Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Uvjeti za opciju Fast Track

U Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) podnositeljima prijave žiga nudimo mogućnost bržeg ispitivanja i brže objave njihovih prijava ako udovoljavaju uvjetima za primjenu opcije Fast Track.

Kad EUIPO primi prijavu, naše je osoblje ispituje kako bi ocijenilo je li vjerojatno da se radi o valjanom žigu. Što je prijava složenija, našem osoblju treba više vremena da bi je ispitalo. Zbog toga će EUIPO zaprimljene prijave koje ispunjavaju određene uvjete obraditi brže te će one u kraćem će vremenu doseći prvi korak u postupku registracije, a to je objava prijave. Taj ubrzani postupak nazivamo Fast Track.


Razdoblje ispitivanja kraće je uz Fast Track

 

Koje su prednosti postupka?

 • Brži je. Vaša prijava može biti objavljena u upola kraćem roku ili još brže od toga u odnosu na uobičajene prijave.
 • Sigurniji je. Za prijavu koja se obrađuje po postupku Fast Track svoje proizvode i usluge trebate odabrati iz baze podataka s pojmovima koje su već prihvatili EUIPO i svi nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji, a koja je poznata kao usklađena baza podataka (HDB). Na taj način u velikoj se mjeri smanjuju potencijalni nedostatci pa možete biti sigurni ste ispravno odabrali.

Dodatne informacije o standardima naših usluga dostupne su u EUIPO-ovoj Povelji o uslugama na našoj stranici o kvaliteti.

 

Kako mogu ispuniti uvjete za opciju Fast Track?

Postoje dva glavna uvjeta za uspješnu ubrzanu prijavu primjenom postupka Fast Track:

 • trebate odabrati proizvode i usluge na koje će se odnositi vaš žig iz baze podataka s pojmovima koje je EUIPO već prihvatio. Obrazac za prijavu u pet koraka osmišljen je kako bi vas usmjeravao pri izboru i omogućio obradu vaše prijave postupkom Fast Track.
 • Odgovarajuću pristojbu trebate uplatiti unaprijed; naši ispitivači mogu početi ispitivati vašu prijavu tek nakon što je uplata provedena. Pod uvjetom da platite odmah i da nema nedostataka u trenutku podnošenja ili tijekom ispitivanja vaše prijave, ona će biti obrađena postupkom Fast Track.

Ako plaćate sredstvima s tekućeg računa, imajte na umu da će vaš račun odmah biti terećen. Ako plaćate bankovnom doznakom, morate izvršiti doznaku neposredno nakon podnošenja prijave. 

Iako neke prijave možda ispunjavaju uvjete za opciju Fast Track u trenutku podnošenja, kasnije mogu izgubiti taj status. Primjerice, možda se utvrdi neki nedostatak, poput činjenice da žig koji biste željeli registrirati nije dovoljno razlikovan. Ako vaša prijava više ne ispunjava neki od uvjeta za opciju Fast Track, o tome ćete biti pismeno obaviješteni.

 

Fast Track: Potpuni popis uvjeta

 1. Podnositelj prijave mora imati sjedište ili prebivalište u Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Ako to nije slučaj, podnositelj prijave mora imenovati ovlaštenog zastupnika.
 2. Žig ne smije biti zajednički žig ili certifikacijski žig.
 3. Nemojte u svojoj prijavi zatražiti pretraživanje na nacionalnoj ili europskoj razini.
 4. U pogledu zahtjeva za priznavanje prava prvenstva ili senioriteta:
  • ne smiju postojati zahtjevi za priznavanje prava prvenstva / senioriteta ili
  • ako je naznačen zahtjev za priznavanje prava prvenstva / senioriteta, žigovi na kojima se zahtjev temelji mogu biti preuzeti iz baze podataka TMView tijekom procesa prijave ili
  • ako je naznačen zahtjev za priznavanje prava prvenstva / senioriteta, a povezani žig (ili žigovi) ne postoji u bazi TMView, mora se priložiti odgovarajuća potvrda.
 5. Ako se zahtijeva izložbeno pravo prvenstva, prijava postupkom Fast Track i dalje je moguća ako se u privitku dostavi odgovarajuća potvrda.
 6. Žig mora biti u jednom od sljedećih oblika: verbalni / figurativni / žig koji čini oblik / zvučni.
 7. Ako je riječ o figurativnom žigu / žigu koji čini oblik, zahtjevi za zaštitu boje više nisu mogući.
 8. Ako se radi o figurativnom žigu / žigu koji čini oblik / zvučnom žigu, moraju se dostaviti odgovarajući i valjani prilozi.
 9. Svi pojmovi na popisu proizvoda i usluga moraju biti odabrani iz baze podataka s pojmovima koje je EUIPO već prihvatio.
 10. Plaćanje treba izvršiti na jedan od prihvaćenih načina. Međutim, plaćanje preko tekućeg računa treće osobe nije dopušteno u postupku Fast Track.
 11. Na plaćanje pristojbi primjenjuju se sljedeći uvjeti:
  • kreditna kartica: nema posebnih uvjeta.
  • bankovne doznake: podnositelj prijave mora (1) upotrijebiti oznaku platne transakcije koju je generirao obrazac i broj žiga kao identifikaciju spisa; (2) obvezati se da će odmah uplatiti iznos; te (3) po mogućnosti izvršiti zasebno plaćanje za svaku podnesenu prijavu.
  • za vlasnike tekućeg računa podnositelj prijave mora odabrati opciju Teretiti odmah na obrascu za plaćanje.
 12. Ako jezik prijave nije jedan od pet službenih jezika EUIPO-a (engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski), podnositelj prijave mora prihvatiti prijevod koji osigurava EUIPO na drugi jezik koji je jedan od prihvaćenih pet jezika.

Napomena: uplate bankovnom doznakom uz naznaku odgovarajuće oznake transakcije moraju prispjeti u EUIPO u roku od devet dana nakon podnošenja prijave. U protivnom EUIPO ne može jamčiti obradu u skladu sa standardima pravovremenosti postupka Fast Track.

Ispis potpunog popisa uvjeta
 

Sve napomene o vremenskim rokovima ilustrativne su i nisu obvezujuće za Ured.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.