Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Žigovi u Europskoj uniji

Gdje se registriraju

U EU-u postoje četiri razine registracije žigova. Vaš odabir ovisi o potrebama vašeg poslovanja.

Recimo da želite zaštitu samo u jednoj državi članici EU-a, u kojoj vam se nalazi poduzeće ili u kojoj želite trgovati. Zahtjev za zaštitu žiga možete predati izravno odgovarajućem nacionalnom uredu za intelektualno vlasništvo. To zovemo nacionalnim pristupom. Provjerite cjeloviti popis nacionalnih ureda.

Ako zaštitu želite u Belgiji, Nizozemskoj ili Luksemburgu, prijavu možete predati Uredu za intelektualno vlasništvo Beneluksa (BOIP), koji je jedini ured za intelektualno vlasništvo na regionalnoj razini u EU-u za zaštitu žigova u te tri države članice. To zovemo regionalnim pristupom.

Ako želite zaštitu u više država članica EU-a, možete prijaviti žig EU-a pri EUIPO-u. To nazivamo europskim pristupom. Prijava žiga putem interneta pri EUIPO-u stoji 850 EUR i predaje se na samo jednom jeziku. Kada zaprimimo vašu prijavu, pregledavamo je i obrađujemo, a nakon registracije vaš se žig može neograničeno obnavljati svakih 10 godina.

Nacionalni, regionalni i europski pristup međusobno se nadopunjuju i paralelno funkcioniraju.

Žigovi na nacionalnoj i regionalnoj razini potrebni su korisnicima koji ne žele ili ne trebaju zaštitu svojih žigova na europskoj razini.

Žigovi EU-a pružaju zaštitu u svim državama članicama EU-a osobama kojima je to potrebno.

 

Međunarodni pristup četvrti je mogući način zaštite žigova u EU-u. Svoju prijavu žiga na nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini možete upotrijebiti za proširenje zaštite na međunarodnu razinu, koja obuhvaća sve zemlje potpisnice Madridskog protokola. Saznajte više o međunarodnim registracijama.

Nacionalna razina putem nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo u EU-u.

Regionalna razina registracije u Belgiji, Nizozemskoj i/ili Luksemburgu putem BOIP-a.

Zaštita na razini EU-a (sve države članice EU-a) putem EUIPO-a.

Međunarodna registracija putem WIPO-a.

 

Prednosti registriranja žiga

  • Štiti vrijednost vaše marke
  • Stvara vrijednost
  • Pruža zaštitu od konkurentnih marki
  • Utvrđuje vaša prava
  • Sprečava krivotvorenje i prijevaru

Prednosti registracije žiga Europske unije

  • Jedna registracija koja se podnosi putem interneta na jednom jeziku vrijedi u svim državama članicama EU-a.
  • Žig EU-a svom nositelju pruža jamstvo isključivog prava u svim sadašnjim i budućim državama članicama EU-a po razumnoj cijeni.
  • Svoj žig možete staviti na tržište na kojem je gotovo 500 milijuna potrošača.
  • Žig EU-a vrijedi 10 godina. Može se neograničeno produživati, svaki put na razdoblje od 10 godina.

Međunarodna registracija žiga

Ako ste se već prijavili ili ste registrirali svoj žig u nekom drugom dijelu svijeta, žig EU-a možete dobiti prilikom „međunarodne registracije (IR)” tako da na obrascu za prijavu odaberete EU. To možete učiniti koristeći se tzv. Madridskim sustavom, kojim upravlja Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) u Ženevi.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.