Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Registar

 

Registar žigova Europske unije sadržava pojedinosti o svim prijavama i registracijama žigova EU-a, kako je opisano u članku 111. Uredbe o žigu Europske unije.
Registar dizajna Zajednice sadržava pojedinosti povezane s registracijom dizajna Zajednice.
Registar se neprestano ažurira kako bi se pratile promjene podataka o žigovima EU-a i registriranim dizajnima, koje su utvrđene Uredbom, kao što su pojedinosti o nositelju, dodjela licencije, stvarna prava ili zahtjevi za priznavanje senioriteta.
Ured objavljuje Glasnik žigova EU-a i Glasnik dizajna Zajednice koji sadržava upise i druge pojedinosti iz registara u koje javnost ima uvid.
Radi boljeg razumijevanja glasnikâ, Ured objavljuje i vodiče (Vademecum), u kojima je objašnjen sadržaj glasnikâ.
Dostupna su dva Vademecuma: jedan za žigove EU-a, a jedan za registrirane dizajne Zajednice.

Poveznica na Glasnike (Vademecum).


Upis u registar znači da je Ured zabilježio informacije u registar.
Upisi se odnose na promjenu informacija u registru, odnosno na ažuriranje ili izmjenu prijašnjih informacija navedenih u spisima prijava za žig EU-a ili u prijavama ili registracijama dizajna Zajednice.
Najčešće vrste upisa uključuju: promjene podataka o nositelju prava, imenovanje zastupnika, promjene u nazivu i/ili adresi nositelja, zahtjeve za senioritet, licencije itd.
Sve te vrste upisa navedene su u Upis u registar znači da je Ured zabilježio informacije u registar. Oni uglavnom uključuju promjene podataka o nositelju prava, licencije i stvarna prava. Više informacija o upravljanju dizajnom i ažuriranju informacija u registru možete pronaći u kartici „Značajka” u odjeljku mrežnog mjesta „Upravljanje”.

Za dodatne informacije vidjeti Smjernice – Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


To možete jednostavno učiniti putem internetskog sučelja User Area. Pristupite svojem računu na sučelju User Area te odaberite izbornik s mogućnostima za izmjenu svojih osobnih podataka.

Dodatne informacije o promjeni osobnih podataka nositelja.

Za dodatne informacije o registru pogledajte Smjernice, Dio E: Registar, 1. odjeljak, Izmjene u registraciji


Zahtjevi za prijenos čine iznimku jer se za njihov unos plaća pristojba. Detaljne informacije o prijenosu licencije potražite u odjeljku mrežnog mjesta pod nazivom Pristojbe koje se plaćaju izravno EUIPO-u (šifra pristojbe F-023).

Dodatne informacije o promjeni osobnih podataka nositelja.

Za dodatne informacije o prijenosu u pogledu registriranih dizajna Zajednice pogledajte Smjernice – Ispitivanje prijava za registrirane dizajne Zajednice.


To ovisi o tome definira li se nacionalnim pravom koje se primjenjuje na pravnu osobu promjena korporativnog statusa kao promjena identiteta (u kojem se slučaju to registrira kao prijenos) ili ne.

Za dodatne informacije vidjeti Smjernice, Dio E: Registar, 3. odjeljak. Žigovi EU-a i registrirani dizajni Zajednice kao predmeti vlasništva, 1. poglavlje, Prijenos.


Ako spajanje uključuje promjenu identiteta dotičnih pravnih osoba, registrira se kao prijenos. Ako nositelj žiga EU-a ili prijave žiga EU-a postane vlasnik drugog poduzeća, a ne dođe do promjene identiteta nositelja, nije potrebno pokretati postupak prijenosa prava.

Za dodatne informacije vidjeti Smjernice, Dio E: Registar, 3. odjeljak. Žigovi EU-a i registrirani dizajni Zajednice kao predmeti vlasništva, 1. poglavlje, Prijenos.


Dovoljno je da strane dokažu suglasnost da se prijenos vlasništva evidentira u registru. Dovoljan je zahtjev za prijenos vlasništva koji su potpisale obje strane. Ako su strane imenovale zajedničkog zastupnika pred Uredom, zastupnik može potpisati taj zahtjev u njihovo ime. U takvim slučajevima nije potrebno dostavljati dodatne dokaze o prijenosu kao što je primjerak ugovora o prijenosu. U svim je drugim slučajevima potreban dokaz o prijenosu (kao što je potpisani primjerak ugovora o prijenosu).

Dodatne informacije o formalnim i važnim zahtjevima u pogledu prijave za evidentiranje prijenosa vlasništva možete pronaći u Smjernicama, Dio E: Registar, 3. odjeljak. Žigovi EU-a i registrirani dizajni Zajednice kao predmeti vlasništva, 1. poglavlje, Prijenos.


Da, prijave ili registracije mogu se podijeliti kao posljedica razdvajanja ili djelomičnog prijenosa.
Djelomičan prijenos koji uključuje promjenu vlasništva nad prenesenim žigom besplatan je, dok se za zahtjev za razdvajanje žiga EU-a koji ostaje kod istog nositelja plaća pristojba. Ako pristojba nije plaćena, smatra se da zahtjev nije podnesen.
Razdvajanje nije moguće za međunarodne prijave prema Madridskom protokolu s naznakom EU-a. EUIPO nema ovlasti razdvojiti međunarodnu naznaku.
 
Za više informacija o pristojbama za izjavu o razdvajanju žiga EU-a pogledajte popis pristojbi koje se plaćaju izravno EUIPO-u.

Dodatne pojedinosti o prijavama za upis djelomičnog prijenosa vlasništva možete pronaći u Smjernicama, Dio E: Registar, 3. odjeljak. Žigovi EU-a i registrirani dizajni Zajednice kao predmeti vlasništva, 1. poglavlje, Prijenos.

Dodatne pojedinosti o podjelama možete pronaći u Smjernicama, Dio E: Registar, 1. odjeljak, Izmjene u registraciji, stavak 5. Razdvajanje.


Registar žigova Europske unije i registar dizajna Zajednice dostupni su općoj javnosti.

U spise povezane sa žigovima EU-a može se steći uvid ako postoji pisani zahtjev i ako su uplaćene pristojbe. Spisi sadržavaju i elemente koji nisu dio registra, a mogu zanimati treće strane, npr. kratak opis dizajna, ako ga je podnositelj priložio.

Odgođeni dizajni mogu se pregledati prije njihove objave samo ako nositelj za to da privolu ili ako se primjenjuje bilo koja druga ograničena iznimka predviđena uredbama. Javnost nikad neće steći uvid u dizajne koji se nikad ne objave.

Za dodatne informacije vidjeti Smjernice, Dio E: Registar, 5. odjeljak, Uvid u spise.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više pojedinosti pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o dizajnu Zajednice ili Smjernice o žigovima/dizajnima.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.