Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Podnesite obavijest o žalbi putem interneta

Putem elektroničkog obrasca za žalbu registrirani korisnici mogu elektronički podnijeti obavijest o žalbi na svim jezicima EU-a. Imajte na umu da se morate prijaviti kako biste se služili ovim uslugama te da ove radnje podliježu pristojbi.

Napomena: dopise povezane s određenim spisom treba podnijeti na sučelju User Area, putem pošte, osobne dostave ili posebne kurirske usluge. Uvijek navedite broj spisa.

Kako mogu pristupiti elektroničkom obrascu za žalbu?

Pristupite elektroničkom obrascu za žalbu kretanjem po internetskoj stranici slijedeći jedan od putova u nastavku:

 • „Obratite nam se” – pomičite se prema dolje dok ne dođete do odjeljka „Podnošenje zahtjeva i dokumenata putem naših usluga” i vidjet ćete poveznicu na odjeljak „Obrasci i podnesci”. Zatim u padajućem izborniku kliknite na „Obavijest o žalbi”.
 • Prijavite se na sučelje „User Area”. Kliknite na „Internetske usluge”. Odaberite „Podnesite obavijest o žalbi”.
 • Sa sučelja „User Area” kliknite na odjeljak „Nadzorna ploča”, a zatim na „Internetske usluge” i „Podnesite obavijest o žalbi”.
 • S portala „Dom” idite na odjeljak „Pravo i praksa”, a zatim na stranicu „Podnošenje žalbe”.
 • S portala „Dom” idite na „Internetske usluge”.
 • Sa sučelja „User Area” idite na widget „Internetski obrasci”.

Tko može podnijeti obavijest o žalbi?

U postupku podnošenja žalbe sudjeluju dva subjekta:

 • Podnositelj žalbe – osoba ili pravni subjekt utvrđen kao nositelj određenog prava intelektualnog vlasništva kojem je dodijeljen poseban identifikacijski broj (ID) vlasnika. Samo strana na koju negativno utječe odluka EUIPO-a može podnijeti žalbu.
 • Zastupnik – subjekt koji može djelovati u ime vlasnika prava intelektualnog vlasništva. Imajte na umu da je zastupništvo obvezno za podnositelje žalbe izvan EGP-a kada je riječ o predmetima povezanima sa žigovima Europske unije i registriranim dizajnima Zajednice.

Koraci za ispunjavanje obavijesti o žalbi

Ako vam je EUIPO prethodno dodijelio identifikacijski broj kao vlasniku ili zastupniku, vaši će se podatci automatski unijeti u odgovarajući odjeljak „Podnositelji žalbe” ili „Zastupnici”.

Ako imate osobni referentni broj za provjeru, možete ga unijeti u karticu „Referentna oznaka”.

Imajte na umu da se s pomoću oznaka s informacijama želi olakšati izvršavanje radnog postupka te vama omogućiti bolje razumijevanje postupka podnošenja žalbe putem interneta i njegovih zahtjeva.

 

 • Identifikacija osporavane odluke

  Možete ispuniti elektronički obrazac za žalbu u pogledu odluka povezanih sa žigovima ili odluka povezanih s dizajnima.

  U oba slučaja odaberite vrstu „Osporavane odluke” s padajućeg popisa i unesite broj odluke.

  Napomena: format broja tijela za donošenje odluka razlikuje se ovisno o vrsti odluke. Sustav će vam uvijek pružiti primjer koji trebate slijediti.

 • Dodaj novog podnositelja žalbe

  Podnositelja žalbe možete dodati na dva različita načina.

  Dodavanje postojećeg podnositelja žalbe:

  Upišite ime podnositelja žalbe – prikazat će se popis postojećih podnositelja žalbe – izaberite i kliknite na „Uvezi”. Prikazat će se pojedinosti o podnositelju žalbe. Za nastavak kliknite na gumb „Dodaj”.

  Dodavanje novog podnositelja žalbe:

  1. Kliknite na gumb „Stvori novog” i ručno unesite podatke.
  2. Odaberite vrstu podnositelja prijave iz padajućeg izbornika.
  3. Ispunite ostatak obrasca (obvezna polja označena su zvjezdicom*).
  4. Za nastavak kliknite na gumb „Dodaj”.

  Napomena: podnositelj žalbe može biti pojedinac ili trgovačko društvo iz EGP-a. U skladu s člankom 92. Uredbe o žigu Europske unije, zastupništvo je obvezno za sve predmete povezane sa žigovima Europske unije te za podnositelje žalbe izvan EGP-a. Kada je riječ o predmetima povezanima s registriranim dizajnima Zajednice, zastupništvo je obvezno za sve podnositelje žalbe koji nisu iz EU-a.

 • Dodavanje novog zastupnika

  Zastupnika možete dodati na dva različita načina.

  Dodavanje postojećeg zastupnika:

  Upišite ime zastupnika – prikazat će se popis postojećih zastupnika – odaberite i kliknite na „Uvezi”. Prikazat će se pojedinosti o zastupniku. Za nastavak kliknite na gumb „Dodaj”.

  Dodavanje novog zastupnika:

  1. Kliknite na gumb „Stvori novog” i ručno unesite podatke.
  2. Odaberite vrstu zastupnika iz padajućeg izbornika.
  3. Ispunite ostatak obrasca (obvezna polja označena su zvjezdicom*).
  4. Za nastavak kliknite na gumb „Dodaj”.

  Ako odaberete „Zaposlenik u ulozi zastupnika”, pojavit će se potvrdni okvir „Gospodarske veze”. Ako ga označite, morat ćete ispuniti dva dodatna polja, jedno koje opisuje vrstu gospodarske veze koju imate s podnositeljem prijave (npr. zaposlenik ili poslovni partner) i drugo s nazivom poslodavca. Zaposlenici koji djeluju u ime fizičkih ili pravnih osoba moraju predati potpisano ovlaštenje za unos u spise.

  Zastupnik može biti zaposlenik, odvjetnik ili zastupnik EUIPO-a.

  Ovisno o vrsti zastupnika od vas će se zatražiti da unesete dodatne podatke na sljedeći način.

  • Ako ste zaposlenik, nakon što unesete osobne podatke, sustav će zatražiti odobrenje.

   Možete ga „Priložiti” nakon što unesete podatke ili možete kliknuti na „Kasnije” i priložiti ga kasnije.

  Također trebate provjeriti razlikuje li se vaše trgovačko društvo od trgovačkog društva podnositelja prijave (npr. u pogledu određenih gospodarskih veza) te navesti prirodu razlika i ime poslodavca.

  • Ako ste odvjetnik ili zastupnik EUIPO-a, moći ćete „Stvoriti” račun za udruženje te će se od vas zatražiti da ispunite još nekoliko obveznih polja kao što su „Naziv udruženja” i „Zemlja registracije”.

 • Jezik postupka

  U većini slučajeva sustav će automatski unijeti jezik postupka. Međutim, u iznimnim slučajevima u kojima se to ne dogodi, sustav će od vas zatražiti da odaberete jedan jezik.

 • Odluke se mogu osporiti potpuno ili djelomično

  Ako odaberete opciju „Djelomično”, morat ćete unijeti tekst u obvezno tekstualno polje na jeziku postupka.

 • Obrazloženje i prilozi

  Ovdje korisnik treba odabrati i učitati datoteke koje se nalaze u „Obrazloženju”.

  Možete „Priložiti” datoteke kada dovršite ispunjavanje obrasca ili možete kliknuti na „Kasnije” ako ih želite kasnije priložiti.

  Imajte na umu da je obrazloženje potrebno ispuniti na jeziku postupka, a žalba će se smatrati neprihvatljivom ako ne podnesete pisano obrazloženje u roku od četiri mjeseca.

  Napomena: dokumenti koji nisu u tekstnom formatu prouzročit će kašnjenja u postupku.

  Možete učitati i „Priloge obrazloženju”.

 • Potpis

  Ispunjavanjem polja „Ime i prezime” potvrđujete da ste provjerili pojedinosti te da želite potpisati i potvrditi podnošenje obrasca za podnošenje prijave.

 • Spremi, ispiši i ponovno započni

  Elektronički obrazac za žalbu možete „Spremiti” putem sučelja „User Area”. Prilikom ispunjavanja obrasca za podnošenje prijave možete u svakom trenutku spremiti ono na čemu ste radili kao nacrt. Kliknite na „Spremi prijavu” u desnom stupcu prijave. Nacrtu možete pristupiti u odjeljku „Nacrti” na sučelju User Area.

  Možete „Ispisati” obrazac u bilo kojem trenutku tijekom postupka prijave.

  Opcija „Ponovo započni” upotrebljava se ako želite ponovo započeti postupak prijave, klikom na „Ponovo započni prijavu”, pri čemu će se sve informacije iz prethodno popunjenih polja izbrisati.

 • Provjerite obavijest o žalbi prije podnošenja

  Možete pregledati „Obavijest o žalbi” prije „Podnošenja” i „Plaćanja”.

  Na istoj stranici možete „Spremiti” „Obavijest o žalbi” u formatu PDF dokumenta prije izvršenja plaćanja.

 • Način plaćanja i potvrda

  Pristojbe za podnošenje žalbe putem interneta možete plaćati kreditnom karticom, bankovnom doznakom ili putem tekućeg računa EUIPO-a. EUIPO pruža mrežne usluge vlasnicima tekućih računa i daje im pristup svim njihovim transakcijama putem tekućeg računa i podatcima o tekućem računu.

  Ako odlučite platiti bankovnim prijenosom, imajte na umu da se preporučuje da zapišete šifru transakcije jer će se na taj način jednostavnije identificirati vaša uplata.

  Klikom na „Potvrdi uplatu” u idućem prozoru podnijet će se vaša prijava.

 • Što se događa nakon što podnesem obrazac za prijavu?

  Nakon dovršetka postupka podnošenja prijave, primit ćete potvrdu da je vaša prijava ispravno podnesena, uz službeni broj prijave. Za komunikaciju s Uredom u pogledu vaše žalbe možete upotrijebiti broj žalbe.

  Potrebno je i preuzeti službeni račun i potvrdu u jedinstvenoj PDF datoteci. Imajte na umu da Ured ne izdaje kopije računa.

 • Pregled vrsta odluka

  Vrste osporavanih odluka: Žig Europske unije / Međunarodna registracija

  • Ispitivanje žiga EU-a: odaberite ovu opciju ako želite uložiti žalbu na odluku Odjela za ispitivanja kojom se odbija registracija vaše prijave za zaštitu žiga Europske unije.
  • Prigovor: odaberite ovu opciju ako želite uložiti žalbu na odluku Odjela za prigovore.
  • Poništaj: odaberite ovu opciju ako želite uložiti žalbu na odluku Odjela za poništaje.
  • Ispitivanje međunarodne registracije: odaberite ovu opciju ako želite uložiti žalbu na odluku Odjela za ispitivanja kojom se odbija zaštititi vaša naznaka Europske unije u okviru Madridskog sustava. To posebno uključuje odluke kojima se odbija zaštita na temelju apsolutnih razloga, odluke koje se odnose na formalne nedostatke u pogledu zajedničkih žigova, nedostatak drugog jezika, zahtjeve za senioritet i imenovanje zastupnika.
  • Međunarodna prijava: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Ureda u svojstvu ureda podrijetla u okviru Madridskog sustava. To posebno uključuje odluke kojima se odbija prosljeđivanje vaše međunarodne prijave WIPO-u, odluke u vezi s plaćanjem pristojbe za slanje, zahtjeve za priznavanje prava prvenstva, formalnosti kao što su pravo, opis, nejasnoće u pogledu specifikacije proizvoda i usluga, neuspješna transkripcija žiga i prijevodni problemi.
  • Naknadna naznaka žiga EU-a: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Ureda, u svojstvu ureda podrijetla, u vezi sa zahtjevom za teritorijalno proširenje vaše međunarodne registracije. To posebno uključuje odluke u vezi s formalnim nedostatcima kao što su nedostatci u pogledu upotrijebljenog obrasca, neuspješne identifikacije registracije na kojoj se temelji zahtjev, problemi u pogledu popisa proizvoda i usluga, problemi povezani s pravima, neuspješna autorizacija prijevoda, upotreba drugog jezika u odnosu na izvornu međunarodnu registraciju.
  • Upis: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke kojom se odbijaju sljedeći zahtjevi – potpun ili djelomičan prijenos, zahtjevi za razdvajanje u skladu s člankom 44. Uredbe o žigu Europske unije, zahtjev za senioritet nakon registracije, otkazivanje zahtjeva za senioritet, upis stvarnog prava, otkazivanje stvarnog prava, promjena žiga, upis izvršenja, upis licencije, pretvaranje, produljenje itd.
  • Opće ovlaštenje: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Ureda kojom se odbija prihvaćanje općeg ovlaštenja podnesenog u odnosu na zaposlenika koji želi zastupati poslodavca u predmetu povezanom sa žigom EU-a.
  • Zahtjev za uvid: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Ureda kojom se odbija zahtjev za uvid u spise u pogledu registra žigova EU-a.
  • Zastupnik: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Ureda kojom se odbija upis na popis ovlaštenih zastupnika u pogledu žigova EU-a.

  Vrste osporavanih odluka: Registrirani dizajni Zajednice

  • Ispitivanje registriranog dizajna Zajednice / Potpuno odbijena registracija: odaberite ovu opciju ako želite uložiti žalbu na odluku Odjela za dizajne kojom se u potpunosti odbija registracija vaše prijave za registraciju dizajna Zajednice.
  • Ispitivanje registriranog dizajna Zajednice / Višestruka prijava djelomično odbijena: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Odjela za dizajne kojom se odbijaju neki dijelovi vaše višestruke prijave za registraciju dizajna Zajednice.
  • Ništavost registriranog dizajna Zajednice: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Odjela za proglašavanje ništavosti.
  • Registrirani dizajn Zajednice / Međunarodna registracija: odaberite ovu opciju ako želite uložiti žalbu na odluku Odjela za dizajne kojom se odbija zaštititi vaša naznaka Europske unije u okviru Haškog sustava.
  • Upis registriranog dizajna Zajednice: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Ureda kojom se odbijaju, posebno, sljedeći zahtjevi – potpun prijenos, djelomičan prijenos, upis stvarnog prava, otkazivanje stvarnog prava, upis izvršenja, upis licencije, produljenje itd.
  • Opće ovlaštenje povezano s registriranim dizajnom Zajednice: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Ureda kojom se odbija prihvaćanje općeg ovlaštenja podnesenog u odnosu na zaposlenika koji želi zastupati poslodavca u predmetu povezanom s registriranim dizajnom Zajednice.
  • Zahtjev za uvid u spise povezane s registriranim dizajnom Zajednice: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Ureda kojom se odbija zahtjev za uvid u spise u pogledu registra dizajna Zajednice.
  • Zastupnik u pogledu registriranih dizajna Zajednice: odaberite ovu opciju ako želite podnijeti žalbu protiv odluke Ureda kojom se odbija upis na popis ovlaštenih zastupnika u pogledu registriranih dizajna Zajednice.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.