Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

 

Pristojbe koje se plaćaju izravno EUIPO-u

Popis pristojbi koje se plaćaju izravno EUIPO-u
Šifra pristojbe Opis pristojbe Iznos
F-001 Osnovna pristojba za prijavu pojedinačnog žiga Europske unije (EU) (članak 31. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 1 000 EUR
F-001 Osnovna pristojba za prijavu pojedinačnog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 31. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 850 EUR
F-002 Pristojba za drugi razred proizvoda i usluga za pojedinačni žig EU-a (članak 31. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 50 EUR
F-002 Pristojba za svaki dodatni razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda za pojedinačni žig EU-a (članak 31. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 150 EUR
F-001 Osnovna pristojba za prijavu zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a (članak 31. stavak 2., članak 74. stavak 3. i članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 1 800 EUR
F-001 Osnovna pristojba za prijavu zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 31. stavak 2. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3 Uredbe o žigu EU-a 1 500 EUR
F-002 Pristojba za drugi razred proizvoda i usluga za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a: (članak 31. stavak 2. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 50 EUR
F-002 Pristojba za svaki dodatni razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a (članak 31. stavak 2. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 150 EUR
F-003 Pristojba za nacionalna izvješća o pretraživanju
*12 EUR pomnoženo s brojem središnjih ureda za industrijsko vlasništvo iz članka 43. stavka 2. Uredbe o žigu EU-a (trenutačno 60 EUR jer postoji 5 ureda)
60 EUR*
F-005 Pristojba za prigovor (članak 46. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 320 EUR
F-012 Osnovna pristojba za produljenje pojedinačnog žiga EU-a (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 1 000 EUR
F-012 Osnovna pristojba za produljenje pojedinačnog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 850 EUR
F-012 Pristojba za produljenje za drugi razred proizvoda i usluga za pojedinačni žig EU-a (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a 50 EUR
F-012 Pristojba za produljenje za svaki dodatni razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda za pojedinačni žig EU-a (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 150 EUR
F-012 Osnovna pristojba za produljenje zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a (članak 53. stavak 3. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 1 800 EUR
F-012 Osnovna pristojba za produljenje zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 53. stavak 3. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 1 500 EUR
F-012 Pristojba za produljenje registracije za drugi razred proizvoda i usluga za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a (članak 53. stavak 3. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 50 EUR
F-012 Pristojba za produljenje za svaki dodatni razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a (članak 53. stavak 3. i
članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a)
150 EUR
F-016 Dodatna pristojba za kašnjenje plaćanja pristojbe za produljenje ili za kašnjenje podnošenja zahtjeva za produljenjem (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a): 25 % pristojbe za kašnjenje plaćanja pristojbe za produljenje, a najviše 1 500 EUR 25 %
(maks. 1 500 EUR)
F-017 Pristojba za zahtjev za opoziv ili za proglašenje ništavosti (članak 63. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 630 EUR
F-018 Pristojba za žalbu (članak 68. stavak 1. Uredbe o žigu EU-a) 720 EUR (žigovi)
800 EUR (dizajni)
F-019 Pristojba za prijavu za povratak u prijašnje stanje (članak 104. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 200 EUR
F-020 Pristojba za zahtjev za pretvorbu prijave žiga EU-a ili žiga EU-a (članak 140. stavak 1. i zajedno s člankom 202. stavkom 1. Uredbe o žigu EU-a): (a) u prijavu za nacionalni žig; (b) u oznaku država članica u skladu s Madridskim protokolom 200 EUR
F-023 Pristojba za zahtjev za registracijom licencije ili nekog drugog prava u pogledu registriranog žiga EU-a (članak 26. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) ili prijave žiga EU-a (članak 26. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a): (a) dodjela licencije, (b) prijenos licencije, (c) stvaranje zaloga, (d) prijenos zaloga, (e) ovrha
(200 EUR po registraciji, ali u slučaju podnošenja više zahtjeva za istu prijavu ili istovremeno, ne više od ukupno 1 000 EUR)
200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-024 Pristojba za poništavanje registracije licencije ili drugog prava (prema članku 29. stavku 3. Uredbe o žigu EU-a), 200 EUR po poništavanju, ali u slučaju podnošenja više zahtjeva za istu prijavu ili istovremeno, ne više od ukupno 1 000 EUR) 200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-025 Pristojba za izmjenu registriranog žiga EU-a (članak 54. stavak 4. Uredbe o žigu EU-a) 200 EUR
F-026 Pristojba za izdavanje prijepisa prijave za žig EU-a (članak 114. stavak 7. Uredbe o žigu EU-a), prijepisa certifikata registracije (članak 51. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a ) ili izvatka iz registra (članak 111. stavak 7. Uredbe o žigu EU-a)
Neovjereni prijepis ili izvadak: (10 EUR)
Ovjereni prijepis ili izvadak: (30 EUR)
*Besplatno putem interneta
10 EUR
30 EUR
F-027 Pristojba za pregled spisa (članak 114. stavak 6. Uredbe o žigu EU-a): 30 EUR
F-028 Pristojba za izdavanje prijepisa spisa predmeta (članak 114. stavak 7. Uredbe o žigu EU-a):
Neovjereni prijepis (10 EUR)
Ovjereni prijepis (30 EUR + 1 EUR po stranici, za svaku stranicu iznad 10)

10 EUR

30 EUR
+ 1 EUR po stranici, za svaku stranicu iznad 10

F-029 Pristojba za dostavu informacija iz spisa (članak 114. stavak 9. Uredbe o žigu EU-a) 10 EUR
F-030 Pristojba za reviziju odluke o povratu troškova postupka (članak 109. stavak 8. Uredbe o žigu EU-a) 100 EUR
F-033 Pristojba za nastavak postupka (članak 105. stavak 1. Uredbe o žigu EU-a) 400 EUR
F-034 Pristojba za proglašenje diobe registriranog žiga EU-a (članak 56. stavak 4. Uredbe o žigu EU-a) ili prijave žiga EU-a (članak 50. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 250 EUR
W-001 Pristojba za podnošenje međunarodne prijave pri Uredu (članak 184. stavak 4. Uredbe o žigu EU-a) 300 EUR
Popis pristojbi koje se plaćaju izravno EUIPO-u
Šifra pristojbe Opis pristojbe Iznos
Pojedinačna pristojba za međunarodnu registraciju s oznakom Unije.
Iznos pristojbe navedene pod B.I.1 ili B.I.2 bit će ekvivalentan sljedećim iznosima u švicarskim francima prema odluci generalnog direktora WIPO-a u skladu s pravilom 35. stavkom 2. općih odredbi Madridskog sporazuma i protokola
M-001 Za pojedinačni žig 820 EUR
M-002 Dodatno za drugi razred proizvoda i usluga 50 EUR
M-002 Dodatno za svaki razred proizvoda i usluga sadržan u međunarodnoj registraciji ako postoji više od dva razreda 150 EUR
M-001 Za zajednički žig ili certifikacijski žig 1 400 EUR
M-002 Dodatno za drugi razred proizvoda i usluga 50 EUR
M-002 Dodatno za svaki razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda 150 EUR
Pojedinačna pristojba za produljenje međunarodne registracije s oznakom Unije
Iznos pristojbe navedene pod B.II.1 bit će ekvivalentan sljedećim iznosima u švicarskim francima prema odluci generalnog direktora WIPO-a u skladu s pravilom 35. stavkom 2. općih odredbi Madridskog sporazuma i protokola
M-012 Za pojedinačni žig 820 EUR
M-012 Dodatno za drugi razred proizvoda i usluga 50 EUR
M-012 Dodatno za svaki razred proizvoda i usluga sadržan u međunarodnoj registraciji ako postoji više od dva razreda 150 EUR
M-012 Za zajednički žig ili certifikacijski žig 1 400 EUR
M-012 Dodatno za drugi razred proizvoda i usluga 50 EUR
M-012 Dodatno za svaki razred proizvoda i usluga sadržan u međunarodnoj registraciji ako postoji više od dva razreda 150 EUR
Na našem mrežnom mjestu služimo se kolačićima za podršku tehničkim elementima koji vam omogućavaju bolje korištenje stranica. Također upotrebljavamo analitiku. Kliknite za više informacija