Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Ništavost i opoziv (brisanje)

 

Prema Uredbi o žigu Europske unije (EUTMR) dvije su vrste postupka koje obuhvaća opći pojam „postupak brisanja”.
Moguće je opozvati prava nositelja žiga EU-a i proglasiti žig EU-a ništavim. Razlika je u tome što opoziv stupa na snagu s datumom zahtjeva, a proglašenjem ništavosti briše se registracija iz registra žigova Europske unije s retroaktivnim učinkom.


Prava nositelja žiga EU-a mogu se opozvati u sljedećim slučajevima:
  • Zbog izostanka stvarne uporabe. Zakonom je utvrđeno da se žig EU-a mora stvarno upotrebljavati u Europskoj uniji pet godina nakon njegove registracije. Osim toga, uporaba žiga ne smije se prekinuti na više od pet godina.
  • Ako je zbog djelovanja nositelja žig postao opće poznati naziv za proizvod ili uslugu za koju je registriran, a nositelj nije poduzeo odgovarajuće mjere da to spriječi.
  • Ako zbog uporabe nositelja žig dovodi u zabludu o prirodi, kvaliteti ili zemljopisnom podrijetlu proizvoda i usluga za koje je registriran.


Dvije su vrste razloga za ništavost: apsolutni i relativni. Apsolutni razlozi za ništavost uključuju razloge za odbijanje koji su ispitani po službenoj dužnosti tijekom postupka registracije. Relativni razlozi za ništavost odnose se na ranija prava koja imaju prednost pred žigom EU-a u skladu s načelom „prvenstva”.
Žig EU-a može se proglasiti ništavim pozivanjem na apsolutne razloge u sljedećim slučajevima.
  • Ako je žig EU-a registriran unatoč postojanju apsolutnih razloga za odbijanje (točnije, ako je žig bio nerazlikovan ili opisan).
  • Ako je podnositelj prijave postupio u zloj vjeri prilikom podnošenja prijave. To se uglavnom odnosi na slučajeve u kojima je podnositelj prijave htio ostvariti nedopuštene ciljeve prilikom podnošenja prijave žiga.
Žig EU-a može se proglasiti ništavim pozivanjem na relativne razloge u sljedećim slučajevima.
  • Iz istih razloga koji vrijede i za podnošenje prigovora.
  • Ako postoji drugo ranije pravo u državi članici prema kojemu uporaba predmetnog žiga može biti zabranjena. To se konkretno odnosi na pravo na naziv, pravo na osobnu sliku, autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva kao što je pravo na industrijski dizajn.
Više informacija o tome kako paziti na svoja prava.

Dodatne informacije nalaze se u Smjernicama, Dio D – Opoziv ili proglašenje ništavosti, 1. odjeljak – Postupak

 


Zahtjev za brisanje prihvatljiv je samo ako je predmetni žig EU-a upisan u registar žigova Europske unije. Registracije se objavljuju u Glasniku žigova Europske unije (Dio B). Zahtjev za opoziv na temelju neuporabe prihvatljiv je samo ako je na datum podnošenja zahtjeva žig EU-a bio registriran dulje od pet godina.
Ne postoji vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva za brisanje. No ako nositelj ranijeg prava svjesno trpi uporabu kasnijeg žiga EU-a pet uzastopnih godina, više nema pravo podnijeti zahtjev za proglašenje ništavosti iz relativnih razloga (ograničenje prava kao posljedica trpljenja).

Za dodatne informacije u pogledu zahtjeva za brisanje pogledajte Smjernice, Dio D – Opoziv ili proglašenje ništavosti, 1. odjeljak – Postupak.


Postoje dva različita obrasca za dvije vrste postupka (proglašenje ništavosti i opoziv) koji su dostupni na mrežnom mjestu EUIPO-a i mogu se podnijeti putem interneta.


Kako bi se zahtjev za opoziv ili za proglašenje ništavosti smatrao podnesenim, mora se platiti pristojba.

Za više pojedinosti o pristojbama za zahtjev za opoziv ili proglašenje ništavosti pogledajte odjeljak o pristojbama.


Kandidate koji nemaju prebivalište, glavno mjesto poslovanja ili stvarni i djelatni trgovački poslovni nastan unutar EEA (Europskog gospodarskog prostora) pred Uredom moraju zastupati zastupnici. Popisu zastupnika Ureda možete pristupiti putem baze podataka eSearch plus.


Zahtjev se mora podnijeti na jednome od dva jezika predmetnog žiga EU-a pod uvjetom da je riječ o službenim jezicima Ureda. Ako to nije slučaj (tj. ako prvi jezik nije službeni jezik Ureda), može se upotrijebiti samo drugi jezik žiga EU-a. Pravila u pogledu jezika postupka detaljno su opisana u Smjernicama, Dio A – Opća pravila, Odjeljak 4. – Jezik postupka.

Za dodatne informacije u pogledu zahtjeva za brisanje vidjeti Smjernice, Dio D – Opoziv ili proglašenje ništavosti, Odjeljak 1. – Postupak.


Zahtjev za brisanje može se temeljiti na nekoliko različitih razloga. No ako se ne uplati pristojba za zahtjev za proglašenje ništavosti i pristojba za zahtjev za opoziv, nije se moguće pozvati i na razloge za ništavost i na razloge za opoziv u istom zahtjevu jer se ništavost i opoziv smatraju dvama različitim postupcima različitih obilježja.

Za dodatne informacije vidjeti Napomene uz zahtjev za proglašenje ništavosti žiga Europske unije.


Stranka koja izgubi u postupku brisanja snosi pristojbe i troškove drugih stranki. No iznos povrata troškova je ograničen, što znači da stranka koja je platila troškove neće morati platiti više od određenog maksimalnog iznosa.

Za dodatne informacije vidjeti Smjernice, Dio D – Opoziv ili proglašenje ništavosti, Odjeljak 1. – Postupak.
Za dodatne informacije vidjeti Smjernice, Dio C – Prigovor, Odjeljak 1. – Postupovna pitanja.


Nakon povlačenja zahtjeva za brisanje nije moguće dobiti povrat pristojbe. Stranka koja prekine postupak brisanja povlačenjem zahtjeva mora platiti i troškove druge stranke koji su nastali do tog trenutka (u skladu s pravnim ograničenjima), osim ako se na temelju pravičnosti ne donese drugačija odluka.

Za dodatne informacije pogledajte Smjernice, dio D, Zahtjev za brisanje, 1. odjeljak, Postupak.


Pitanja i odgovori na ovoj stranici služe samo u informativne svrhe i ne mogu se upotrijebiti kao pravna referenca. Za više pojedinosti pročitajte Uredbu o žigu Europske unije i Uredbu o dizajnu Zajednice ili Smjernice o žigovima/dizajnima.

Više informacija o tome kako Ured postupa s vašim osobnim podatcima možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.