Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Pretraživanje raspoloživosti

 

Ako želite provjeriti je li vaš žig ili dizajn već registriran, jedan od načina jest da upotrijebite besplatne internetske alate Ureda za pretraživanje: TMview, DesignView i/ili eSearch plus.


EUIPO nudi izvješće o sličnosti u kojem se nalazi popis žigova koji bi mogli utjecati na vašu prijavu. Raniji žigovi mogli bi ugroziti vašu prijavu. Popisom su obuhvaćeni nazivi žigova kao i proizvodi i usluge za koje je podnesena prijava.
Imajte na umu da taj popis nije potpun. Moguće je podnijeti prigovor na vaš žig čak i ako ne bude prikazanih rezultata.
Osim toga, mrežne podatkovne baze EUIPO-a, eSearch plus i TMview, omogućavaju korisnicima pretraživanje raspoloživosti te su dostupne svim korisnicima za besplatno pretraživanje.


Da, ako je podnositelj prijave to zatražio u naprednom obrascu za prijavu. Za svaku prijavu žiga EU-a i međunarodnu registraciju u kojoj je naznačen EU Ured zatim tijekom postupka ispitivanja sastavlja izvješće Europske unije o pretraživanju. U tom izvješću navedeni su raniji identični ili slični žigovi EU-a i ranije prijave takvih žigova te međunarodne registracije u kojima je naznačen EU za identične i slične razrede proizvoda i usluga. Pretraživanje uključuje ranije žigove proizvoda i usluga koji pripadaju istom razredu kao i suprotstavljenim razredima koji u pravilu uključuju slične proizvode i usluge.
Za dodatne informacije pogledajte odjeljak mrežnog mjesta o postupku registracije.


Ne, EUIPO ne provodi pretraživanje na temelju pojedinačnih zahtjeva. To čine privatna poduzeća koja nemaju poslovne veze s EUIPO-om.
Osim toga, mrežne podatkovne baze EUIPO-a eSearch plus i DesignView dostupne su svim korisnicima za besplatno pretraživanje.
Za više informacija o podatkovnim bazama i alatima EUIPO-a, posjetite odjeljak našeg mrežnog mjesta pod nazivom Baze podataka.
Dodatne informacije o postupku registracije dizajna Zajednice.


U tim se izvješćima navode raniji nacionalni žigovi, prijave nacionalnih žigova ili žigovi registrirani u skladu s međunarodnim sporazumima koji imaju učinak u jednoj ili više dotičnih država članica, na koje se na temelju članka 8. Uredbe o žigu EU-a moguće pozvati protiv registracije žiga EU-a za koju je podnesena prijava, ili se utvrđuje da pretraživanjem nisu utvrđena takva prava. Izvješća su podložna plaćanju odgovarajućih pristojbi za pretraživanje.

Nositelji međunarodnih registracija u kojima je naznačena Europska unija koji žele podnijeti zahtjev za nacionalna pretraživanja moraju Uredu poslati zahtjev te platiti odgovarajuću pristojbu u roku od mjesec dana od datuma primitka obavijesti o međunarodnoj registraciji od WIPO-a.

Zahtjev za nacionalna pretraživanja podrazumijeva da će svi uključeni nacionalni uredi izvršiti pretraživanje. Takav pristup „sve ili ništa” znači da podnositelj prijave ne može birati koji će uključeni uredi izvršiti pretraživanje.


Izvješća EU-a o pretraživanju uključena su u pristojbu za prijavu. Nacionalna izvješća o pretraživanju nisu obavezna. Obje vrste izvješća možete zatražiti jedino u trenutku podnošenja prijave žiga EU-a ili, za međunarodne registracije u kojima je naznačen EU, u roku od mjesec dana nakon prosljeđivanja predmeta iz WIPO-a u EUIPO. Pristojba za nacionalna izvješća o pretraživanju iznosi 12 eura po uključenom uredu.
Od 1. siječnja 2014. 5 nacionalnih ureda sudjeluje u tom neobaveznom sustavu pretraživanja i provodi pretraživanja svojih nacionalnih registara. Riječ je o uredima u Češkoj, Danskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj. Ukupna pristojba za nacionalna izvješća o pretraživanju stoga iznosi 60 eura.

Za dodatne informacije o izvješćima o pretraživanju vidjeti Smjernice, Dio B: Ispitivanje, 1. odjeljak, Postupak.


Nositeljima ranijih žigova EU-a ili prijava žiga EU-a šalju se informativni dopisi o novim, sličnim prijavama žiga koje bi mogle biti u sukobu s njihovim pravima. Dopis je tek informativne prirode i nikad se ne bi smio smatrati dokazom o postojanju stvarnog sukoba ili činjenice da su konkretni žigovi te proizvodi i usluge uistinu identični ili slični. Takav zaključak može se donijeti samo konačnom odlukom u postupcima prigovora ili brisanja pri EUIPO-u.

Za dodatne informacije o navedenome vidjeti Smjernice, Dio B: Ispitivanje, 1. odjeljak, Postupak.


EURid je neprofitna organizacija koju je Europska komisija imenovala upraviteljem registra naziva domena .eu. EURid ima i važnu ulogu u zaštiti prava vlasnika domene .eu od prijevare.
Vijesti o domenama .eu..


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.