Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Stručni obrazac

Stručni obrazac za prijavu osmišljen je za složenije prijave. Tim obrascem trebate se koristiti kada podnosite vlastitu naznaku proizvoda, kad upotrebljavate postojeći dizajn kao predložak za svoju prijavu, zahtijevate pravo prvenstva bez popratne dokumentacije ili kad plaćate bankovnom doznakom. Da biste podnijeli prijavu dizajna Zajednice, morate biti registrirani korisnik. Ako se još niste registrirali, trebat ćete to učiniti ovdje.

Stručnom obrascu za prijavu možete pristupiti kretanjem po internetskoj stranici prateći sljedeće korake:

 1. „Dizajni" > „Registrirajte svoj dizajn – Brzo i jednostavno" > „Prijavite se online", a zatim odaberite sljedeću vrstu prijave: „Stručni obrazac" i kliknite na plavi gumb „Pokrenite prijavu".
 2. „Dizajni" > „Kako se registrirati" > „Prijavite se sada", a zatim odaberite „Službeni obrazac" kao vrstu prijave i kliknite na plavi gumb „Pokrenite prijavu".
 3. „Početna stranica" > „Online usluge" > „Prijavite se za dizajn – Stručni obrazac" i kliknite na plavi gumb „Pokrenite prijavu".

Kako osobe izvan EU-a mogu podnijeti prijavu za RCD (registrirani dizajn zajednice)
Možete podnijeti prijavu za RCD ako živite izvan Europske unije, no u tom slučaju trebate imenovati predstavnika.

Informacije o našem procesu pregledavanja prijava za dizajn potražite u Smjernicama.

 

Započnite prijavu

 • Referentna oznaka podnositelja prijave

  Vaša referentna oznaka treba sadržavati do 30 alfanumeričkih znakova na latinici: a – z, A – Z, 0 – 9 i simbole. Nemojte upotrebljavati razmake.

  U slučaju naknadnih pitanja u vezi sa svojim dizajnom navedite broj prijave za RCD koji vam je dodijelio OHIM.

 • Upotrijebite detalje postojećeg RCD-a kao predložak

  Djelomično ili u potpunosti upišite ID prethodnog dizajna – prikazat će se popis postojećih dizajna – odaberite dizajn koji želite i kliknite na „Uvezi". Odabirom opcije uvoza dizajna kao predloška ubrzat ćete postupak podnošenja prijave jer će detalji biti prethodno popunjeni. Zatim se različiti dijelovi mogu urediti s detaljima novog RCD-a.

 • Podaci o predstavniku

  Predstavnika možete dodati na dva različita načina.

  Dodavanje postojećeg predstavnika
  Upišite ime predstavnika – prikazat će se popis postojećih predstavnika – izaberite i kliknite na „Uvezi". Prikazat će se podaci o predstavniku, zatim kliknite na „Dodaj" za nastavak.

  Dodavanje novog predstavnika

  1. Kliknite na gumb „Stvori novog" i ručno unesite podatke.
  2. Odaberite vrstu predstavnika iz padajućeg izbornika.
  3. Dovršite ostatak obrasca (obavezna polja označena su zvjezdicom *).
  4. Za nastavak kliknite na gumb „Dodaj".

  Odabirom „Zaposlenika u ulozi predstavnika" pojavit će se potvrdni okvir „Gospodarske veze". Ako ga označite, morat ćete ispuniti dva dodatna polja, jedno koje opisuje vrstu gospodarske veze koju imate s podnositeljem prijave (npr. zaposlenik ili poslovni partner) i drugo s nazivom poslodavca. Zaposlenici koji djeluju u ime fizičkih ili pravnih osoba moraju predati potpisano ovlaštenje za unos u spise.

 • Podaci o podnositelju prijave

  Podnositelja prijave možete dodati na dva različita načina.

  Dodavanje postojećeg podnositelja prijave
  Upišite ime podnositelja prijave – prikazat će se popis postojećih podnositelja prijave – izaberite i kliknite na „Uvezi". Prikazat će se podaci o podnositelju prijave, zatim kliknite na „Dodaj" za nastavak.

  Dodavanje novog podnositelja prijave

  1. Kliknite na gumb „Stvori novog" i ručno unesite podatke.
  2. Odaberite vrstu podnositelja prijave iz padajućeg izbornika.
  3. Dovršite ostatak obrasca (obavezna polja označena su zvjezdicom *).
  4. Za nastavak kliknite na gumb „Dodaj".
 • Jezici

  Prvi jezik
  Odaberite jezik koji želite upotrijebiti za svoju prijavu (prvi jezik) iz padajućeg izbornika. To može biti bilo koji od 23 jezika EU-a.

  Drugi jezik
  Morate odabrati drugi jezik od pet službenih jezika OHIM-a (ES, DE, EN, FR i IT). Drugi jezik mora se razlikovati od prvog jezika koji ste odabrali. Imajte na umu da je moguće osporiti vaš dizajn na drugom jeziku.

  Ako službene dopise želite primiti na svojem drugom jeziku, označite odgovarajući potvrdni okvir.

 

Dodajte prikaz svog dizajna

 • Podaci o dizajnu/ima

  Dodajte prikaze dizajna na dva načina:

  • dodajte slike (format JPEG),
  • dodajte trodimenzionalni dinamični prikaz te statične prikaze iz 3D prikaza.

  Slike
  Upotrijebite funkciju „povuci i ispusti" ili potražite slike dizajna na računalu kako biste ih učitali. Možete učitati najviše sedam zaštićenih slika i najviše tri nezaštićene.

  Ne možete učitati nezaštićene prikaze prije nego što učitate sedam zaštićenih prikaza.

  Uvjeti prikaza:

  • 2 MB po slici,
  • format JPEG,
  • RGB, CMYK (koji će se konvertirati u model boja RGB, što može utjecati na boje), modeli u nijansama sive, crno-bijeloj boji ili u modelima boja. Kako bi se izbjegla automatska konverzija boja i očuvalo njihovo vjerno prikazivanje na ekranu, preporučuje se prikazivanje slika u modelu boja RGB, umjesto u CMYK. Ograničena je uporaba dinamičnih pogleda u 3D formatu KAO I statičnih pogleda.
  • razlučivost ispisa: min. 72, maks. 300 DPI,
  • maksimalna veličina slike: 5 000 x 5 000 piksela,
  • progresivni JPEG bit će pretvoren u osnovni JPEG.

  Potrebni privici (za zahtjeve za priznavanje prava prvenstva, izložbena prava prvenstva, opća ovlaštenja za zaposlenike u ulozi predstavnika):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specifikacije
  Prikaz se mora reproducirati na neutralnoj pozadini, a kvaliteta mu mora biti takva da se jasno razlikuju svi detalji dizajna za koji se traži zaštita. Prikaz nadalje mora osigurati mogućnost smanjivanja i povećavanja za unos u registar i neposrednu objavu u Glasniku dizajna Zajednice.

  Prikaz dizajna ne smije sadržavati nikakav tekst objašnjenja, riječi ni simbole te ne smije biti numeriran.

  Ponavljanje površinskih uzoraka: Kada se prijavljuje dizajn za registraciju koji se sastoji od površinskih uzoraka koji se ponavljaju, prikaz dizajna mora sadržavati cijeli uzorak te znatan dio površine koja se ponavlja.

  Tipografski oblici: Kada se prijavljuje dizajn za registraciju koji se sastoji od određenih tipografskih oblika, prikaz dizajna mora se sastojati od prikaza niza svih velikih i malih slova abecede prema potrebi, te od svih arapskih brojeva i teksta od pet redova, svaki veličine fonta 16.

  Savjetujemo vam da na ove specifikacije obratite posebnu pažnju. Praksa pokazuje da je nepoštivanje ovih specifikacija jedan od najčešćih razloga zbog kojih Ured utvrđuje nedostatke, što neminovno dovodi do dodatnog rada i značajnog gubitka vremena za korisnike.

  Upotreba drugih elemenata koji pomažu pri prepoznavanju elemenata dizajna
  Prikaz dizajna treba biti ograničen na elemente za koje se traži zaštita. Međutim, prikaz može obuhvaćati druge elemente koji pomažu pri prepoznavanju elemenata dizajna za koje se traži zaštita. Dužnost je podnositelja prijave koristiti se, na primjer, točkastim crtama i rubovima na način koji jasno prikazuje elemente za koje se traži zaštita.

  Ako želite naglasiti određeni dio dizajna i pokazati da želite zaštititi isključivo taj određeni dio, odnosno da baš njega ne želite zaštititi, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

  • isprekidane crte za naznaku elemenata za koje ne tražite zaštitu;

  • rubovi za elemente koji okružuju dizajn za koji želite zaštitu;

  • sjenčanje u boji i zamagljivanje za isključivanje niza elemenata iz zaštite;

  • razdvajanja za naznaku da se ne traži zaštita precizne duljine dizajna.

  U prikazima dizajna ne smiju se upotrijebiti tekstualna objašnjenja, riječi ni dodatni simboli.

  Koje su ključne prednosti uporabe slika koje nisu zaštićene?

  • Smatraju se podnesenima s obrascem prijave, što znači da mogu biti dio zahtjeva za priznavanje prava prvenstva prilikom naknadne prijave.
  • Njima se može objasniti dizajn, što ispitivaču može pomoći pri procjeni zaštićenih slika.
  • Podnositelj prijave može pregledati slike nakon što ih učita, a zatim promijeniti nezaštićeni prikaz u zaštićeni i obrnuto.

  Napomena: nezaštićeni prikazi bit će dostupni u aplikaciji eSearch isključivo nositeljima dizajna.

  Trodimenzionalni dinamični prikazi (3D dinamični prikazi)
  U e-prijavama za RCD prihvaća se nova vrsta prikaza kako bi se došlo do prikaza u aplikaciji: 3D dinamični prikazi. Ako učitate 3D dinamični prikaz s računala u formatu OBJ, STL ili X3D, moći ćete doći do statičnih prikaza zaštićenih i nezaštićenih slika dizajna.

  3D dinamični prikazi simuliraju 3D perspektive u 2D (na zaslonu) jer mogu upravljati prikazom, micanjem ili povećanjem i smanjenjem, kako bi se vidjele različite perspektive. Prikazima snimljenima u 3D prikazu ne može se upravljati (statični prikazi). Dodat će se obrascu kao prikazi s odgovarajućim dizajnom.

  Upotrijebite funkciju „povuci i ispusti" ili potražite slike dizajna na računalu kako biste učitali 3D dinamične prikaze dizajna.

  3D dinamični prikazi – tehničke specifikacije
  Kad učitate 3D dinamične prikaze u obrazac za prijavu RCD-a, oni će se prikazati sa sljedećim tehničkim značajkama:

  • pozadina sa sivim tonovima;
  • 3D dinamični prikaz u bijelom;
  • 3D dinamični prikazi mogu se učitati u sljedeća tri formata: OBJ, STL ili X3D;
  • maksimalna veličina privitaka s 3D modelima – OBJ, STL, X3D – (za poglede na dizajn): 20 MB;
  • statični pogledi iz 3D dinamičnog prikaza bit će monokromni (crno-bijeli);
  • sjenčanje: isticanje 3D dinamičnog prikaza s izvorom osvjetljenja na temelju perspektive korisnika;
  • veličina u pikselima iznosi 490 x 315 i ne može se mijenjati. Korisnici u okviru mogu vidjeti da se područje za 3D dinamični prikaz ne mijenja ako povećaju ili smanje preglednik;
  • ako se upotrebljava opcija 3D dinamičnog prikaza, svi statični prikazi moraju biti snimljeni u 3D prikazu.

  Napomena: Internet Explorer 10 ni njegove prethodne verzije ne podržavaju vrstu datoteke X3D.

  Napomena: dizajne koji sadrže ili se sastoje od površinskih ukrasa treba predati bez uporabe 3D dinamičnih prikaza.

  Napomena: Binarni STL format nije podržan. Binarni STL format možete pretvoriti u standardni STL format primjenom alata za pretvorbu.

  Koje su ključne prednosti uporabe 3D dinamičnih prikaza?

  • Dizajn će se nakon objavljivanja pojaviti u aplikaciji eSearch i bit će dostupan ispitivačima, no i svim zainteresiranim stranama poput trećih strana i sudaca.
  • Iz toga će biti jasno da statične slike pripadaju istom dizajnu.
  • Pomoći će s razumijevanjem odnosa različitih statičnih prikaza.
  • Vjerojatnost za nedostatni prikaz dizajna smanjit će se na najmanju mjeru, što pogoduje podnositeljima prijave, kao i OHIM-u.

  Kako pomaknuti 3D dinamični prikaz?
  S 3D prikazom možete predstaviti dizajn iz različitih gledišta kamere.

  Pomicanje 3D dinamičnog prikaza
  Upotrijebite strelice (lijevo, desno, gore, dolje) na tipkovnici i/ili zumirajte.

  Tipke na tipkovnici
   

  Ili upotrijebite miš i kliknite na prikaz.

  Dinamični prikaz 3D modela
   

  Radi lakše promjene gledišta kamere upotrijebite opciju „Osnovne tipke na tipkovnici" i odaberite jedan od prikaza.

  Osnovne tipke na tipkovnici
   

  Kako stvoriti slike prikaza koji želite
  Postoje dva načina.

  Gumb Stvori prikaz iz ovog gledišta
  Gledište Gumb Stvori unaprijed određene prikaze
  Unaprijed određeni prikazi
  • Nakon odabira prikaza iz 3D dinamičnog prikaza, kliknite na gumb „Stvori prikaz iz ovog gledišta". Pojavit će se slika prikazana u nastavku.  •  
  • Kliknite na gumb „Stvori unaprijed određene prikaze" koji će automatski stvoriti sedam prikaza vidljivih na osnovnim tipkama tipkovnice. Pojavit će se slike prikazane u nastavku.  •  

  Možete stvoriti najviše sedam zaštićenih slika te istom funkcijom stvoriti još tri nezaštićene slike.

  Pomaknite, izbrišite i otvorite sliku
  Kliknite na ikonu „Pomakni"Ikona Pomakni na slici kako biste promijenili poredak prikaza dizajna te izmijenili nezaštićene slike u zaštićene.

  Kliknite na ikonu „Izbriši" Ikona Izbriši na slici kako biste izbrisali prikaz dizajna.

  Kliknite na učitanu sliku i otvorite je u punoj veličini.

 

Odaberite oznaku proizvoda

 • Oznaka/e proizvoda / Lokarnska klasifikacija

  Oznaka proizvoda
  Morate dodati oznaku proizvoda. To ne utječe na područje primjene zaštite registriranog dizajna Zajednice, ali je nužno zbog pravnih razloga. Preporučujemo vam da svakako odaberete oznaku proizvoda s popisa proizvoda u bazi podataka Eurolocarno. U suprotnom može doći do kašnjenja postupka registracije zbog prevođenja pojmova.

  Za svaki dizajn koji prijavljujete morate navesti oznaku proizvoda.

  Ako ne želite upotrijebiti popis proizvoda iz Eurolocarna, vaša vlastita oznaka proizvoda mora biti formulirana na način koji jasno naznačuje vrstu proizvoda.

  Klasifikacija
  Ako se koristite popisom proizvoda iz Eurolocarna, automatski ćete vidjeti kojem razredu pripada proizvod.

  Ako se koristite vlastitom oznakom proizvoda, klasifikaciju možete navesti i u skladu s međunarodnom klasifikacijom industrijskog dizajna (Lokarnskom klasifikacijom). Kod višestrukih prijava proizvodi koje dizajn treba obuhvatiti ili na koje se treba odnositi moraju pripadati istom razredu klasifikacijskog popisa (osim u slučaju ukrasa).

 • Kako mogu dodati oznaku proizvoda?

  Prije objašnjenja načina na koji se dodaju oznake proizvoda važno je znati sljedeće:

  • jedan dizajn ne smije imati više od pet pojmova;
  • prilikom višestruke prijave svi pojmovi moraju pripadati istom razredu, osim 32. razreda koji se može naknadno dodati (razlog za to jesu ukrasi koji se nalaze u 32. razredu).

  Oznaku proizvoda i Lokarnsku klasifikaciju možete dodati na tri različita načina:

  1. Unosom proizvoda koji vaš dizajn predstavlja te klikom na gumb „Dodaj" pojam će se automatski ispuniti i provjeriti u skladu s Lokarnskom klasifikacijom.

   Lokarnska klasifikacija
    

   Ako se oznaka proizvoda pojavi u zelenom okviru, pojam je ispravno odobren. Brojevi razreda i podrazreda automatski će se pojaviti u lijevom stupcu „Lokarnska klasifikacija".

   Pojmovi Lokarnske klasifikacije
    
  2. Klikom na gumb „Pregledaj" u modalnom prozoru pojavit će se potpuni popis oznaka proizvoda iz Eurolocarna.

   Lokarnska klasifikacija

   Odaberite svoju oznaku proizvoda
    

   Ovaj alat služi kao pomoć pri odabiru ispravnih oznaka proizvoda, uključujući razrede i podrazrede. Potrebno je unijeti oznaku proizvoda u traku za pretraživanje te kliknuti na gumb „Traži" ili pretraživati prema razredu/podrazredu.

   Tražite oznaku proizvoda
    

   Zatim će se pojaviti svi rezultati pretraživanja, uz identifikaciju razreda i podrazreda. Označite okvir koji se nalazi lijevo od popisa rezultata kako biste odabrali ispravnu oznaku proizvoda. Nakon što dovršite odabir, možete pregledati cijeli popis klikom na „Prikažite svoj odabir" ili gumb „Dalje". Zatim kliknite na „Nastavi" kako biste dovršili postupak odabira i dodali pojmove svojoj prijavi za dizajn.

   Ako je pojam ispravno odobren, točna oznaka proizvoda pojavit će u zelenim točkastim okvirima, a brojevi razreda i podrazreda automatski će se pojaviti u lijevom stupcu „Lokarnska klasifikacija".

   Popis odobrenih pojmova
    
  3. „Unesi moje pojmove". Ova opcija omogućuje vam unos vlastitog popisa oznaka proizvoda. Unos broja razreda i podrazreda iz Lokarnske klasifikacije za svaku oznaku proizvoda nije obavezan.

   Napomena: sve oznake proizvoda mora odvajati točka sa zarezom.

   Opcija unosa vlastitog popisa oznaka proizvoda
    

   Ako je pojam ispravno odobren, točna oznaka proizvoda pojavit će u zelenim točkastim okvirima, a brojevi razreda i podrazreda automatski će se pojaviti u lijevom stupcu „Lokarnska klasifikacija".

   Neriješena oznaka za koju je potrebno odobrenje ispitivača pojavit će se u crvenim točkastim zagradama.

   Kliknite na ikone u akcijskoj traci kako biste uredili ili izbrisali pojam.

   Odobrenje pojmova
 • Odgoda i opis

  Odgoda
  Prilikom podnošenja prijave dizajna Zajednice možete zatražiti odgodu njegove objave za najviše 30 mjeseci. Na taj način možete sačuvati povjerljivost svojeg dizajna dok ne budete spremni objaviti ga.

  Za objavu dizajna nakon razdoblja odgode trebat ćete platiti odgovarajuće pristojbe za objavu. Pristojbu za objavu moguće je platiti i zajedno s pristojbom za odgodu kad podnosite prijavu. No ako na kraju odlučite ne objaviti dizajn, neće vam biti vraćena pristojba za objavu.

  Ako konačno odlučite ne objaviti dizajn, a niste uplatiti pristojbu za objavu, registracija će isteći nakon razdoblja odgode od 30 mjeseci.

  Kako prekinuti odgodu objave dizajna
  Odgodu objave možete prekinuti u svakom trenutku putem svojeg korisničkog sučelja User Area.

  Želite li prekinuti odgodu objave registriranog dizajna Zajednice (RCD), slijedite postupak opisan u nastavku:

  1. Prijavite se u svoje korisničko sučelje User Area i odaberite kontrolnu ploču.
  2. Kliknite na ƒ„Povjerljivi RCD-ovi” i odaberite odgovarajući dizajn. Nakon toga bit ćete preusmjereni na tražilicu eSearch.

   Odgoda
    
  3. U drugom odjeljku tražilice eSearch pod naslovom „Radnje i poruke” kliknite na gumb „RCD”.
  4. Odaberite „Objavi odgođeni dizajn” u odjeljku „Ispitivanje”.

   Odgoda
    
  5. Ispunite obrazac.
  6. Kliknite na gumb „Potvrdi” kako biste podnijeli zahtjev. EUIPO će primiti i obraditi vaš zahtjev. Može proći i nekoliko minuta dok se u vašem pretincu ulazne pošte pojavi nova poruka.

  Opis
  Ako želite, možete dodati opis prikaza svojeg dizajna, ali to nije obvezno.

   

  U članku 1. stavku 2. Uredbe o provedbi Uredbe o dizajnu Zajednice navodi se da prijava može sadržavati samo jedan opis po dizajnu kojim se pobliže objašnjava prikaz ili uzorak dizajna i koji ne smije biti duži od 100 riječi. Opis se mora odnositi isključivo na ona obilježja koja su vidljiva u reprodukciji dizajna ili njegova uzorka. Ne smije sadržavati izjave o navodnoj novosti ili individualnom karakteru dizajna ili njegovoj tehničkoj vrijednosti.

  Međutim, ako opis nije u skladu s Uredbom, ne upućuje se prigovor. Opis ne podliježe ispitivanju, iako se ispitivač njime može koristiti za rješavanje eventualnih nedoumica. Na primjer, ako postoje dvije slike s prikazom različitih kartica, ispitivač mora uputiti prigovor; međutim, ako se u opisu upućuje na to da su prikazane dvije različite strane iste kartice, nema potrebe za upućivanjem prigovora.

  Napomena: Opisi se ne prihvaćaju nakon datuma podnošenja prijave.

  Odgoda
 • Podaci o dizajneru/ima

  Ovaj je dio neobavezan i namijenjen je povezivanju dizajnera s odgovarajućim dizajnom. No ako odaberete „Stvori novi", morate navesti sljedeće podatke o dizajneru/ima:

  • prezime i ime individualnog dizajnera;
  • ili imena skupine dizajnera, prema potrebi.
  Pojedinosti o dizajneru

  Dodajte dizajnera
   

  Ako je OHIM dizajneru prethodno dodijelio ID broj, potrebno je unijeti ovaj broj i podaci će se zatim uvesti iz baze podataka.

  Ako se dizajner odrekao prava na navođenje imena, označite odgovarajući okvir „Odricanje od prava".

  Odricanje od prava
 

Podnošenje zahtjeva za pravo prvenstva

 • Želim podnijeti zahtjev za pravo prvenstva

  Ako ste podnijeli prijavu za isti dizajn u posljednjih šest mjeseci, možete zatražiti priznavanje prava prvenstva klikom na gumb „Dodaj pravo prvenstva":

  Unos broja prava prvenstva ili ID-a dizajna Dodatne informacije o zahtjevu za pravo prvenstva
  • odaberite „Državu prvog podnošenja prijave" u padajućem popisu,
  • upišite broj prava prvenstva ili ID dizajna (polje će se automatski ispuniti ako su pojedinosti dizajna dostupne u alatu DesignView) te kliknite na „Uvezi" ili
  • ručno unesite detalje klikom na gumb „Stvori ručno";
  • dodajte datum i broj podnošenja prijave.

  Napomena: ako prvo podnošenje prijave nije provedeno na jednom od službenih jezika EU-a, potrebno je priložiti primjerak prijevoda.

  Naknadno podnošenje zahtjeva za pravo prvenstva
  Označite potvrdni okvir pored gumba „Dodaj pravo prvenstva" ako želite naknadno podnijeti zahtjev za pravo prvenstva (to se može učiniti najkasnije mjesec dana od datuma podnošenja prijave).

  Naknadno podnesite zahtjev za pravo prvenstva
 • Zahtjev za izložbeno pravo prvenstva

  Zahtjev za izložbeno pravo prvenstva na prijavi
  Da biste svojoj prijavi dodali zahtjev za izložbeno pravo prvenstva, kliknite na gumb „Dodaj izložbeno pravo". Time će se otvoriti novi odjeljak.

  1. Odaberite naziv izloška iz padajućeg popisa.
  2. Dodajte datum prvog objavljivanja.
  3. Odaberite opciju prilaganja potrebnih dokumenata u vrijeme podnošenja prijave ili naknadno (do tri mjeseca od datuma podnošenja prijave).
  4. Kliknite na gumb „+ Dodaj".
  Izložbeno pravo prvenstva
   

  Naknadno podnošenje zahtjeva za izložbeno pravo
  Odaberite potvrdni okvir pored gumba „Dodaj izložbeno pravo" ako želite naknadno podnijeti zahtjev za izložbeno pravo prvenstva (to se može učiniti najkasnije mjesec dana od datuma podnošenja prijave).

  Napomena: samo mali broj izložbi, posebice svjetskih izložbi, obuhvaćen je ovom odredbom. Više informacija potražite u Uredu za međunarodne izložbe (BIE).

  Izložbeno pravo prvenstva
 

Dovršite prijavu

 • Spremite dizajn i kopirajte iz dizajna

  Nakon što ste dodali sve potrebne podatke o dizajnu, spremite ih. Zatim ćete moći vidjeti i uređivati sažetak podataka o dizajnu.

  Podaci o dizajnu/ima
   

  Kako biste dodali novi dizajn, kliknite na gumb „Dodaj novi" ili kopirajte podatke iz dizajna koji ste već umetnuli klikom na gumb „Kopiraj iz dizajna". Ako ste već predali više od jednog dizajna, možete odabrati broj dizajna čije podatke želite kopirati.

  Opcija Kopiraj iz dizajna
 • Nacrti (spremi moju prijavu kao nacrt)
  Kad dovršavate obrazac za prijavu, možete spremiti što ste dosad učinili u bilo kojem trenutku spremanjem prijave kao nacrta. Kliknite na gumb „Spremi prijavu" u desnom stupcu prijave koju predstavlja ova ikona Ikona Spremi. Nacrtu možete pristupiti u odjeljku „Nacrti" u korisničkom području User Area.
 • Ponovno postavljanje obrasca za prijavu

  Ako želite ispočetka započeti prijavu, kliknite na gumb „Ponovno postavi prijavu" i očistit će se sva prethodno popunjena polja, a podaci izbrisati.

 • Ispiši moju prijavu

  Možete ispisati svoj obrazac za prijavu u bilo kojem trenutku postupka prijave.

 • Potvrda

  Pregledajte svoje detalje i detalje dizajna
  U ovoj fazi možete vidjeti detalje prijave koju ćete podnijeti. Još uvijek ih možete izmijeniti u „Detaljima dizajna" prije podnošenja prijave.

 • Potpis

  Ispunjavanjem polja „Ime i prezime" i „Funkcija potpisnika" potvrđujete da ste provjerili detalje i da želite podnijeti ovaj obrazac za prijavu.

  Potpis
   

  Možete dodati jednu osobu kao dodatnog potpisnika.

  Napomena: imajte na umu da je isključivo fizičkim osobama dopušteno potpisivanje obrasca za prijavu.

  Nakon pregleda prijave, kliknite na gumb „Potvrdi i plati".

  Gumb Potvrdi i plati
   

  U prozoru za plaćanje potrebno je odabrati način plaćanja koji želite upotrijebiti. Ako plaćate bankovnim prijenosom, preporučujemo da zapišete šifru transakcije jer će se na taj način jednostavnije identificirati vaša uplata.

  Klikom na gumb „Potvrdi uplatu" i „Nastavi" u sljedećem prozoru podnijet će se vaša prijava.

  Gumb Potvrdi i plati Gumb Potvrdi i plati
 • Što se događa nakon što podnesem obrazac za prijavu?

  Nakon dovršetka postupka prijave, primit ćete potvrdu da je vaša prijava ispravno predana, uz službeni broj prijave. Potrebno je i preuzeti službeni račun i potvrdu u jedinstvenoj PDF datoteci. Imajte na umu da OHIM ne izdaje kopije računa.

  potvrda da je vaša prijava ispravno podnesena
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.