Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Vremenska ograničenja i rokovi

 

Rokovi za postupke pred Uredom mogu se podijeliti u dvije kategorije:
  • rokovi utvrđeni Uredbom o žigu EU-a i Uredbom o provedbi Uredbe o žigu EU-a ili Uredbom o dizajnu Zajednice i Uredbom o provedbi Uredbe o dizajnu Zajednice, koji su stoga obavezni i
  • rokovi koje utvrđuje Ured, koji se pod određenim uvjetima mogu produljiti.
Za više informacija o rokovima povezanima sa žigovima EU-a pogledajte Smjernice, Dio A: Opća pravila, 1. odjeljak, Sredstva komunikacije, rokovi.
Za više informacija o rokovima povezanima s dizajnima Zajednice vidjeti Smjernice, Dio A: Opća pravila, 1. odjeljak, Sredstva komunikacije, rokovi.


Osim rokova izričito navedenih u Uredbi o žigu EU-a ili Uredbi o provedbi Uredbe o žigu EU-a, kada strana o kojoj je riječ ima prebivalište ili glavno mjesto poslovanja ili poslovni nastan unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP), Ured utvrđuje rokove u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. Kada strana o kojoj je riječ nema prebivalište ili glavno mjesto poslovanja ili poslovni nastan unutar EGP-a, Ured utvrđuje rokove u trajanju od dva mjeseca do šest mjeseci. Uobičajena je praksa odobriti rok u trajanju od dva mjeseca.
Osim rokova izričito navedenih u Uredbi o dizajnu Zajednice i Uredbi o provedbi Uredbe o dizajnu Zajednice, kada strana o kojoj je riječ ima prebivalište ili glavno mjesto poslovanja ili poslovni nastan unutar EGP-a, Ured utvrđuje rokove u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci. Kada strana o kojoj je riječ nema prebivalište ili glavno mjesto poslovanja ili poslovni nastan unutar EGP-a, Ured utvrđuje rokove u trajanju od dva mjeseca do šest mjeseci. Uobičajena je praksa odobriti rok u trajanju od dva mjeseca.


Kada je riječ o postupcima ex parte, kao i kada je riječ o postupcima inter partes (tj. onima u koje su uključene dvije strane), zahtjevi za produljenje rokova moraju se podnijeti prije njihova isteka.
Za više informacija o žigovima EU-a u pogledu postupaka inter partes i produljenja rokova pogledajte Smjernice, Dio C: Prigovor, 1. odjeljak, Postupovna pitanja. Za više informacija o dizajnu Zajednice u pogledu navedenoga pogledajte Smjernice, Ispitivanje zahtjeva za proglašenje ništavosti dizajna, stavak 4.1.6.


Strana koja je propustila rok može poduzeti sljedeće korake:
  • može podnijeti zahtjev za nastavak postupka (u skladu s člankom 105. Uredbe o žigu EU-a), za što mora ispunjavati samo određene formalne zahtjeve
  • može zahtijevati restitutio in integrum, tj. povrat u prijašnje stanje (u skladu s člankom 104. Uredbe o žigu EU-a kada je riječ o žigovima EU-a ili u skladu s člankom 67. Uredbe o dizajnu Zajednice kada je riječ o dizajnima Zajednice), za što mora ispunjavati određene formalne i materijalne zahtjeve (kao što je pridavanje dužne pažnje).
Za više informacija pogledajte Smjernice, Dio A: Opća pravila, 8. odjeljak, Povrat u prijašnje stanje.


Prigovor se mora podnijeti u roku od tri mjeseca nakon objave prijave žiga EU-a u dijelu A Glasnika žigova Europske unije.


Žalba se mora podnijeti u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o osporavanoj odluci, a obrazloženje žalbe podnosi se roku od četiri mjeseca od datuma spomenute obavijesti o odluci.


Ako je prijava žiga EU-a odbijena odlukom Ureda ili ako žig EU-a prestane vrijediti odlukom Ureda ili odlukom suda za žigove EU-a, zahtjev za pretvaranje podnosi se u roku od tri mjeseca od datuma na koji je ta odluka postala pravomoćna.


Zahtjev za pretvaranje mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma na koji je prijava žiga EU-a povučena ili na koji je žig EU-a prestao vrijediti.


Ako prijava žiga EU-a ili prijava dizajna Zajednice ne ispunjava uvjete utvrđene Uredbom o žigu EU-a ili Uredbom o dizajnu Zajednice, Ured će od podnositelja zahtjeva zatražiti da nedostatke ili propust u plaćanju ukloni u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o nedostatku.


Ne postoji rok za podnošenje zahtjeva za opoziv prava nositelja žiga EU-a ili zahtjeva za proglašenje žiga ništavim.


Ne postoji rok za pokretanje postupka za proglašenje ništavosti dizajna Zajednice.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više informacija pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o žigu Zajednice ili Smjernice o žigu/dizajnu.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.