Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Obrazac za prijavu u četiri koraka

S našim obrascem za prijavu u četiri koraka jednostavno možete podnijeti registrirani dizajn Zajednice u samo četiri koraka na bilo kojem od 23 jezika EU-a. Obrazac je osmišljen za opciju brze prijave Fast Track s ugrađenim uputama i opcijama automatskog ispunjavanja kako bi vam pomogao da registrirate dizajn u dva dana ili manje.

Kretanjem po internetskoj stranici pristupite obrascu za prijavu u četiri koraka, slijedeći jedan od putova navedenih u nastavku.

 1. „Dizajni" > „Registrirajte svoj dizajn – Brzo i jednostavno" > „Podnesite prijavu na internetu", a zatim odaberite obrazac za prijavu u četiri koraka i kliknite na plavi gumb „Pokreni prijavu".
 2. „Dizajni" > „Kako se registrirati" > „Podnesite prijavu odmah", a zatim odaberite obrazac za prijavu u četiri koraka i kliknite na plavi gumb „Pokreni prijavu".
 3. „Početna stranica" > „Internetske usluge" > „Podnesite prijavu dizajna – Obrazac za prijavu u četiri koraka" i kliknite na plavi gumb „Pokreni prijavu".

Informacije o našem procesu pregledavanja prijava za dizajn potražite u Smjernicama


Korak 1.: pojedinosti o dizajnu

 • Jezici i referentna oznaka podnositelja prijave

  Prvi jezik
  Odaberite prvi jezik na stranici „Podnesite prijavu odmah", a to može biti bilo koji od 23 službena jezika EU-a.

  Drugi jezik
  Morate odabrati drugi jezik među pet službenih jezika Ureda (ES, DE, EN, FR i IT). Drugi jezik mora se razlikovati od prvog jezika koji ste odabrali. Imajte na umu da je moguće osporiti vaš dizajn na drugom jeziku. Ako službene dopise želite primati na svojem drugom jeziku, odaberite odgovarajući potvrdni okvir.

  Napomena: ako je vaš prvi jezik jedan od pet službenih jezika Ureda, ne možete odabrati opciju primanja službenih dopisa na svojem drugom jeziku. U tom slučaju neće se prikazati potvrdni okvir.

  Referentna oznaka podnositelja prijave
  Vaša referentna oznaka treba sadržavati do 30 alfanumeričkih znakova na latinici: a – z, A – Z, 0 – 9 i simbole. Nemojte upotrebljavati razmake.

  U slučaju naknadnih pitanja u vezi sa svojim dizajnom navedite broj prijave registriranog dizajna Zajednice koji vam je dodijelio Ured.

 • Podaci o dizajnu/dizajnima

  Dodajte poglede na dizajn na dva načina:

  • dodajte slike (format JPEG),
  • dodajte trodimenzionalni dinamični prikaz te statične prikaze izvedene iz njega.

  Slike
  Upotrijebite funkciju „povuci i ispusti" ili potražite na računalu slike svojeg dizajna koje želite učitati. Možete učitati najviše sedam zaštićenih slika i najviše tri nezaštićene.

  Ne možete učitati nezaštićene poglede prije nego što učitate sedam zaštićenih pogleda.

  Zahtjevi s obzirom na poglede:

  • 2 MB po slici,
  • format JPEG,
  • RGB, CMYK (koji će se konvertirati u model boja RGB, što može utjecati na boje), modeli u nijansama sive, crno-bijeloj boji ili u modelima boja. Kako bi se izbjegla automatska konverzija boja i očuvalo njihovo vjerno prikazivanje na ekranu, preporučuje se prikazivanje slika u modelu boja RGB, umjesto u CMYK. Ograničena je uporaba dinamičnih pogleda u 3D formatu KAO I statičnih pogleda.
  • razlučivost ispisa: min. 72, maks. 300 DPI,
  • maksimalna veličina slike: 5 000 x 5 000 piksela,
  • progresivni JPEG bit će pretvoren u osnovni JPEG.

  Zahtjevi u pogledu privitaka (za zahtjeve za priznavanje prava prvenstva, izložbena prava prvenstva, opća ovlaštenja za zaposlenike u ulozi predstavnika):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specifikacije
  Pogled se mora reproducirati na neutralnoj pozadini, a kvaliteta mu mora biti takva da se jasno razlikuju svi detalji dizajna za koji se traži zaštita. Pogled nadalje mora osigurati mogućnost smanjivanja i povećavanja za unos u registar i neposrednu objavu u Glasniku dizajna Zajednice.

  Prikaz dizajna ne smije sadržavati nikakav tekst objašnjenja, riječi ni simbole te ne smije biti numeriran.

  Ponavljanje površinskih uzoraka: Kada se za registraciju prijavljuje dizajn koji se sastoji od površinskih uzoraka koji se ponavljaju, prikaz dizajna mora sadržavati cijeli uzorak te znatan dio površine koja se ponavlja.

  Tipografski oblici: Kada se za registraciju prijavljuje dizajn koji se sastoji od određenih tipografskih oblika, prikaz dizajna mora se sastojati od niza svih velikih i malih slova abecede prema potrebi, te od svih arapskih brojeva i teksta od pet redova, svaki veličine fonta 16.

  Savjetujemo vam da na ove specifikacije obratite posebnu pažnju. Praksa pokazuje da je nepoštivanje ovih specifikacija jedan od najčešćih razloga zbog kojih Ured utvrđuje nedostatke, što neminovno dovodi do dodatnog rada i značajnog gubitka vremena za korisnike.

  Upotreba drugih elemenata koji pomažu pri prepoznavanju elemenata dizajna
  Prikaz dizajna treba biti ograničen na elemente za koje se traži zaštita. Međutim, prikaz može obuhvaćati druge elemente koji pomažu pri prepoznavanju elemenata dizajna za koje se traži zaštita. Dužnost je podnositelja prijave koristiti se, na primjer, točkastim crtama i rubovima na način koji jasno prikazuje elemente za koje se traži zaštita.

  Ako želite naglasiti određeni dio dizajna i pokazati da želite zaštititi isključivo taj određeni dio, odnosno da baš njega ne želite zaštititi, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

  • isprekidane crte kojima naznačujete elemente za koje ne tražite zaštitu;

  • rubovi kojima okružujete dijelove dizajna za koje želite zaštitu;

  • sjenčanje u boji i zamagljivanje čime određeni broj elemenata isključujete iz zaštite;

  • razdvajanja kojima naznačujete da se ne traži zaštita precizne duljine dizajna.

  U pogledima na dizajn ne smiju se upotrijebiti tekstualna objašnjenja, riječi ni dodatni simboli.

  Koje su ključne prednosti uporabe slika koje nisu zaštićene?

  • Smatraju se podnesenima s obrascem prijave, što znači da mogu biti dio zahtjeva za priznavanje prava prvenstva prilikom naknadne prijave.
  • Njima se može objasniti dizajn, što ispitivaču može pomoći pri procjeni zaštićenih slika.
  • Podnositelj prijave može pregledati slike nakon što ih učita, a zatim promijeniti nezaštićeni pogled u zaštićeni i obrnuto.

  Napomena: nezaštićeni pogledi bit će dostupni u aplikaciji eSearch isključivo nositeljima dizajna.

  Trodimenzionalni dinamični prikazi (3D dinamični prikazi)
  U e-prijavama za RCD prihvaća se nova vrsta prikaza za dobivanje pogleda u prijavi: 3D dinamični prikazi. Ako učitate 3D dinamični prikaz s računala u formatu OBJ, STL ili X3D, moći ćete doći do statičnih prikaza zaštićenih i nezaštićenih slika dizajna.

  3D dinamični prikazi simuliraju trodimenzionalne perspektive u dvominenzionalnoj (na zaslonu) jer na taj način možete mijenjati prikaz (pomicati, povećavati ili smanjivati) kako biste vidjeli različite perspektive. Pogledi snimljeni na temelju 3D prikaza ne mogu se mijenjati (statični prikazi). Dodat će se obrascu kao pogledi na odgovarajući dizajn.

  Upotrijebite funkciju „povuci i ispusti" ili pretražite datoteke na svojem računalu kako biste učitali 3D dinamične prikaze dizajna.

  3D dinamični prikazi – tehničke specifikacije
  Kad učitate 3D dinamične prikaze u obrazac za prijavu RCD-a, oni će se prikazati sa sljedećim tehničkim značajkama:

  • pozadina sa sivim tonovima;
  • 3D dinamični prikaz u bijelom;
  • 3D dinamični prikazi mogu se učitati u jednom od sljedeća tri formata: OBJ, STL ili X3D;
  • maksimalna veličina privitaka s 3D modelima – OBJ, STL, X3D – (za poglede na dizajn): 20 MB;
  • statični prikazi dobiveni iz 3D dinamičnog prikaza bit će monokromni (isključivo crno-bijeli);
  • sjenčanje: isticanje 3D dinamičnog prikaza s izvorom osvjetljenja na temelju perspektive korisnika;
  • veličina u pikselima iznosi 490 x 315 i ne može se mijenjati. Korisnici u okviru mogu vidjeti da se područje za 3D dinamični prikaz ne mijenja ako povećaju ili smanje preglednik;
  • ako se upotrebljava opcija 3D dinamičnog prikaza, svi statični prikazi moraju biti izvedeni iz 3D prikaza.

  Napomena: Internet Explorer 10 ni njegove prethodne verzije ne podržavaju vrstu datoteke X3D.

  Napomena: Prijave dizajna koji sadrže ili se sastoje od površinskih ukrasa treba podnijeti bez uporabe 3D dinamičnih prikaza.

  Napomena: Binarni STL nije podržan. Binarni STL možete pretvoriti u standardni STL primjenom alata za pretvorbu.

  Koje su glavne prednosti uporabe 3D dinamičnih prikaza?

  • Dizajn će se nakon objavljivanja pojaviti u aplikaciji eSearch i bit će dostupan ispitivačima, no i svim zainteresiranim stranama poput trećih strana i sudaca.
  • Iz toga će biti jasno da statične slike pripadaju istom dizajnu.
  • Pomoći će pri razumijevanju odnosa među različitim statičnim prikazima.
  • Vjerojatnost za nedostatni prikaz dizajna svest će se na najmanju mjeru, što pogoduje podnositeljima prijave, kao i Uredu.

  Kako pomaknuti 3D dinamični prikaz?
  S 3D dinamičnim prikazom možete predstaviti dizajn iz različitih kutova kamere.

  Pomicanje 3D dinamičnog prikaza
  Upotrijebite strelice (lijevo, desno, gore, dolje) na tipkovnici i/ili zumirajte.

  Kontrolne tipke na tipkovnici

  Ili upotrijebite miš i kliknite na pogled.

  Dinamični prikaz 3D modela

  Radi lakše promjene kuta kamere upotrijebite opciju „Osnovne kontrolne tipke na tipkovnici" i odaberite jedan od pogleda.

  Osnovne kontrolne tipke na tipkovnici

  Kako napraviti slike pogleda koji želite
  Postoje dva načina:

  Gumb Stvori pogled iz ovog kuta
  Kut Gumb Stvori unaprijed određene poglede
  Unaprijed određeni pogledi
  • Nakon odabira pogleda iz 3D dinamičnog prikaza, kliknite na gumb „Stvori pogled iz ovog kuta". Pojavit će se slika prikazana u nastavku.


  • Kliknite na gumb „Stvori unaprijed određene poglede" koji će automatski stvoriti sedam pogleda vidljivih na osnovnim kontrolnim tipkama tipkovnice. Pojavit će se slike prikazane u nastavku.


  Možete stvoriti najviše sedam zaštićenih pogleda te istom funkcijom stvoriti još tri nezaštićene slike.

  Pomaknite, izbrišite i otvorite sliku
  Kliknite na ikonu „Pomakni"Ikona Pomakni na slici kako biste promijenili poredak pogleda na dizajn te izmijenili nezaštićene slike u zaštićene.

  Kliknite na ikonu „Izbriši" Ikona Izbriši na slici kako biste izbrisali pogled na dizajn.

  Kliknite na učitanu sliku i otvorite je u punoj veličini.

 • Oznake proizvoda/Lokarnska klasifikacija

  Oznaka proizvoda
  Morate dodati oznaku proizvoda. To ne utječe na područje primjene zaštite registriranog dizajna Zajednice, ali je nužno zbog pravnih razloga. Morate odabrati oznaku proizvoda s popisa proizvoda Eurolocarno. Za svaki dizajn koji prijavljujete morate navesti oznaku proizvoda.

  Klasifikacija
  Uporabom popisa proizvoda Eurolocarno automatski ćete vidjeti kojem razredu Lokarnske klasifikacije pripada proizvod.

 • Kako dodati oznaku proizvoda?

  Prije objašnjenja načina na koji se dodaju oznake proizvoda važno je znati sljedeće:

  • jedan dizajn ne smije imati više od pet pojmova;
  • prilikom višestruke prijave svi pojmovi moraju pripadati istom razredu, osim razreda 32, koji se može naknadno dodati (zbog ornamentacije koja se nalaze u razredu 32).

  Oznaku proizvoda i Lokarnsku klasifikaciju možete dodati na dva različita načina:

  1. unosom proizvoda koji vaš dizajn predstavlja te klikom na gumb „Dodaj". Pojam će se automatski ispuniti i provjeriti u skladu s popisom proizvoda EuroLocarno.

   Lokarnska klasifikacija

   Ako se oznaka proizvoda pojavi u zelenom okviru, pojmovi su ispravno odobreni. Brojevi razreda i podrazreda automatski će se pojaviti u lijevom stupcu „Lokarnska klasifikacija", prikazanom u nastavku:

   Pojmovi Lokarnske klasifikacije
    
  2. Klikom na poveznicu „Pregledavanje" u modalnom prozoru pojavit će se potpuni popis oznaka proizvoda Eurolocarno.

   Poveznica Pregledavanje

   Odaberite svoju oznaku proizvoda

   Ovaj alat služi kao pomoć pri odabiru ispravnih oznaka proizvoda, uključujući razrede i podrazrede. Potrebno je unijeti oznaku proizvoda u traku za pretraživanje te kliknuti na gumb „Traži" ili pretraživati prema razredu/podrazredu.

   Tražite oznaku proizvoda

   Zatim će se pojaviti svi rezultati pretraživanja, uz navođenje broja razreda i podrazreda. Označite okvir koji se nalazi lijevo od popisa rezultata kako biste odabrali ispravnu oznaku proizvoda. Nakon što dovršite odabir, možete pregledati cijeli popis klikom na „Prikažite svoj odabir" ili gumb „Dalje". Zatim kliknite na „Nastavi" kako biste dodali pojmove svojoj prijavi za dizajn.

   Ako je pojam ispravno odobren, točna oznaka proizvoda prikazat će se u zelenim točkastim okvirima, a brojevi razreda i podrazreda automatski će se pojaviti u lijevom stupcu „Lokarnska klasifikacija".

   Popis odobrenih pojmova
 • Odgoda i opis

  Odgoda
  Prilikom podnošenja prijave dizajna Zajednice možete zatražiti odgodu njegovog objavljivanja do najviše 30 mjeseci. Na taj način proizvod može ostati povjerljiv dok ne budete spremni na njegovo objavljivanje. Ako uopće ne želite objaviti registrirani dizajn Zajednice, registracija će isteći nakon razdoblja odgode od 30 mjeseci.

  Potrebno je platiti odgovarajuću pristojbu za objavljivanje kako biste nakon razdoblja odgode objavili dizajn.

  Napomena: Pristojba za objavljivanje može se platiti zajedno s pristojbom za odgodu prilikom podnošenja prijave. No ako na kraju odlučite da ne želite objaviti dizajn, neće vam se vratiti uplaćena pristojba za objavljivanje.

  Opis
  Ako želite, možete dodati opis prikaza dizajna, no to nije obavezno.

  U članku 1. stavku 2. Uredbe Komisije o provedbi Uredbe Vijeća o dizajnu Zajednice navedeno je da prijava može sadržavati samo jedan opis po dizajnu koji ne smije biti duži od 100 riječi kojim se pobliže objašnjava prikaz ili uzorak dizajna; nadalje, opis se mora odnositi isključivo na ona obilježja koja su vidljiva u reprodukcijama dizajna ili uzorka te ne smije sadržavati izjave o navodnoj novosti ili individualnom karakteru dizajna ili njegovoj tehničkoj vrijednosti.

  Međutim, ako opis nije u skladu s Uredbom, neće biti prigovora. Opis ne podliježe ispitivanju, iako se ispitivač njime može koristiti za rješavanje eventualnih nedoumica. Na primjer, ako postoje dvije slike s prikazom različitih kartica, ispitivač mora uputiti prigovor, no ako opis ukazuje na to da su prikazane zapravo dvije različite strane iste kartice, nema potrebe za upućivanjem prigovora.

  Napomena: Opisi koji su podneseni nakon datuma podnošenja prijave neće se prihvatiti.

  Odgoda
 • Podaci o dizajneru/dizajnerima

  Ovaj je dio neobavezan i namijenjen je povezivanju dizajnera s odgovarajućim dizajnom. No ako odaberete „Stvori novi", morate navesti sljedeće podatke o dizajneru/dizajnerima:

  • prezime i ime individualnog dizajnera;
  • ili imena tima dizajnera, prema potrebi.
  Pojedinosti o dizajneru

  Dodaj dizajnera

  Ako je Ured dizajneru prethodno dodijelio ID broj, potrebno je unijeti taj broj i podatci će se zatim uvesti iz baze podataka.

  Ako se dizajner odrekao prava na navođenje imena, označite odgovarajući okvir „Odricanje od prava".

  Odricanje
 • Želim podnijeti zahtjev za pravo prvenstva

  Ako ste podnijeli prijavu za isti dizajn u posljednjih šest mjeseci, možete zatražiti priznavanje prava prvenstva klikom na gumb „Dodaj pravo prvenstva":

  Unos broja prava prvenstva ili ID dizajna Dodajte zahtjev za priznavanje prava prvenstva
  • odaberite „Državu prvog podnošenja prijave" u padajućem popisu;
  • upišite broj prava prvenstva ili ID dizajna (polje će se automatski ispuniti ako su pojedinosti o dizajnu dostupne u alatu DesignView) te kliknite na „Uvezi" ili
  • ručno unesite informacije klikom na gumb „Upiši ručno";
  • dodajte datum i broj podnošenja prijave. Obavezno priložite potrebne dokumente u trenutku prijave, osim u slučajevima kada je država prvog podnošenja prijave Ured.

  Napomena: Ako prvo podnošenje prijave nije provedeno na jednom od službenih jezika EU-a, potrebno je priložiti primjerak prijevoda.

 • Spremanje dizajna i kopiranje iz dizajna

  Nakon što ste dodali sve potrebne podatke o dizajnu, spremite ih. Zatim ćete moći vidjeti i uređivati sažetak podataka o dizajnu.

  Podaci o dizajnu/dizajnima

  Kako biste dodali novi dizajn, kliknite na gumb „Dodaj novi" ili kopirajte podatke iz dizajna koji ste već umetnuli klikom na gumb „Kopiraj iz dizajna". Ako ste već predali više dizajna, možete odabrati broj točno onog dizajna čije podatke želite kopirati.

  Opcija Kopiraj iz dizajna

Korak 2.: slični dizajni

 • Što je DesignView?

  DesignView je internetski višejezični alat za provjeru podataka i jednostavan je za uporabu. Uz pomoć ovog alata svaki internetski korisnik može besplatno pretraživati dizajne svih uključenih ureda, tj. EUIPO-a i uključenih nacionalnih ureda.

  On omogućuje pristup podatcima o prijavama i registracijama koje uključeni uredi stavljaju na raspolaganje na jedinstvenoj platformi. Svaki je ured vlasnik sadržaja koji stavlja na raspolaganje te je odgovoran za njegovo svakodnevno ažuriranje.

 • Što DesignView omogućuje?
  1. Besplatna provjera postojećih dizajna i tržišnih trendova diljem Europe
  2. Jednostavan pristup uslugama nakon registracije
  3. Pomoć pri provjeri novosti dizajna
  4. Pomoć carinskim tijelima u njihovim postupcima ili pomoć sucima u slučajevima sukoba između stranaka u upravno-pravnim i pravnim postupcima
  5. Pomoć uredima pri provedbi temeljitog ispitivanja ili pomoć ispitivačima pri provjeri ranijih prava prvenstva

Korak 3.: otvorite račun/prijavite se

 • Otvaranje računa/prijava

  Sad imate dvije opcije:

  • ako nemate račun pri Uredu, kliknite na gumb „Otvori račun";
  • ako imate račun pri Uredu, unesite detalje i kliknite na gumb „Prijava".

  Vaši će se podatci zatim uvesti u obrazac.

  Kako osobe/društva izvan EU-a mogu podnijeti prijavu registriranog dizajna Zajednice
  Možete podnijeti prijavu registriranog dizajna Zajednice čak i ako živite izvan Europske unije (EU), ali u tom slučaju trebate upotrijebiti stručni obrazac i imenovati zastupnika

 • Podnositelji prijave i zastupnici

  Podnositelja prijave i/ili zastupnika moguće je dodati na sljedeće načine:

  Dodavanjem postojećeg podnositelja prijave/zastupnika
  Upišite ime podnositelja prijave/zastupnika – prikazat će se popis postojećih unosa – izaberite i kliknite na „Uvezi". Prikazat će se pojedinosti o podnositelju prijave/zastupniku, zatim je potrebno kliknuti na „Dodaj" za nastavak. Ovaj način može se upotrijebiti ako su pojedinosti prethodno unesene.

  Napomena: Postojećeg zastupnika možete dodati samo ako ste prijavljeni kao zastupnik.

  Dodavanje novog podnositelja prijave

  1. Kliknite na gumb „Stvori novog" i unesite pojedinosti.
  2. Odaberite vrstu podnositelja prijave iz padajućeg izbornika.
  3. Ispunite ostatak obrasca (obavezna polja označena su zvjezdicom *).
  4. Za nastavak kliknite na gumb „Dodaj".

  Napomena: Ne možete dodati nove zastupnike ako se koristite brzim obrascem prijave u četiri koraka (Fast Track).

  Udruženja
  Prilikom prijave u ime udruženja unesite samo ID udruženja.

 • Nacrti (spremanje prijave kao nacrta)
  Kad ispunjavate obrazac za prijavu, možete u svakom trenutku spremiti ono što ste dosad učinili spremanjem prijave kao nacrta Kliknite na gumb „Spremi prijavu" u desnom stupcu prijave koju predstavlja ova ikona Ikona Spremi Nacrtu možete pristupiti u odjeljku „Nacrti" na sučelju User Area
 • Ponovno postavljanje obrasca za prijavu

  Ako želite ispočetka započeti prijavu, kliknite na gumb „Ponovno postavi prijavu" i očistit će se sva prethodno popunjena polja te izbrisati podaci.

 • Ispis prijave

  Obrazac prijave moguće je ispisati u bilo kojem trenutku postupka prijave.


Korak 4.: Potvrda i plaćanje

 • Potvrda

  Pregledajte svoje podatke i pojedinosti o dizajnu
  U ovoj fazi možete vidjeti pojedinosti prijave koju ćete podnijeti. Još uvijek ih možete izmijeniti u polju „Pojedinosti o dizajnu" prije podnošenja prijave.

 • Potpis

  Ispunjavanjem polja „Ime i prezime" i „Funkcija potpisnika" potvrđujete da ste provjerili svoje podatke i da želite podnijeti prijavu za dizajn.

  Potpis

  Možete dodati jednu osobu kao dodatnog potpisnika.

  Napomena: Imajte na umu da je isključivo fizičkim osobama dopušteno potpisivanje obrasca za prijavu.

  Nakon što pregledate prijavu, kliknite na gumb „Potvrdi i plati".

  Gumb Potvrdi i plati

  U prozoru za plaćanje potrebno je odabrati način plaćanja koji želite upotrijebiti.

  Napomena: Opcija plaćanja bankovnom doznakom nije dostupna za brzi obrazac prijave u četiri koraka (Fast Track).

  Klikom na gumb „Potvrdi uplatu" i „Nastavi" u sljedećem prozoru podnijet će se vaša prijava.

  Gumb Potvrdi i plati Gumb Potvrdi i plati
 • Što se događa nakon što podnesem obrazac za prijavu?

  Nakon dovršetka postupka podnošenja prijave, primit ćete potvrdu da je vaša prijava ispravno ponesena, uz službeni broj prijave. Potrebno je i preuzeti službeni račun i potvrdu u jedinstvenoj PDF datoteci. Imajte na umu da Ured ne izdaje kopije računa.

  potvrda da je vaša prijava ispravno podnesena
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.