Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Uvjeti za opciju Fast Track

U EUIPO-u podnositeljima prijava dizajna nudimo mogućnost brže registracije dizajna. Taj ubrzani postupak nazivamo „Fast Track”.

Nakon što EUIPO zaprimi vašu prijavu, naši je ispitivači provjeravaju. Ako zadovoljava određene standarde te ako nisu utvrđeni nikakvi nedostatci, vaša se prijava obrađuje brže i vaš dizajn može biti registriran u roku od dva radna dana.

Dodatne informacije o standardima naših usluga dostupne su u EUIPO-ovoj Povelji o uslugama na našoj stranici o pitanjima kvalitete.

 

Koji su uvjeti za ubrzanu registraciju?

Ako biste željeli registrirati svoj dizajn postupkom ubrzane registracije Fast Track, trebate samo:

  • upotrijebiti naš internetski obrazac za prijavu u četiri koraka;
  • koristiti se bazom podataka DesignClass pri navođenju proizvoda na koje se vaš dizajn odnosi;
  • dostaviti sve relevantne priloge želite li podnijeti zahtjev za pravo prvenstva;
  • platiti prijenosom sa svog tekućeg računa ili kreditnom karticom;
  • koristiti se identifikacijskim brojevima iz EUIPO-ove baze podataka ako ste zastupnik.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.