Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Certifikacijski i zajednički žigovi

Uz pojedinačne žigove, postoje još dvije vrste žigova koje je moguće registrirati pri EUIPO-u: certifikacijski žigovi i zajednički žigovi. Ova vam stranica pruža informacije o obje vrste žiga, kao i o resursima koji vam mogu pomoći kad podnosite prijavu za njihovu registraciju.

Zajednički žig EU-a znači da proizvodi ili usluge zaštićeni tim žigom potječu od članova udruge te da se njima samo oni smiju koristiti.

Certifikacijski žig EU-a, s druge strane, znači da proizvodi i usluge udovoljavaju određenim značajkama definiranima u propisima o uporabi.

Plakat Confetti slikara Henrija de Toulouse-Lautreca primjer je toga kako je žig postao umjetničko djelo
 

Certifikacijski žigovi:

Certifikacijski žigovi EU-a nova su vrsta u sustavu žigova Europske unije. Radi se o znakovima koji služe za potvrdu određenih značajki proizvoda i usluga (primjerice, njihove kvalitete), i za njih je od 1. listopada 2017. moguće podnijeti prijavu.

Uredbom o žigu EU-a definira se certifikacijski žig kao žig „prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio nositelj žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga, kvalitetu, ispravnost ili druge karakteristike osim oznake zemljopisnog podrijetla, od proizvoda i usluga koji nisu označeni na taj način.” (članak 83. stavak 1. Uredbe o žigu EU-a).

Pojedinačni i certifikacijski žigovi EU-a imaju različitu funkciju, ali i različite formalne aspekte. Važna razlika između pojedinačnog žiga i certifikacijskog žiga je ta da nositelj certifikacijskog žiga (fizička ili pravna osoba, institucija ili tijela vlasti i tijela koja podliježu javnom pravu) ne smije obavljati posao koji uključuje nabavu proizvoda i usluga one vrste koja je certificirana.

Certifikacijski žigovi EU-a: nužna neutralnost

Ako ste nositelj certifikacijskog žiga, možete certificirati proizvode i usluge koje drugi koriste u svojem poslovanju, ali ne možete certificirati svoje vlastite proizvode i usluge te ga upotrebljavati za sebe. Nositelj certifikacijskog žiga EU-a dužan je biti neutralan s obzirom na interese proizvođača proizvoda ili pružatelja usluga koje certificira.

Certifikacijski žig EU-a: isključeno zemljopisno podrijetlo

Vrlo je važno da se certifikacijski žig EU-a ne smije upotrebljavati za certificiranje zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga. Tom su zabranom obuhvaćeni znak, propisi o uporabi i popis proizvoda i usluga.

U osnovi, certifikacijski žig EU-a odnosi se na jamstvo posebnih značajki određenih proizvoda i usluga. Potrebno je upamtiti četiri stvari prilikom prijave za certifikacijski žig EU-a:

:

 • Kao i pojedinačni žig, certifikacijski žig EU-a mora biti znak koji je moguće predstaviti u Registru žigova EU-a. Osim toga, na temelju znaka moraju se moći razlikovati proizvodi i usluge koji su certificirani od drugih koji nisu na taj način certificirani.
 • Kad se prijavite za certifikacijski žig EU-a, morate vrlo jasno naznačiti da to činite (tako da u vašoj prijavi jasno navedete vrstu žiga).
 • Za svoj certifikacijski žig EU-a morate podnijeti prijavu jer ćete vi kao nositelj žiga certificirati proizvode i usluge (možete se koristiti alatom za izradu proizvoda i usluga - Goods and Services Builder).
 • Morate uključiti propise o uporabi certifikacijskog žiga EU-a za koji se prijavljujete. Propisi o uporabi ključni su dio certifikacijskog žiga EU-a. Moraju se podnijeti u roku od dva mjeseca od prijave te moraju sadržavati posebice sljedeće:
  • izjavu podnositelja prijave da ne obavlja posao koji uključuje nabavu proizvoda ili usluga one vrste koja je certificirana;
  • značajke proizvoda ili usluga za koje se izdaje potvrda;
  • uvjete koji uređuju uporabu certifikacijskog žiga EU-a;
  • mjere ispitivanja i nadgledanja koje primjenjujete kao nositelj certifikacijskog žiga EU-a.

Kako bi pomogao korisnicima, EUIPO je pripremio predložak, koji je dostupan u nastavku na 23 jezika, kao smjernicu za podnositelje prijave za certifikacijski žig EU-a u postupku sastavljanja propisa o uporabi.

Predložak za propise o uporabi: Certifikacijski žigovi EU-a

 

 

Primjeri certifikacijskih žigova registriranih pri EUIPO-u:

017321738
Žigovi bez teksta

Nositelji:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Nositelji:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Razred: 35.

Nositelji:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Razredi: 3., 29., 30., 31., 32., 33.

Nositelji:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

Osnovna pristojba za prijavu za certifikacijski žig EU-a iznosi 1 800 EUR, odnosno 1 500 EUR ako prijavu podnosite putem interneta.

 

Više informacija o pristojbama

 

 

Zajednički žigovi:

U zajedničkom žigu EU-a navodi se komercijalno podrijetlo određenih proizvoda i usluga tako da se potrošač obavještava o tome da proizvođač proizvoda ili pružatelj usluga pripada određenoj udruzi i da ima pravo na uporabu žiga.

Uredbom o žigu EU-a definira se zajednički žig kao žig koji je „prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika.” (članak 74. Uredbe o žigu EU-a).

Zajednički žigovi EU-a mogu se upotrebljavati za izgradnju povjerenja potrošača u proizvode ili usluge koji se pružaju pod zajedničkim žigom. Često se upotrebljavaju za identifikaciju proizvoda ili usluga proizvođača sa sličnim interesima.

Zajednički žigovi EU-a: tko može podnijeti prijavu

Samo udruge proizvođača, pružatelja usluga ili trgovaca te pravnih osoba na koje se primjenjuje javno pravo (pod uvjetom da imaju sličnu organizaciju kao udruge) mogu podnijeti prijavu za zajednički žig EU-a.

Zajednički žigovi EU-a: zemljopisno podrijetlo

Moguće je registrirati zajednički žig EU-a kojim se određuje zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga koje pokriva. Propisima o uporabi u tom se slučaju mora izričito dopustiti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potječu iz određenog zemljopisnog područja da postane članicom udruge koja je nositelj žiga (članak 75. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a).

Propisi o uporabi sastavni su dio svakog zajedničkog žiga. Moraju se podnijeti unutar dva mjeseca od prijave:

 • U njima moraju biti pobliže navedene osobe ovlaštene za uporabu žiga i uvjeti za članstvo u udruzi. Također mogu uključivati uvjete uporabe žiga.
 • Ako se zajedničkim žigom opisuje oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga koje obuhvaća, propisi o uporabi moraju sadržavati posebno dopuštenje za svaku osobu čiji proizvodi ili usluge potječu iz određenog zemljopisnog područja da postane članicom udruge koja je nositelj tog žiga.

Kako bi pomogao korisnicima, EUIPO je pripremio predložak, koji je dostupan u nastavku na 23 jezika, kao smjernicu za podnositelje prijave za zajednički žig u postupku sastavljanja propisa o uporabi.

Predložak za propise o uporabi: Zajednički žigovi EU-a

 

Primjeri zajedničkih žigova registriranih pri EUIPO-u:

Primjeri zajedničkih žigova registriranih pri EUIPO-u:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Razred: 30.

Nositelji:
FUNDACION „CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA”

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Razred 31.

Nositelji:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Razred 41. i 45.

Nositelji:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Razred: 42.

Nositelji:
Association NB-Rail

 

Osnovna pristojba za prijavu za zajednički žig EU-a iznosi 1 800 EUR, odnosno 1 500 EUR ako prijavu podnosite putem interneta.

 

Više informacija o pristojbama

 

 

Izvori informacija

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.