Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji


Sadržaj ove stranice dostupan je samo na sljedećim jezicima: English, Español, Deutsch, Français i Italiano.

Žalbena vijeća

„Posvećeni smo radu na konsolidaciji uloge žalbenih vijeća kao kvalitetnog, učinkovitog, koherentnog i suvremenog tijela za rješavanje sporova povezanih s intelektualnim vlasništvom.”
João Negrão, predsjednik žalbenih vijeća

Žalbena vijeća odgovorna su za odlučivanje o žalbama na prvostupanjske odluke koje je EUIPO donio u odnosu na žigove Europske unije i registrirane dizajne Zajednice. Odluke se vijeća pak mogu pobijati pred Općim sudom, protiv čijih se presuda Sudu Europske unije (EU) može podnijeti žalba u vezi s pravnim pitanjima. Žalbena su vijeća neovisna i ne moraju slijediti bilo kakve upute prilikom odlučivanja o predmetima.

 

Uredba

Na žalbena vijeća primjenjuje se Delegirana uredba o žigu EU-a. Primjenjuje se na upravljanje žalbama u skladu s Uredbom o žigu i Uredbom o dizajnu.

 

Poslovnik

Poslovnik je sveobuhvatan skup postupovnih pravila primjenjivih na sve žalbene postupke pred žalbenim vijećima koji se odnose na žigove EU-a i registrirane dizajne Zajednice.

 

Predsjedništvo

Predsjedništvo je odgovorno za pravila i organizaciju žalbenih vijeća, uključujući dodjeljivanje članova određenim vijećima i utvrđivanje pravila za dodjeljivanje predmeta vijećima. Sastoji se od predsjednika žalbenih vijeća koji predsjedava predsjedništvom, kao i od predsjedatelja vijeća i članova koje svi članovi vijeća biraju za svaku kalendarsku godinu (osim predsjednika i predsjedatelja žalbenih vijeća).

O tome svake godine odlučuje predsjedništvo. Žalbena vijeća trenutačno se sastoje od četiriju vijeća koja se isključivo bave predmetima povezanima sa žigovima i jednog koje se bavi predmetima povezanima s dizajnima. Osim toga, Veliko vijeće može razmotriti bilo koji predmet koji se odnosi na žigove i dizajne.

Odluke predsjedništva

 

Članovi žalbenih vijeća

Predsjednika žalbenih vijeća imenuje Vijeće Europske unije. Predsjednik ima upravljačke i organizacijske ovlasti te predsjedava predsjedništvom i Velikim žalbenim vijećem. Predsjedatelje žalbenih vijeća također imenuje Vijeće Europske unije. Oni imaju upravljačku i organizacijsku odgovornost za svoja vijeća te su odgovorni za imenovanje izvjestitelja u svakom žalbenom predmetu. Članove žalbenih vijeća imenuje upravni odbor Ureda.

 

Akcijski plan žalbenih vijeća 2021. – 2026.

Osnovni cilj i težnja Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) jest pružanje kvalitetnih usluga povezanih sa žigovima i dizajnom poduzećima koja traže zaštitu rezultata svojih ulaganja u inovacije. U tom pogledu, omogućujući rješavanje sporova na neovisan, učinkovit i profesionalan način, žalbena vijeća imaju ključnu ulogu u sustavu intelektualnog vlasništva.

U tom kontekstu, Akcijski plan žalbenih vijeća 2021. – 2026. interni je plan djelovanja kojim se utvrđuje kojim će smjerom Vijeće ići sljedećih godina, kako će se suočavati s predstojećim izazovima i, najvažnije, kako će doprinijeti Strateškom planu 2025. U tom smislu, planom se želi utvrditi daljnje djelovanje žalbenih vijeća predstavljanjem niza inicijativa koje će se pokrenuti u sljedećih pet godina u svrhu provedbe obnovljene vizije žalbenih vijeća kao kvalitetnog, učinkovitog, koherentnog i suvremenog tijela za rješavanje sporova povezanih s intelektualnim vlasništvom.

Ciljevi akcijskog plana:

  • Osiguravanje da se žalbena vijeća mogu nositi sa sve većim brojem sve složenijih žalbenih predmeta te donošenje kvalitetnih i pravovremenih odluka u korist svojih korisnika.
  • Poboljšanje kvalitete razvojem dosljednije i koherentnije prakse odlučivanja uz daljnje usklađivanje sa sudskom praksom Općeg suda i Suda Europske unije radi pružanja veće predvidljivosti i pravne sigurnosti u odnosu na cjelokupni rad EUIPO-a.
  • Usredotočenost na donošenje kvalitetnih i pravovremenih odluka pod javnim nadzorom. U tom smislu, dodatni izazov odnosi se na potrebu za povećanjem transparentnosti i osiguravanjem odgovornosti u cjelokupnom djelovanju žalbenih vijeća.
  • Doprinos poboljšanju i širenju upotrebe izvansudskog rješavanja sporova u EUIPO-u s ciljem pružanja strankama primjerenih mehanizama i alata za pronalazak stručnjaka te brzog rješavanja sukoba u ranoj fazi, kao način podrške poduzećima, posebice MSP-ovima.
  • Suradnja s vanjskim partnerima, poput žalbenih tijela nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo, europskim i nacionalnim sudovima te udrugama korisnika, s ciljem olakšavanja stalne razmjene znanja i iskustva, kao i daljnjeg širenja zajedničkih praksi u području žigova i dizajna.

U kontekstu navedenih ciljeva, struktura Akcijskog plana temelji se na 5 ciljnih područja i 19 međusobno povezanih ključnih inicijativa kako bi se radnje provele u bliskoj suradnji s unutarnjim i vanjskim partnerima.

 

 

 

Produktivnost žalbenih vijeća

 

 

 

Publikacije žalbenih vijeća

Godišnji pregled sudske prakse Suda EU-a / Općeg suda* Prikaži Sakrij
 
Godišnji pregled odluka žalbenih vijeća* Prikaži Sakrij
 
Istraživačka izvješća o sudskoj praksi žalbenih vijeća** Prikaži Sakrij
 
Studije žalbenih vijeća *** Prikaži Sakrij


* Sažetci i ključne točke navode se samo u informativne svrhe i nužno ne reproduciraju točan tekst odluka/presuda. Hiperpoveznice u referencama na predmete vode do baze podataka Ureda eSearch – sudska praksa, što korisnicima omogućuje jednostavan pristup odlukama i presudama, zajedno sa svim dostupnim prijevodima.

** Ta su izvješća rezultat rasprava u kružocima za dosljednost (engl. Consistency Circles) i na općem sastanku o dosljednosti (engl. General Consistency Meeting) žalbenih vijeća te odražavaju stajališta na određeni datum. To su radni dokumenti i ne bi se trebalo smatrati da imaju bilo kakav obvezujući učinak na žalbena vijeća. Za upite ili povratne informacije obratite se na adresu: BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***Te studije odražavaju mišljenje stručnjaka koji su ih pripremili. Njihova je svrha pružanje informacija i olakšavanje razumijevanja tržišne stvarnosti te pravnih i gospodarskih propisa i praksi u pogledu konkretnih problema u državama članicama. Ni u kojem slučaju ne treba smatrati da su one mišljenje žalbenih vijeća ili da imaju obvezujući učinak na vijeća

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.