Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Obrazac za prijavu žiga EUTM Filing

Obrazac je osmišljen za složenije prijave nego što je to slučaj s obrascem za jednostavno podnošenje prijave Easy Filing. Ovim se obrascem morate koristiti ako želite dostaviti vlastiti popis proizvoda i usluga, ako želite podnijeti prijavu zajedničkog žiga ili zahtjev za pretvaranje međunarodnog žiga ili dostaviti višejezična obilježja žiga na dva jezika prijave.

Ne zaboravite da je s pomoću alata za izradu popisa proizvoda i usluga moguće provjeriti jesu li pojmovi s vašeg popisa proizvoda i usluga prihvatljivi za opciju Fast Track.

Obvezna polja označena su zvjezdicom (*).

Da biste pristupili obrascu za prijavu žiga EU-a, idite na odjeljak na mrežnom mjestu: „Žig > Kako se registrirati > Podnesite prijavu”. Zatim kliknite na gumb „Pokrenite prijavu” za otvaranje prijave s pomoću stručnog obrasca.

Kako biste prijavili žig s pomoću ovog alata, morate biti registrirani korisnik. Ako se još niste registrirali, trebat ćete to učiniti ovdje.

Prijave žiga EU-a za osobe koje nisu iz EU-a
Možete podnijeti prijavu žiga EU-a ako živite izvan Europske unije, no morat ćete imenovati zastupnika

 • Jezici i osobna referentna oznaka
  Osobna referentna oznaka

  Referentne oznake trebaju sadržavati do 30 alfanumeričkih znakova na latinici: a – z, A – Z, 0 – 9. Nemojte upotrebljavati razmake.

  Prvi jezik
  Odaberite jezik koji želite upotrijebiti za svoju prijavu (prvi jezik) s padajućeg popisa. To može biti bilo koji od 23 jezika EU-a.

  Drugi jezik
  U skladu s Uredbom, morate navesti drugi jezik, koji je jedan od pet službenih jezika EUIPO-a (DE, EN, ES, FR, IT). Drugi jezik mora se razlikovati od prvog jezika. Imajte na umu da je moguće podnijeti prigovor na vaš žig na tom drugom jeziku.

 • Upotreba postojećih podataka o žigu EU-a kao predloška

  Unesite naziv ili broj žiga, djelomično ili u cijelosti. Prikazat će se popis postojećih odgovarajućih žigova. Odaberite svoj i kliknite na „Uvezi”.

  Odabirom opcije uvoza žiga kao predloška ubrzat ćete postupak podnošenja prijave jer će se pojedinosti popunjavati unaprijed. Odjeljke možete urediti prema vlastitim zahtjevima.

 • Zahtjev za priznavanje prava prvenstva, zahtjev za senioritet, zahtjev za priznavanje razlikovnosti i ostale vrste zahtjeva (neobvezno)

  Odaberite zahtjeve koje želite dodati.

  Imat ćete mogućnost odabrati između različitih vrsta zahtjeva.

  Zahtjev za priznavanje prava prvenstva

  Kako biste dodali zahtjev za priznavanje prava prvenstva, kliknite na gumb „Dodati pravo prvenstva”. Time će se otvoriti novi odjeljak.

  • Upišite naziv žiga (polje će se automatski ispuniti ako su pojedinosti o žigu dostupne u alatu TMview) te kliknite na „Uvezi” ili

  • Ručno unesite podatke klikom na gumb „Stvori ručno”

  • S padajućeg popisa odaberite opciju „Država prve prijave”

  • Dodajte datum i naziv podnošenja prijave žiga ili broj prava prvenstva. Možete odabrati mogućnost prilaganja tražene dokumente u trenutku prijave ili naknadno.

  Napomena: prijevod prve prijave mora biti na prvom ili drugom jeziku vaše prijave (samo ako je potvrda na jeziku koji nije jedan od službenih jezika EU-a)

  Naknadno podnošenje zahtjeva za priznavanje prava prvenstva
  Označite potvrdni okvir pokraj gumba „Dodati pravo prvenstva” ako pravo prvenstva želite zatražiti kasnije (to se može učiniti do dva mjeseca nakon datuma prijave).

   

  Zahtjev za senioritet

  Kako biste svojoj prijavi dodali zahtjev za senioritet, kliknite na gumb „Dodati senioritet”. Time će se otvoriti novi odjeljak.

  • Unesite naziv ili broj žiga (polje će se automatski ispuniti) i kliknite na „Uvezi” ili

  • Ručno unesite podatke klikom na gumb „Stvori ručno”

  • S padajućeg popisa odaberite državu članicu EU-a u kojoj je žig registriran

  • Odaberite odgovarajuću opciju u polju „Vrsta registracije”

  • Dodajte broj prijave, datum prijave, broj registracije, datum registracije i datum prava prvenstva. Zatim odaberite mogućnost prilaganja tražene dokumente u trenutku prijave ili naknadno.

   

  Zahtjev za pretvaranje

  Kako biste svojoj prijavi dodali pretvaranje međunarodne registracije, kliknite na gumb „Dodati pretvaranje međunarodne registracije”. Time će se otvoriti novi odjeljak.

  • Unesite broj međunarodnog žiga (broj međunarodne registracije) *

  • Dodajte datum međunarodne registracije

  • Dodajte datum brisanja

  • Dodajte datum prava prvenstva/senioriteta

  • Kliknite na gumb „+ Dodati pretvaranje međunarodne transformacije”.

  Napomena: ovaj odjeljak nema polje za automatsko ispunjavanje. Morate unijeti broj žiga u cijelosti.

   

  Zahtjev za izložbeno pravo prvenstva

  Zahtjev za izložbeno pravo prvenstva
  Kako biste svojoj prijavi dodali zahtjev za izložbeno pravo prvenstva, kliknite na gumb „Dodati izložbeno pravo prvenstva”. Time će se otvoriti novi odjeljak.

  • S padajućeg popisa odaberite izložbu

  • Dodajte datum prvog izlaganja. Odaberite mogućnost prilaganja tražene dokumente u trenutku prijave ili naknadno

  • Kliknite na gumb „+ Dodati izložbeno pravo prvenstva”

  Naknadno podnošenje zahtjeva za izložbeno pravo prvenstva
  Označite potvrdni okvir pored gumba „Dodati izložbu” ako izložbeno pravo prvenstva želite zatražiti kasnije (do dva mjeseca nakon datuma prijave).

 • Podnositelji prijave i zastupnici

  Podnositelj prijave

  Podnositelja prijave može se dodati na dva načina.

  Dodavanje postojećeg podnositelja prijave

  Ovdje upišite ime podnositelja prijave ili identifikacijski broj. Prikazat će se popis postojećih podnositelja. Odaberite i kliknite na „Uvezi”. Prikazat će se podatci o podnositelju prijave. Za nastavak kliknite na gumb „Uvezi”.

  Dodavanje novog podnositelja prijave
  1. Unesite podatke ručno klikom na gumb „Dodavanje novog podnositelja prijave”.

  2. Odaberite vrstu podnositelja prijave s padajućeg izbornika.

  3. Ispunite ostatak obrasca (obvezna polja označena su zvjezdicom *)

  4. Za nastavak kliknite na gumb „+ Dodati podnositelja prijave”.

  Zastupnici

  Zastupnika se može dodati na dva načina.

  Dodavanje postojećeg zastupnika

  Upišite ime zastupnika. Prikazat će se popis postojećih zastupnika. Odaberite i kliknite na „Uvezi”. Prikazat će se podatci o zastupniku. Za nastavak kliknite na „Dodati”.

  Dodavanje novog zastupnika
  1. Unesite podatke ručno klikom na gumb „Dodavanje novog zastupnika”

  2. Odaberite vrstu zastupnika s padajućeg izbornika.

  3. Ispunite ostatak obrasca (obvezna polja označena su zvjezdicom *)

  4. Za nastavak kliknite na gumb „Dodati”

  Napomena: ako odaberete mogućnost „Zaposlenik u ulozi zastupnika”, prikazat će se potvrdni okvir „Gospodarska povezanost”. Ako ga označite, morat ćete ispuniti dva dodatna polja. Morat ćete unijeti koju vrstu gospodarskog odnosa imate s podnositeljem (npr. zaposlenik ili poslovni partner itd.) te ime/naziv svojeg poslodavca.

  Udruženja

  Pri podnošenju prijave u ime udruženja unesite samo identifikacijski broj udruženja.

 • Vrste žigova

  Trebate odabrati vrstu žiga koji želite registrirati. U nastavku se nalazi popis dostupnih vrsta:

  • Verbalni žig

  • Figurativni žig

  • Žig koji čini oblik

  • Zvučni žig

  • Žig koji čini boja

  • Multimedijalni žig

  • Pozicijski žig

  • Žig koji čini pokret

  • Žig uzorka

  • Hologramski žig

  • Drugi žig

  Saznajte više o vrstama žigova u odjeljku o definiciji žigova.

  Potrebe pojedinosti
  Navedite pojedinosti o svojem žigu

  Prijevodi
  Važno je da prikaz žiga koji učitavate ispravno prikazuje žig koji želite registrirati.

  Prikaz žiga
  Važno je da prikaz žiga koji učitavate ispravno prikazuje žig koji želite registrirati. EUIPO će žig objaviti onako kako je ovdje trenutačno prikazan. Ako nije prikazano točno ono što želite zaštititi, unesite ispravke prije podnošenja prijave.

  Verbalni elementi
  Moraju se navesti samo verbalni elementi koji su vidljivi u logotipu. Ako verbalni elementi nisu ispravni, EUIPO će ih izravno izmijeniti i o tome vas neće obavijestiti.

 • Izvješće o sličnosti

  Imate mogućnost preuzimanja izvješća o sličnosti. Pretraga se obavlja putem baze podataka TMview i također ju je moguće pokrenuti prije samog podnošenja.

  Moguće je preuzeti dokument u PDF-u s popisom podataka i sačuvati ga klikom na gumb „Preuzmi PDF” koji se nalazi ispod tablice s rezultatima.

 • Tehnički zahtjevi za privitke

  Na privitke koji su učitani iz stručnog obrasca za prijavu primjenjuju se sljedeći standardi.

  JPEG
  Standardni format datoteke za prikaz žiga ili žigova za koje podnosite prijavu. Pojedinačna datoteka ne smije biti veća od 2 MB i mora ispunjavati sljedeće uvjete:
  • maksimalna veličina slike: 2835 x 2010 piksela
  • razlučivost ispisa: min. 96, maks. 300 DPI
  • način prikaza boje: RGB, u sivim tonovima, crno-bijelo ili CMYK

  Slike se automatski skaliraju na 250 x 250 piksela. Kada učitate sliku, aplikacija će je prikazati u obliku u kojem će se kasnije pojaviti na potvrdi registracije.

  PDF
  Dokumenti u PDF-u mogu se upotrebljavati samo za dodatne informacije, a ne za prikaz žiga ili žigova za koje podnosite prijavu. Pojedinačna datoteka ne smije biti veća od 2 MB. Za otvaranje datoteka upotrebljava se Adobe Acrobat X (verzija 10.0).

  MP3
  Dokumenti u formatu MP3 mogu se upotrebljavati za dodatne informacije samo prilikom registracije zvučnih žigova. Pojedinačna datoteka ne smije biti veća od 2 MB i mora ispunjavati uvjete navedene u odjeljku o privitcima na stranici „Tehnički podatci”.

 • Proizvodi i usluge

  Navedite proizvode i usluge koje žig treba obuhvaćati.

  Napomena

  Podnošenje prijave za široki raspon proizvoda/usluga znatno povećava vjerojatnost podnošenja prigovora ili, u konačnici, poništenja žiga. Sukob može nastati kada je žig identičan ili sličan ranijem žigu, a zaštita se traži za slične proizvode i usluge. Nakon registracije žig se također može poništiti ako se ne upotrebljava pet godina ili više.

  Jezik proizvoda i usluga mora biti isti kao i prvi jezik prijave.

  Kliknite na gumb „Pretraži pojmove iz usklađene baze podataka”.

  Otvorit će se novi skočni prozor. Unesite ključnu riječ povezanu s proizvodima i uslugama koje želite odabrati (prikazat će se padajući izbornik s prijedlozima za automatsko ispunjavanje) ili pregledajte popis proizvoda i usluga.

  Nakon što unesete sve proizvode i usluge koji su vam potrebni, kliknite na gumb „Pregledajte svoj popis”, a potom na gumb „Spremi popis”. Bit ćete preusmjereni na svoju prijavu gdje će biti prikazan vaš odabir.

  Dodajte svoje pojmove

  Pojedinačni pojmovi moraju biti odvojeni točkom i zarezom i ne smiju biti dulji od 512 znakova. Možete upotrebljavati samo prihvaćene znakove.

  Ovaj postupak možete ponavljati sve dok ne dodate sve pojmove i razrede koji su vam potrebni za prijavu.

   

  Valjani znakovi (sintaktička pravila za nazive proizvoda i usluga):

  Naziv Znak Primjer
  Slova a – z A – Z Dijelovi i oprema za vozila
  Brojevi 0 – 9 MP3 čitači
  Spojnica - (ascii oznaka 045) e-pošta
  Šiljaste zagrade < > Zračne puške > 0,5 džula
  Kosa crta / Video čitači/snimači
  Zvjezdica * Odjeća*
  Oble zagrade ( ) Udžbenici (priručnici)
  Vitičaste zagrade { } Ručice {dijelovi strojeva}
  Uglate zagrade [ ] Emajli [lakovi]
  Dvotočka : (ascii oznaka 058) Usluge u vezi s: električnim i elektroničkim krugovima, komponentama
  Zarez , Kukuruzno brašno, maltoza
  Apostrof '(ascii oznaka 039) Painters' brushes
  Točka sa zarezom (nije prihvaćeno u grčkom) ; (ascii oznaka 059) Nuklearni reaktori; proizvodi za lijevanje
  Točka na sredini retka (prihvaćeno samo u grčkom) · (ascii oznaka 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Napomena: ova tablica sadržava primjere prihvaćenih znakova

 • Nacionalno izvješće o pretraživanju

  Zahtjev za nacionalno izvješće o pretraživanju podliježe plaćanju dodatne pristojbe. Vaša prijava objavit će se tek kada se prikupe sva izvješća o pretraživanju i kada vas se obavijesti o njima.

 • Izvješće EU-a o pretraživanju

  Zahtjev za izvješće EU-a o pretraživanju besplatan je. U tom izvješću navedene su ranije prijave istovjetnih ili sličnih žigova EU-a i međunarodne registracije s naznakom Europske zajednice za istovjetne i slične razrede proizvoda i usluga.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.