Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

SME Fund 2022

Natječaj za fond za poticanje malog i srednjeg poduzetništva u 2022. je sada zatvoren. Usprkos ovome, možete tražiti povrat novca putem vašeg voucher-a.

Fond za 2023. je trenutno u pripremi. Prijavite se ovdje za više informacija.

 

Fond za MSP-ove pruža financijsku potporu malim i srednjim poduzećima EU-a (MSP-ovi) za zaštitu njihovih prava intelektualnog vlasništva (IV). MSP-ovi se mogu prijaviti za vaučere koji će im omogućiti pristup djelomičnom povratu. Ponuda je široka:
 
 • Ppovrat 90 % iznosa troškova za usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a („IP Scan”). 
 • pPovrat 75 % iznosa troškova pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, dodatnih pristojbi za klasifikaciju te pristojbi za ispitivanje, registraciju, objavljivanje i odgodu pristojbi za objavljivanje na razini EU-a. 
 • Ppovrat 75 % iznosa troškova pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, dodatnih pristojbi za klasifikaciju te pristojbi za ispitivanje, registraciju, objavljivanje i odgodu pristojbi za objavljivanje na nacionalnoj i regionalnoj razini. 
 • pPovrat 50 % iznosa troškova osnovnih pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, pristojbi za označivanje i naknadnih pristojbi za označivanje izvan EU-a. Isključene su pristojbe podrijetlom iz zemalja EU-a, kao i pristojbe za obradu koje naplaćuje ured podrijetla. 
 • Ppovrat 50 % iznosa troškova pristojbi za prijavu patenta prije dodjele bespovratnih sredstva (npr. podnošenje, pretraživanje i ispitivanje), pristojbi nakon dodjele bespovratnih sredstava i pristojbi za objavljivanje na nacionalnoj razini. 
Najviši iznos koji se nadoknađuje po MSP-u:
 
750 EUR za aktivnosti povezane s patentima i 1500 EUR za ostale aktivnosti.


Prijavu možete podnijeti od 10. siječnja 2022. do 16. prosinca 2022. Fond za MSP-ove za 2022. raspolaže ograničenim sredstvima. Ako se sredstva iscrpe, podnošenje zahtjeva će biti zaključeno prije predviđenog datuma.


Svi MSP-ovi s poslovnim nastanom u EU-u prihvatljivi su za prijavu za bespovratna sredstva. Mogu se prijaviti vlasnici, ovlašteni zaposlenici ili zastupnici. Zastupnik se definira kao svaka treća strana, bilo fizička ili pravna osoba, koju je MSP propisno ovlastio da ga pravno zastupa. Svi povrati bespovratnih sredstava polažu se izravno na bankovni račun MSP-a naveden u prijavi.


Vaše društvo mora biti valjani MSP s poslovnim nastanom unutar EU-a. Molimo vas da pregledate kako EU službeno definira MSP da biste bili sigurni da je vaše trgovačko društvo prihvatljivo. Općenito, MSP-ovi iz EU-a kategorizirani su kako slijedi:
 
Kategorija poduzeća Broj zaposlenika Godišnji promet Ukupna godišnja bilanca
srednje <250 ≤ 50 mil. EUR ≤ 43 mil. EUR
malo <50 ≤ 10 mil. EUR ≤ 10 mil. EUR
mikro <10 ≤ 2 mil. EUR ≤ 2 mil. EUR


Ne, osim ako obavlja gospodarsku djelatnost. Za više pojedinosti pogledajte definiciju MSP-a koju je sastavila Europska komisija.


Da, ali samo MSP može ostvariti korist od potpore ako se ona dodijeli.
 
Ako se vaš MSP koristi uslugama zastupnika ili ste vi zastupnik koji djeluje u ime MSP-a, morate ispuniti dokument „časna izjava” (predložak). Taj dokument mora potpisati ovlašteni član MSP-a i mora se spremiti kao PDF datoteka. Morat ćete ga učitati tijekom procesa prijave. MSP smije imenovati pravnu osobu kao zastupnika u Fondu za MSP-ove pod uvjetom da je u časnoj izjavi navedeno ime i potpis fizičke osobe koja pripada toj pravnoj osobi.


Da, zastupnik može registrirati i platiti pristojbe za prijavu žiga, dizajna i prijavu patenta u ime vašeg MSP-a. Taj zastupnik može podnijeti i naknadni „zahtjev za povrat sredstava”. Međutim, povrat će biti isplaćen izravno na bankovni račun MSP-a kao korisnika odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.


Da. Čak i ako su vam već dodijeljena bespovratna sredstva za aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom iz Fonda za MSP-ove u 2021., možete podnijeti zahtjev i za bespovratna sredstva iz Fonda za MSP-ove u 2022., neovisno o tome jeste li počeli koristiti uslugu ili ste već dobili povrat sredstava. Te su inicijative međusobno neovisne. MSP-ovi iz EU-a mogu svake godine podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava iz Fonda za MSP-ove, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete navedene u pozivu na podnošenje prijedloga, čak i ako su im u okviru prethodnih poziva zahtjevi bili odobreni ili odbijeni. Tijekom faze podnošenja zahtjeva korisnici moraju izjaviti jesu li zatražili ili primili bilo koje drugo financiranje sredstvima EU-a u istoj financijskoj godini za iste aktivnosti.


Prije prijave pažljivo pročitajte sljedeći kontrolni popis kako biste bili sigurni da imate potrebnu dokumentaciju spremnu za učitavanje.
 
KONTROLNI POPIS
 
 • Vaše trgovačko društvo / poduzeće mora biti utvrđeno kao malo ili srednje poduzeće (MSP) EU-a
 • Morate pročitati poziv na podnošenje prijedloga prije nego što ispunite obrazac za prijavu. 
 • Ako ste zastupnik ili ćete se koristiti uslugama zastupnika, morate ispuniti dokument „časna izjava” (predložak). Taj dokument mora potpisati ovlašteni član MSP-a i mora se priložiti uz obrazac za prijavu u PDF obliku. 
 • Morate pripremiti bankovne podatke svojeg trgovačkog društva, zajedno s bankovnim izvodom koji sadrži sljedeće pojedinosti: naziv trgovačkog društva kao nositelja računa, puni IBAN broj s oznakom za zemlju i oznaku BIC/SWIFT. 
 • Morate posjedovati potvrdu o PDV-u ili potvrdu o nacionalnom registracijskom broju koju izdaje odgovarajuće nacionalno tijelo. 
 • Morate shvatiti da ne možete zatražiti bespovratna sredstva Fonda za MSP-ove ako ste već primili financijska sredstva Unije za istu ili dio iste aktivnosti.


Bespovratna sredstva distribuiraju se u obliku vaučera koji se mogu upotrijebiti za različite aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom.
 
 1. Vaučer 1 (maksimalni iznos 1500 EUR) može se upotrijebiti za uslugu preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva (IP scan), kao i za registraciju žigova i/ili dizajna. 
 2. Vaučer 2 (maksimalni iznos 750 EUR) može se upotrijebiti za registraciju patenata. 
Provjerite popis pokrivenih pristojbi.
 
Vaš MSP stoga može biti prihvatljiv za dodjelu najviše 2250 EUR.


Vaš MSP može zatražiti povrat sredstava kao korisnik bespovratnih sredstava ili zastupnik može to učiniti u ime vašeg MSP-a. Povrati sredstava uvijek će se isplaćivati izravno na bankovni račun vašeg MSP-a.


Ne, vaš se MSP prvo mora prijaviti za bespovratna sredstva i pričekati da EUIPO odgovori putem odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.


Ne, morate pričekati potvrdnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava i odgovarajući vaučer ili vaučere.


Da, Fond za MSP-ove ima na raspolaganju 25 milijuna EUR za usluge preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva (IP scan) i prijave za žig ili dizajn te 1 milijun EUR za registracije patenata. Bespovratna su sredstva dostupna tijekom 2022. po principu „dodjela prema redoslijedu prijave” dok se ne iskoriste sva raspoloživa sredstva.To ovisi o potrebama MSP-a. Prijavite se za IP scan za više informacija.
 
Prvo, morate odrediti gdje želite prodavati, distribuirati, poslovati ili licencirati svoje proizvode ili usluge. Je li vaše poslovanje prekogranično ili je ograničeno na jednu regiju ili državu? Poslujete li putem interneta? Imajte na umu da su registrirana prava intelektualnog vlasništva teritorijalno ograničena. To znači da morate registrirati svoja prava na određenom području. Možete registrirati svoja prava na nacionalnoj, regionalnoj razini ili na razini EU-a.
 
Imajte na umu da također možete odlučiti registrirati svoj žig ili dizajn u nekoliko država članica. Na primjer, ako trebate poslovati u dvije zemlje, možete registrirati svoja prava u te dvije zemlje putem dvaju različitih postupaka.
 
Ako će se vaš proizvod ili usluga prodavati, distribuirati, iskorištavati ili licencirati u mnogim državama članicama, razmislite o traženju zaštite na razini EU-a, koristeći se EUTM ili RCD sustavom.
 
Štoviše, ako trebate odrediti zemlju izvan EU-a, možete se koristiti madridskim ili haaškim sustavima dostupnim putem Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).
 
U svim slučajevima, ne ustručavajte se koristiti uslugu pro bono i/ili uslugu IP scan.ice.


Detaljne informacije o inicijativi „Ideas Powered for Business” – Fond za MSP-ove možete pronaći u pozivu na podnošenje prijedloga.

Imate li bilo kakvih pitanja, pogledajte Često postavljena pitanja ili možete razgovarati s nama uživo na portalu na engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom jeziku. Dostupni smo od ponedjeljka do petka od 8.30 do 18.30 (GMT+1).

Možete nam i poslati upit e-poštom na jednom od službenih jezika Europske unije: information@euipo.europa.eu.


 

UKLJUČENE AKTIVNOSTI

 

Usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a („IP Scan”)


 
Preddijagnostičko ispitivanje IV-a ključni je alat za razvoj strategije intelektualnog vlasništva vašeg MSP-a. Imenovani stručnjaci za pružanje usluga povezanih s intelektualnim vlasništvom nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo analiziraju poslovni model, proizvode i/ili usluge vašeg MSP-a kako bi izradili strategiju za IV prilagođenu potrebama vašeg MSP-a.
 
Ta vam usluga može pomoći da odlučite za koja se prava intelektualnog vlasništva prijaviti, kako razviti portfelj IV-a svojeg društva i kako planirati budućnost ako već imate registrirana prava intelektualnog vlasništva.
 
MSP-ovi koji se žele prijaviti za uslugu preddijagnostičkog ispitivanja IV-a („IP Scan”) moraju imati poslovni nastan u državi u kojoj je dostupan prihvatljiv pružatelj preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva, prema objavi iz poziva na podnošenje prijedloga.
 
Usluga IP Scan nije pravna usluga, kao ni pretraživanje prije podnošenja prijave, pretraživanje radi procjene novosti ni pretraživanje stanja tehnike. Za iscrpnije informacije o usluzi IP Scan i njezinim prednostima posjetite stranicu posvećenu usluzi IP Scan.


IP Scan pokriva sva prava na intelektualno vlasništvo: patente, žigove, dizajne, korisne modele, biljne sorte, oznake zemljopisnog podrijetla i neregistriranu imovinu / imovinu koja se ne može registrirati kao što su poslovne tajne, autorska prava, neregistrirani dizajni, nazivi društava, nazivi domena itd.


U okviru Fonda za MSP-ove usluga IP Scana ne nudi se u svim državama članicama EU-a. Da biste provjerili nudi li se ta usluga u vašoj zemlji, bilo od nacionalnog ureda za intelektualno vlasništvo ili od ovlaštenog vanjskog partnera, pogledajte sljedeći popis.
 
Imajte na umu da neki nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo mogu nuditi usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a („IP Scan”) izvan područja primjene Fonda za MSP-ove. Ako ste zainteresirani za provođenje IP Scana, možete se obratiti svojem nacionalnom uredu za intelektualno vlasništvo za dodatne informacije.
 
Da biste provjerili nudi li se ta aktivnost u vašoj zemlji i je li obuhvaćena Fondom za MSP-ove, pogledajte tablicu u nastavku.
 
Nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo koji nude IP Scan pokriven Fondom za MSP-ove Nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo koji nude aktivnost sličnu IP Scanu koja nije pokrivena Fondom za MSP-ove
Belgija Austrija
Bugarska Danska
Češka Republika Francuska
Finska Hrvatska
Irska Luksemburg 1
Kipar Luksemburg 2
Latvija Mađarska
Litva Poljska
Njemačka Slovačka
Portugal Slovenija
Švedska Španija

Za detaljne informacije o tome što se nudi u određenim zemljama, posjetite početnu stranicu Fonda za MSP-ove i odaberite zemlju iz „izbornika zemlje”.


Vaš nacionalni ured za intelektualno vlasništvo dodijelit će vam stručnjaka za intelektualno vlasništvo. Prvo ćete morati ispuniti obrazac za samoprocjenu. Stručnjak za intelektualno vlasništvo obavit će s vama razgovore kako bi utvrdio najprikladniju poslovnu strategiju za IV za vaše društvo. Izvješće koje o tome priprema stručnjak za intelektualno vlasništvo zatim prolazi „provjeru kvalitete” koju provodi vaš nacionalni ured za intelektualno vlasništvo. Vaš nacionalni ured za intelektualno vlasništvo dostavit će dokument „dokaz o plaćanju” na osnovu kojeg možete zatražiti povrat pristojbi na svoj račun u Fondu za MSP-ove.
 
Imajte na umu da vrijeme potrebno za postupak IP Scan varira ovisno o poslovnom modelu. Postupak može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.


 Nakon što dobijete bespovratna sredstva i odgovarajući vrijednosni kupon, možete se obratiti svojem nacionalnom uredu za intelektualno vlasništvo i zatražiti uslugu IP Scan.
 
IP Scan nije na raspolaganju u svim državama članicama EU-a u sklopu Fonda za MSP-ove. Neki nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo nude uslugu preddijagnostičkog ispitivanja IV-a („IP Scan”) neovisno o Fondu za MSP-ove. Za provjeru je li ova aktivnost dostupna u vašoj zemlji, pročitajte informacije u odjeljku „Tko provodi postupak IP Scan?”


 

Registracija žiga i dizajna


 
Ne, za produljenja nije moguće ostvariti povrat.


Vaš MSP može zatražiti:
 
 • povrat 75 % iznosa troškova pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, dodatnih pristojbi za klasifikaciju te pristojbi za ispitivanje, registraciju, objavljivanje i odgodu pristojbi za objavljivanje na nacionalnoj i regionalnoj razini 
 • povrat 50 % iznosa troškova osnovnih pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, pristojbi za označivanje i naknadnih pristojbi za označivanje izvan EU-a. Isključene su pristojbe podrijetlom iz zemalja EU-a, kao i pristojbe za obradu koje naplaćuje ured podrijetla. 
 • povrat 50 % iznosa troškova pristojbi za prijavu patenta prije dodjele bespovratnih sredstva (npr. podnošenje, pretraživanje i ispitivanje), pristojbi nakon dodjele bespovratnih sredstava i pristojbi za objavljivanje na nacionalnoj razini. (EU-a)
Provjerite ograničenja i popis pristojbi navedenih u pozivu na podnošenje prijedloga.
 
Odabrana teritorijalna razina zaštite ovisit će o poslovnoj strategiji i planovima za rast MSP-a. Ako MSP nije siguran za što se prijaviti ili gdje, usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a („IP Scan”) može pomoći u donošenju odluke.
 
Usluga pro bono (besplatno savjetovanje) također je dostupna za MSP-ove kojima su potrebne smjernice u tom pogledu.


Da, ali prije nego što se prijavite, morate osigurati da imate PDV ID broj ili porezni identifikacijski broj.


Ne, pristojbe za registraciju korisnog modela nisu prihvatljive za povrat. Možete zatražiti povrat pristojbi povezanih s registracijom žigova, dizajna ili patenata, kako je navedeno u pozivu zna podnošenje prijedloga.


Ne, Fond za MSP-ove ne financira patentne prijave u skladu s PCT-om.


Ne, da biste imali pravo na povrat troškova, patent morate registrirati u državi članici Europske unije.


Ne, Fond za MSP-ove ne financira registracije pri Europskom patentnom uredu.


Fond za MSP-ove za 2022. nadoknađuje samo pristojbe za pretraživanje koje su dio postupka prijave patenta. Pristojbe za pretraživanja koja se provode prije postupka prijave isključene su iz povrata sredstava.


Ne, Fond za MSP-ove ne financira pristojbe na temelju Ugovora o suradnji na području patenata (PCT) ni europske prijave patenata. Da biste primili djelomični povrat sredstava, morate podnijeti prijavu za registraciju nacionalnog patenta pri uredu za intelektualno vlasništvo u jednoj ili više država članica EU-a. Ne možete dobiti povrat pristojbe za međunarodne patentne prijave.


Ne postoji ograničenje broja prava IV-a (žigovi, dizajni ili patenti) koja vaš MSP može registrirati. Međutim, ukupan iznos za moguća bespovratna sredstva ograničen je na najviše 2250 EUR.
 
 • 1500 EUR za djelomično pokriće IP Scana, kao i troškove pristojbi za žig i dizajn.
 • 750 EUR za djelomično pokriće troškova za pristojbe nacionalnog patenta. 
Provjerite ograničenja i popis pristojbi navedenih u pozivu na podnošenje prijedloga.


Nacionalni žigovi i dizajni mogu se registrirati u bilo kojem od nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo EU-a (koji nude nacionalnu zaštitu), u Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo (koji nudi regionalnu zaštitu u Belgiji, Nizozemskoj i Luksemburgu) ili u Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO, koji nudi zaštitu u svim državama članicama EU-a).
 
Izvan EU-a, žigovi i dizajni mogu se registrirati pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO).
 
Patentne prijave mogu se podnijeti u bilo kojem od nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo EU-a.


Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo nudi dva rješenja za registriranje žigova i dizajna putem interneta. Za žigove pogledajte najčešća pitanja za Madridski sustav za međunarodnu registraciju žigova. Za dizajne pogledajte pitanja i odgovore za Haški sustav za međunarodno deponiranje industrijskog dizajna.


Pristojbe za koje možete ostvariti povrat jesu pristojbe za prijavu (uključujući osnovne pristojbe, pristojbe za naznaku i pristojbe za naknadnu naznaku u skladu sa sustavom za međunarodnu registraciju žigova (Madridski sustav) ili sustavom za međunarodnu registraciju dizajna (Haški sustav). Isključene su pristojbe za naznaku zemlje EU-a. Isključene su i pristojbe za obradu koje naplaćuje ured podrijetla.


Ne, Fond za MSP-ove ne vraća takve pristojbe.


Pristojbe za naznaku naplaćuju se u slučaju kad je naznačena ugovorna strana. Naplaćuje ih zemlja u kojoj se traži međunarodna zaštita.
 
Pristojbe za naknadnu naznaku naplaćuju se u slučaju kad se postojećoj međunarodnoj registraciji žiga dodaju nove zemlje/regije (tj. kad se proširuje zemljopisno područje zaštite).
 
Da, pristojbe za naznaku i naknadnu naznaku smatraju se prihvatljivima i imate pravo na njihov povrat.


Ne, naznake država članica EU-a nisu uključene. Ako želite da vaš žig ili dizajn budu zaštićeni u cijeloj Europskoj uniji, prijavu možete podnijeti odgovarajućem nacionalnom ili regionalnom uredu za intelektualno vlasništvo u EU-u ili EUIPO-u.


Ne, naznaka Europske unije nije uključena. Ako želite da vaš žig ili dizajn budu zaštićeni u cijeloj Europskoj uniji, prijavu morate podnijeti EUIPO-u.


 

POSTUPAK PRIJAVE I POTREBNE INFORMACIJE


 
Postupak prijave za bespovratna sredstva naveden je u nastavku. Pretpostavlja se da je vlasnik MSP-a, poslodavac ili zastupnik pročitao poziv na podnošenje prijedloga na mrežnoj stranici za bespovratna sredstva.
 
1. KORAK
 
Prvo morate kreirati račun u Fondu za MSP-ove i prijaviti se. Trebate imati spremnu svu potrebnu dokumentaciju, uključujući potvrdu o PDV-u, bankovni izvod društva i potpisanu časnu izjavu (ako ste zastupnik). Ispunite i podnesite internetski obrazac za dodjelu bespovratnih sredstava. Prilikom slanja obrasca moći ćete zatražiti dva vaučera ovisno o aktivnostima koje odaberete:
 
Vaučer 1 (1500 EUR) može se upotrijebiti za IP Scan, kao i za registraciju žigova i dizajna 
Vaučer 2 (750 EUR) može se upotrijebiti za registraciju patenata. 
Donošenje odluke o vašoj dodjeli bespovratnih sredstava može trajati do 15 radnih dana. Kad stigne, potpisat će ga EUIPO zajedno s vaučerom ili vaučerima koje ćete moći upotrijebiti za navedene aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom. Nemojte se prijavljivati ni za kakve aktivnosti prije nego što dobijete pozitivnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava; u protivnom nećete dobiti povrat za plaćene pristojbe. Imate do 4 mjeseca da zatražite aktivnosti, iako se to može produljiti za dodatna 2 mjeseca ako se zatraži tijekom zadnjih 30 dana unutar izvornog razdoblja od 4 mjeseca. Vidi odjeljak „Upotreba vaučera” za više pojedinosti.
 
2. KORAK
 
Zatražite i platite aktivnosti koje tražite:
 
povrat 90 % iznosa troškova za usluge preddijagnostičkog ispitivanja IV-a („IP Scan”) 
povrat 75 % iznosa troškova pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, dodatnih pristojbi za klasifikaciju te pristojbi za ispitivanje, registraciju, objavljivanje i odgodu pristojbi za objavljivanje na razini EU-a 
povrat 75 % iznosa troškova pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, dodatnih pristojbi za klasifikaciju te pristojbi za ispitivanje, registraciju, objavljivanje i odgodu pristojbi za objavljivanje na nacionalnoj i regionalnoj razini 
povrat 50 % iznosa troškova osnovnih pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna, pristojbi za označivanje i naknadnih pristojbi za označivanje izvan EU-a. Isključene su pristojbe podrijetlom iz zemalja EU-a, kao i pristojbe za obradu koje naplaćuje ured podrijetla. 
povrat 50 % iznosa troškova pristojbi za prijavu patenta prije dodjele bespovratnih sredstva (npr. podnošenje, pretraživanje i ispitivanje), pristojbi nakon dodjele bespovratnih sredstava i pristojbi za objavljivanje na nacionalnoj razini. 
Provjerite ograničenja i popis pristojbi navedenih u pozivu na podnošenje prijedloga.
 
 
3. KORAK
 
Nakon što ste platili svoje aktivnosti, prijavite se na svoj račun. Zatim ispunite i podnesite internetski obrazac „zahtjeva za povrat sredstava”. Ako je odobren, puni iznos povrata bit će oduzet od vašeg/vaših vaučera. Uplata od strane EUIPO-a bit će izvršena u roku od mjesec dana i položena na bankovni račun društva naveden u vašoj prijavi. Pogledajte odjeljak „Upotreba vaučera” kako biste saznali više o datumima dospijeća, razdobljima provedbe i još mnogo toga.


Područje računa Fonda za MSP-ove mjesto je na koje korisnici mogu otići kako bi:
 • se prijavili za određene aktivnosti obuhvaćene Fondom za MSP-ove za 2022. ispunjavanjem obrasca za prijavu
 • ispunili obrazac za povrat kako bi zatražili djelomični povrat plaćenih aktivnosti
 • provjerili stanje svojih vaučera
 • provjerili aktivaciju vaučera i uvjete provedbe.


 
Vrlo je važno da naziv u polju „Društvo” bude potpuno isti kao naziv društva koji se pojavljuje u vašem PDV/TIN dokumentu i na vašem bankovnom izvodu. Provjerite podudaraju li se svi podatci.
 
Svakako navedite puni IBAN broj za bankovni račun svojeg društva točno onako kako je prikazan na bankovnom izvodu vašeg društva (uključujući oznaku za zemlju).
 
Svi dokumenti moraju biti jasno čitljivi. Ako trebate skenirati fizički dokument, upotrijebite skener i spremite ga kao PDF datoteku. Fotografije dokumenata snimljene putem pametnog telefona ili digitalnog fotoaparata nisu dopuštene.


Možete i trebate navesti više e-adresa kako biste bili sigurni da ćete primiti sve obavijesti. Ako ne dobijete e-poštu od tima Fonda za MSP-ove ubrzo nakon podnošenja prijave, provjerite pretinac za neželjenu poštu ili se obratite EUIPO-u.


Naziv društva morate navesti točno onako kako je naveden na PDV/TIN potvrdi vašeg MSP-a i na vašem bankovnom izvodu.


Pogledajte ovaj dokument da biste vidjeli ispravne formate PDV brojeva za zemlje EU-a, uključujući oznaku za zemlju.
 
Za podnositelje zahtjeva koje je njihovo nadležno nacionalno tijelo oslobodilo plaćanja PDV-a i koji imaju istovjetan porezni identifikacijski broj (TIN), morate dostaviti odgovarajuću potvrdu navedenog tijela kojom se dokazuje pravni status vašeg društva. Ako je struktura poreznog broja drukčija od strukture PDV broja, učinite sljedeće pri unosu podataka.
 
 • Ako porezni identifikacijski broj ima isti broj znamenki, ali nedostaje oznaka države, treba je navesti ispred broja.Primjer: Struktura PDV broja je EU12345678, a porezni broj je 12345678. Podnositelji zahtjeva moraju unijeti EU12345678.
 • Ako porezni broj uključuje oznaku države, ali nema isti broj znamenki, nakon broja potrebno je dodavati slovo „X” dok se ne dosegne potrebni broj znamenki.Primjer: Struktura PDV broja je EU12345678, a porezni broj je EU123456. Podnositelji zahtjeva moraju unijeti EU123456XX.
 • Ako porezni identifikacijski broj ne sadrži oznaku države i nema isti broj znamenki, mora mu prethoditi oznaka države, a nakon broja potrebno je dodavati slovo „X” dok se ne dosegne potrebni broj znamenki.Primjer: Struktura PDV broja je EU12345678, a porezni broj je 123456. Podnositelji zahtjeva moraju unijeti EU123456XX.


U bankovnom izvodu vašeg društva ili potvrdi banke mora biti naznačen vlasnik računa (mora biti isti kao naziv društva), naziv banke, puni IBAN broj računa (uključujući oznaku za zemlju) i BIC/SWIFT oznaka. Pečat banke i potpis predstavnika banke nisu potrebni (vidi ovaj primjer).


 

POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA


 
 1. Potvrda vaše prijave putem e-pošte može potrajati do 60 minuta. 
 2. Ako ne dobijete e-poruku u roku od 60 minuta, provjerite jeste li naveli ispravnu e-adresu. Preporučujemo da prilikom prijave navedete više od jedne e-adrese. 
 3. Provjerite svoj pretinac neželjene/bezvrijedne e-pošte. Preporučujemo da naše komunikacije dodate na popis sigurnih pošiljatelja kako biste izbjegli taj problem u budućnosti. 
 4. Ako nakon provjere gore navedenog još uvijek niste dobili potvrdu, obratite se information@euipo.europa.eu za pomoć.

Ovu poruku e-pošte ne treba shvatiti kao pokazatelj da je prijava odobrena, već samo da je podnesena. Podnositelji će primiti pojedinačne obavijesti u zasebnoj e-poruci o rezultatima postupka evaluacije kako je navedeno u pozivu na podnošenje prijedloga.


EUIPO pregledava sve prijave. Ako Povjerenstvo zahtijeva pojašnjenje za bilo koji dostavljeni dokument ili informaciju, dobit ćete obavijest putem e-pošte.


Ako nakon podnošenja prijave odlučite NE nastaviti s postupkom, pošaljite e-poruku na grants.smefund@euipo.europa.eu, priložite e-poruku s potvrdom prijave i naznačite: „Želim povući svoju prijavu za bespovratna sredstva Fonda za MSP-ove”.


Jednostavno slijedite upute navedene u dobivenoj e-poruci u kojoj se zahtijeva pojašnjenje. Provjerite jeste li dostavili tražene informacije i priložite potrebne dokumente, ako su potrebni. Sukladno tome ćemo ažurirati vašu prijavu.


Nakon razmatranja vaše prijave, Povjerenstvo za ocjenjivanje obavijestit će vas o ishodu koji može biti bilo koji od sljedećih: dodjela bespovratnih sredstava, zahtjev za dodatnim informacijama ili odbijanje. Te će se obavijesti slati e-poštom i SMS-om. Također, možete dobiti obavijesti o isteku vaučera e-poštom i SMS-om.


 

UPOTREBA VAUČERA


 
Nakon što primite odluku o dodjeli bespovratnih sredstava i sve odgovarajuće vaučere, trebate se prijaviti i platiti barem jednu aktivnost prije isteka vaučera ili vaučera (vaučeri vrijede do 4 mjeseca iako se to razdoblje može produljiti za dodatna 2 mjeseca ako se to zatraži tijekom zadnjih 30 dana unutar izvornog razdoblja od 4 mjeseca).
 
Nakon što dobijete bespovratna sredstva, platite barem jednu od odabranih aktivnosti i pošaljete obrazac za povrat (tako da priložite traženi dokaz o uplati), vaši će vaučeri biti aktivirani. Nakon aktivacije imat ćete:
 
 • za Vaučer 1: 6-mjesečno razdoblje provedbe od trenutka aktiviranja vaučera, za plaćanje i traženje povrata sredstava za dodatne pristojbe obuhvaćene vaučerom 1 (to mogu biti naknadne pristojbe ili nova prava intelektualnog vlasništva) 
 • za Vaučer 2: 12-mjesečno razdoblje provedbe od trenutka aktiviranja vaučera, za plaćanje i traženje povrata sredstava za dodatne pristojbe koje se odnose na prethodno tražene aktivnosti. U istom vremenskom razdoblju možete se prijaviti za dodatne aktivnosti, platiti odgovarajuće naknade i zatražiti povrat. 
Podnositelji zahtjeva također imaju razdoblje odgode od 30 dana za traženje povrata sredstava za plaćene pristojbe nakon završetka razdoblja provedbe.


Da, vaučeri vrijede 4 mjeseca iako se to razdoblje može produljiti za dodatna 2 mjeseca ako se to zatraži tijekom zadnjih 30 dana unutar izvornog razdoblja od 4 mjeseca. Morate se prijaviti za barem jednu aktivnost i zatražiti njezin povrat unutar tog roka valjanosti, inače će vaučer isteći i nećete imati pravo ni na kakav povrat.


Ako korisnik bespovratnih sredstava ne iskoristi vaučer, dodijeljeni se proračun oslobađa i ta su sredstva potom dostupna novim podnositeljima zahtjeva.


Ne, vaučeri se mogu odobriti istom sudioniku samo jednom godišnje, neovisno o naknadnoj uporabi (ili isteku) vaučera. Međutim, moći ćete se ponovno prijaviti 2023.


Vaučeri prvotno imaju razdoblje valjanosti od 4 mjeseca koje se može produljiti za 2 mjeseca ako vam je potrebno više vremena za njihovu upotrebu. Da biste produljili valjanost vaučera, posjetite područje svojeg računa Fonda za MSP-ove i zatražite produljenje. To se može učiniti samo tijekom zadnjih 30 dana unutar izvornog razdoblja od 4 mjeseca.


Za sudionika se godišnje može donijeti samo jedna odluka o dodjeli bespovratnih sredstava po vaučeru. Ako je vaš vaučer istekao, ne možete podnijeti zahtjev za isti vaučer u okviru Fonda za MSP-ove za 2022. Međutim, moći ćete se ponovno prijaviti 2023.


Ne, u gore navedenim rokovima možete zatražiti aktivnosti i odgovarajući povrat u bilo kojem trenutku. Pogledajte prethodno navedena relevantna često postavljana pitanja.


Vaučer 1 i Vaučer 2 neovisni su i mogu se prijaviti u isto vrijeme ili u različito vrijeme u okviru Fonda za MSP-ove za 2022. (između 10. siječnja 2022. i 16. prosinca 2022.). Svaki vaučer možete zatražiti samo jedanput.


Svejedno ćete dobiti povrat. Ne pravi se razlika između uspješnih i neuspješnih prijava s obzirom na proces dodjele bespovratnih sredstava.


Vaš ured za intelektualno vlasništvo obavijestit će EUIPO da je vaš MSP pokrenuo uslugu IP Scan. Vaučer se time aktivira. Primit ćete obavijest s potvrdom o aktivaciji vaučera.


 

PROCES POVRATA SREDSTAVA


 

Nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje, EUIPO provodi procjenu koja uključuje sljedeće elemente:

 • evaluaciju provedenih aktivnosti (u svrhu provjere odgovaraju li aktivnostima definiranima u pozivu na podnošenje prijedloga i utvrđenima u odluci o dodjeli bespovratnih sredstava)
 • evaluaciju prihvatljivosti prijavljenih pristojbi, uključujući provjeru popratnih dokumenata.

Stoga je važno podnijeti točne informacije i popratne dokumente pri podnošenju zahtjeva za plaćanje (kako je gore objašnjeno).

Ako je zahtjev nepotpun ili je za njega potrebno pojašnjenje, EUIPO će se obratiti korisniku i obavijestiti ga što treba podnijeti radi dovršenja zahtjeva.

Nakon odobrenja zahtjeva za plaćanje i popratnih dokumenata, plativi iznos bit će uplaćen na korisnikov bankovni račun (naveden u prijavi Fondu za MSP-ove ili izmijenjen u zahtjevu za plaćanje). EUIPO će elektroničkim putem (na e-adresu za kontakt navedenu u prijavi Fondu za MSP-ove i u odluci o dodjeli bespovratnih sredstava) obavijestiti korisnika o izvršenoj uplati. Ako zahtjev za plaćanje uključuje troškove koji nisu prihvatljivi za povrat sredstava, razlozi će biti detaljno objašnjeni u odgovarajućoj obavijesti.Prvo idite na stranicu Fonda za MSP-ove (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/hr/online-services/sme-fund) i prijavite se u svoj korisnički račun Fonda za MSP-ove koristeći se svojim vjerodajnicama za EUIPO.

Zatim u izborniku s lijeve strane kliknite na „Obrazac za povrat sredstava” za pristupanje vaučerima koji su vam dodijeljeni i odaberite referentni broj vaučera za koji želite podnijeti zahtjev.

Na kraju odaberite sve aktivnosti za koje tražite povrat sredstava i unesite tražene informacije. • Za povrat sredstava koji se odnosi na IP Scan:

Morate unijeti datum kada ste svojem nacionalnom uredu za intelektualno vlasništvo podnijeli zahtjev za preddijagnostičku uslugu povezanu s intelektualnim vlasništvom („IP scan”), plaćeni iznos i datum plaćanja.

Morate podnijeti i „dokaz plaćanja za izvješće o usluzi IP Scan” koji će vam poslati nacionalni ured za intelektualno vlasništvo kao potvrdu izvršene usluge, uz navođenje plaćenog iznosa i datuma plaćanja.

 • Za povrat sredstava koji se odnosi na registraciju žiga EU-a i/ili dizajna:

Morate unijeti broj prijave za registraciju, datum podnošenja (datum prijave) i pregled pristojbi (osnovnih i ostalih pristojbi) koje se odnose na registraciju. Upotrijebite gumb „Dodaj još” za svaku registraciju za koju se traži povrat sredstava.

Nije potrebno učitavati dokumente jer su informacije dostupne u alatu EUIPO-a za intelektualno vlasništvo.

 • Za povrat sredstava koji se odnosi na registraciju ili prijavu nacionalnog žiga, dizajna i/ili patenta:

Morate unijeti broj prijave za registraciju, datum prijave i pregled pristojbi (osnovnih i ostalih pristojbi) koje se odnose na registraciju.

Morate podnijeti i dokument koji vam je dostavio nacionalni ured za intelektualno vlasništvo kojim se potvrđuje provedba, plaćeni iznos i pregled pristojbi (osnovnih i ostalih pristojbi) koje se odnose na prijavu registracije. Upotrijebite gumb „Dodaj još” za svaku registraciju za koju se traži povrat sredstava.

 • Za povrat sredstava koji se odnosi na registraciju međunarodnog žiga/dizajna pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO):

Morate unijeti datum prijave, broj prijave, naznačenu zemlju ili zemlje koje nisu države članice EU-a i pristojbe (u CHF) koje se odnose na prijavu za registraciju.

Također morate podnijeti dokument koji vam je dostavio WIPO kojim se potvrđuje provedba, plaćeni iznos, datum plaćanja i dokaz o plaćanju.

Pristojbe za koje se može zatražiti povrat sredstava jesu one registrirane upotrebom sustava kojima upravlja WIPO:

 • sustav međunarodne registracije žigova (Madridski sustav)
 • sustav međunarodne registracije dizajna (Haški sustav).


 
Ne, morate pričekati odluku o dodjeli bespovratnih sredstava i svoj vaučer ili vaučere. MSP-ovi moraju pričekati donošenje pozitivne odluke o bespovratnim sredstvima prije poduzimanja radnji u području intelektualnog vlasništva. Ako se radnje u području intelektualnog vlasništva započnu prije primitka obavijesti o pozitivnoj odluci o bespovratnim sredstvima, neće biti moguće ostvariti povrat pristojbi (to uključuje i daljnje pristojbe).


Sve uplate izvršit će se na bankovni račun korisnika kako je naveden u prijavi ili kako je promijenjen u zahtjevu za plaćanje.

Bankovni račun mora pripadati korisniku koji je MSP, a ne zastupniku.

Ako pri prijavi za vaučer(e) nisu dostavljeni točni podatci o bankovnom računu, korisnik će o tomu biti propisno obaviješten u obavijesti o rezultatu, uključujući dopis(e) i vaučer(e). Korisnik stoga mora podnijeti ispravne podatke o bankovnom računu prilikom podnošenja zahtjeva za povrat sredstava. U suprotnom EUIPO neće moći izvršiti plaćanje.Rok u kojem EUIPO treba izvršiti uplatu je 30 dana od podnošenja zahtjeva za povrat sredstava.

EUIPO će privremeno obustaviti tijek razdoblja plaćanja ako je poslan zahtjev za dodatnim podatcima. Obustava stupa na snagu na dan kada EUIPO pošalje obavijest. Preostalo razdoblje plaćanja nastavlja teći od datuma primanja traženih informacija ili revidiranih dokumenata.

Ako zahtjev uključuje pristojbe koje se odnose na zaštitu žiga i dizajna izvan EU-a, rok od 30 dana možda se neće poštovati. Razlog tomu je činjenica da elementi koji se provjeravaju tijekom procjene moraju biti potvrđeni i uz potporu WIPO-a.Da, ali samo ako vaš vaučer još uvijek nije istekao. Ako vaš zahtjev za povrat sredstava bude prihvaćen, vaš vaučer će se aktivirati i započet će razdoblje provedbe. Tijekom razdoblja provedbe moguće je zatražiti povrat sredstava za druge prihvatljive pristojbe.


 • troškovi nastali prije nego što je MSP primio obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava
 • naknade odvjetnicima (ili zastupnicima)
 • troškovi PDV-a navedeni u članku 4. stavku 5. odluke o dodjeli bespovratnih sredstava (posebno oni koji se odnose na usluge IP Scan)
 • pogrešan vaučer: za troškove za aktivnosti koje se odnose na vaučer 1 ne može se izvršiti povrat sredstava na temelju vaučera 2 i obratno (npr. za žig EU-a ne može se izvršiti povrat sredstava ako je dodijeljen samo vaučer 2 za patent)
 • pristojbe za registraciju plaćene uredu podrijetla za prijavu međunarodnog žiga ili dizajna. Pristojbe su prihvatljive samo ako su prijave podnesene putem nacionalnog ureda za intelektualno vlasništvo, a ne WIPO-a (tj. za talijanski žig/dizajn ne može se izvršiti povrat sredstava ako je registriran putem WIPO-a)
 • međunarodne registracije žiga ili dizajna koje nisu izvršene putem sustava WIPO-a. Pristojbe su prihvatljive samo ako su prijave podnesene upotrebom sustava kojima upravlja WIPO, a ne putem ureda za intelektualno vlasništvo izvan EU-a (tj. za međunarodni žig/dizajn u Kolumbiji ne može se izvršiti povrat sredstava ako je registriran putem kolumbijskog nacionalnog ureda za intelektualno vlasništvo)
 • pristojbe za korisne modele.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.