Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji


Sadržaj ove stranice dostupan je samo na sljedećim jezicima: English, Español, Deutsch, Français i Italiano.

Žalbena vijeća

„Posvećeni smo radu na konsolidaciji uloge žalbenih vijeća kao kvalitetnog, učinkovitog, koherentnog i suvremenog tijela za rješavanje sporova povezanih s intelektualnim vlasništvom.”
João Negrão, predsjednik žalbenih vijeća

Žalbena vijeća odgovorna su za odlučivanje o žalbama na prvostupanjske odluke koje je EUIPO donio u odnosu na žigove Europske unije i registrirane dizajne Zajednice. Odluke se vijeća pak mogu pobijati pred Općim sudom, protiv čijih se presuda Sudu Europske unije (EU) može podnijeti žalba u vezi s pravnim pitanjima. Žalbena su vijeća neovisna i ne moraju slijediti bilo kakve upute prilikom odlučivanja o predmetima.

 

Uredba

Na žalbena vijeća primjenjuje se Delegirana uredba o žigu EU-a. Primjenjuje se na upravljanje žalbama u skladu s Uredbom o žigu i Uredbom o dizajnu.

 

Poslovnik

Poslovnik je sveobuhvatan skup postupovnih pravila primjenjivih na sve žalbene postupke pred žalbenim vijećima koji se odnose na žigove EU-a i registrirane dizajne Zajednice.

 

Predsjedništvo

Predsjedništvo je odgovorno za pravila i organizaciju žalbenih vijeća, uključujući dodjeljivanje članova određenim vijećima i utvrđivanje pravila za dodjeljivanje predmeta vijećima. Sastoji se od predsjednika žalbenih vijeća koji predsjedava predsjedništvom, kao i od predsjedatelja vijeća i članova koje svi članovi vijeća biraju za svaku kalendarsku godinu (osim predsjednika i predsjedatelja žalbenih vijeća).

O tome svake godine odlučuje predsjedništvo. Žalbena vijeća trenutačno se sastoje od četiriju vijeća koja se isključivo bave predmetima povezanima sa žigovima i jednog koje se bavi predmetima povezanima s dizajnima. Osim toga, Veliko vijeće može razmotriti bilo koji predmet koji se odnosi na žigove i dizajne.

Odluke predsjedništva

 

Članovi žalbenih vijeća

Predsjednika žalbenih vijeća imenuje Vijeće Europske unije. Predsjednik ima upravljačke i organizacijske ovlasti te predsjedava predsjedništvom i Velikim žalbenim vijećem. Predsjedatelje žalbenih vijeća također imenuje Vijeće Europske unije. Oni imaju upravljačku i organizacijsku odgovornost za svoja vijeća te su odgovorni za imenovanje izvjestitelja u svakom žalbenom predmetu. Članove žalbenih vijeća imenuje upravni odbor Ureda.

 

Akcijski plan žalbenih vijeća 2021. – 2026.

Osnovni cilj i težnja Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) jest pružanje kvalitetnih usluga povezanih sa žigovima i dizajnom poduzećima koja traže zaštitu rezultata svojih ulaganja u inovacije. U tom pogledu, omogućujući rješavanje sporova na neovisan, učinkovit i profesionalan način, žalbena vijeća imaju ključnu ulogu u sustavu intelektualnog vlasništva.

U tom kontekstu, Akcijski plan žalbenih vijeća 2021. – 2026. interni je plan djelovanja kojim se utvrđuje kojim će smjerom Vijeće ići sljedećih godina, kako će se suočavati s predstojećim izazovima i, najvažnije, kako će doprinijeti Strateškom planu 2025. U tom smislu, planom se želi utvrditi daljnje djelovanje žalbenih vijeća predstavljanjem niza inicijativa koje će se pokrenuti u sljedećih pet godina u svrhu provedbe obnovljene vizije žalbenih vijeća kao kvalitetnog, učinkovitog, koherentnog i suvremenog tijela za rješavanje sporova povezanih s intelektualnim vlasništvom.

Ciljevi akcijskog plana:

  • Osiguravanje da se žalbena vijeća mogu nositi sa sve većim brojem sve složenijih žalbenih predmeta te donošenje kvalitetnih i pravovremenih odluka u korist svojih korisnika.
  • Poboljšanje kvalitete razvojem dosljednije i koherentnije prakse odlučivanja uz daljnje usklađivanje sa sudskom praksom Općeg suda i Suda Europske unije radi pružanja veće predvidljivosti i pravne sigurnosti u odnosu na cjelokupni rad EUIPO-a.
  • Usredotočenost na donošenje kvalitetnih i pravovremenih odluka pod javnim nadzorom. U tom smislu, dodatni izazov odnosi se na potrebu za povećanjem transparentnosti i osiguravanjem odgovornosti u cjelokupnom djelovanju žalbenih vijeća.
  • Doprinos poboljšanju i širenju upotrebe izvansudskog rješavanja sporova u EUIPO-u s ciljem pružanja strankama primjerenih mehanizama i alata za pronalazak stručnjaka te brzog rješavanja sukoba u ranoj fazi, kao način podrške poduzećima, posebice MSP-ovima.
  • Suradnja s vanjskim partnerima, poput žalbenih tijela nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo, europskim i nacionalnim sudovima te udrugama korisnika, s ciljem olakšavanja stalne razmjene znanja i iskustva, kao i daljnjeg širenja zajedničkih praksi u području žigova i dizajna.

U kontekstu navedenih ciljeva, struktura Akcijskog plana temelji se na 5 ciljnih područja i 19 međusobno povezanih ključnih inicijativa kako bi se radnje provele u bliskoj suradnji s unutarnjim i vanjskim partnerima.

 

 

 

Produktivnost žalbenih vijeća

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija