Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Postavljanje upozorenja

U karticama „Žigovi” i „Dizajni” u tražilici eSearch plus možete postaviti upozorenja za praćenje i nadziranje. Upozorenja se mogu postaviti u prikazu popisa i detaljnom prikazu.

Upozorenja za .eu domene možete postaviti i iz kartice „Žigovi” u tražilici eSearch plus te u sučelju User Area na internetskim stranicama EUIPO-a.


 • Nadzorno upozorenje

  Nadzorno se upozorenje u alatu eSearch plus može aktivirati u kartici za žigove EU-a i u kartici za registrirane dizajne Zajednice. To se upozorenje aktivira na temelju kriterija koje je odabrao prijavljeni korisnik u naprednom pretraživanju.

  Primjerice, ako postavite nadzorno upozorenje nakon izvedenog naprednog pretraživanja za objavljene žigove koje sadrže naziv 'HI', a koji pokrivaju proizvode iz razreda 12., nakon prikaza X broja rezultata, to će se upozorenje aktivirati ako je žig objavljen na temelju istih kriterija (žig koji sadrži pojam 'HI', proizvodi iz razreda 12. itd.), budući da će broj rezultata biti drugačiji od prvobitnog.

 • Postavljanje nadzornog upozorenja

  Nadzorno se upozorenje može postaviti na sljedeći način u odjeljku popisa rezultata (popisni prikaz) nakon izvedenog naprednog pretraživanja:

  1. Za postavljanje upozorenja kliknite na ikonu megafona Ikona upozorenja prikazanu slijeva na vrhu tablice. Otvorit će se skočni prozor.
  2. Upozorenje možete imenovati na sljedeće načine:
   • odaberite naziv upozorenja koje ste prethodno kreirali u padajućem izborniku;
   • izaberite nov naziv i upišite ga u tekstualno polje s desne strane.
  3. Označite rubriku "Upozorenja primati e-poštom” ako želite da vam na vašu e-adresu šaljemo kopiju upozorenja.
  4. Kliknite na gumb "Postavi upozorenje".

  Na dnu skočnog prozora prikazuje se poruka kada je upozorenje uspješno kreirano.

 • Prateće upozorenje

  Upozorenjem za praćenje mogu se pratiti određeni događaji povezani sa žigovima EU-a, dizajnima i .eu domenama koji su identični žigovima EU-a. Za aktiviranje upozorenja može se odabrati čitav niz parametara, kao što su:

  • promjena statusa žiga
  • žig treba produljiti
  • promjena nositelja/zastupnika
  • razdoblje za podnošenje prigovora bliži se kraju.
  • registracije identičnih .eu domena.
 • Postavljanje pratećeg upozorenja

  Prateće se upozorenje može postaviti u dijelu s detaljnim prikazom žigova ili dizajna nakon provedenog osnovnog ili naprednog pretraživanja.

  1. Kliknite na gumb "Postavi upozorenje" Gumb za postavljanje upozorenja koji se nalazi u gornjem desnom dijelu detaljnog prikaza.

   Otvara se skočni prozor u kojem odabirete odgovarajuće rubrike o promjeni statusa žiga EU-a ili registriranog dizajna Zajednice koje želite pratiti.

  2. Imenujte upozorenje na jedan od sljedećih načina:
   • odaberite naziv upozorenja koje ste prethodno kreirali u padajućem izborniku;
   • izaberite nov naziv i upišite ga u tekstualno polje s desne strane.
  3. Označite rubriku "Upozorenja primati e-poštom” ako želite da vam na vašu e-adresu šaljemo kopiju upozorenja.
  4. Kliknite na gumb "Postavi upozorenje".
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.