Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Uvid u spise

Zahtjev za uvid u spise može podnijeti podnositelj prijave/nositelj žiga Europske unije (žiga EU-a), podnositelj prijave/nositelj registriranog dizajna Zajednice (RCD) ili zastupnik bilo koje od tih dviju strana u bilo koje vrijeme tijekom ili nakon registracijskog postupka.

Više informacije potražite u našim Smjernicama za žigove i dizajne.

Bilo koja treća strana može podnijeti zahtjev za uvid u spise, pod sljedećim uvjetima:

  • dokumenti spisa za koje se uvid traži ne odnose se na isključivanje člana osoblja EUIPO-a niti na prigovor njegovom sudjelovanju u postupcima.
  • dokumenti spisa za koje se uvid traži ne koriste se za pripremu odluka i mišljenja.
  • dokumenti spisa za koje se uvid traži nisu označeni kao povjerljivi. Ako su dokumenti povjerljivi, podnositelj zahtjeva za uvid u spise mora dokazati legitiman i prevladavajući interes za dobivanje uvida u spise.
  • Prijava žiga EU-a objavljena je u Dijelu A Glasnika žigova Europske unije ili objavljivanje registriranog dizajna Zajednice neće biti odgođeno. Ako prijava žiga Europske unije još uvijek nije objavljena ili je objavljivanje registriranog dizajna Zajednice odgođeno, podnositelj zahtjeva za uvid u spise može dobiti uvid u spise ako pruži sljedeće dokaze:
    1. podnositelj prijave žiga Europske unije ili registriranog dizajna Zajednice pristao je na uvid u spise;
    2. podnositelj prijave žiga Europske unije ili registriranog dizajna Zajednice izjavio je da će se nakon što je žig registriran pozvati na prava iz tog žiga protiv osobe koja zahtijeva uvid.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.