Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

U ovom su odjeljku sadržani dokumenti o EUIPO-ovim ciljevima s obzirom na okoliš, koji su u skladu sa strategijom EU2020 o održivom rastu. Održivost mjesta rada EUIPO-a podrazumijeva smanjenje utjecaja poslovanja Ureda na okoliš i dio je njegove politike integriranih sustava upravljanja.

EUIPO-ova izjava o okolišu

 

U EUIPO-ovoj izjavi o okolišu opisuje se način upravljanja resursima Ureda i smanjenja emisija kako bi se utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru, što se postiže nizom ciljanih postupaka.


PDF

Odluka br. ADM-12-65

Odluka o sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) i o Odboru za zdravlje, sigurnost i okoliš

Ovom Odlukom izvršnog direktora utvrđuje se politika Ureda za održavanje registracije u sustavu EMAS za objekte i određene aktivnosti Ureda, a njome je obuhvaćena i Politika o okolišu.


PDF

Potvrda BREEAM®

Objavljeno 30. rujna 2016.

EUIPO-u je dodijeljena potvrda o ispunjavanju zahtjevnih okolišnih standarda BREEAM®, koji se primjenjuju na njegove infrastrukturne projekte.


PDF

EU-ov sustav upravljanja okolišem i
neovisnog ocjenjivanja (EMAS)

 

Od 2008. EUIPO se strogo pridržava standarda EMAS koje je donijela Europska komisija, a koji se primjenjuju na organizacije i poduzeća.


Više pojedinosti >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Naslov DIN Stvoreno Prvi prikaz
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.