Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Institucijske promjene

Izmjenama Uredbe nastoje se pojednostavniti postupci i povećati pravna sigurnost te jasno definirati svi zadatci Ureda, među ostalim i okvir za suradnju i ujednačavanje praksi Ureda i nacionalnih te regionalnih ureda za intelektualno vlasništvo u EU-u.

 

Promjena naziva

Logotip OHIM-a
Logotip EUIPO-a
 

Prije 23. ožujka

Poslije 23. ožujka

 

Prilagodba Ugovoru iz Lisabona: promjene nazivlja

Terminologija Uredbe prilagođena je Ugovoru iz Lisabona, pri čemu se sva upućivanja na Zajednicu zamjenjuje upućivanjima na Europsku uniju ili, u nekim slučajevima, na Uniju. To se posebno odnosi na zamjenu termina „žig Zajednice“ terminom „žig Europske unije“. Stupanjem na snagu Uredbe o izmjeni postojeći žigovi Zajednice i prijave žigova Zajednice stoga su automatski postali žigovi Europske unije i prijave žigova Europske unije, a Uredba o žigu Zajednice postala je Uredba o žigu Europske unije.

 

Aktivnosti u kojima se ostvaruje suradnja

Uredba o izmjeni uvodi čvrst pravni okvir za postojeću suradnju koju Ured ostvaruje s uredima država članica. Još jedan važan aspekt novog okvira jest taj da on pruža mogućnost savjetovanja sa zastupnicima korisnika u vezi s projektima suradnje, osobito u fazama definiranja projekata i ocjene njihovih rezultata.

 

Područja suradnje

Uredba o izmjeni uključuje nepotpun popis područja aktivnosti u kojima Ured ostvaruje suradnju s uredima država članica, a koja obuhvaćaju:

  • utvrđivanje zajedničkih normi i praksi;
  • stvaranje zajedničkih baza podataka i portala;
  • razmjenu podataka i informacija te tehničkog znanja i pomoći;
  • podizanje razine svijesti o sustavu žigova te borbi protiv krivotvorenja.

Ostale institucijske promjene uključuju sljedeće:

  • predsjednik OHIM-a postao je izvršni direktor EUIPO-a, a Upravni odbor postao je Upravljački odbor;
  • prvi je put predstavnik Europskog parlamenta član Upravljačkog odbora i Odbora za proračun.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.