Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Proširenje EU-a

 

Nakon svakog budućeg proširenja Europske unije svaki žig EU-a i registrirani dizajn Zajednice koji je registriran ili za koji je podnesena prijava prije pristupanja novih zemalja automatski će se proširiti na novu državu članicu/nove države članice bez službenog postupka ili pristojbi.
 
Više informacija potražite u Smjernicama, dijelu A: Opća pravila, 9. odjeljku, Proširenje.


Ne. Ne postoji mogućnost osporavanja valjanosti proširenih žigova EU-a (registrirani žigovi EU-a ili prijave žiga EU-a koje su u tijeku) na temelju apsolutnih razloga koji se primjenjuju isključivo zbog pristupanja novih država članica. Na primjer, ako se postojeća registracija žiga EU-a sastoji od riječi koja je na jeziku neke nove države članice opisni pojam, to neće biti temelj za podnošenje zahtjeva za proglašenje ništavosti, kako je utvrđeno Uredbom o žigu EU-a.

Više informacija o žigovima u Europskoj uniji.


Ne. Žigovi EU-a za koje je prijava podnesena ili koji su registrirani prije pristupanja novih država članica neće se prevoditi niti objavljivati na novim jezicima. Međutim, datumom pristupanja novi službeni jezici država članica postali su službeni jezici EU-a te se stoga svi žigovi EU-a za koje je prijava podnesena na taj datum ili nakon toga datuma prevode na nove službene jezike.


Da. Nositelji ranijih nacionalnih prava mogu, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, zabraniti uporabu (samo) proširenih žigova EU-a na području nove države članice ako su ispunjena dva uvjeta. Prvi je uvjet da su ranija prava registrirana, prijavljena ili stečena u novoj državi članici prije datuma pristupanja te države, a drugi je uvjet da su ranija prava stečena u dobroj vjeri. Tom se odredbom jamči jedinstveni karakter sustava žigova EU-a jer žig EU-a ostaje valjan u svim državama članicama EU-a, ali se ne može upotrebljavati samo na području „nove države članice” na kojemu postoji ranije suprotstavljeno pravo.

Dodatne informacije potražite u Odluci br. 2013-3 predsjedništva žalbenih vijeća od 5 .srpnja 2013. o prijateljskom rješavanju sporova („Odluka o posredovanju”).


U skladu sa Sporazumom o povlačenju sklopljenim između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine (najnovije informacije pročitajte ovdje), Ujedinjena Kraljevina napustila je Europsku uniju 1. veljače 2020.

Prijelazno razdoblje predviđeno tim sporazumom, tijekom kojeg se pravo EU-a (uključujući uredbe o žigu EU-a i dizajnu Zajednice te njihove provedbene instrumente) i dalje primjenjivalo na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, završilo je 31. prosinca 2020.

Za dodatne informacije možete pogledati:


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.