

  Troškovi
  Pristojbe se moraju platiti u eurima. Više informacija o pristojbama potražite u rubrici o pristojbama za žigove i dizajne.

  Ako žig EU-a nije produljen
  Ako žig EU-a nije produljen, on će biti označen kao istekao otprilike dva tjedna nakon isteka dodatnog razdoblja. Brisanje će međutim stupiti na snagu na dan nakon datuma isteka žiga EU-a. EUIPO će pismeno obavijestiti nositelja žiga EU-a, a žig će biti izbrisan iz registra.

 • Produljenje registriranog dizajna Zajednice

  Postupak produljenja

  Kada se podnosi zahtjev Šest mjeseci prije isteka registracije EUIPO pismeno obavještava nositelja, njegovog zastupnika ili drugog/e registriranog/e nositelja/e prava o tome da je vrijeme za produljenje registracije.
  Plaćanje Zahtjev za produljenje treba podnijeti, a pristojbu za produljenje platiti u razdoblju od šest mjeseci prije datuma isteka ili najkasnije posljednjeg dana u mjesecu u kojem zaštita ističe.
  Produljenje nakon isteka roka Ako zahtjev nije podnesen pravovremeno, kasnija su produljenja još uvijek moguća u dodatnom razdoblju od šest mjeseci. Kasniji se zahtjev za produljenje mora podnijeti zajedno s plaćenom pristojbom uvećanom za 25 % unutar razdoblja odgode koji počinje na dan nakon posljednjeg dana u mjesecu u kojem je registrirani dizajn Zajednice trebalo produljiti.
  Zahtjev za produljenje nije podnesen Ako se zahtjev za produljenje ne podnese ili je podnesen nakon isteka razdoblja odgode, EUIPO će pismenim putem obavijestiti nositelja registriranog dizajna Zajednice (RCD) o tome da je RCD poništen i izbrisan iz registra i to će biti objavljeno u Glasnikudizajna Zajednice.
   

  Kako produljiti registraciju
  Zahtjev za produljenje možete poslati na internetu putem obrasca zahtjeva za produljenje. Pristojbe se tijekom postupka automatski zaračunavaju.

  EUIPO će nositelju prava RCD-a ili njegovom zastupniku izdati službenu pismenu potvrdu o produljenju nekoliko dana nakon stvarnog datuma isteka RCD-a. To produljenje vrijedi od dana nakon datuma isteka postojeće registracije. Registar RCD-a će se ažurirati i to će biti objavljeno u Glasnikudizajna Zajednice.

  Troškovi
  Pristojbe se moraju platiti u eurima. Više informacija o pristojbama potražite u rubrici o pristojbama za žigove i dizajne.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.