Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Neregistrirani dizajn Zajednice

 

Otkrivanje podrazumijeva omogućavanje javne dostupnosti dizajna na način da zainteresirani krugovi koji djeluju u Europskoj uniji (EU) mogu biti razumno svjesni dizajna. Ključni su datum i način otkrivanja: otkrivanjem se ostvaruje pravo na neregistrirani dizajn Zajednice, no njime se, suprotno tomu, može poništiti novost registriranog dizajna ako se prijava registriranog dizajna ne podnese u roku od 12 mjeseci od otkrivanja. Kako bi se dobilo pravo na neregistrirani dizajn Zajednice, otkrivanje se mora obaviti na području EU-a.


To se može postići, na primjer, putem tiskanog prikaza s datumom, masovne promidžbe, objave u biltenu nacionalnog ureda za intelektualno vlasništvo, prezentacije na međunarodnoj izložbi ili datirane obavijesti poslane poštom svim trgovačkim udruženjima dotičnog industrijskog sektora.


Otkrivanje se ne smatra valjanim ako, nakon otkrivanja, dizajn nije poznat među „poslovnim krugovima specijaliziranim u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Europske unije, u redovitom poslovanju”.

Prema tome dizajn mora biti poznat barem u zainteresiranim krugovima dotičnog sektora u Europskoj uniji, a datum otkrivanja mora biti određen.

Više informacija potražite u Smjernicama, Ispitivanje zahtjeva za proglašenje ništavosti dizajna.


Datum prvog otkrivanja osobito je važan kako bi se izbjeglo naknadno traženje dokaza u slučaju sudskog postupka. Potrebno je sačuvati i osigurati upotrebljivost svakog elementa koji dokazuje da je dizajn objavljen za ciljanu javnost i da je ta javnost uspješno obaviještena o dizajnu.


Otkrivanjem se zainteresiranim krugovima u Europskoj uniji mora omogućiti da budu upoznati s dizajnom. Otkrivanje u samo jednoj državi članici može biti dovoljno pod uvjetom da je obavljeno tako da zainteresirani krugovi iz dotične djelatnosti unutar Europske unije mogu biti upoznati s njime. To bi trebalo biti dovoljno za ostvarivanje prava na neregistrirani dizajn Zajednice. Na primjer, otkrivanje dizajna na međunarodnim sajmovima u Europskoj uniji na kojima su prisutni svi zainteresirani krugovi iz svih zemalja trebalo bi olakšati utvrđivanje nastanka tog prava.

Više informacija o sporovima.


Zaštita neregistriranih dizajna Zajednice na snazi je od 6. ožujka 2002. Zaštićeni su dizajni koji su prvi put otkriveni tog datuma ili nakon njega. Dizajni koji su otkriveni prije tog datuma nisu zaštićeni.


Državljanstvo ne može biti prepreka za dobivanje zaštite dizajna u Europi. Pravo na dizajn otkriven na području EU-a, u skladu s uvjetima zaštite i otkrivanja, pripada osobi (pravnoj ili fizičkoj) koja je otkrila dizajn neovisno o državljanstvu te osobe.

Više informacija o sporovima.


Da bi obranio svoje pravo ili djelovao protiv krivotvorenja, nositelj neregistriranog dizajna Zajednice mora biti u stanju trećoj strani u sudskom postupku osigurati sljedeće:
  1. dokaz o datumu i mjestu prvog otkrivanja dizajna;
  2. dokaz o tome da se dizajn odnosi na otkriveni dizajn (s njegovim glavnim obilježjima, a posebno onima koji imaju „individualni karakter”);
  3. dokaz o tome da su zainteresirani krugovi unutar Europske unije mogli biti upoznati s otkrivanjem. Ne treba podcijeniti teškoće do kojih može doći prilikom dokazivanja datuma i opsega otkrivanja. To je svojstveno sustavu neregistriranih dizajna Zajednice koji inače predstavlja oblik zaštite koji se lako ostvaruje;
  4. dokaz o tome da je navodni krivotvoritelj zaista kopirao zaštićeni dizajn.
Više informacija potražite u Uredbi Vijeća (EZ) br. 6/2002. od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice.


Povredama prava ne bavi se EUIPO, već sudovi za dizajn Zajednice koje određuju države članice. Ako je netko kopirao vaš dizajn, morate tužiti osobu koja je povrijedila vaše pravo na jednom od tih sudova.

Saznajte više o registraciji kako biste izbjegli takvu situaciju.


Neispravno je govoriti o pretvorbi jednog prava u drugo. Oba prava mogu postojati s obzirom na isti dizajn.
Međutim važno je podsjetiti da je Uredbom predviđeno razdoblje počeka od jedne godine koje vam omogućuje da ispitate tržište zaštitom u obliku neregistriranog dizajna Zajednice i da potom registrirate registrirani dizajn Zajednice. Učinak razdoblja počeka jest taj što se neće smatrati da ste poništili novost svojeg dizajna tijekom tog razdoblja.
No ako prijavu registriranog dizajna Zajednice podnesete nakon više od godinu dana od prvog otkrivanja, vaš registrirani dizajn Zajednice može se kasnije proglasiti ništavim.
Stoga nije moguće imati punu trogodišnju zaštitu za neregistrirani dizajn Zajednice i potom podnijeti prijavu za registrirani dizajn Zajednice jer u tom slučaju neće biti zadovoljen zahtjev u pogledu novosti.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više pojedinosti pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o dizajnu Zajednice ili Smjernice o žigovima/dizajnima.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.