Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

 

Pristojbe koje se plaćaju izravno EUIPO-u

Popis pristojbi koje se plaćaju izravno EUIPO-u
Šifra pristojbe Opis pristojbe Iznos
F-001 Osnovna pristojba za prijavu pojedinačnog žiga Europske unije (EU) (članak 31. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 1 000 EUR
F-001 Osnovna pristojba za prijavu pojedinačnog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 31. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 850 EUR
F-002 Pristojba za drugi razred proizvoda i usluga za pojedinačni žig EU-a (članak 31. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 50 EUR
F-002 Pristojba za svaki dodatni razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda za pojedinačni žig EU-a (članak 31. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 150 EUR
F-001 Osnovna pristojba za prijavu zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a (članak 31. stavak 2., članak 74. stavak 3. i članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 1 800 EUR
F-001 Osnovna pristojba za prijavu zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 31. stavak 2. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3 Uredbe o žigu EU-a 1 500 EUR
F-002 Pristojba za drugi razred proizvoda i usluga za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a: (članak 31. stavak 2. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 50 EUR
F-002 Pristojba za svaki dodatni razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a (članak 31. stavak 2. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 150 EUR
F-003 Pristojba za nacionalna izvješća o pretraživanju
*12 EUR pomnoženo s brojem središnjih ureda za industrijsko vlasništvo iz članka 43. stavka 2. Uredbe o žigu EU-a (trenutačno 60 EUR jer postoji 5 ureda)
60 EUR*
F-005 Pristojba za prigovor (članak 46. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 320 EUR
F-012 Osnovna pristojba za produljenje pojedinačnog žiga EU-a (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 1 000 EUR
F-012 Osnovna pristojba za produljenje pojedinačnog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 850 EUR
F-012 Pristojba za produljenje za drugi razred proizvoda i usluga za pojedinačni žig EU-a (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a 50 EUR
F-012 Pristojba za produljenje za svaki dodatni razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda za pojedinačni žig EU-a (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 150 EUR
F-012 Osnovna pristojba za produljenje zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a (članak 53. stavak 3. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 1 800 EUR
F-012 Osnovna pristojba za produljenje zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 53. stavak 3. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 1 500 EUR
F-012 Pristojba za produljenje registracije za drugi razred proizvoda i usluga za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a (članak 53. stavak 3. i članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 50 EUR
F-012 Pristojba za produljenje za svaki dodatni razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a (članak 53. stavak 3. i
članak 74. stavak 3. ili članak 83. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a)
150 EUR
F-016 Dodatna pristojba za kašnjenje plaćanja pristojbe za produljenje ili za kašnjenje podnošenja zahtjeva za produljenjem (članak 53. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a): 25 % pristojbe za kašnjenje plaćanja pristojbe za produljenje, a najviše 1 500 EUR 25 %
(maks. 1 500 EUR)
F-017 Pristojba za zahtjev za opoziv ili za proglašenje ništavosti (članak 63. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) 630 EUR
F-018 Pristojba za žalbu (članak 68. stavak 1. Uredbe o žigu EU-a) 720 EUR (žigovi)
800 EUR (dizajni)
F-019 Pristojba za prijavu za povratak u prijašnje stanje (članak 104. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 200 EUR
F-020 Pristojba za zahtjev za pretvorbu prijave žiga EU-a ili žiga EU-a (članak 140. stavak 1. i zajedno s člankom 202. stavkom 1. Uredbe o žigu EU-a): (a) u prijavu za nacionalni žig; (b) u oznaku država članica u skladu s Madridskim protokolom 200 EUR
F-023 Pristojba za zahtjev za registracijom licencije ili nekog drugog prava u pogledu registriranog žiga EU-a (članak 26. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a) ili prijave žiga EU-a (članak 26. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a): (a) dodjela licencije, (b) prijenos licencije, (c) stvaranje zaloga, (d) prijenos zaloga, (e) ovrha
(200 EUR po registraciji, ali u slučaju podnošenja više zahtjeva za istu prijavu ili istovremeno, ne više od ukupno 1 000 EUR)
200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-024 Pristojba za poništavanje registracije licencije ili drugog prava (prema članku 29. stavku 3. Uredbe o žigu EU-a), 200 EUR po poništavanju, ali u slučaju podnošenja više zahtjeva za istu prijavu ili istovremeno, ne više od ukupno 1 000 EUR) 200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-025 Pristojba za izmjenu registriranog žiga EU-a (članak 54. stavak 4. Uredbe o žigu EU-a) 200 EUR
F-026 Pristojba za izdavanje prijepisa prijave za žig EU-a (članak 114. stavak 7. Uredbe o žigu EU-a), prijepisa certifikata registracije (članak 51. stavak 2. Uredbe o žigu EU-a ) ili izvatka iz registra (članak 111. stavak 7. Uredbe o žigu EU-a)
Neovjereni prijepis ili izvadak: (10 EUR)
Ovjereni prijepis ili izvadak: (30 EUR)
*Besplatno putem interneta
10 EUR
30 EUR
F-027 Pristojba za pregled spisa (članak 114. stavak 6. Uredbe o žigu EU-a): 30 EUR
F-028 Pristojba za izdavanje prijepisa spisa predmeta (članak 114. stavak 7. Uredbe o žigu EU-a):
Neovjereni prijepis (10 EUR)
Ovjereni prijepis (30 EUR + 1 EUR po stranici, za svaku stranicu iznad 10)

10 EUR

30 EUR
+ 1 EUR po stranici, za svaku stranicu iznad 10

F-029 Pristojba za dostavu informacija iz spisa (članak 114. stavak 9. Uredbe o žigu EU-a) 10 EUR
F-030 Pristojba za reviziju odluke o povratu troškova postupka (članak 109. stavak 8. Uredbe o žigu EU-a) 100 EUR
F-033 Pristojba za nastavak postupka (članak 105. stavak 1. Uredbe o žigu EU-a) 400 EUR
F-034 Pristojba za proglašenje diobe registriranog žiga EU-a (članak 56. stavak 4. Uredbe o žigu EU-a) ili prijave žiga EU-a (članak 50. stavak 3. Uredbe o žigu EU-a) 250 EUR
W-001 Pristojba za podnošenje međunarodne prijave pri Uredu (članak 184. stavak 4. Uredbe o žigu EU-a) 300 EUR
Popis pristojbi koje se plaćaju izravno EUIPO-u
Šifra pristojbe Opis pristojbe Iznos
Pojedinačna pristojba za međunarodnu registraciju s oznakom Unije.
Iznos pristojbe navedene pod B.I.1 ili B.I.2 bit će ekvivalentan sljedećim iznosima u švicarskim francima prema odluci generalnog direktora WIPO-a u skladu s pravilom 35. stavkom 2. općih odredbi Madridskog sporazuma i protokola
M-001 Za pojedinačni žig 820 EUR
M-002 Dodatno za drugi razred proizvoda i usluga 50 EUR
M-002 Dodatno za svaki razred proizvoda i usluga sadržan u međunarodnoj registraciji ako postoji više od dva razreda 150 EUR
M-001 Za zajednički žig ili certifikacijski žig 1 400 EUR
M-002 Dodatno za drugi razred proizvoda i usluga 50 EUR
M-002 Dodatno za svaki razred proizvoda i usluga ako postoji više od dva razreda 150 EUR
Pojedinačna pristojba za produljenje međunarodne registracije s oznakom Unije
Iznos pristojbe navedene pod B.II.1 bit će ekvivalentan sljedećim iznosima u švicarskim francima prema odluci generalnog direktora WIPO-a u skladu s pravilom 35. stavkom 2. općih odredbi Madridskog sporazuma i protokola
M-012 Za pojedinačni žig 820 EUR
M-012 Dodatno za drugi razred proizvoda i usluga 50 EUR
M-012 Dodatno za svaki razred proizvoda i usluga sadržan u međunarodnoj registraciji ako postoji više od dva razreda 150 EUR
M-012 Za zajednički žig ili certifikacijski žig 1 400 EUR
M-012 Dodatno za drugi razred proizvoda i usluga 50 EUR
M-012 Dodatno za svaki razred proizvoda i usluga sadržan u međunarodnoj registraciji ako postoji više od dva razreda 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.