Certifikacijski žigovi

Certifikacijski žigovi

Certifikacijski žigovi nova su vrsta žigova na razini EU-a iako već godinama postoje u određenim nacionalnim sustavima na području EU-a.

Certifikacijski žig EU-a definiran je kao žig „koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio nositelj žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga, kvalitetu, ispravnost ili druge karakteristike osim oznake zemljopisnog podrijetla, od proizvoda i usluga koji nisu označeni na taj način.”

U suštini, certifikacijski žig EU-a jamstvo je specifičnih obilježja određenih proizvoda i usluga.

On označava da su proizvodi i usluge koji nose taj žig usklađeni s određenim standardom koji je sadržan upravilima o njegovoj uporabi i da se kontroliraju, za što je odgovoran nositelj certifikacijskog žiga, bez obzira na identitet poduzeća koje zapravo proizvodi proizvode ili pruža usluge o kojima je riječ i koristi se certifikacijskim žigom.

Podnositelji prijave za registraciju certifikacijskih žigova moraju u svoju prijavu uključiti izjavu da podnose prijavu za certifikacijski žig EU-a.

Najvažniji dio certifikacijskog žiga čine pravila o njegovoj uporabi. Ona se moraju podnijeti u roku od dva mjeseca od podnošenja prijave i moraju sadržavati sljedeće:

  • obilježja proizvoda ili usluga koja se certificiraju;
  • uvjete uporabe certifikacijskog žiga;
  • mjere testiranja i nadgledanja koje primjenjuje nositelj certifikacijskog žiga.

S obzirom na certifikacijski žig EU-a postoje dva važna ograničenja. Prvo, njegov nositelj ne može biti osoba koja obavlja poslovanje koje obuhvaća ponudu proizvoda i usluga istovjetnih certificiranima. Nositelj certifikacijskog žiga isključen je iz uporabe žiga za certificirane proizvode ili usluge obuhvaćene njime. Drugo, ne može biti podnesen za potrebe razlikovanja proizvoda ili usluga certificiranih s obzirom na zemljopisno podrijetlo.

Prijave za registraciju certifikacijskih žigova treba podnijeti s obzirom na proizvode i usluge koje će certificirati nositelj žiga. Pravila o uporabi moraju sadržavati i popis proizvoda i usluga obuhvaćenih certifikacijskim žigom EU-a za koji se podnosi prijava.

Pristojba za certifikacijski žig iznosi 1 500 EUR ako se prijava podnosi elektroničkim putem.

Više informacija o pristojbama

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Ovaj dio sadržava opće informacije i činjenice o Uredbi o žigu EU-a. One nisu pravno obvezujuće.
Svim korisnicima ili potencijalnim korisnicima preporučujemo da prouče Uredbu (EU) br. 2015/2424, koja je dostupna na svim jezicima EU-a.
Napominjemo da su smjernice Ureda i dalje glavni izvor informacija za korisnike sustava žigova EU-a i stručne savjetnike koji žele biti sigurni da imaju najnovije informacije o postupcima ispitivanja pri EUIPO-u.

Informacije o izmjenama koje su stupile na snagu 23. ožujka 2016. možete pronaći ovdje.