Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Žalba

 

Ispunjavanjem i podnošenjem obavijesti o žalbi. To morate obaviti u roku od dva mjeseca od datuma odluke na koju se želite žaliti (odnosno, od datuma obavijesti o toj odluci).
Imajte na umu da obavijest o žalbi morate ispuniti na jeziku postupka (koji je i jezik osporene odluke).

Žalba mora sadržavati „obrazloženje žalbe” u kojem navodite razloge zbog kojih smatrate da je izvorna odluka pogrešna. Obrazloženje ne trebate podnijeti s obaviješću o žalbi, ali morate ga predati u roku od četiri mjeseca od datuma obavijesti o osporenoj odluci.

Možete isprobati i novi alat eAppeal za podnošenje žalbe putem interneta. Novi alat korisnicima omogućuje jasne smjernice, poboljšano i jednostavno korisničko sučelje te smanjuje rizik od pogrešaka.
 
Više informacija o tome kako podnijeti obavijest o žalbi.
Više informacija potražite u svojem korisničkom računu.
Dodatne informacije potražite u informacijama o obrascu za žalbe.


Više informacija o naknadama na žalbu za žigove EU-a i dizajn.


Nije.


Obavijest o žalbi podnosi se na jeziku postupka na kojem je donesena odluka koja je predmet žalbe.


Ne mogu. Navedeni rokovi utvrđeni su zakonom (Uredba o žigu Europske unije) i to su usvojile države članice Europske Unije, a žalbena vijeća ne mogu ih mijenjati.
Jedina je mogućnost podnijeti Uredu zahtjev za restitutio in integrum (latinski za „povrat u prijašnje stanje”) čiji je učinak povrat izgubljenih prava. Uvjeti su prilično zahtjevni – primjerice morate dokazati da ste s dužnom pažnjom nastojali ispoštovati rokove koji su utvrđeni zakonom. Osim toga, postoje i drugi uvjeti (vidite Smjernice, dio A, Opća pravila, 8. odjeljak, Restitutio in Integrum) i naknada.
 
Više informacija potražite u Uredbi (EU) 2017/1001 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (kodificirani tekst), članku 104. koji je dostupan i na službenoj internetskoj stranici Ureda, Pravo i praksa, Nova Uredba o žigu EU-a.
 
Više informacija potražite u Uredbi Vijeća (EZ) br. 6/2002. od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice.


Možete. Osoba koja podnosi žalbu je podnositelj žalbe, a druga se stranka naziva tužena stranka. Tužena stranka može iznijeti primjedbe na obrazloženje žalbe podnositelja žalbe dva mjeseca nakon dobivanja obavijesti.
Ako je tužena stranka iznijela primjedbe, podnositelj žalbe, u iznimnom slučaju nakon zahtjeva Žalbenog vijeća, može podnijeti obrazloženi zahtjev za odgovaranjem na primjedbe. Nakon što podnese odgovor, tužena stranka može podnijeti odgovor na repliku.


Ovisi o situaciji. Primjerice, rokovi koji su utvrđeni Uredbom prema kojoj Žalbeno vijeće nema diskrecijske ovlasti (primjerice za podnošenje obavijesti o žalbi ili obrazloženja žalbe) ne mogu se produljiti. Jedina mogućnost u takvim slučajevima jest zatražiti povrat u prijašnje stanje.
S druge strane, rokovi koje je odredilo Vijeće i oni koji su utvrđeni Uredbom za koje postoje određene diskrecijske ovlasti mogu se produljiti (primjerice, više vremena za dostavljene podneske ili primjedbe).
Međutim, postoje određeni uvjeti. Produljenje je moguće samo ako je odgovarajući zahtjev podnesen i primljen prije isteka prvobitnog roka. Stranke moraju opravdati i obrazložiti svaki zahtjev za produljenjem. Ako stranke ne opravdaju ili ne obrazlože produljenje, zahtjev se odbija. Ako zahtjev podnose dvije stranke zajedno, obje ga stranke moraju potpisati.
Nekoliko produljenja za isti rok odbija se osim ako postoje iznimne okolnosti podržane dokazima kojima se opravdava daljnje produljenje.


Da. Osoba koja podnosi žalbu je podnositelj žalbe protiv druge stranke koja se naziva tužena stranka. Tužena stranka može iznijeti primjedbe na obrazloženje žalbe podnositelja žalbe. Vijeće obično odredi rok od dva mjeseca nakon obavijesti o obrazloženju žalbe.
Ako je tužena stranka iznijela primjedbe, od podnositelja žalbe, u iznimnom slučaju, može se zatražiti da podnese odgovor (ponovno u roku od dva mjeseca od obavijesti o odgovoru). Tužena stranka može podnijeti odgovor na repliku.

Više informacija o tome kako paziti na svoja prava.


U iznimnim slučajevima ubrzani žalbeni postupak može biti opravdan ako je riječ o hitnim pitanjima pa bi se svakim odgađanjem mogla izazvati ozbiljna opasnost od nastanka štete. Hitne žalbe razmatraju se po ubrzanom postupku i imaju prvenstvo pri obradi (ne uzimajući u obzir kronološki redoslijed), a svaka stranka u postupku načelno ima pravo samo jednom iznijeti svoje primjedbe.
Ako stranka želi zatražiti ubrzani postupak, to čini podnošenjem zahtjeva u zasebnom dokumentu. Zahtjev mora sadržavati dokumentarne dokaze o hitnosti predmeta.


Može. To se naziva protužalba i podnosi se u roku za podnošenje primjedbi kao odgovor na obrazloženje žalbe. Protužalba se podnosi u zasebnom dokumentu.

Više informacija o zahtjevu za proglašenjem ništavosti potražite u odjeljku Smjernice, Ispitivanje zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim.


Svaka odluka mora biti dostupna u verziji na izvornom jeziku na mrežnom mjestu eSearch Case Law jedan dan nakon obavijesti strankama o odlukama. Otprilike mjesec dana nakon toga u podatkovnu bazu dodaje se i neslužbeni prijevod na engleski jezik.

Za više podataka posjetite odjeljak Žalbena vijeća.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.