Nova uredba o žigu EU-a Izmjene se primjenjuju od 1. listopada 2017.

Dana 23. ožujka 2016. stupila je na snagu Uredba (EU) br. 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća o žigu Zajednice (Uredba o izmjeni).

Među ostalim, Uredbom o izmjeni promijenilo se sljedeće: naziv Ureda, i to u Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo; naziv žiga kojim upravlja Ured, i to u žig Europske unije; te sustav pristojbi za žigove. Uvedene su i promjene s obzirom na postupak ispitivanja, apsolutne razloge, prigovore i brisanja iz registra, relativne razloge i žalbe. Pregled promjena dostupan je ovdje.

Uredba o izmjeni sadrži niz odredbi koje će se primjenjivati od 1. listopada 2017. jer ih je trebalo utvrditi sekundarnim zakonodavstvom.

Sekundarno zakonodavstvo čine Delegirana Uredba (EU) 2018/625 kojom se nadopunjuje Uredba (EU) 2017/1001 i Provedbena uredba (EU) 2018/626 kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) 2017/1001.

Sekundarno zakonodavstvo sadrži detaljne prijelazne odredbe u kojima se navodi kad se nova postupovna pravila primjenjuju na postupke (Tablica s prijelaznim odredbama).

Postupkom zakonodavne reforme priznaje se uspjeh sustava žigova EU-a i potvrđuje da njegova osnovna načela odolijevaju izazovima vremena te da i dalje zadovoljavaju poslovne potrebe i očekivanja. Osim toga, njime se želi osigurati nastavak uspješnog rada, viša razina učinkovitosti i dosljednosti u cjelini te prilagodbe internetskom dobu.

Postupkom zakonodavne reforme posebno se nastoje pojednostavniti postupci i povećati pravna sigurnost te jasno definirati svi zadatci Ureda, među ostalim i okvir za suradnju i ujednačavanje praksi Ureda i pojedinačnih ureda za intelektualno vlasništvo država članica.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Ovaj dio sadržava opće informacije i činjenice o Uredbi o žigu EU-a. One nisu pravno obvezujuće.
Svim korisnicima ili potencijalnim korisnicima preporučujemo da prouče Uredbu (EU) br. 2015/2424, koja je dostupna na svim jezicima EU-a.
Napominjemo da su smjernice Ureda i dalje glavni izvor informacija za korisnike sustava žigova EU-a i stručne savjetnike koji žele biti sigurni da imaju najnovije informacije o postupcima ispitivanja pri EUIPO-u.

Informacije o izmjenama koje su stupile na snagu 23. ožujka 2016. možete pronaći ovdje.